FRP truer med å velte et borgelig styre i Oslo hvis de ikke er med selv. Det er det samme som de har truet med på riksplan og andre steder.

Det er vanskelig å se hva som er viktigst for FRP: At politikken er så borgelig som mulig, eller at FRP får taburetter i byråd eller regjeringer?

Dette er direkte faktafeil.

FrP har aldri truet med å velte hverken byråd eller regjering der FrP selv ikke er representert.

FrP har derimot sagt klart i fra både i Oslo og nasjonalt at FrP ikke vil bruke sine velgere til å støtte et byråd eller en regjering der FrP blirholdt utenfor.

Dvs. at FrP kun vil stemme for FrP politikk i opposisjon til både borgelige og sosialistiske byråd og regjeringer så lenge FrP og deres velgere blir holdt utenfor varmen av disse byråd/regjeringer.

1

Og hvorfor skal ikke Frp inviteres med i et borgerlig samarbeide?

De har i mange år vært det største partiet på høyresiden. Da er det både naturlig og riktig demokratisk at Frp er med.

1
SimplyTheBest

Man har tilgang til å ta en hel del avgjørelser om man sitter i posisjon. Derfor er det viktig for partiene å være med der selv.

Når det kommer til rikspolitikik vil jeg gå så langt som å si at det er viktigere å ha departementer enn det er å ha stortingsrepresentanter. Det er tross alt der detaljene avgjøres, og det er i mange tilfeller detaljene som irriterer folket.

1
Oxymoron123 [sitat…] Dette er direkte faktafeil. FrP har aldri truet med å velte hverken byråd eller regjering der FrP selv ikke er representert. FrP har derimot sagt klart i fra både i Oslo o...

Hei Oxymoron,

Nei, jeg tror ikke det jeg skrev er feil. Dagens VG Nett, Aftenposten, NTB, etc. har alle denne historien:

"Hva gjør dere dersom Høyre velger å samarbeide med KrF og Venstre i stedet for dere?

- Da blir det ikke noe borgerlig byråd. De vil få mistillit mot seg i løpet av en måneds tid, sier Kristiansen" (FRP).

1

FRP og Hagen kastet Willoch-regjeringen fordi FRP ikke fikk gjennomslag for større avgiftskutt. Resultatet ble en AP regjering som innførte mye større avgifter.

Dette er også direkte faktafeil.

FrP fellte Willoch-regjeringen fordi Willoch stillte kabinettspørsmål for å øke bensinavgiften. Gro Harlem Brundtland garanterte at AP ikke ville øke bensinavgiften og Willoch regjeringen gikk dermed under.

Senere viste det seg at Gro Harlem Brundtland selvfølgelig løy da hun garanterte mot avgiftsøkningen, og hun presset den igjennom alikevel.

1
DonMadrid Og hvorfor skal ikke Frp inviteres med i et borgerlig samarbeide? De har i mange år vært det største partiet på høyresiden. Da er det både naturlig og riktig demokratisk at Frp er...

Hei DonMadrid. Udemokratisk? Det håper jeg du kan forklare meg.

Både i Oslo, i andre kommuner og i rikspolitikken kan den situasjonen oppstå at det er et borgelig flertall bestående av H, V, KRF og FRP. Det kan også tenkes at FRP ikke blir invitert til å få byråder eller statsråder. Da har FRP valget mellom å være et støtteparti ”på vippen” eller å bidra til at det å innsette et rødgrønt styre.

FRP hevder ofte at det er ”udemokratisk” hvis de havner i en situasjon der de blir støtteparti. Det fremstår som underlig. Det må da være bra for FRPs velgere hvis partiet i bytte for å være støtteparti får mulighet til å forhandle om at politikken på en eller flere områder ligger så langt mot det FRP ønsker som det er mulig å få forhandlet frem enighet om?

Venstre har som støtteparti for H/FRP-byrådet i Oslo fått gjennomslag for flere av sine viktige saker. Eller mener FRP at partiet selv er med på å behandle V ”udemokratisk” ved å ha dem som støtteparti?

