AP snakker så varmt om toleranse og demokrati. Sannheten er at AP i sin maktiver og ved sin politikk øker polariseringen i landet.

Det er bare å se på dette forum

2

At stadig flere kommuner innfører eller øker eiendomsskatten, som rammer fattig og rik likt, bidrar også til denne negative utviklingen for svake grupper.

Rammer det likt? Er ikke dette prosentsatser, dvs. at den som har mye betaler mer?

1
Ford70 Går vel på verdien av huset.

Sosialister ser ikke slikt, de ser kun verdien i boligen, og at dette kan skattlegges.

Så for det heller bli eierens problem at hun er minstepensjonist som bor i en bolig som hennes avdøde mann bygget for sin lønning.

1

Allerede i 2009 betalte det norske folk over 61 milliarder kroner i grønne miljøskatter

Det er også en del bedrifter som sliter pga. miljøskattene som igjen fører til at kostnadene går opp. Mange konsern bedrifter flytter ut deler av sin produksjon til utlandet der de slipper unna norske særskatter. Selvsagt går dette ut over tot. verdiskapning her til lands, dette igjen gjør at flere som du sier mister sine jobber, i tillegg til at kommuner taper skatteinntekter som må tas inn igjen andre plasser.

Meningen med grønne skatter er å bedre miljø! Helt OK hvis dette hadde vært globale avgifter. Resultatet er ofte større globalt utslipp pga. at produksjon flyttes til land som tillater langt høyere utslipp.

Samme med energipolitikk, energi transporteres i lange avstander fram og tilbake med store tap. Mest fornuftig er å bruke energien lokalt da en slipper å bruke store energimengder til transport av energi. Jeg mener ikke at all energien skal brukes i Norge, det jeg mener er at vi må ordne oss slik at vi slipper en anstrengt energisituasjon i perioder. Vi eksporterer hele året langt mer enn det vi selv forbruker av energi. Olje, gass, strøm, kull, og alu. som eksporteres, tilsvarer energi minst 20 ganger mer enn det vi selv forbruker av energi.

2
GGråstein [sitat…] Kan du som ikke er sosialist forklares oss forskjellen på "verdien av huset" og "verdien i boligen"?
Instantcoffee

Verdien av hus kan vel defineres i bruksverdi og salgsverdi, noe som ikke nødvendigvis harmonerer. Et stort hus behøver ikke å ha en høy salgsverdi, men kan ha en høy bruksverdi for de med store barnefamilier. Så store familier, i gamle hus med lav verdi risikerer å få uforholdsmessig høy eiendomsskatt.

2
lobotomist1 Du ser ut til å mene at alle som har et stort og dyrt hus, er automatisk rike nok til betale formueskatt og eiendomsskatt på dette. Vel, det er ingen automatikk i dette.

Jeg lurer på om det en sammenheng mellom inntekt og bolig/fritidsboligformue. Er den sammenhengen degressiv, proporsjonal eller progressiv tror du?

Hva er forresten sammenhengen mellom de som leier bolig og eiendomsskatt? Hvordan slår dette ut for dem?

1
Risikom Jeg lurer på om det en sammenheng mellom inntekt og bolig/fritidsboligformue. Er den sammenhengen degressiv, proporsjonal eller progressiv tror du? Hva er forresten sammenhengen me...

Hva er forresten sammenhengen mellom de som leier bolig og eiendomsskatt? Hvordan slår dette ut for dem?

Ville vel tro de aldri kommer inn på eiemarkedet i første omgang. Vil også tippe leieprisene økes, uten at jeg har belegg for å si noe om det.

I AP's øyne er alle med bil/hus/jobb, rikfolk, og må skattes hardt for å sørge for at den fattige Norske staten har nok penger til å fore sitt administrative sorte hull.

1
Risikom Jeg lurer på om det en sammenheng mellom inntekt og bolig/fritidsboligformue. Er den sammenhengen degressiv, proporsjonal eller progressiv tror du? Hva er forresten sammenhengen me...

Hva er forresten sammenhengen mellom de som leier bolig og eiendomsskatt? Hvordan slår dette ut for dem?

En må være ganske naiv om en tror utleier av en bolig ikke baker inn i husleien alle skatter og andre utgifter knyttet til eiendommen.

I en kommune med eiendomsskatt vil eiere, leietakere og beboere i boligbyggelag og borettslag rammes fullt ut av denne skatten.

121 kommuner greier seg uten eiendomsskatt, så det gjelder å stemme på politikere som evner å prioritere innenfor tilgjengelige ressurser.

1
Laster...