Et slikt parti er rett og slett en alvorlig trussel mot demokratiet.

Spørsmålet så om vi har et "demokrati" dersom alle bare skal pakkes inn i bomull? Aldri lære å hverken klare seg selv eller mene noe selv, i frykt for at det i verste fall kan komme en motreaksjon?

Bør vi gjenoppvekke debatten mellom Sokrates og sofistene (Gorgias)?

1
Agay_Prispu [Slettet]

Rasisme er aldri bra, men med et KRF-SV-moralistsamfunn: Hvor mye rasisme vil der bygges opp under overflaten, men aldri blir uttalt i offentligheten? Hva skjer da med oppbyggende frustrasjoner såvel som den demokratiske debatts rolle?

Spm er jo selvsagt hva det neste blir, dersom Lysbakken skal sensurere en rekke ord som til nå har vært sett som ganske forsiktige, som "fremmedkulturell": Når blir pressen for alvor gjennomsensurert? For har man sagt a sier man fort b ikke sant?

*Når blir vitenskapen sensurert? For evolusjonsteorien kan jo "fornærme" religiøse, og i verste fall kan en tilhenger av evolusjonsteori angripe religiøse - men det motsatte er vel langt mer sannsynlig...

Ved å overbeskytte mennesker, gjør vi en tabbe. Vi svakeliggjør dem. Vi umyndiggjør dem. I Sør-Norge eller på Sametinget kan man aldri si "samejævel" uten å bli sperret inne eller sett på som gal. Men nordpå kan man utmerket si det i kystsamfunnene uten at det inneholder rasisme. Pussig nok er jo da også rasismen i sør mot samene vesentlig tydeligere i folks holdninger og nedlatenhet, mens vi nordpå heller kaller en spade en spade og sier rett ut at Sametinget er en nasjonalistisk fiasko. Det har null med rasisme å gjøre. Tvert om: Institusjoner som Sametinget ER rasister. De vil at en gruppe skal ha større rettigheter enn andre.

1
Agay_Prispu Rasisme er aldri bra, men med et KRF-SV-moralistsamfunn: Hvor mye rasisme vil der bygges opp under overflaten, men aldri blir uttalt i offentligheten? Hva skjer da med oppbyggende...

Hvis man skal avsløre det som tilfellet er; at de fleste FrPere vil utvise alle mørkhudede men hjertelig ta imot alle østeuropeiske som vil jobbe som slaver for storkapitalen til 20kr timen,

så må man også slippe til FRP fullt ut i debatten.

*Hvis vi begynner å sensurere partier eller ord eller meninger, eller blikk eller begynner å sensurere at vi i det hele tatt finnes, så gjør vi noe svært tåpelig. Da lar vi det som evt.kan være destruktivt leve i mystiske undergrunnsmiljøer, som kan hjernevaske stadig flere uten noen offentlig debattmotstand.

Slik vokser f.eks.religiøse fanatismer. Nazismen vokste også slik i Tyskland, fordi det kun var i gamle USA at man tidlig kritiserte dem åpent i pressen.

Frihet skjer under ansvar, og frihet må læres. Man kan ikke regulere mennesker til frihet.

1
Skallegrimsson

Norge er i realiteten ikke noe fullgodt demokrati.

vi påberoper oss arven etter Nansen, og sterke demokratiske insitutsjoner. Insitusjoner som fremdeles tviholder på flere "forodrninger" som ble påptvunget oss på udemokratisk vis da tyskerne var her og "besøkte" oss.

Tyskerne klaget over at det var for lite byråkrati. For lite detaljstyring. For lite ovenfra og ned holdninger.

Dette er arven vi fremdeles sliter med etter 1945 idag.

SV trenger å fornye seg. Partiet har sunket ned i gamle tvangstanker, hvor de frigjorte har latt analkarakterene styre og diktere.

I denne biten klarer ikke Rustad å skille mellom snørr og bart.

Derfor vil jeg anbefale både Rustad, og alle andre lese om hva Sigurd Hoel skriver om i sin samling "Essays i utvalg" hvor han gjør skille mellom genitalkarakterer, og analkarakterer.

Vi har latt analkarakterene fra begge sider styre oss for lenge...

2
Skallegrimsson Norge er i realiteten ikke noe fullgodt demokrati. vi påberoper oss arven etter Nansen, og sterke demokratiske insitutsjoner. Insitusjoner som fremdeles tviholder på flere "forodrn...

Enig med skallagrimsson at det er byråkratiet som beskytter sosialdarwinismen og ble utformet av den, og at SV har sunket ned i tvangstanker.