1
Oxymoron123 [sitat…] Dette er også direkte faktafeil. FrP fellte Willoch-regjeringen fordi Willoch stillte kabinettspørsmål for å øke bensinavgiften. Gro Harlem Brundtland garanterte at AP ikk...

Hei Oxymoron. Nei, jeg tror ikke at det jeg skrev om Willoch-regjeringen heller er faktafeil. Jeg skrev ikke at Willoch ikke foreslo å øke bensinavgiften. Jeg skrev heller ikke at Willoch ikke stilte kabinettspørsmål. Jeg skrev at FRP felte en borgelig regjering fordi FRP ønsket lavere avgift enn det Willoch foreslo. Jeg skrev at da FRP ikke fikk gjennomslag for det felte de regjeringen, og fikk en AP regjering som innførte høyere avgifter enn det Willoch foreslo.

Hvordan noen FRP-velger kan synes det var en løsning som førte til en politikk som lå nærmere FRPs ønske er ikke så lett å forstå.

Et paradoks i tillegg er det jo også at Hagen like i forveien sa at FRP ved en avstemning over kabinett-spørsmål ikke ville gå så langt som å felle den borgelige regjeringen.

1
Vaguero Hei DonMadrid. Udemokratisk? Det håper jeg du kan forklare meg. Både i Oslo, i andre kommuner og i rikspolitikken kan den situasjonen oppstå at det er et borgelig flertall beståend...

Hei DonMadrid. Udemokratisk? Det håper jeg du kan forklare meg.

Vi har vel bare forskjellige måter å se ting på.

Nå vet vi jo ikke valgresultatene for dette valget, men ser vi på de siste så har Frp vært det største partiet på høyresiden. Det tolker jeg som et signal at flertallet vil ha Frp med. Da er det lite demokratisk av de andre høyrepartiene å lukke øynene for flertallet. Det er udemokratisk i mine øyne.

Du kan selvsagt se det fra en annen side. Om 20% vil ha med Frp så er det 80% som ikke vil

1
Oxymoron123 [sitat…] Dette er direkte faktafeil. FrP har aldri truet med å velte hverken byråd eller regjering der FrP selv ikke er representert. FrP har derimot sagt klart i fra både i Oslo o...

Dette er direkte faktafeil.

De truer med det, ikke at jeg har noe imot det akkurat, Frp får 10,5% i Oslo ifølge dagens siste meningsmåling. Styrkeforholdet er 31 - 28, så det er svært jevnt med andre ord.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10098568

Ellers så kan man lese idag at folket i Oslo er LEI AV privatisering.

http://www.dagbladet.no/2011/09/11/nyheter/politikk/valg_2011/valg11/innenriks/18020322/

1
SimplyTheBest Man har tilgang til å ta en hel del avgjørelser om man sitter i posisjon. Derfor er det viktig for partiene å være med der selv. Når det kommer til rikspolitikik vil jeg gå så lang...

Man har tilgang til å ta en hel del avgjørelser om man sitter i posisjon. Derfor er det viktig for partiene å være med der selv.

Hei SimplyTheBest. Det er lett å forstå at FRP helst vil ha byråds- eller statsråds-taburetter, alle partier vil gjerne det.

Det som derimot er vanskelige å forstå er at FRP synes det er bedre med rødgrønt styre hvis de ikke selv er med i et borgelig styre.

Man får valget: ”Sorry, du får ikke det du ønsker. Du kan få et resultat som på noen områder er i nærheten av det du ønsker, og godtar du ikke det er det eneste andre alternativet at du ikke får noen ting av det du ønsker deg”. De fleste mennesker vil si at det er bedre å få noe enn ingenting, ettersom det er resultatene som teller. Men altså ikke FRP. Det fremstår som vanskelig å forstå.

1
Vaguero Hei DonMadrid. Udemokratisk? Det håper jeg du kan forklare meg. Både i Oslo, i andre kommuner og i rikspolitikken kan den situasjonen oppstå at det er et borgelig flertall beståend...

