Vaguero Hei InstantCoffee. Enig med deg i at det er irriterende og av og til opprørende når valgøfter brytes. Ikke enig med deg i at vi ikke har demokrati. For det første kan det være slik...
Instantcoffee

For det første kan det være slik at det er på grunn av demokratiet at valgøfter ikke kan holdes: Vi velgere sørger for at ingen partier får flertall, og uten flertall er det ikke lett å gjennomføre valgløfter.

Nå er jeg av den oppfatning av at vilje og evne ikke nødvendigvis alltid går hånd i hånd, så da må man i stedet se på systemet. Man bør vel alle være enig om at forutsetningen for et demokrati er at folkeviljen gjennomføres.

Hvis man med dagens system ikke evner å gjøre dette, vel da må man kanskje se på systemet?

1
Instantcoffee [sitat…] Er det ikke sånn for alle partier da? At de ønsker å samarbeide med de som ønsker å samarbeide? Eller skal man forvente at et parti blir en medløper som er enig i alt, ute...

Hei InstantCoffee. Nei, etter mitt syn er det mange eksempler på at ikke alle partier tenker slik som FRP gjør her.

Venstre i Oslo er ett eksempel. Selv om de sitter på vippen, så har de aktivt sagt at de ikke krever å sitte i byrådet (ha taburetter), men bare forhandle for å få flest mulig saker i en retning som V synes er positiv.

Jeg vil tro at Venstres velgere er fornøyd med at partiet deres på denne måten fått gjennomført mye av sin politikk i Oslo.

1

Trouble in paradise. Noe som sier meg at ekteskapet mellom H og Frp ikke blir langvarig. Hvordan H skal klare å samarbeidet med dette tullepartiet i en regjering er en gåte for meg.

1
Oxymoron123 [sitat…] Dette er direkte faktafeil. FrP har aldri truet med å velte hverken byråd eller regjering der FrP selv ikke er representert. FrP har derimot sagt klart i fra både i Oslo o...

FrP har aldri truet med å velte hverken byråd eller regjering der FrP selv ikke er representert.

Dette er løgn. FrP vil felle et borgerlig byråd - uansett.

"Det blir uansett ikke noe borgerlig byråd uten Frp. Så enkelt og greit er det, sier Frps gruppeleder Svenn Kristiansen."

1
Vaguero Hei InstantCoffee. Nei, etter mitt syn er det mange eksempler på at ikke alle partier tenker slik som FRP gjør her. Venstre i Oslo er ett eksempel. Selv om de sitter på vippen, så...
Instantcoffee

Venstre i Oslo er ett eksempel. Selv om de sitter på vippen, så har de aktivt sagt at de ikke krever å sitte i byrådet (ha taburetter), men bare forhandle for å få flest mulig saker i en retning som V synes er positiv.

Selv om jeg nok ikke gir Venstre min stemme denne gangen kan jeg ikke si annet enn at partiet har fornyet seg siden sauebonden forlot slagmarken.

Venstre er kanskje det parti som har mest fokus på samarbeid, men det er kanskje naturlig med tanke på partiets størrelse på landsbasis. I enkelte kommuner kan de nok være en maktfaktor.

Allikevel er jo det du beskriver et samarbeid med gi og ta. Veldig forskjellig fra et scenario der man forventer at et parti skal støtte andre uten å få noe tilbake.

SV har kanskje lært, eller burde gjøre det, at det ikke er bra for opplutningen å få rollen som medløper. Da er det bedre å sitte i opposisjon og få synliggjort eget standpunkt.

1
Silenoz12 [sitat…] Nettopp og det er vel helt logisk. Det er bedre å stå utenfor en å støtte noen der man ikke får bli med. Det har vi gjort en gang før og aldri mer. Så enten er FrP med, el...

Det er bedre å stå utenfor en å støtte noen der man ikke får bli med. Det har vi gjort en gang før og aldri mer. Så enten er FrP med, eller vi står utenfor og snakker vår politikk.

Hei Silenoz. FRP står som andre partier selvsagt fritt til å innta et hvert standpunkt de måtte ønske. Jeg tror ikke noen her har stillet spørsmål ved det.

Problemstillingen er:

- Hvis et borgelig styre med gå av, til tross for at FRP sitter på vippen, så kommer det et rødgrønt styre i stedet.