Et lite eksempel på et problem som kan relateres til denne tråden:

*Når NRK intervjuer den dyktige sprinteren fra Gambia som løper for Norge, Jaysuma Ndure, bruker man ei typisk SV-tante som reporter hver gang.

Hver bidige gang snakker hun til Ndure som om han er et barn. Hør på intervjuene og forstå hva jeg mener. Hvorfor behandler man en voksen mann som et barn?

I tillegg skaper reporterne en forestilling om at løperen er "norsk". Så hvis man ikke er norsk statsborger men har norsk opphav og har bodd f.eks.6 år i Australia, er man ikke da norsk? Er man kun australsk?

*Man ser i realiteten på negre, samer eller andre minoriteter som en slags barn som må overbeskyttes, for angivelig er de jo så svake at de ikke kan klare seg selv.

Derav også forslag om å fjerne visse ord fra språket. Men hvor ligger den egentlige rasismen?

*I den nordnorske kystkulturen finnes det flere tamiler og afrikanere som har vokst opp der. Å kalle dem negre eller svartinger er som regel aldri noe problem så lenge de forstår at det er spøkefullt, eller at det ikke menes noe rasistisk ved det.

*I Sør-Norge derimot, spesielt lengst sør, eksisterer en slags indirekte holdning. Man behandler minoriteter eller mørkhudede som de var barn. Man viser i realiteten en svært rasistisk holdning, men sensurerer ord. "Åpenheten" eller imøtekommenheten er derfor KUN på OVERFLATEN.

Det er et slikt kunstig, overflatisk samfunn vi får om Per Fugelli, Lysbakken og andre kristenpietister og/eller kulturrelativistiske sosialister får viljen sin.

1
deleted287273

Prostitusjonsforbudet var en vits. Det er bare å gå opp Karl Johan en lørdagskveld forå skjønne det.

Og etter internett kom, er pornosensuren blitt umulig å håndheve.

Så nå har en del av de sensurglade begynt å angripe ytringsfriheten. Jeg føler at KRF ikke er de verste her, de har forholdt seg rolig i forhold til blasfemiparagrafen siden 1980, da "Life Of Brian" ble erklært blasfemisk.

1
Agay_Prispu Enig med skallagrimsson at det er byråkratiet som beskytter sosialdarwinismen og ble utformet av den, og at SV har sunket ned i tvangstanker. Et lite eksempel på et problem som kan...
Skallegrimsson

Enig med skallagrimsson at det er byråkratiet som beskytter sosialdarwinismen og ble utformet av den, og at SV har sunket ned i tvangstanker.

Tenk deg følgende scenario:

To sosialister diskuterer. Den ene er tvangskarakter, er pliktoppfyllende, og forlanger at alle andre skal innfinne seg på sin plass uten å mukke.

Genitalkarakteren har et helt annet syn på hva sosialisme er.

Han kan ikke få seg til å skjønne hva tvang, og plikt, og ensretting har med sosialisme å gjøre.

Hans versjon av sosialismen er frihetlig. Rettferdig fordeling, ytringsfrihet, og frihet til å utfolde seg.

Dette er en forenklet forklaring på de to karakterene som kaller seg det samme.

Eksempler på disse to karakterene:

Jens Bjørneboe

Joseph Stalin.

Ellers vil jeg pirke litt i hva betydningen av sosialdarwinisme er. Det er et begrep man benyttet seg av for 100-150 år siden for å forsvare den "sterkeste rases rett" til å undertrykke andre. Eller overklassens rett til å styre de svake...

1
Agay_Prispu Hvis man skal avsløre det som tilfellet er; at de fleste FrPere vil utvise alle mørkhudede men hjertelig ta imot alle østeuropeiske som vil jobbe som slaver for storkapitalen til 2...
Skallegrimsson

Hvis man skal avsløre det som tilfellet er; at de fleste FrPere vil utvise alle mørkhudede men hjertelig ta imot alle østeuropeiske som vil jobbe som slaver for storkapitalen til 20kr timen, så må man også slippe til FRP fullt ut i debatten.

Jepp!

Kast alle somaliere ut og tilbake til hungersnød og krig!

Kast alle iranere tilbake til mullahstyrets rettsvesen!

Men for all del, la oss importere en flokk løsemiddelskadde polakker og spaniere til å jobbe for oss i spesiallagde arbeidsleire til å bygge veier for oss!