Både i Oslo, i andre kommuner og i rikspolitikken kan den situasjonen oppstå at det er et borgelig flertall bestående av H, V, KRF og FRP. Det kan også tenkes at FRP ikke blir invitert til å få byråder eller statsråder. Da har FRP valget mellom å være et støtteparti ”på vippen” eller å bidra til at det å innsette et rødgrønt styre.

Nei da har FrP valget mellom å stå opp for den politikken velgerene deres ønsker, eller å støtte velgerene ikke ønsker.

Det er helt opp til Venstre om de ønsker å samarbeide med FrP eller ikke, og det kan selvfølgelig ikke forventes at FrP svarer på et nei til samarbeid fra Venstre, med et ja til Venstre-politikk.

1
Vaguero [sitat…] Hei SimplyTheBest. Det er lett å forstå at FRP helst vil ha byråds- eller statsråds-taburetter, alle partier vil gjerne det. Det som derimot er vanskelige å forstå er at F...

Det som derimot er vanskelige å forstå er at FRP synes det er bedre med rødgrønt styre hvis de ikke selv er med i et borgelig styre.

Igjen en direkte løgn fra din side. FrP vil ikke støtte et rødgrøndt styre noe sted og har heller aldri sagt at de vil det.

1
DonMadrid [sitat…] Vi har vel bare forskjellige måter å se ting på. Nå vet vi jo ikke valgresultatene for dette valget, men ser vi på de siste så har Frp vært det største partiet på høyresid...

ser vi på de siste så har Frp vært det største partiet på høyresiden. Det tolker jeg som et signal at flertallet vil ha Frp med. Da er det lite demokratisk av de andre høyrepartiene å lukke øynene for flertallet. Det er udemokratisk i mine øyne.

Du kan selvsagt se det fra en annen side. Om 20% vil ha med Frp så er det 80% som ikke vil

Hei DonMadrid. Enig. Dette har derfor etter mitt syn ikke noe med demokrati eller ikke demokrati å gjøre. Dette handler om hva som er mulig å få til, når velgerne uansett stemmer slik at ikke noe parti har rent flertall.

Jeg synes det er like underlig at V (og delvis KRF) allerede før valget og evt. forhandlinger sier at de ikke vil styre sammen med FRP, uansett om forhandlinger skulle ha ført til kompromisser der den politikken man faktisk skulle føre var helt akseptabel for V/KRF. For velgerne er det den faktiske politikken man ender opp med å føre som er viktigst, ikke hvem som har taburettene og titlene. Man skulle trodd at partilederne så de på samme måte.

Høyre er det eneste partiet som har sagt at de uansett vil støtte et styre som fører borgelig politikk. For en velger som ikke ønsker rødgrønt styre er derfor det å stemme på V, KRF og altså FRP en stemme som kan føre til det en slik velger ikke ønsker, nemlig et rødgrønt flertall.

1

FRP og Hagen kastet Willoch-regjeringen fordi FRP ikke fikk gjennomslag for større avgiftskutt. Resultatet ble en AP regjering som innførte mye større avgifter. FRP sier de ikke ønsker rødgrønt styre, men truer nå med at de vil gi de rødgrønne makten hvis FRP ikke får taburetter.

For borgelige velgere, også i FRP, skulle man tro at den logiske konklusjonen bli at man stemmer Høyre, som har sagt de vil støtte et borgelig styre uansett?

Jeg håper på et bredt forlik der alle deltar. Høyre er det eneste partiet som ikke utelukker noen konstellasjoner ved borgerlig flertall.

1
Vaguero [sitat…] Hei DonMadrid. Enig. Dette har derfor etter mitt syn ikke noe med demokrati eller ikke demokrati å gjøre. Dette handler om hva som er mulig å få til, når velgerne uansett...

Høyre er det eneste partiet som har sagt at de uansett vil støtte et styre som fører borgelig politikk. For en velger som ikke ønsker rødgrønt styre er derfor det å stemme på V, KRF og altså FRP en stemme som kan føre til det en slik velger ikke ønsker, nemlig et rødgrønt flertall.

Nei dette er også feil.