- Helt greit å si at FRP bare skal "snakke sin politikk", men man skulle tro at de fleste FRP-velgere ville ønske at partiet deres gjorde hva de kunne for å unngå det alternativet som de ønsker aller minst, nemlig rødgrønt styre.

- Hvis FRP velger å rolig sitte å se på en situasjon der et borgelig styre går av og et rødgrønt styre kommer inn, så synes vel ikke FRP at et rødgrønt styre er det værste alternativet da?

- Alternativt, hvis FRP synes et rødgrønt styre er det værste alternativet, men likevel stemmer mot (eller passivt lar være å sikre flertall for) et borgelig styre, så fremstår det som en ganske ulogisk protest? Ulogisk, fordi man bare får vist at FRP er misfornøyde, mens FRP-velgerne må leve med det faktiske resultatet, nemlig at det blir rødgrønn politikk.

Da er vi tilbake til tittelen på denne tråden, nemlig "hva er viktigst for FRP": At politikken faktisk ligger så nærme det partiet ønsker som mulig, eller at FRP har taburetter?

1
Tollari Jasså? I et vel fungerende demokrati måtte Frp få over 50% oppslutning for å kunne regjere alene.Det vil dem aldri klare. Sammen med Høyre vil det holde om de oppnår 20 for å kunne...

Jasså? I et vel fungerende demokrati måtte Frp få over 50% oppslutning for å kunne regjere alene.Det vil dem aldri klare.

Som sagt imponerende og lite du kan om taktisk spill og hvordan man tenker i politikken. Du er fersk og med tiden vil du lære.

1
Instantcoffee [sitat…] Selv om jeg nok ikke gir Venstre min stemme denne gangen kan jeg ikke si annet enn at partiet har fornyet seg siden sauebonden forlot slagmarken. Venstre er kanskje det pa...

Allikevel er jo det du beskriver et samarbeid med gi og ta. Veldig forskjellig fra et scenario der man forventer at et parti skal støtte andre uten å få noe tilbake.

SV har kanskje lært, eller burde gjøre det, at det ikke er bra for opplutningen å få rollen som medløper. Da er det bedre å sitte i opposisjon og få synliggjort eget standpunkt.

Hei InstantCoffee. Jeg synes det du skriver er veldig aktuelt. Får et parti f.eks. 10% av stemmene tror noen at de da skal ha gjennomslag for 10% av alle saker. Slik er det jo ikke.

I utgangspunktet blir det slik at om et parti får 10% eller 40%, så får det ikke gjennomslag for noen saker: De er jo nesten alene! Men hvis partiets syn på saker er nær nok andre partier til at de kan kompromisse, så kan de danne en flertallsallianse. Ettersom flertallsalliansen er avhengig av selv de små partiene i alliansen for å beholde flertallet, så kan et lite parti få gjennomslag for mye mer enn sin "prosentvise" størrelse.

SP i regjering har fått gjennomslag for flere av sine saker enn størrelsen skulle tilsi. V i Oslo har det samme.

Enig med deg i at SV har fått lite begeistring hos sine velgere for det de har oppnådd. Tilsynelatende er det mange velgere som glemmer at partiet selv da de var dobbelt så store nær sagt ikke fikk gjennomslag for noen av sine saker, da de satt i opposisjon i mange år, uten noen flertallsallianse. Man kan argumentere for at SVs velgere egentlig burde være over seg av begeistring for hvordan et relativt lite parti har fått hele regjeringens politikk til å i alle fall ligge nærmere SVs ønsker enn hva som var tilfellet før den rødgrønne regjeringen.

Jeg synes det du tar opp er meget aktuelt for diskusjonen om også borgelig styre. Enig med deg at samarbeid må være gi og ta. Også enig i at det er en utfordring at ikke små partier blir borte i skyggen fra store. Men først og fremst mener jeg at SV illustrerer at det viktigste for et parti må være at den faktiske politikken kommer så nær det man ønsker, uansett om partiet selv sitter i posisjoner eller ikke.

1
Vaguero [sitat…] Hei Silenoz. FRP står som andre partier selvsagt fritt til å innta et hvert standpunkt de måtte ønske. Jeg tror ikke noen her har stillet spørsmål ved det. Problemstilling...

Da er vi tilbake til tittelen på denne tråden, nemlig "hva er viktigst for FRP": At politikken faktisk ligger så nærme det partiet ønsker som mulig, eller at FRP har taburetter?

