Politikk - Norsk

rilke

Oslo Arbeiderparti og Islam.

Så fikk altså Oslo Arbeiderparti 20 medlemmer av bystyret, og nesten halvparten av disse er muslimer. Ihvertfall 8.

Dette kan enhver finne ut ved å google navnene på denne lista.

I Nettavisen sier valgforsker Tor Bjørklund at dette er resultat av at innvandrerne systematisk kumulerer og stemmer frem sine egne, og viser til Wien, hvor man fant at muslimene ble oppfordret gjennom moskeene og andre fora, til felles opptreden gjennom å stemme på muslimske kandidater.

Vi er altså i ferd med å få et u-lands demokrati i Oslo, hvor familie, slekt, stamme, klan, religion, nasjonal bakgrunn eller innvandringsbakgrunn synes å være viktigere enn synspunkter, politikk, debatt, osv.

En utvikling som burde bekymre andre enn oss som er skeptiske til de siste tiårs kollosale og hodeløse innvandring.

I følge SSB bodde det 163 000 personer med muslimsk bakgrunn i Norge i 2008.

Mange av disse bor i andre deler av landet, og et stort antall er under 18 år. La oss si at halvparten bor i Oslo og er stemmeberettigede.

Altså 80 000.

I følge SSB (2011) er det totalt 480 000 stemmeberettigede til årets valg i Oslo.

Dette skulle altså tilsi at muslimene utgjør omtrent 17% av de stemmeberettigede i Oslo.

Men likefullt er nær 50% av Arbeiderpartiets nye bystyregruppe muslimer (pluss et par andre ikke-muslimske innvandrere, slik at flertallet har innvandrerbakgrunn).

Og trenden vil forsterke seg, for muslimene er den desidert raskest voksende befolkningsgruppen I norge, og særlig i Oslo. Så om det er nær 50% i 2011, hva blir det i kommunevalget i 2015?

70%

Nix, for Styrings- og Administrasjonspartiet har fått seg et sjokk. De har blitt rystet i sine grunnvoller. For de vet at de ikke kan vinne valg i Oslo (på kort eller mellomlang sikt) med et flertall av muslimer i bystyret.

Og derfor må noe gjøres.

Og det som skal gjøres er sannsynligvis nok en endring av valgloven, hvor kumulering blir forbudt. (sist var det strykninger som ble forbudt av hensyn til minoritetene).

I tillegg vil vi nok se en forsiktighet i forhold til å nominere muslimer i nærheten av sikre plasser. Såpass pragmatiske er man i Partiet når det røiner på!

Jeg håper Arbeiderpartiet har fått seg en liten vekker her i forhold til innvandring og integrering.

Hadde det funnet sted noen slags form for integrering, så hadde folk stemt på de med de beste argumentene og den beste politikken, uavhengig av bakgrunn eller religion, slik demokratiet er ment å fungere, men her ser vi klart og tydelig at vi er på vei inn i en stadig dypere splittelse langs etnisk/religiøse linjer, noe som er et skremmende varsel for fremtiden for det norske demokratiet, etterhvert som den statsbærende kulturen svekkes.

Men når det først skulle gå så galt, så synes jeg det er artig og ikke så lite ironisk og festlig at denne splittelsen først viser seg hos selveste innvandringspartiet: Arbeiderpartiet.

Solkongepartiet.

28
509 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Så fikk altså Oslo Arbeiderparti 20 medlemmer av bystyret, og nesten halvparten av disse er muslimer.

Ja. Disse resultatene har spesielt AP SV og V samt Oslo by og Norges innbyggere generelt jobbet etter i over 30 år. Nå begynner de å få de resultatene de så sårt har strevet etter. Er sikker på at mange sentrale politikere i regjeringen er strålende stolte over det de har fått til angående innvandrere og dereres rettmessige plass til å stå i posisjoner til å påvirke avgjørelsene. Og det kan jeg være enig i. De har vært flinke. Mye flinkere enn å bygge veier og oppgradere infrstruktur og annen logistikk feks. For å nevne noe. Ikke vanskelig å forstå hvilke tema de har prioritert og sett på som viktig.