Høyre har ikke sagt at de vil støtte et borgelig alternativ uten Høyre.

Høyre har faktisk bare sagt det som FrP har sagt, nemlig at vi ønsker oss et fire-parts sammarbeid på borgelig side, og at hvis det ikke er mulig så samarbeider vi med dem som vil samarbeide med oss.

1
Oxymoron123 [sitat…] Igjen en direkte løgn fra din side. FrP vil ikke støtte et rødgrøndt styre noe sted og har heller aldri sagt at de vil det.

Hei Oxymoron. Vær vennlig å vise dine meddebattanter den respekt at du ikke kaller noen for en løgner med mindre du er sikker på de skriver noe usant med vilje. Jeg har ikke skrevet noe usant med hensikt, så hvis du mener noe er uriktig vil jeg foreslå at du nøyer deg med å skrive at ”etter mitt syn tar du feil, fordi …”

Når det er sagt, så kan jeg ikke se at du har funnet noen feil i det jeg har skrevet? FRP har gjentatte ganger sagt at de ikke vil støtte et borgelig styre hvis de sitter på vippen. FRP har aktivt kastet den borgelige Willoch-regjeringen før. FRP v/Kristiansen har til media i dag gjentatt at et borgelig styre med FRP på vippen vil få mistillit.

Ut fra hvordan du skriver antar jeg at du mener at FRP ikke direkte har sagt at de aktivt vil stemme mot et borgelig styre, men at du mener at FRP ikke aktivt vil støtte et styre de ikke selv er en del av?

Jeg får ikke det til å stemme med fakta. Hvis et borgelig styre etter valget får mistillit, hvem er det da som har stemt mot dem? Det må jo være en gruppering som har flertall mot dette borgelige styret? Da er det enten slik at FRP sitter på vippen, og aktivt stemmer mot et borgelig styre de ikke er med i. Det eneste andre alternativet er at det er rødgrønt flertall uansett. Da er det uansett ikke noe borgelig styre, verken med eller uten FRP.

Hvis det blir et borgelig styre uten FRP, der FRP sitter på vippen, så har altså FRP /Kristiansen truet med å felle styret med mistillit. Nå det eneste alternativet er rødgrønt styre, så innebærer FRPs trussel at de heller vil ha rødgrønt politikk hvis alternativet er et borgelig styre der de ikke er med.

Hvis du mener dette er feil tror jeg mange er interessert i en oppklaring. Vennlig hilsen Vaguero.

1
Oxymoron123 [sitat…] Dette er også direkte faktafeil. FrP fellte Willoch-regjeringen fordi Willoch stillte kabinettspørsmål for å øke bensinavgiften. Gro Harlem Brundtland garanterte at AP ikk...
Instantcoffee

Gro Harlem Brundtland garanterte at AP ikke ville øke bensinavgiften og Willoch regjeringen gikk dermed under. Senere viste det seg at Gro Harlem Brundtland selvfølgelig løy da hun garanterte mot avgiftsøkningen, og hun presset den igjennom alikevel.

oi, denne mener jeg å kjenne igjen. Ut fra dette kan man kanskje trekke konklusjon om hvilken skole Rita Ottervik har gått på. Til forrige valg; ingen bomring, men den kom. Til dette valget; AP har ingen umiddelbare planer om å heve eiendomsskatten... dvs. ikke før valget, men rett etter.

Dette understreker vel det at dagens styringsform, det vi velger å tro er demokrati, ikke fungerer etter intensjonene.

1
Oxymoron123 [sitat…] Nei da har FrP valget mellom å stå opp for den politikken velgerene deres ønsker, eller å støtte velgerene ikke ønsker. Det er helt opp til Venstre om de ønsker å samarbei...

Hei OxyMoron. Det er akkurat dette som virker lite logisk for mange av oss, og som det derfor ville være fint å få en forklaring på.

Selvsagt står FRP fritt til å la være å støtte et styre der de ikke selv er med, men der f.eks. H/ V/KRF er med. Det som er underlig er at hvis FRP feller et borgelig styre der de ikke selv er med, så er resultatet at partiets velgere får en rødgrønn politikk i stedet. Og det har jo FRP sagt at er det alternativet de ønsker aller minst?