Norske arbeidere er for krvastore, og vil på død og liv ha en lønn de kan leve av, og retten til å organisere seg! Noe som tydeligvis er en trussel mot arbedisgivernes muligheter for mer profitt!

I mellomtiden kan vi bure inne enhver som tenkes å innbefatte seg med et annet narkotisk stoff enn det som selges over disk på polet, og i kiosken og på Rimi.

Jeg stemmer for narkotesting av tollere, politifolk, advokater, leger, sykepleiere og folk som jobber i psykiatrien!

1
Skallegrimsson [sitat…] Jepp! Kast alle somaliere ut og tilbake til hungersnød og krig! Kast alle iranere tilbake til mullahstyrets rettsvesen! Men for all del, la oss importere en flokk løsemidd...

Jepp! Kast alle somaliere ut og tilbake til hungersnød og krig! Kast alle iranere tilbake til mullahstyrets rettsvesen! Men for all del, la oss importere en flokk løsemiddelskadde polakker og spaniere til å jobbe for oss i spesiallagde arbeidsleire til å bygge veier for oss!

Det er jo dette som er frepperismen.

1
Skallegrimsson [sitat…] Jepp! Kast alle somaliere ut og tilbake til hungersnød og krig! Kast alle iranere tilbake til mullahstyrets rettsvesen! Men for all del, la oss importere en flokk løsemidd...

Norske arbeidere er for krvastore, og vil på død og liv ha en lønn de kan leve av, og retten til å organisere seg! Noe som tydeligvis er en trussel mot arbedisgivernes muligheter for mer profitt!

Kravstorhet på lønn og kynisk arbeidsgiver henger tett sammen.

Folk blir kravstore når de blir avhengige av staten over tid, eller vante med å ha mye penger i et forbrukersamfunn. Arbeidere blir grådige når de må se på at ledere soper inn store bonuser samtidig når bedrifter legges ned for å spare inn..

Det samme gjelder kommunene. Politikerne klør seg i hodet over den stadig svakere kommuneøkonomien selv om Norge er et "rikt land", men de fatter ikke helt at hele problemet ligger i at kommunene underlegges et statsbudsjett.

Et statsbudsjett tilhører et pyramidesystem, et hierarki. En sentralmodell. En slik modell baserer seg på at det alltid skal komme nok ressurser inn i bunnen av pyramiden. På sikt vil dette bety ressursøkning i økende grad for at velferden, infrastruktur og rettigheter skal holdes på status quo.

*Derfor ser vi også at samfunnsmodellen sliter. Økonomisk, kvalitetsmessig, iht arbeidsmiljø...forurensing fra voksende industri... Konflikter øker, rusproblemer har økt over tid de siste tiår. Sosiale skiller øker og shoppesamfunnet fordummer. Skatter og avgifter øker. Dette er en forbanna klar realitet. Dette er et resultat av et sentralistisk samfunn.

1
Agay_Prispu [sitat…] Kravstorhet på lønn og kynisk arbeidsgiver henger tett sammen. Folk blir kravstore når de blir avhengige av staten over tid, eller vante med å ha mye penger i et forbruker...
Skallegrimsson

For mye penger i et samfunn?

Ja, jeg skal si meg enig i at en liten elite viss rikdom bygger på arv, og andre menneskers arbeidskraft har tildels altfor mye rikdom. Spesielt skatteflyktninger som drar utenlands for å slippe å måtte betale noen prosenter mer i skatt, for så å kreve at norsk marine skal beskytte sine private oljetankere mot fattige pirater.

Er det arbeiderne som blir grådige når de ser noen grafse til seg på deres bekostning, så er det plutselig arbeiderne som er problemet?

At kommuner går underskudd, og låner seg til fattigdom, og at det er FRP kommuner som gjør dette, overrasker meg ikke.

Dette må være et fenomen de har plukket opp fra Bush`s USA.

De kaller seg liberale, men påberoper seg å være verdikonservative, og er minst like stor tilhenger av Stor Stat som andre partier i Norge.

SV virrer i sitt gamle surr, og løper rundt som en hodeløs høne, og mener at ens egen valgfrihet er av det onde og bruker drøvtygget retorikk, eller hersketeknikk (?) for å sette noen på plass. Kristin Halvorsen burde gå av som følge av brudd på valgløfter for flere år siden. Og nå bryter hun det løftet også

Ellers kan jeg anbefale deg å lytte til hva Bill Hicks har å si om Mall Rats, og tyggispop.

Er det ikke litt skremmende å se hvor like dronningene Siv Jensen og Kristin Halvorsen er? Skilt ved fødselen tror du?

1
Laster...