Politikk - Norsk

SL2011

SV - Et Godt Alternativ Til FRP?

FRP-representant Gjermund Hagesæter forklarer i dag til Dagbladet at FRP-kommuner er dyrest i landet fordi disse kommunene tar opp lån for investeringer.

Men det kan tyde på at FRP-kommuner ikke stopper der, men også driver og tvangsinnkrever skatt på hytter og hus i 8 av 17 kommuner de styrer. Jan Erik Askildsen, forskningsdirektør ved Rokkansenteret, forklarer det slik:

"En ser på hva som er best for kommunen, og tar prinsippene mindre alvorlig. Frp har et prinsipp om eiendomsskatten, men det har ikke så stor oppslutning i folket."

Det er vel ikke lenge siden NRK meldte at SV-kommuner har sunn kommune-økonomi, mens Stranda kommune som er styrt av FRP kom dårligst ut.

Til Dagbladet sier Gjermund Hagesæter at en kommune som Stranda kommer dårlig ut pga nødvendige investeringer. Det han kanskje glemmer å fortelle Dagbladets lesere er at FRP har valgt å gjøre alt på en gang og dermed har kjørt kommunen i grøfta finansielt, og har derfor for øyeblikket ikke lokalstyre.

Man kan da spørre seg om SV i hovedsakene skole, miljø, mangfold og omsorg da er et mer realistisk valg foran kommune-valget enn FRP. For et kommune-valg skal vel handle om lokalstyre? Hva er vitsen med å stemme på FRP om de tar valg som i praksis undergraver din stemmerett?

Hva mener dere? Her er SVs standpunkter:

Skole Vi vil skape en mer variert og helhetlig skoledag, slik at alle kan lære mer. Vi mener mer av leksene bør gjøres på skolen. Kvaliteten på SFO må bli bedre, og prisen må ned slik at alle barn kan delta. Ungdomsskolen må bli mer praktisk og motiverende. SV vil sørge for nok lærere til at hver enkelt elev blir sett, i stedet for å satse på flere prøver og tester. Målet er læring, mestring og trivsel for alle elever.

Miljø SV jobber for miljøet. Vi vil satse på kollektivtransport og miljøvennlig energi, og ta vare på verdifull natur og grønne lunger. Vi vil redusere nasjonale og internasjonale klimagassutslipp, og jobber for renere luft, mer naturglede og bedre livskvalitet.

Mangfold SV jobber for et inkluderende samfunn, der alle har like muligheter til å delta og bidra til fellesskapet. Inkludering krever at både storsamfunnet og innvandrere tilpasser seg. Myndighetene må sikre gode velferdsordninger, blant annet gjennom å sikre god språkopplæring og kvalifisering til arbeidsmarkedet, bekjempe frafall i videregående skole og skaffe billige barnehager til alle. Arbeidsgivere må få bukt med diskriminering i arbeidslivet og folk flest må mobilisere mot hverdagsrasisme. Samtidig plikter alle å gjøre en innsats for å lære språk og komme i arbeid.

Omsorg God omsorg krever ansatte med tid til å gjøre en god jobb. SV vil sikre de ansatte i omsorgstjenestene trygge og gode arbeidsvilkår. Kommunalt ansatte som ønsker det, skal få tilbud om heltidsjobb. SV sier nei til at kommersielle bedrifter skal kunne tjene seg rike på omsorg. Vi mener hensynet til de eldre og de ansatte må gå foran krav om profitt.

1
21 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

SV vil vel også jobbe aktivt mot digital mobbing. Her er et godt tiltak som støtter SV i det:

Ny undersøkelse om digital mobbing fra Telenor

**Tre av fire lærer å takle digital mobbing

To tredeler av landets unge har opplevd digital mobbing eller erting i omgangskretsen, viser en ny undersøkelse gjennomført av Telenor. I dag starter femte sesong av Bruk Hue kampanjen, Norges største kampanje mot digital mobbing.**

Undersøkelsen viser at 66 prosent av barn mellom 10 og 15 år sier at de selv eller venner har fått mobbemeldinger på Internett eller mobilen. 14 prosent oppgir at dette er vanlig.

- Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge å bli mobbet via mobiltelefon og Internett. Slik kan vi ikke ha det. Kampen mot digital mobbing er en stor utfordring som vi er nødt til å ta på alvor og prøve å få gjort noe med, sier Ragnar Kårhus leder for Telenor Norge.

Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Undersøkelsen som er gjennomført av Norstat på vegne av Telenor viser at tre av fire elever som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har fått kunnskapen de trenger for å unngå mobbing via mobiltelefon og internett.

