Politikk - Norsk

Andwella

Sosialisme/sosialdemokrati/sosialliberalisme

I valgkampen og politiske debatter har mange en tendens til å benytte seg av forenkling, virkelighetsforvrengning og båssetting uten argumentasjon. En mye brukt hersketeknikk er merkelappen sosialisme.

Sosialisme er veien mot det kommunistiske samfunn via gradvis avskaffing av privateiendomsrett, oppløsning av maktstrukturer, ekspropriasjon av eiendom osv. I det kommunistiske samfunn er klassekampen opphørt ettersom alle eier alt i fellesskap. Staten, som har fungert som en garantist for de herskende klasser, er fjernet.

Sosialdemokratiet har ikke en sosialisering av produksjonsmidlene som mål. Men her har sosialismens ideer om klassekamp ført til at interessegrupper, organisasjoner, samfunnssfærer o.l. kobles inn i utformingen av de politiske beslutninger. Samtidig som staten, som dermed blir relativt omfangsrik, griper inn i samfunnslivet via regulereringer og planlegging. Det er ikke et skarpt skille mellom stat og samfunn i sosialdemokratiet. Det er en tanke om at man må sikre rettigheter og innflytelse til de samfunnslag som generelt, og tradisjonelt, befinner seg i et avhengighetsforhold. Arbeidstidsreguleringer, lovverk som regulerer tilsettingsforhold, lønn, kanaler for arbeidstakerorganisasjoner o.l. er klassiske eksempler på sosialdemokratiske insitusjoner og ordninger. Det er heller ingen motsetning mellom kapitalisme og sosialdemokratiet, men kapitalismen blir omfattet av visse skranker og reguleringer.

Sosialliberalisme er den rådende variant av liberalisme. I motsetning til en liberalisme som idealiserte en minimal stat, er sosialliberalismen tuftet på ideen om at enkeltindivider i samfunnet i mange sammenhenger vil være totalt avhengig av et sikkerthetsnett og velferdsordninger for å kunne leve et meningsfullt liv. Det er et faktum at ikke alle fødes med evner som sikrer deres overlevelse og suksess. Folk fødes med downs-syndrom, handicap o.l., vi havner i ulykker som kan gjøres oss uføre, vi kan miste jobben pga markedssvingninger osv. Man kan si at sosialliberalisme og sosialdemokratiet har kommet til mange av de samme løsningene på samfunnsspørsmål, men via ulike veier.

Neo-liberalister har en tendens til å karakterisere alt som smaker av offentlige tiltak og reguleringer som sosialisme. Men hva blir det da igjen av demokratiet? For er det ikke nettopp slik at når våre valgte representanter griper inn i ulike samfunnssektorer så er det jo nettopp demokratiet som får utfolde seg? Når politikere ønsker å gjøre noe med helsevesenet, skoleverket eller arbeidsmiljøet på arbeidsplasser, så er det våre valgte representanter som ideelt sett gjør hva vi har valgt dem for å gjøre. Det er demokratiet in action.

Det blir uansett en forvrengning å kalle demokratiske reguleringer for sosialisme. Det man oppnår med dette er å skape et kunstig skille hvor det kun eksisterer ortodoks liberalisme og sosialisme/kommunisme. Som i de fleste saker er gjerne den gyldne middelvei å foretrekke.

1
1 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Og vi taper alle på en forflatende debatt hvor begreper mister sitt reelle innhold.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
31 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
8 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
2 svar
Laster...