Politikk - Norsk

qop

FrP-kommuner blant de billigste

"Dagbladet skriver i dag at Fremskrittsparti-kommuner er blant de dyreste kommunene å bo i, og viser blant annet til at det i Fredrikstad koster opp mot 34 000 kroner å dele av en tomt og sette opp enebolig. Dette er dog ikke avgifter i vanlig forstand med kostnader som skal følge selvkostprinsippet.

Gjermund Hagesæter kjenner seg ikke igjen i Dagbladets artikkel. - Jeg kan slå i bordet med offentlige dokumenter som viser at FrP har de laveste VAR-avgiftene (vann-avløp-kloakk). Våre kommuner tar også inn markant mindre eiendomsskatt enn kommuner styrt av andre partier.

En gjennomgang av de såkalte KOSTRA-tallene, som er viser prioriteringer, dekningsgrader, bruksrater og produktivitet og kostnader i kommunene og fylkeskommunene, bekrefter at FrP er partiet for sterk nedsettelse av skatter og avgifter.

Færre papirflyttere Tallene fra KOSTRA viser at FrP-styrte kommuner bruker minst penger på byråkrati. FrPs ordførere bruker i gjennomsnitt 4037 kr pr innbygger i administrasjonskostnader. Til sammenligning bruker Ap-kommunene 5887. Til og med i Høyre-styrte kommuner koster byråkratiet innbyggerne dyrt. 5387 kroner per innbygger

- Hos våre ordførere står effektivisering av byråkratiet høyt på prioriteringslista. Når våre kommunepolitikere reduserer kommunens administrasjonsutgifter betyr det at man har et mindre behov for å ta inn skatter og avgifter, samtidig som vi kan frigjøre midler til skolene og eldreomsorgen, kommenterer Hagesæter.

Lave VAR-avgifter Huseiernes Landsforbund har laget en omfattende rapport som viser skatte- og avgiftsnivået i kommunene. I kommuner der FrP sitter med ordføreren har man VAR-avgifter som ligger godt under landsgjennomsnittet.

I Ullensaker er det FrPs Harald Espelund som styrer kommunen. Han kan smukke seg med 2.plass på lista over kommuner som har lavest gebyrer. FrP-kommunene Fredrikstad og Austevoll er inne på lista over de 10 kommunen med lavest renovasjonsavgift.

Garantist mot e-skatt NTB har tidligere gjennomgått KOSTRA-tallene og avdekket at FrP kommuner tar inn langt mindre i eiendomsskatt enn andre kommuner. Færre enn halvparten av FrPs kommuner har eiendomsskatt. Av de som fortsatt har skatten har de aller fleste redusert den i inneværende periode. Ingen av FrPs kommuner har innført eiendomsskatt, og det tar naturlig nok litt tid å fjerne den, der skatten har blitt innført av andre.

- FrP-kommunene tar i snitt inn 952 kroner i eiendomsskatt per innbygger. Det er en 500-lapp mindre enn i 2007. Våre kommuner tar inn halvparten så mye eiendomsskatt som Høyre-styrte kommuner, forteller Gjermund Hagesæter.

Fredrikstad kommune, som Dagbladet viser til i sin artikkel, har redusert eiendomsskatten med 40 prosent ifølge FrP-ordføreren Eva Kristin Andersen."

FrP-Kommuner blandt de billigste

1
23 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

At Dagbladet ikke kommer med en korrekt og objektiv dekning av FrP er vel ingen overraskelse.

Dagbladet er en av de skjulte maktfaktorer bak LO og AP.

Mange av artikklene som kommer på trykk er nok direkte bestillingsverk i fra den siden.

1

Ja, jeg merket meg Dagbladet var med på leken da det famøse hemmelig strategidokument ble lekket om hvordan Jens Stoltenberg skulle intrigere i tevedebatter med Siv Jensen.

Ap hadde funnet ut at flertallet av FrPs var menn, så hvorfor ikke prøve å spille på menns holdninger, og prøve å få Siv Jensen til å fremstå som ei sur og sutrete kjerring. Jens Stoltenberg fikk så tips om hvordan han skulle gå fram for å skape et slikt inntrykk.

Men ikke nok med det, Aps strategirådgiver figurerte også i Aftenposten som ekspertkommentator og retorikkeksepert.

Det verken han eller Dagbladet visste var at mellom debatten fra NRK til TV2 så hadde Siv Jensen lest det hemmelige strateginotatet. Og hun strålte jo da som en sol i debatten på TV2.

