Vaguero [sitat…] Hei InstantCoffee. Nei, enig med deg i at kompromisser ikke nødvendigvis gir gode løsninger. Det er vel heller ofte slik at det blir dårlige løsninger fordi ingen av siden...
Instantcoffee

Det er folket i valg som bestemmer hvilken modell de synes er best.

Vel, det høres jo romantisk ut, men slik er det vel faktisk ikke. Det er de etablerte partiene som legger premissene og selvsagt gjør de det stadig vanskeligere for nye "aktører" å komme på banen.

1
Silenoz12 [sitat…] I utgangspunktet er det kun en ting det handler om og det er samarbeid, der alle er med. Så kan vi ta en tenkt situasjon der vi blir utenfor og må velge mellom rød grønt e...

Så kan vi ta en tenkt situasjon der vi blir utenfor og må velge mellom rød grønt eller borgerlig politikk. Personlig mener jeg at vi da ikke skal gå inn i noen garantier. Vi skal være alene. Men om det er best for partiet, det trengs det tid å tenke over.

Hei Silenoz. He-he, av svaret forstår at du sikkert har jobbet sentralt med politikk en stund. Jeg takker for at du svarte, men fikk desverre ikke svar på det sentrale spørsmålet i denne debatten.

FRP har truet med å kaste et borgelig styre de ikke er en del av selv. Siste gang dette synet ble fremsatt var i dag, av Kristiansen.

Det er derfor ikke "en tenkt situasjon": Valget er i morgen, og FRP har gjentatt at dette er deres standpunkt.

Spørsmålet er derfor fortsatt:

- Hvordan mener du at det kan være bra for FRP's velgere at partiet deres kan komme til å bidra til at et borgelig styre går av og erstattes av et rødgrønt?

- Mener du at denne trusselen (strategien), som kan gi rødgrønt styre, er en god måte for FRP å få de faktiske resultater som FRP-velgerne ønsker seg: Nemlig en politikk som ligger så langt mot FRP som mulig, dersom FRP ikke selv er med og styrer?

-For Oslo spesielt: Mener du at det tjener FRP at Kristiansen fremmer dette kravet like før valget, når det er en stor mulighet for at det borgelige flertallet i Oslo vil være helt avhengig av at både V og KRF støtter et nytt borgelig byråd?

1
Instantcoffee [sitat…] Vel, det høres jo romantisk ut, men slik er det vel faktisk ikke. Det er de etablerte partiene som legger premissene og selvsagt gjør de det stadig vanskeligere for nye "a...

Hei InstantCoffee. De store partiene legger premissene? Tja. De store partiene og det program de står for representeter flest velgere. Inntil noen andre skaper flertall for en annen politikk, så er vel det ganske nøyaktig hvordan ting skal være i et demokrati, og ikke spesielt romantisk?

Hva hindrer en hvilken som helst nordmann i å melde seg inn i et stort eller lite parti, stille opp på lokale partimøter, ta ordet og argumentere for å endre politikken, valgmodellen eller andre forhold i samfunnet? Eller evt. å starte sitt eget parti og jobbe for det samme der?

Og det tilfellet der du allerede har forsøkt dette, og ikke fått gjennomslag for en ny politikk: Hva sier det i såfall om demokratiet? Jeg vil mene at det sier at demokratiet fungerer, men at det ikke betyr at man alltid får gjennomslag for ideer selv om man selv er overbevist om at forslagene er meget gode.

I det tilfellet der du ikke har forsøkt å delta i politikken for å endre retningen: Det er i såfall ditt frie valg, men det betyr da vel ikke at demokratiet ikke fungerer?

1
Bitbiter Snakk om tulldebatt det legges opp til. Ethvert parti skal representere sine velgere og forsvare sitt partis politikk. Denne holdningen om at det er forventet at Frp skal legge seg...

Tulledebatt? Her tvinges ingen til å delta. Ingen har så langt heller hevdet at FRP skal legge seg på rygg for noen. Partiet kan velge å innta nøyaktig de standpunkt de ønsker, akkurat som alle andre.

Det som derimot er vanskelig å forstå, er:

FRP, og senest Kristiansen, sier at de ikke vil støtte et borgelig styre de selv ikke deltar i. Et greit standpunkt, men det innebærer at hvis FRP er på vippen, og ikke støtter er borgelig styre, så er det eneste alternativet et rødgrønt styre.

FRP sier altså: Hvis vi har en situasjon med et borgelig styre der vi ikke selv deltar, men som fører en politikk som tross alt ligger nærmere FRP enn et rødgrønt styre gjør, så vil vi likevel ikke støtte dette borgelige styret.