1

Hva med å heller lage en frustasjonstråd om de som ikke gidder å få ræva opp av sofaen og gå å stemme, i stedet for å kritisere dem som engasjerer seg i styre og stell?

4

Innvandring er et vekstområde og satningsområde det er verd å bygge videre på for et parti som vil ha maktens rus. Sykehjem og den fordyrende eldreomsorgen er bare en pest og plage som tar mye krefter. Ikke et satningsprosjekt for en som har ambisjoner.

2

Etter hva jeg forstår så er denne, Ubah Abduqadir, personens hovedsaker

- gaga til hijab

- mer involvering i somalia

- økt bistand til somalia

Og på hennes valgplakat så sto det så og si kun på somalisk.

Så man kan jo spørre, hva har hennes kjernesaker i oslo-politikken å gjøre, og hvem i all verden hun tenker å representere når hennes valgplakater så og si ikke var på norsk.

Det er ingen problemer hvis disse representantene har engasjert seg for å gjøre det de antar er best for Oslo. Og de som har stemt på dem mener de vil gjøre en god jobb. Men når en kandiat har en slik valgplakat, og ikke minst at det er mulig at hun er blitt stemt på pga andre egenskaper enn hennes kompetanse om politikk så er det uheldig.

2

Arbeiderpartiets beste resultat på 28 år, det var rart.

1

Nettavisen sier valgforsker Tor Bjørklund at dette er resultat av at innvandrerne systematisk kumulerer og stemmer frem sine egne, og viser til Wien, hvor man fant at muslimene ble oppfordret gjennom moskeene og andre fora, til felles opptreden gjennom å stemme på muslimske kandidater.

Jeg regner med at han blir beskyldt for rasisme når han sier noe sånt.

1

I Nettavisen sier valgforsker Tor Bjørklund at dette er resultat av at innvandrerne systematisk kumulerer og stemmer frem sine egne, og viser til Wien, hvor man fant at muslimene ble oppfordret gjennom moskeene og andre fora, til felles opptreden gjennom å stemme på muslimske kandidater.

Dette er jo ikke noe annet enn demokratiet i all sin prakt og velde.

Interessegrupper kan påvirke direkte og faktisk øve innflytelse på valgresultatet og slik overprøve partienes nominasjonskomiteer. Vi har alle denne muligheten, det er bare å bruke den.

1
rilke Nei, han blir bare totalt oversett av samtlige toneangivende riksmedier en gang for alle.

Forklar meg hvorfor det han sier er så viktig at han skal gis plass i alle toneangivende riksmedier?

Praksisen med å stemme på "egne kandidater" har jo eksistert i evig tid i ulike miljøer. Fagforeningsmiljøer har stemt på "sine kandidater", det samme har religiøse miljøer, det samme har idrettsmiljøer, det samme har de fleste miljøer.

Det eneste som kunne fortjene plass i riksmedia var dersom det ble oppfordret til å stemme på spesifikke kandidater under religiøse samlinger i moskeer. Dette ville være å knytte religion til politikk på en måte vi ikke har tradisjon for i Norge. Meg bekjent er ikke slike eksempler kjent i Norge.

1

Vi er altså i ferd med å få et u-lands demokrati i Oslo, hvor familie, slekt, stamme, klan, religion, nasjonal bakgrunn eller innvandringsbakgrunn synes å være viktigere enn synspunkter, politikk, debatt, osv.

Det klages over at invandrerne ikke vil integreres, men så deltar de i politikken. Det er også sagt at innvandrerne i mindre grad enn nordmenn bruker stemmeretten, men så blir noen stemt inn i byrådet. Det er noe som skurrer, ikke sant?