Det faktiske resultatet hvis FRP feller et borgelig styre er at FRP da er med på å sikre at de rødgrønne kommer til makten. Mange vil sikkert være glad for det, men man skulle ikke tro at FRP-velgere da ville synes at det tross alt var bedre med et borgelig styre?

1
Oxymoron123 [sitat…] Nei dette er også feil. Høyre har ikke sagt at de vil støtte et borgelig alternativ uten Høyre. Høyre har faktisk bare sagt det som FrP har sagt, nemlig at vi ønsker oss e...

Hei OxyMoron. Nei, så vidt jeg vet har Høyre aldri sagt at de krever at de selv skal være med i et borgelig styre. Hvis du vet om noe sted der Høyre har sagt noe slikt ville det være oppklarende.

Derimot fremstår det som litt vanskelig å forstå at du refererer til at FRP bare ønsker et samarbeid med de som vil samarbeide med partiet. Det blir da pussig å utelate at FRP har sagt at de krever at de selv skal være med? At de helt til fredag (9/9) krevet at de skulle ha ordføreren i Oslo (Hagen)? Og V ble vel ikke ønsket velkommen som partner så sent som ved valget for 2 år siden?

1
Vaguero Hei OxyMoron. Nei, så vidt jeg vet har Høyre aldri sagt at de krever at de selv skal være med i et borgelig styre. Hvis du vet om noe sted der Høyre har sagt noe slikt ville det væ...
Instantcoffee

Derimot fremstår det som litt vanskelig å forstå at du refererer til at FRP bare ønsker et samarbeid med de som vil samarbeide med partiet.

Er det ikke sånn for alle partier da? At de ønsker å samarbeide med de som ønsker å samarbeide? Eller skal man forvente at et parti blir en medløper som er enig i alt, uten hensyn til at velgerne faktisk har gitt sin stemme på grunnlag av partiets program?

1
Instantcoffee [sitat…] oi, denne mener jeg å kjenne igjen. Ut fra dette kan man kanskje trekke konklusjon om hvilken skole Rita Ottervik har gått på. Til forrige valg; ingen bomring, men den kom...

Hei InstantCoffee. Enig med deg i at det er irriterende og av og til opprørende når valgøfter brytes. Ikke enig med deg i at vi ikke har demokrati.

For det første kan det være slik at det er på grunn av demokratiet at valgøfter ikke kan holdes: Vi velgere sørger for at ingen partier får flertall, og uten flertall er det ikke lett å gjennomføre valgløfter.

For det andre har vi velgere full frihet til å bruke hvert valg til å kaste politikere som vi mener ikke gjør en god jobb.

For det tredje har vi velgere full frihet til å møte opp i kommunestyremøter, eller stille opp til diskusjoner i lokale partimøter, og argumentere for vårt syn. Vi kan også engasjere oss så mye at vi stiller til valg selv hvis vi mener at vi vet bedre hvordan ting bør gjøres.

Hvis vi velgere ikke ønsker å engasjere oss er det ikke demokratiet det er noe feil med. Da skyldes det at vi ikke synes at problemet er så viktig at vi selv vil bruke tid på det. Etter mitt syn er det derfor mye sannhet i det gamle visdomsordet at "vi får de politikerne vi fortjener".

1
Oxymoron123 [sitat…] Dette er direkte faktafeil. FrP har aldri truet med å velte hverken byråd eller regjering der FrP selv ikke er representert. FrP har derimot sagt klart i fra både i Oslo o...

Dvs. at FrP kun vil stemme for FrP politikk i opposisjon til både borgelige og sosialistiske byråd og regjeringer så lenge FrP og deres velgere blir holdt utenfor varmen av disse byråd/regjeringer.

Nettopp og det er vel helt logisk. Det er bedre å stå utenfor en å støtte noen der man ikke får bli med. Det har vi gjort en gang før og aldri mer. Så enten er FrP med, eller vi står utenfor og snakker vår politikk.

1
Laster...