Selvsagt skal et hvert parti slik du sier representere sine egne velgere og politikk. Men hvordan tjener det FRP's velgere at partiet deres kan komme til å bidra til at et borgelig styre går av og erstattes av et rødgrønt?

Apropos satan, så har jeg oppfattet det slik at du BitBiter er blant dem som mener at et rødgrønt styre er så langt unna himmelen som man kan komme?

Hvis man som velger sitter og mener at av alle alternativer er rødgrønn politikk det man ønsker minst, så trenger man ikke ha noen universitetsgrad i spill-teori om forskjellige mulige utfall for å tenke at det ikke er logisk å stemme FRP? Stemmer man FRP riskikerer man jo at partiet bidrar til at et mulig borgelig styre går av og erstattes av et rødgrønt?

Høyre har sagt at de garanterer at de vil støtte et hvert borgelig styre. Er man potensiell FRP velger og likevel velger å stemme Høyre får man uansett sammensetning et borgelig styre som på mange områder fører en politikk som av mange FRP-velgere oppfattes som grei nok eller i alle fall "det beste man kan oppnå uten at FRP styrer selv".

Er man potensiell FRP-velger og stemmer FRP, så risikerer man at partiet bidrar til at et borgelig styre erstattes av et rødgront, altså en politikk som innebærer mye mindre FRP-politikk?

- Fint om du kan forklare logikken i FRPs standpunkt om å ikke støtte et borgelig styre der de ikke er med selv.

1
Oxymoron123 Nei du lyver. Det blir ikke noe borgelig byråd uten FrP fordi de borgelige ikke har flertall uten FrP. Så enkelt er det.

Det blir ikke noe borgelig byråd uten FrP fordi de borgelige ikke har flertall uten FrP. Så enkelt er det.

Hei Oxymoron. Nei, det er da vel ikke så enkelt, når man ser hva Kristiansen svarer.

Situasjonen i Oslo er slik at det antakelig kun er borgerlig flertall om man inkluderer H, V, KRF og FRP. Situasjonen i norsk politikk er også slik at V (og kanskje KRF) ikke vil styre sammen med FRP. For sentrumspartier som dem er kanskje ikke avstanden til rødgrønt styre hverken stor eller skremmende.

Situasjonen som presenteres i media i dag er at det er mulig at et fremtidig byråd bare inkluderer H, V og KRF, men at FRP må støtte dette byrådet som de ikke er en del, ellers er det ikke borgerlig flertall og de rødgrønne overtar.

Det er lett å forstå at FRP misliker dette, og at de tenker "hvorfor kan ikke vi også være med i byrådet". Men situasjonen er nå altså ikke slik. V og KRF vil ikke styre med FRP.

Man kan like det eller ikke, men da blir spørsmålet fra media: Vil FRP støtte et borgerlig styre de ikke er en del av? Og Kristiansen svarer til flere medier i dag at: Nei, det vil FRP ikke.

Det er et greit nok at FRP helst vil være med å styre. Men hvordan kan det være bedre for FRPs velgere at partiet ved å unnlate å støtte et borgerlig styre, så får FRPs velgere et rødgrønt styre i stedet? Det er jo de faktiske resultatene, ikke prinsippene man ville fulgt i en ideell verden, som betyr noe i velgernes dagligliv. Et borgerlig styre uten FRP vil jo tross alt ha en politikk som ligger nærmere FRP enn de rødgrønne.

1

Det er vanskelig å se hva som er viktigst for FRP: At politikken er så borgelig som mulig, eller at FRP får taburetter i byråd eller regjeringer?

Synes det summeres opp ganske klart her ;-)

1
Vaguero [sitat…] Hei Oxymoron. Nei, det er da vel ikke så enkelt, når man ser hva Kristiansen svarer. Situasjonen i Oslo er slik at det antakelig kun er borgerlig flertall om man inkludere...

Hva er det med deg? Er du lystløgner er har du bare tungt for det?

Hvis Venstre ønsker å ha FrP i opposisjon til byrådet så er det Venstres valg. Ikke FrP's valg. Hvis Venstre ønsker å være i opposisjon til byrådet så er det også Venstres valg. Høyre og FrP inviterer alle de borgelige partiene til byrådssamarbeid.

Hvis FrP blir presset ut i opposisjon av et nytt byråd så er det det nye byredets og ikke FrP's avgjørelse.

Det er en selvfølge at byrådet ikke kan regne FrP's velgere som en del av byrådet samtidig som de regner FrP's representanter som opposisjon.

Dette er veldig enkelt.

Blir FrP presset ut, så beholder ikke byrådet FrP's stemmerett selv om du later til å tro det.