Rystende, her oppfordres innvandrerne til å være med, men så blir det oppfattet som galt. Om det ved neste valg skjer kumuleringer slik at folk med innvandrer bakgrunn blir kumulert ut av listene, hva vil det da hete? Velgerne reddet Norge?

Men en må jo også spørre, er Ap sitt partiprogram blitt endret? Komme de representantene som har innvandrerbakgrunn til å føre AP politikk eller kommer de til å føre en egen pseudo-AP politikk? Dersom de fører egen politikk som skiller seg fra den politikken AP ønsker å føre, dvs bryter med Aps program, da begynner det å bli alvorlig, ikke sant?

Hva er et u-lands demokrati? Er det demokratiet annerledes enn vårt? I såfall på hvilken måte?

Det er jo greit at du tar med ' nasjonal bakgrunn' i din oppramsing, for det er vel nettopp den nasjonale bakgrunnen du henter dine synspunker fra, er det ikke?

2

Nix, for Styrings- og Administrasjonspartiet har fått seg et sjokk. De har blitt rystet i sine grunnvoller. For de vet at de ikke kan vinne valg i Oslo (på kort eller mellomlang sikt) med et flertall av muslimer i bystyret.

Mens Rasistisk bilparti derimot med Tybring Gjedde i spissen har funnet formelen?

1
Motstrøms [sitat…] Det klages over at invandrerne ikke vil integreres, men så deltar de i politikken. Det er også sagt at innvandrerne i mindre grad enn nordmenn bruker stemmeretten, men så...

ja motstrøms er ett passende navn for deg.Synes du ikke det er betenkelig at det sitter nesten 50 % innvandrere i bystyret Norges hovedstad uten at du engang skjønner hvor fuckings på jordet du og dine likesinnende er.

Jeg skal vedde millionvis av kroner på at disse egentlig ikke er vennene dine selv om de stemmer det samme som deg,de hånflirer av deg og kommer til å tvinge deg i kne med engang de er blitt mange nok,sann mine ord naive landsforrædere.

3
Ljot [sitat…] Dette er jo ikke noe annet enn demokratiet i all sin prakt og velde. Interessegrupper kan påvirke direkte og faktisk øve innflytelse på valgresultatet og slik overprøve pa...

Det er sant som du sier: dette er demokrati.

Og det er sant at alle har denne muligheten.

Og dette betyr at demokratiet er sårbart for gruppeinteresser i et såkalt multikulturelt samfunn, hvor en samordnet og koordinert minoritet kan ta styring over en splittet og forvirret majoritet.

Det er demokrati, men ikke lenge...

1

Disse er norske statsborgere og de er vel og født og oppvokst her altså nordmenn like god som oss andre. Er ikke dem og vi, er alle vi.

1
gampboy ja motstrøms er ett passende navn for deg.Synes du ikke det er betenkelig at det sitter nesten 50 % innvandrere i bystyret Norges hovedstad uten at du engang skjønner hvor fuckings...

En sak er den personrettede debattekniken du legger opp til, som du taper på i det samme du bruker den.

Hva frykter du om det er 50% med innvandrerbakgrunn i bystyret? Eurabia raske inntog? Er alle de innvalgte silamister og kommer fra samme familie? Er det norske statsborgere vi snakker om eller har de ikke nok rug i ryggen og brunost i ørene? Kommer de til å føre imam-politikk og er av feil rase? Er de ubundet av sine partiers programmer? Er det de som bestemmer partienes programmer?

Er det bare AP som har innvandrere på listene og som har fått innvandrere inn i bystyret? Om AP har flest, fritar det de andre?

Nå er det heldig vis lenge igjen til de kan 'tvinge' meg til noe som helst, så i mellomtiden får jeg heller leve med håningen din, noe jeg godt utstår. Usakeligheter preller for det meste av hos meg.

Jeg lever idag, mens du ser ut til å befinne deg mer i fantsiens Eurabia-verden. Hils Ye'or og god bedring.