Men det hadde ikke Dagbladet fått med seg, så Dagbladets nyhet den handlet da om hvor sur og sutrete Siv Jensen hadde sett ut. Den måten Ap-strategene ønsket å fremstille Siv Jensen, den ble da slått opp som nyhet og faktum i Dagbladet. Dagbladet hadde da valgt et bilde etter sin hensikt - det er jo også noe Dagbladet manipulerer mye med - og oppfordret da leserne til å oppfatte det slik det var meningen gjennom en quiz, der de kunne svare på om de syntes Siv Jensen fremstod som sur og grinete i debatten.

Så Dagbladet er en avis som lar seg bruke i slike intrigespill som det, og er villig til å ofre sin journalistiske integritet og faglige troverdighet på å skore slike poenger. Det er klart det er faglig sett gjennompervertert av Dagbladet å utlegge ren Ap-propaganda "nyhetsrapportering". Men Dagbladet klarte å slippe unna med det. Men alle i Dagbladet skjønte jo selvfølgelig hva som var foregått. Men det kom ingen kritikk av det

1
SIG100 Nei - skal man finne en korrekt og objektiv kilde så er det selvsagt Gjermund Hagasæter og Frps hjemmeside som gjelder - alle andre steder er det bare subjektive og løgnaktige.

Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP, noe som en også kan se i vinklingen på deres drittkasting.

Dette er omtalt i annen tråd, der 120 stortingsplasser hadde gått til SV om en skulle legge journalistenes preferanser til grunn.

1
qop Ja, jeg merket meg Dagbladet var med på leken da det famøse hemmelig strategidokument ble lekket om hvordan Jens Stoltenberg skulle intrigere i tevedebatter med Siv Jensen. Ap hadd...
Kong_Gilmour100

Takk for godt innlegg. Dagbladet er det reneste propagandamaskineri, og lar seg bruke som du her så treffende beskriver.

Dette med bildebruk er jo klassisk, i flere artikler bruker man selvsagt kun "de sureste" bildene av Siv, for å skape det inntrykket man selv ønsker. Selvom det er tilgjengelig mange bilder hvor hun ser blid og imøtekommende ut.

1
lobotomist1 Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP, noe som en også kan se i vinklingen på deres drittkasting. Dette er omtalt i annen tråd, der 120 stortingsplasse...
Kong_Gilmour100

Korrekt. Faktisk ville ikke Frp fått en eneste representant, ifølge Frank Aarebrots forskning gjennom det siste tiåret. Journalister flest er blodrøde, enkelt og greit.

http://www.nrk.no/nyheter/1.6598477

Journalistenes partisympatier har endret seg lite gjennom ti år. Hvis journalistene fikk bestemme, ville Ap, SV og Rødt hatt 120 representanter av 169 representanter på Stortinget i dag.

Frp ville ikke fått en eneste representant. Slik var det også for ti år siden.

Dette går fram av undersøkelser professor Frank Aarebrot har gjort av journalisters holdninger gjennom ti år.

1
lobotomist1 Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP, noe som en også kan se i vinklingen på deres drittkasting. Dette er omtalt i annen tråd, der 120 stortingsplasse...

Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP, noe som en også kan se i vinklingen på deres drittkasting.

Journalister har jo både utdanning og en viss innsikt i hvordan samfunnet fungerer, dette i skarp kontrast til den typiske frp-velger....

1

Fredrikstad og Austevoll er inne på lista over de 10 kommunen med lavest renovasjonsavgift.

Renovasjonsavgiften er selvkostprinsipp, og skal kun dekke kostnadene.

Skolefritidsordning, derimot, kan kommunene prise som de vil, og der har Fredrikstad kommune fylkets høyeste pris.

Akkurat det er valgkampsak for Fredrikstad AP. Lover lavere pris.

1
lobotomist1 Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP, noe som en også kan se i vinklingen på deres drittkasting. Dette er omtalt i annen tråd, der 120 stortingsplasse...

Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP

Og hvorfor er det ikke flere FrP-ere som blir journalister?

1. Fordi jobben ikke er godt nok betalt.

2. Fordi jobben krever for mye utdanning.

3. Fordi FrP-ere driter i hvordan andre har det bare de har det bra nok selv.

1
lobotomist1 Det er vel ingen journalister i de største avisene som støtter FrP, noe som en også kan se i vinklingen på deres drittkasting. Dette er omtalt i annen tråd, der 120 stortingsplasse...