Vi i FrP er villig til å samarbeide med alle der det foreligger politikk til det. I et samarbeid er det helt naturlig at de som samarbeider sitter rundt samme bord, ellers er det ikke samarbeid. Politikken er alltid viktigst, men ikke til en hver pris. Vi i FrP er et selvstendig alternativ til dagens regjering og vi er tålmodig, det må man i politikken. På et døgn kan det politiske landskap snus, den 22 er et eksempel på det. Så samarbeid er ikke noe problem, vi samarbeider godt med H, noe vi også kommer til å gjøre i regjering, forhåpentligvis etter valget i 2013.

1
Silenoz12 [sitat…] Vi i FrP er villig til å samarbeide med alle der det foreligger politikk til det. I et samarbeid er det helt naturlig at de som samarbeider sitter rundt samme bord, ellers...

Vi i FrP er villig til å samarbeide med alle der det foreligger politikk til det. I et samarbeid er det helt naturlig at de som samarbeider sitter rundt samme bord, ellers er det ikke samarbeid. Politikken er alltid viktigst, men ikke til en hver pris.

Hei Silenoz. Takk for kommentar, men det du skriver er så generelt at jeg ber deg om en kommentar til direkte på den problemstillingen jeg pekte på i det samme innlegget:

- Hvis et borgelig styre med gå av, til tross for at FRP sitter på vippen, så kommer det et rødgrønt styre i stedet.

- Helt greit å si at FRP bare skal "snakke sin politikk", men man skulle tro at de fleste FRP-velgere ville ønske at partiet deres gjorde hva de kunne for å unngå det alternativet som de ønsker aller minst, nemlig rødgrønt styre.

- Hvis FRP velger å rolig sitte å se på en situasjon der et borgelig styre går av og et rødgrønt styre kommer inn, så synes vel ikke FRP at et rødgrønt styre er det værste alternativet da?

Helt konkret:

- Hvis situasjonen kommer der det er et borgelig styre der FRP ikke har taburetter/posisjoner, men partiet er i vippeposisjon: Hvordan kan det bli bedre for FRPs velgere at pariet ikke gjør det de kan for å unngå rødgrønt styre? Jeg antar at svaret ikke er at rødgrønt styre er akseptabelt for FRP i enkeltsaker, ettersom man enten med byråd eller regjering får hele pakken, enten man støtter et borgelig eller et rødgrønt styre?

1
Vaguero [sitat…] Hei Silenoz. Takk for kommentar, men det du skriver er så generelt at jeg ber deg om en kommentar til direkte på den problemstillingen jeg pekte på i det samme innlegget:...

Hvis situasjonen kommer der det er et borgelig styre der FRP ikke har taburetter/posisjoner, men partiet er i vippeposisjon: Hvordan kan det bli bedre for FRPs velgere at pariet ikke gjør det de kan for å unngå rødgrønt styre? Jeg antar at svaret ikke er at rødgrønt styre er akseptabelt for FRP i enkeltsaker, ettersom man enten med byråd eller regjering får hele pakken, enten man støtter et borgelig eller et rødgrønt styre?

I utgangspunktet er det kun en ting det handler om og det er samarbeid, der alle er med.

Så kan vi ta en tenkt situasjon der vi blir utenfor og må velge mellom rød grønt eller borgerlig politikk. Personlig mener jeg at vi da ikke skal gå inn i noen garantier. Vi skal være alene. Men om det er best for partiet, det trengs det tid å tenke over. Men jeg mener vi skal ha tålmodighet, en dag vil det politiske landskap tilrettelegges slik at FrP ikke kan bli utenfor, slik mener jeg det er i dag. Vi vil med stor sannsynlighet tjene mer på å stå i opposisjon. En borgerlig politikk uten FrP er ikke god nok politikk. Det er viktige saker som helse og omsorgtjenester der vi sitter på en bedre modell en de andre partier. Det systemet skal igjennom om vi skal i et samarbeid. Det er min personlige mening.

1
The-king Men problemet er jo venstre som ikke vil samarbeide med dere uansett. For å kunne få borgerlig flertall må venstre innvolveres så det blir komplisert.

For å kunne få borgerlig flertall må venstre innvolveres så det blir komplisert.