2
collins Forklar meg hvorfor det han sier er så viktig at han skal gis plass i alle toneangivende riksmedier? Praksisen med å stemme på "egne kandidater" har jo eksistert i evig tid i ulike...

Det eneste som kunne fortjene plass i riksmedia var dersom det ble oppfordret til å stemme på spesifikke kandidater under religiøse samlinger i moskeer. Dette ville være å knytte religion til politikk på en måte vi ikke har tradisjon for i Norge. Meg bekjent er ikke slike eksempler kjent i Norge.

Vi vet ikke, men det er lov å anta at den massive kumuleringen av muslimer, at 8 av 20 representanter for Arbeiderpartiet er muslimer, ikke er helt tilfeldig.

Vi vet at dette er et resultat av kumuleringskampanjer.

Om disse kampanjene har skjedd i moskeene eller utenfor moskeene er totalt uinteressant.

1
rilke Det er sant som du sier: dette er demokrati. Og det er sant at alle har denne muligheten. Og dette betyr at demokratiet er sårbart for gruppeinteresser i et såkalt multikulturelt s...

Men har du ingen eksempler fra andre land med liknende demokrati som Norge, slik at vi kan få sett på skrekkeksemplene på hvor dårlig det går med demokratiene? Om ikke, hva truer du egentlig med, annet enn å spre den sedvanlige innvandrerfrykten?

1
collins Forklar meg hvorfor det han sier er så viktig at han skal gis plass i alle toneangivende riksmedier? Praksisen med å stemme på "egne kandidater" har jo eksistert i evig tid i ulike...

Praksisen med å stemme på "egne kandidater" har jo eksistert i evig tid i ulike miljøer. Fagforeningsmiljøer har stemt på "sine kandidater", det samme har religiøse miljøer, det samme har idrettsmiljøer, det samme har de fleste miljøer.

Men skjønner du ikke?! Dette er jo MUSLIMER, synes du ikke det er ille?!??!!? De skal da ikke ha de samme rettighetene som etniske nordmenn bare fordi de er norske statsborgere!

1
Ford70 [sitat…] At de glømmer partiprogram og stemmer for det venner og kjente er for.

Hva med personstemmene til denne kvinnen, er du like kritisk til at velgerne glemmer partiprogrammet og stemmer på venner å kjente i forhold til henne?

" Mens Høyres Julie Voldberg er Høyres mest populære politiker etter Fabian Stang og Stian Berger Røsland. Det er klart etter at personstemmene ble offentliggjort i går.

– Det er veldig hyggelig. Jeg har stått for en tydelig kvinnepolitikk som har gjort at mange vet hvem jeg er, sier Voldberg.

Trusler og «Linni Meister» Voldbergs vei til bystyret i Oslo har vært mildt sagt kronglete. Sjefssekretær Geir Staib skal ha omtalt henne som «Linni Meister», og sendt truende SMS-er til en av hennes støttespillere. Hun tror ikke at nominasjonsbråket har vært avgjørende for de over 3000 personstemmene hun har fått."

Lenke

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
12 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
20 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
4 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
3 svar

Vanlige folk får ikke hjelp av AP og SP

SP ordfører, AP ordfører - bryr seg ikke om en hjelpeløs mor som fortvilet forsøker å skaffe hjelp fra en nådeløs kommune. AP og SP i Regjering. SP og AP med ordfører og varaordfører. Hvorfor har jeg...
Bilde

- Føler meg nesten lurt

Beathe har jobbet i flere år for å få hjelp med sønnen (20). På veien har hun pådratt seg PTSD, mistet venner og sett sønnen forfalle.


Bilde www.dagbladet.no
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Truet via telefon

Så har jeg blitt oppringt og blitt truet med at det kan skje en ulykke. Sykkelulykke. Morsomt med ytringsfrihet . Norge . Litt av et demokrati.
1
2 svar
Laster...