Lol :)

Det var jo rimelig forutsigbart, men i denne tråden er det ingen som reagerer når FRP bruker Kostra-tall til å argumentere for at FRP-styrte kommuner tar inn mindre kommunale avgifter enn andre.

I en annen tråd som omhandlet eldrerapporten om Oslo, ja da var det kraftige ord om at man aldri kunne bruke Kostra-tall.

Logikken er vel da at så lenge Kostra-tall fremstilelr FRP i godt lys, så skal man stole på de. Hvis de derimot slår uheldig ut for FRP, ja da kan man ikke stole på Kostra. Jaja........

Her er det du selv skrev om Kostra: "Kostra har i mange år fått kritikk for at det materialet som leveres inn ikke er homogent, og svært lite egnet til å danne grunnlag for sammenligninger." (http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1671937/tittel/eldrerapporten-om-olso-var-bloeff/side/2)

1
quarken [sitat…] Journalister har jo både utdanning og en viss innsikt i hvordan samfunnet fungerer, dette i skarp kontrast til den typiske frp-velger....

De er også veldig flinke til å vinkle politisk stoff sådet passer med deres egen politiske oppfatning og ikke upartisk slik de skal og bør.

Unntak finnes selvsagt endel av. Den dyktigste av alle til å fremstå objektiv var Olav Versto, som dessverre ikke er blandt oss mer.

1
DenSisteBohem Du som vet og kan alt om norsk politikk osv, kan du ikke heller kommentere tallene og påvise faktiske feil der? Eller er det mulig at tallene stemmer?

Jeg ser det som helt unyttig å kommentere Hagesæters selektive utvelgelse av tall - det er selvsagt ikke noe problem å finne enkelt tall for enkelt kommuner som er bra.

Hvorfor nevner han f.eks. ikke Stranda - som etter to perioder med Frp-ordfører er tilbake i ROBEK, sammen med Austevoll og Nordreisa - alle kommener med svært høy Frp-oppslutning. Kanskje fordi Stranda økte gebyrene med neste 40% i fjor og ligger langt over landsgjennomsnittet? Kanskje fordi de med ordførerens luftige havne- og skisenterprosjekt har skaffet seg Norges høyeste gjeld per innbygger?

Dagbladets serie om rangering av de forskjellige kommunene på ulike parametre har jeg tidligere karakterisert som verdiløs. Kommunene i Norge er svært forskjellig - at den den største kommuen har et folketall som er mer enn 2500 ganger større enn den minste og i arael er forskjellen tusengangen.

Dette kommer selvsagt i tillegg til forskjellene i hvordan man organiserer tjenestene.

Kostra gir nyttig informasjon - men tallene må brukes med minimum av innsikt. Rangewrering basert på Kostra-tall blir særdeles lite givende.

Enda mer tullete blir det når man knytter det til ordførere. For det første har ikke ordføreren uinnskrenktet makt. For det andre så har du høna - egget diskusjonen - er Bærum en rik kommune fordi den har Høyre-ordfører eller har den Høyre-ordfører fordi den er rik kommune (H har størst tilslutning fra høytlønte). Er det sannsynlig at SP har flest ordførere i landkommuner eller er de jevnt fordelt over alle kommunetyper?

Kort sagt meningsløst. Det blir ikke mer meningsfullt om man plukker ut bare de tallene man liker som Hagesæter gjør.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Pride-skytingen:

Hvis RESPEKT FOR ANDRE MENNESKER UANSETT LEGNING . VI kan være UENIG / ENIG SÅ MYE VI VIL MEN DE " SKEIVE " FORTJENER OGSÅ FULL RESPEKT til å leve sine liv på lik linje som vi andre som IKKE ER SKEIVE...
1
45 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
26 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
9 svar

Der gikk Stortingspresidenten på mine

"– Hat er hat, og har ikke noe med religion eller bakgrunn å gjøre, sa Stortingspresident Gharahkhani. Beklager, men det er for dumt sagt for en stortingspresident. Det er mye annet han burde sagt -...
Bilde

Sa at angrepet ikke har noe med religion å gjøre: Nå får han svar

– Vi må være klar på hva som motiverer til denne type terror, sier Høyres Mahmoud Farahmand.


Bilde www.nettavisen.no
1
1 svar
Laster...