1
Vaguero Hei InstantCoffee. De store partiene legger premissene? Tja. De store partiene og det program de står for representeter flest velgere. Inntil noen andre skaper flertall for en anne...
Instantcoffee

Hva hindrer en hvilken som helst nordmann i å melde seg inn i et stort eller lite parti, stille opp på lokale partimøter, ta ordet og argumentere for å endre politikken, valgmodellen eller andre forhold i samfunnet? Eller evt. å starte sitt eget parti og jobbe for det samme der?

Vel, for noen år siden så var det vel forsøkt å innrette reglene slik at enkelte av de små partiene ikke skulle få stille lister. En av disse var vel et eller annet rødt parti. Selv om jeg aldri skulle finne på å stemme på dem hadde jeg allikevel ingen problem med å underskrive protestlisten.

Man kan ikke stille på et partimøte og forsøke å radikalt endre et partis politikk. Det forstår alle hvis de legger godviljen til.

1
The-king Venstre er såppas stort at det vil ikke bli flertall uten de, så da må de enten inn i regjering, men da kan ikke FrP være der, og går FrP i regjering vil ikke venstre støtte den. E...

Om Venstre kommer på vippen i valget i 2013 er sannsynligheten stor for en AP regjering alene dersom de ikke kommer til enighet på borgerlig side. Vil tro at der mer spiselig for Venstre enn en blåblå regjering. Men selv så stoler jeg ikke på Venstre helt. Skulle ikke forundre meg om de går inn i en FrP/H/Venstre regjering. De er norsk politikks verste luremus.

1
William S Om Venstre kommer på vippen i valget i 2013 er sannsynligheten stor for en AP regjering alene dersom de ikke kommer til enighet på borgerlig side. Vil tro at der mer spiselig for V...

Om Venstre kommer på vippen i valget i 2013 er sannsynligheten stor for en AP regjering alene dersom de ikke kommer til enighet på borgerlig side. Vil tro at der mer spiselig for Venstre enn en blåblå regjering.

Hvis Venstre tørr å kjøre på denne i valgkampen 2013 så kommer ikke Venstre over sperregrensa.

Det viste Sponheim tydelig under valget 2009.

1
SimplyTheBest Man har tilgang til å ta en hel del avgjørelser om man sitter i posisjon. Derfor er det viktig for partiene å være med der selv. Når det kommer til rikspolitikik vil jeg gå så lang...

Når det kommer til rikspolitikik vil jeg gå så langt som å si at det er viktigere å ha departementer enn det er å ha stortingsrepresentanter.

Det skulle man tro.

Men tror kanskje at SV har en litt annen oppfatning av akkurat det etterhvert...

1
Instantcoffee [sitat…] Vel, for noen år siden så var det vel forsøkt å innrette reglene slik at enkelte av de små partiene ikke skulle få stille lister. En av disse var vel et eller annet rødt p...

Man kan ikke stille på et partimøte og forsøke å radikalt endre et partis politikk. Det forstår alle hvis de legger godviljen til.

Tja. Heller enn å endre ett partis politikk radikalt, altså til noe helt annet, så er det nok bedre å finne et part med en politikk som du bare trenger å endre litt. Hvis man i det brede utvalget av partier ikke finner noe parti med en politikk man er nokså enig i, så bør man nok innse at ens egne meninger er nokså marginale i forhold til resten av befolkningen. Men som sagt, det står en hver fritt å også starte sitt eget parti.

Mange mennesker bruker store deler av livet sitt nettopp til å være med å utforme eller påvirke politiske programmer. Jeg tror derfor de fleste ser at det går an. Men for å lykkes krever det at man får mange med seg. Det betyr dyktighet, kunnskap, hardt arbeid og mye arbeid over lang tid. De fleste velger å ikke engasjere seg så mye. Men det betyr ikke at det ikke går an. Alle dagens topp-politikere har vært unge idealister en gang. Og partiprogrammene justeres hver eneste periode, basert på innspill fra de som har engasjert seg i å påvirke.

1
Oxymoron123 Nei. FrP sier at det vil bli stillt misstillitsforslag til et byråd hvor FrP ikke har politisk makt.

Nei - de sier at de vil velte et byråd hvor de ikke selv sitter. De er ikke fornøyd med politisk makt uten å sitte i posisjon - og det er nettopp det som er sjokkerende.

FrP avviser kategorisk at de vil se seg fornøyde med å få gjennomslag for sin politikk - de insisterer på posisjoner. Og får de ikke posisjoner er de villige til å velte et borgerlig byråd. De kommende Ap-byrådet vil helt sikker søke politisk støtte i V, som på den måten uansett får innflytelse. Mens FrP vil stå helt uten innflytelse.

Så, det dreier seg kun omposisjoner og ikke politikk for FrP.

1
Laster...