- Det er veldig positivt at så mange som har deltatt på Bruk Hue vet hvordan de skal unngå digital mobbing. Vi har også en effektundersøkelse som viser at tre av fire vil spørre om lov før de legger ut bilder av andre etter at Bruk Hue har vært på skolebesøk. Det viser at det nytter, sier Kårhus.

Elevene tar mer hensyn til andre

- Dette er svært gode resultater som gir oss en viktig tilbakemelding om at Bruk Hue er med på å gjøre en forskjell, og det er viktig. Like fullt må vi ikke glemme de som gruer seg til skolestart og som hver dag må leve med konsekvensene av digital mobbing. Vi har en viktig og stor jobb foran oss, sier president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Kors på Halsen, som er Røde Kors sin kontakttelefon for barn og unge, mottar hver dag samtaler fra barn og unge som forteller om at de opplever digital mobbing, eller kanskje har gjort noe de angrer på.

- Kors på halsen er til for at barn og unge, uansett hva de har på hjertet, skal kunne ringe eller chatte med en trygg voksenperson. For Bruk Hue kampanjen er det viktig å kunne tilby barn og unge et sted de kan henvende seg dersom de får et behov for å snakke med noen etter at kampanjen har vært på besøk, og det ser vi at de gjør, sier Mollekleiv.

"Kors på halsen" ble fra høsten 2010 Norges offisielle hjelpelinje for trygg bruk av mobil og nett i samarbeid med Medietilsynet.

En prioritet for regjeringen

Regjeringen har støttet "Bruk Hue"-turneen siden den ble lansert i 2009 og i går var det kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) som sto for den offisielle åpningen av vårens skoleturné foran 500 elever på Marienlyst skole i Drammen.

- "Bruk Hue" er et prakteksempel på hvordan gode krefter går sammen for å bekjempe et komplekst og vanskelig problem som digital mobbing, sier Halvorsen.

- Regjeringen tar dette på alvor og jobber blant annet ut ifra vårt eget Manifest Mot Mobbing. Dagens ungdommer er oppvokst med digitale plattformer som en naturlig del av hverdagen, og vårt mål er at alle unge skal oppleve det som et positivt og berikende verktøy, sier Halvorsen.

Medietilsynets "Trygg Bruk"-prosjekt har bidratt til å realisere skoleturneen.

- Barn, unge, foreldre og lærere i hele landet har hatt nytte av "Bruk Hue". Vi ser en sammenheng mellom økt kunnskap og redusert misbruk av digitale kanaler, da er det spesielt gledelig å se at rådene og budskapene våre fester seg, sier Stian Lindbøl, leder for Medietilsynets Trygg bruk-senter.

Dialog mellom foreldre og barn

77 prosent av barna i alderen 10-12 år sier at foreldrene vet hva de bruker mobil eller internett til i stor eller svært stor grad. Det er en økning på cirka ti prosent fra 2010.

- En av de store utfordringene er at digital mobbing er lettere å skjule for foreldre og lærere. Derfor er en av nøklene i kampanjen å føre voksne og barn nærmere hverandre gjennom dialog og kunnskapsheving, sier daglig leder i Barnevakten, Øystein Samnøen.

Kampanjen er todelt og gjennomføres på dagtid for elevene, og på kveldstid for foreldre. Så langt har over 50.000 elever og nærmere 10.000 foreldre over hele Norge deltatt på Bruk Hue. 200 ungdomskoler er besøkt så langt.

- Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldre om at de lærer mye, og ikke minst at de setter seg ned og diskuterer hvordan man skal oppføre seg på nett og mobil med barna etter å ha deltatt på foreldremøtet. Dette gjør at innholdet fra Bruk Hue holdes levende selv etter at kampanjen har reist videre til neste skole, sier Samnøen.

Tusenvis bruker mobbefilter på mobilen

Som en del av kampen mot digital mobbing har Telenor utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobilen. At det var behov for tjenesten har Telenor fått erfare i ettertid. I dag har 5329 mobilabonnenter installert mobbefilteret på sine telefoner, en økning på nesten 2000 abonnenter på 6 måneder.

- Målsettingen er å bidra til å etablere et sunt verdi- og normsett blant brukere av digitale tjenester. På sikt håper vi derfor at behovet for mobbefilter og lignende tjenester forsvinner. Foreløpig er det imidlertid ingen tvil om at behovet eksisterer og at mange har behov for ekstra beskyttelse. Her bidrar mobbefilteret på en viktig og helt konkret måte, sier Kårhus.

Fakta om Mobbefilteret

Mobbefilteret fra Telenor gir brukerne muligheten til å svarteliste mobilnummer som de ikke vil motta tekst- eller bildemeldinger fra. Mobbefilteret aktiveres enkelt ved å ringe Telenors kundeservice på 09000. Deretter er det opp til brukeren selv å legge til nummer på www.telenor.no. Når mobbefilteret er installert vil svartelistede meldinger sendes til en egen e-postkonto på www.telenor.no, slik at brukeren kan få tilgang til meldingene hvis ønskelig. Avsenderen av den svartelistede meldingen vil motta følgende beskjed hvis meldingen har blitt sperret: "Advarsel. Du har blitt sperret fra å sende meldinger til dette nummeret". Mobbefilteret er for øvrig helt kostnadsfritt.