Hvorfor må de det? Det er valgresultatet som avgjør. Derfor er det viktig foran 2013 å legge frem et seriøst holdbart alternativ for velgerne, slik de rød grønne har gjort. Den borgerlige side har så langt bevist at de ennå ikke har kompetanse til å styre. Først må de klare å bli enig seg imellom, før de skal styre landet.

1
Silenoz12 [sitat…] Hvorfor må de det? Det er valgresultatet som avgjør. Derfor er det viktig foran 2013 å legge frem et seriøst holdbart alternativ for velgerne, slik de rød grønne har gjort...

Venstre er såppas stort at det vil ikke bli flertall uten de, så da må de enten inn i regjering, men da kan ikke FrP være der, og går FrP i regjering vil ikke venstre støtte den. Er nok en god del mere komplisert på den sida enn på andre siden.

1
Vaguero [sitat…] Hei InstantCoffee. Jeg synes det du skriver er veldig aktuelt. Får et parti f.eks. 10% av stemmene tror noen at de da skal ha gjennomslag for 10% av alle saker. Slik er de...
Instantcoffee

Får et parti f.eks. 10% av stemmene tror noen at de da skal ha gjennomslag for 10% av alle saker. Slik er det jo ikke.

Hvis jeg har en gjennomtenkt plan og du har en annen gjennomtenkt plan. Begge planene er gode. Tror du da at et kompromiss mellom begge våre planer nødvendigvis må bli en god løsning?

Som du sier så får ofte de partiene som sitter på vippen gjennomslag for uforholdsmessig mange av sine saker, men da er spørsmålet: Er det demokratisk når et mindre tall får mer gjennomslag for sine ideologier?

Det burde være mulig å se at det er store mangler med det demokratiske systemet man benytter i Norge i dag. Vi kan gjerne akseptere det og de som ikke gjør det, de behøver vi ikke å bry oss om, for dette er det elementære med hele systemet. Det er om å gjøre å gripe mest mulig makt.

1
Instantcoffee [sitat…] Hvis jeg har en gjennomtenkt plan og du har en annen gjennomtenkt plan. Begge planene er gode. Tror du da at et kompromiss mellom begge våre planer nødvendigvis må bli en...

Tror du da at et kompromiss mellom begge våre planer nødvendigvis må bli en god løsning?

Som du sier så får ofte de partiene som sitter på vippen gjennomslag for uforholdsmessig mange av sine saker, men da er spørsmålet: Er det demokratisk når et mindre tall får mer gjennomslag for sine ideologier?

Det burde være mulig å se at det er store mangler med det demokratiske systemet man benytter i Norge i dag.

Hei InstantCoffee. Nei, enig med deg i at kompromisser ikke nødvendigvis gir gode løsninger. Det er vel heller ofte slik at det blir dårlige løsninger fordi ingen av sidene får gjennomslag for den helheten som (forhåpentligvis) var grunnlaget for deres syn.

Er dette lite demokratisk. Jeg mener svaret er nei, fordi: Det er jo nettopp vårt demokrati (styre av folket) som har villet ha en slik løsning. Det er vi (velgerne) som har villet ha det slik. Vi kan ikke skylde på noen andre.

Selvsagt går det an å ønske seg og deretter arbeide for andre modeller, f.eks. slik at det bare blir 2-4 store partier. Det er likevel ikke sikkert at det blir noen større suksess enn i dag, særlig når vi husker at vi er et lite land som ikke en gang kan bli enige om ett felles språk.

MEN: En hver norsk borger har mulighet til å arbeide for å endre modellen for hvordan det demokratiske systemet skal se ut. Det er folket i valg som bestemmer hvilken modell de synes er best. Med alle sine svakheter innebærer det at demokratiet fungerer, og at vi, folket, som har ansvaret for hvordan løsningene blir. Til tross for svakhetene i en slik måte å vurdere gode og dårlige forslag kjenner jeg ikke til noen måte å avgjøre dette på som er bedre.

1

Snakk om tulldebatt det legges opp til. Ethvert parti skal representere sine velgere og forsvare sitt partis politikk. Denne holdningen om at det er forventet at Frp skal legge seg på rygg for et byråd som de ikke representerer deres velgere. Dette er helt absurd, og eneste grunnen til at dette blir formidlet i Norge er at dette partiet er den store satan i norsk politikk, og dermed ikke kan forvente å få vanlig respekt.

1
Laster...