1

FRP-representant Gjermund Hagesæter forklarer i dag til Dagbladet at FRP-kommuner er dyrest i landet fordi disse kommunene tar opp lån for investeringer.

Men det kan tyde på at FRP-kommuner ikke stopper der, men også driver og tvangsinnkrever skatt på hytter og hus i 8 av 17 kommuner de styrer. Jan Erik Askildsen, forskningsdirektør ved Rokkansenteret, forklarer det slik:

"En ser på hva som er best for kommunen, og tar prinsippene mindre alvorlig. Frp har et prinsipp om eiendomsskatten, men det har ikke så stor oppslutning i folket."

Hvis Askildsen har rett - altså at frPere i kommunene velger eiendomskatt hvis det er bedre for innbyggerne - hvorfor gjør da ingen FrP-styrte kommuner dette?

Alle FrP-styrte kommer som i dag har eiedomskatt hadde eiendomskatt da frP overtok. I de aller fleste av disse kommunene har FrP redusert eiendomskatten siden partiets representanter overtok styringen.

Av denne grunn virker det som forskningsdirektør Askildsen rett og slett tar feil.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Hvis Askildsen har rett - altså at frPere i kommunene velger eiendomskatt hvis det er bedre for innbyggerne - hvorfor gjør da ingen FrP-styrte kommuner dette? Alle FrP-sty...

Av denne grunn virker det som forskningsdirektør Askildsen rett og slett tar feil

Krfs Gerd Kristiansen la frem forslag om å sette eiendomsskatten til 6,5 promille, og fikk støtte fra Sv, Ap og Sp.

- Eiendomsskatten er usosial, vi strekt oss langt og landet på 6,5 promille. Vi innfører store avgifter på vann og avløp, og da syns vi at vi bør strekke oss så langt vi klarer for å holde eiendomsskatten så lav som mulig. Vi har belegg for dette i budsjettet vi legger fram. Vi vil komme med en spesiell skjermingsordning for de med lav inntekt, sier Gerd Kristiansen (Krf).

Både Høyre og Fremskrittspartiet gikk for rådmannens innstilling som er en eiendomsskatt på syv promille. Dette til tross for at de begge er politiske motstandere av den usosiale skatten.

- Vi er mot eiendomsskatt på generell basis, men i den situasjonen må vi utnytte den fullt ut, sa Ragnvald Myrvang (Frp).

1

Hva mener dere? Her er SVs standpunkter:

seriøst??

Så å gi en stemme til ett parti som er under sperregrensa er "løsningen"??

Sv er ett parti som så godt som snart ikke eksisterer, og ihvertfall ikke i regjering.

1
vaffanculo [sitat…] Da spør jeg: Hvilke kommuner der FrP har kommet til makten, har de sørget for å fjerne eiendomsskatten? Det er mye snakk om "vil fjerne", men ikke så mye "har fjernet". Ha...

Hvilke kommuner der FrP har kommet til makten, har de sørget for å fjerne eiendomsskatten?

Det er mye snakk om "vil fjerne", men ikke så mye "har fjernet".

Har du oversikten?

Jeg burde laget en oversikt til deg - men det har jeg ikke tid og ork til.

Det tar vanligvis lang tid å fjerne en inntektskilde - fordi en har bygd opp lkt tjenesteproduksjon som er avhengig av inntekten. I de fleste kommuner er FrP i samarbeid med mellompartier som ikke ønsker en stor hastighet på dette.

Det er også slik at mange av de kommunene FrP overtar sliter med økonomien - og står gjerne på ROBEK-lista. Det skaper også begrensninger for hastigheten i reduksjonen.

1
Rumpetrolll [sitat…] seriøst?? Så å gi en stemme til ett parti som er under sperregrensa er "løsningen"?? Sv er ett parti som så godt som snart ikke eksisterer, og ihvertfall ikke i regjering.

Her er en fersk meningsmål publisert av TV2 i dag:

http://politisk.tv2.no/nyheter/opptur-for-høyre-pa-fersk-kommunemaling/

Endring fra Onsdag i parantes:

31.3% - AP (+ 0.4%)

27.3% - Høyre (+ 2.3%)

12.8% - FRP (- 1.2%)

6.9% - Venstre (+ 0.6%)

5.9% - SP (- 0.6%)

4.5% - SV (+ 0.5%)

SV er i medvind nå ser det ut til. Hadde 5% av FRPs velgere på denne målingen valgt SV så hadde SV kommet opp på 9.5%. Det ville jo ha vært oppsiktsvekkende, men er man enig med det SV sier i hovedinnlegget her så er det vel fullt mulig å se mellom fingrene når det gjelder å sette kommunale tjenester ut på anbud. Det er jo velgerne som skal betale gildet uansett.

1

SV er et sosialistparti, altså ikke et alternativ.

1

Min stemme går i hvertfall til SV

1
Jøran_Ødegaard Hva er du egentlig ute etter? Jeg har svart deg på dette og jeg har ikke påstått at FrP-styrte kommuner har fjernet eiendomskatten i sine kommuner. Jeg har derimot sagt at FrP-styr...

Jeg har svart deg på dette og jeg har ikke påstått at FrP-styrte kommuner har fjernet eiendomskatten i sine kommuner.

så FRP har ikke fjernet eiendomsskatten i en eneste av de kommunene de har hatt ordfører i de siste 4 åra?

det er verdt å merke seg, nå like før kommunevalget

1
ulefos [sitat…] så FRP har ikke fjernet eiendomsskatten i en eneste av de kommunene de har hatt ordfører i de siste 4 åra? det er verdt å merke seg, nå like før kommunevalget

Da er det bedre å stemme på partiene som eksplisitt er for eiendomsskatt ?

Jeg forstår SVs desperasjon, men etter å ha mobbet og hetset FrP-velgerne i alle år, hvor sannsynlig tror du det er at de plutselig nå vil gå over til SV ?

SV velgerne har forsvunnet til Rødt og Arbeiderpartiet. Det har noe med SV som et lite regjeringsparti å gjøre. SV ledelsen har fått seg regjeringserfaring og et springbrett til fremtidige karrierer i internasjonale organisasjoner, men det er jo ikke det velgerne deres er opptatt av.

SVs nisje og velgerpotensiale ligger i å være et venstrepopulistisk opposisjonsparti.

1
vaffanculo [sitat…] Krfs Gerd Kristiansen la frem forslag om å sette eiendomsskatten til 6,5 promille, og fikk støtte fra Sv, Ap og Sp. - Eiendomsskatten er usosial, vi strekt oss langt og la...

Krfs Gerd Kristiansen la frem forslag om å sette eiendomsskatten til 6,5 promille, og fikk støtte fra Sv, Ap og Sp.

Alle, og da selvfølgelig også du skjønner at dette kun er et kosmetisk utspill fra opposisjonspartiene.

Se heller til Fredrikstad. Der har Høyre og FrP med støtte fra Venstre og KrF 3 år på rad redusert eiendomsskatten, men i år var det stopp. Nå er skattesatsen atter øket i denne kommunen med FrP-styre.

Men er det FrP og Høyre sin skyld at skatten øket igjen?

1
ulefos [sitat…] så FRP har ikke fjernet eiendomsskatten i en eneste av de kommunene de har hatt ordfører i de siste 4 åra? det er verdt å merke seg, nå like før kommunevalget

Det er ikke jeg den rette til å si noe om. Jeg bor i Gjøvik Kommune med en rødgrønn ledelse som øker eiendomskatten jevnlig.

Jeg vet også grunnen til at de gjør det; de har ikke kontroll med utgiftsiden og dekker den derfor opp med økte inntekter fra eiendomskatten.

Det en må finne ut er hva som skjer i egen kommune.

Men det jeg kjenner til er det media skriver om. Der kommer Fredrikstad inn. De reduserte eiendomskatten etter en fastsatt plan; helt til mellompartiene valgte å bryte avtalen og gå til AP som økte eiendomskatten igjen.

Nittedal Kommune har fjernet eiendomskatten i løpet av de siste 4 årene. Kommunen er styrt av FrP og Høyre, der Høyre har ordføreren. FrPs varaordfører fungerte som ordfører i deler av perioden.

1
DenSisteBohem [sitat…] Alle, og da selvfølgelig også du skjønner at dette kun er et kosmetisk utspill fra opposisjonspartiene. Se heller til Fredrikstad. Der har Høyre og FrP med støtte fra Vens...

For det første: Jeg mener ikke at eiendomsskatt er ubetinget galt. Må man skrenke inn på eldreomsorg, skole etc. fordi man på død og liv ikke vil ha eiendomsskatt, så foretrekker jeg eiendomsskatt.

Mitt anliggende er å påvise at FrP må forholde seg til tyngdekraften de som alle andre - de sitter ikke på noen mirakeloppskrift. Noe man tilsynelatende kan få inntrykk av når de snakker.

Ingen innfører skatter uten at det er behov for det. Ikke AP, ikke Høyre og ikke FrP.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
31 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
7 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
2 svar
Laster...