Politikk - Norsk

Tordenskjold3

Hva forventer du av en FrP-regjering?

Hva forventer du at FrP får gjennom om de kommer i regjering?

Lukkede asylmottak.

Ingen asylsøkere får statsborgerskap, når det blir trygt skal de hjem.

Sjekke mulighetene for asylmottak i utlandet.

Strengere regler for familiegjennforening, økt aldersgrense, økt krav til inntekt og forbud mot søskenbarnekteskap(DNA-testing)

Begynne slutten på dagens NrK, lisensen fjernes og NrK finansieres over statsbudsjettet uten noen ekstra skatter. Over tid skal NrK fjernes helt.

Fjerne alle reglene som begrenser salg av alkohol i hele butikkens åpningstider.

La butikkene være åpne på søndager.

La butikkene få selge alt vinmonopolet selger.

Stoppe klimatiltak f.eks elektrifisering av sokkelen

Fjerne pressestøtten.

Gjenninnføre de gamle yrkesskolene.

Stoppe uhjelpen og fortsett med nødhjelpen

Fjerne støtten til bøndene(må kanskje også gjøres over tid)

Sjekke om vi kan få høyere skatteinntekter ved å senke bilavgiftene.

Slutte å gi fylkesmannstillinger til tidligere politikere

1
25 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Av punktene du ramser opp, så kan jeg tenke meg FrP kan klare å få gjennomført søndagsåpne butikker, lukkede asylmottak og la butikkene få selge alkohol (opp til 4,5%) i hele butikkens åpningstid. Og muligens noen innstramninger rundt familiegjenforening.

1
vaffanculo Av punktene du ramser opp, så kan jeg tenke meg FrP kan klare å få gjennomført søndagsåpne butikker, lukkede asylmottak og la butikkene få selge alkohol (opp til 4,5%) i hele butik...

Tviler sterkt på at FrP får gjennom lukkede asylmottak, dessverre. Innstramminger rundt familiegjenforening er nok mye mer sannsynlig. Det er kun FrP som har planer om lukkede mottak, såvidt meg bekjent, og vil bli hardt og brutalt nedstemt.

1

En sterk økning i investeringer i samferdsel

Krafting styrking av politi og fengselsvesen

Fjerning av tøvete lover, som forbud mot poker.

1

Siden det er omtrent 0.00000000000000000000000001% sjanse for at Frp skal få rent flertall, så er vel det korrekte å spørre hva vil en regjering hvor Frp er involvert merke at Frp er involvert.

Lukkede asylmottak? Nei, men at det kan bli lagt strengere føringer, kan være mulig.

Asylsøkere: Hvis de har et berettighet behov for beskyttelse, så vil nok ikke Frp hive de ut. Men spørsmålet gjelder jo egentlig de ca 90% av asylsøkerne som kommer som er papirløse/falske papirer.

Familiegjenforening/økt aldersgrense/ inntekt: Her tror jeg at Frp kan få påvirkning.

Nrk: Jeg tror nok de kan ha en mulighet til å forsøke å få Nrk over på en egen post på statsbudsjettet og etter hvert arbeide for å gjøre Nrk mer selvstendig.

Alkohol: Nei, dette er en av sakene de vil ofre for å fri til Krf. Både åpningstider, alkoholavgifter og utvalg.

Klima: Dette er nok en gedigen kamel som Frp må svelge. Det Frp vil desperat forsøke å gjøre er ulike måter for å "pynte på brura". Dvs litt symbolsk "flikking".

Pressestøtte: Fjerne? nope. Kutte? Det er mulig.Her er det mulighet for kompromiss. Hverken H eller Krf har pressestøtte som noen stor hjertesak, så her kan de gi etter.

Yrkesskolene: Nei. Men på borgerlig side er det stor pragmatisme. Det er hos sosialistene hvor ideologien får råde.

Stoppe U-hjelp: Aldri i verden. Her må nok Frp bare svelge kamelbiff til den store gullmedaljen. For U-hjelp er en kjernesak til Krf som sannsynligvis vil være en mulig støttespiller. Men Krf kan være en tanke pragmatiske at så lenge det går bistandsmidler til "verdens fattigste" så er det ikke så viktig hvor det kommer fra. Dvs at man bruker skattesystemet for å gi skattefradrag til personer og virksomheter for å gi penger til bistandsprosjekter.

Landbruk: Her kan Frp få en påvirkning. For det er kun et parti som er forsvarer av dagens stalinistiske landbrukspolitikk og de er ikke borgerlig.

Skatt: Her vil det nok handle mest om å endre skatteprofilen. Alle partier på borgerlig side vil redusere det totale skattetrykket. Så det handler egentlig om å finne et kompromiss. Men Frp kan glemme at de vil få gjennom alle sine skatteendringer.

Fylkesmannstillinger: Dette er kjent som Ap's domene når det gjelder partiutnevnelser i stor grad. En borgerlig regjering vil nok fokusere på å utnevne de personer som de finner best kvalifisert uavhengig om de er partipolitisk eller ikke.

1

På kort sikt at man skal få begynt å ta i tu med helsekøene og annet forfall, ikke minst man får gjort noe med den samfunnøkonomisk ulønnsomme kapitalkonsumpsjon som vekslende regjeringer har stått for med forfall på veier, jernbane, sykehus og annen offentlig eid realkapital. Jeg forventer også tiltak som vil bidra til harmonisering av innvandringtall og integreringskapasitet. Det beste ville være en midlertidig innvandringstopp til vi har klart å integrere de vi allerede har tatt imot for mange, men det er Høyre for politisk korrekte til å gå med på. På lengere sikt, etter at man har fått tatt etterslep, at man får arbeidet på en sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentliger inngrep, avvikling av statlige monopolordninger ved at staten åpner for konkurranse på like villkår, nedbygging av byråkrati og overregulering. Det med deregulering kan bli vanskelig med EØS-systemet. DLD-saken viste at Høyre prioriterer sitt langsiktige mål er å få Norge inn i EU over hensynet til den liberale rettstatens prinsipper.

1
Bitbiter Siden det er omtrent 0.00000000000000000000000001% sjanse for at Frp skal få rent flertall, så er vel det korrekte å spørre hva vil en regjering hvor Frp er involvert merke at Frp...

Asylsøkere: Hvis de har et berettighet behov for beskyttelse, så vil nok ikke Frp hive de ut. Men spørsmålet gjelder jo egentlig de ca 90% av asylsøkerne som kommer som er papirløse/falske papirer.

Som jeg skrev så skal de jo få beskyttelse så lenge de trenger det. Men etterpå skal de hjem!

Klima: Dette er nok en gedigen kamel som Frp må svelge. Det Frp vil desperat forsøke å gjøre er ulike måter for å "pynte på brura". Dvs litt symbolsk "flikking".

Det var ikke tilfeldig eksempel jeg brukte. Elektrifiseringen av sokkelen er et tiltak alle visste var tull. Oljen/gassen de de ikke selv brukes selger de jo til utlandet. Samtidig som elektrifiseringen var dyr, mindre strøm til oss dødelige og vi fikk masterne over hardangervidda.

Yrkesskolene: Nei. Men på borgerlig side er det stor pragmatisme. Det er hos sosialistene hvor ideologien får råde.

Sosialistene har ikke noe de skulle sagt, vi går for flertallsregjering gjør vi ikke?

Stoppe U-hjelp: Aldri i verden. Her må nok Frp bare svelge kamelbiff til den store gullmedaljen. For U-hjelp er en kjernesak til Krf som sannsynligvis vil være en mulig støttespiller. Men Krf kan være en tanke pragmatiske at så lenge det går bistandsmidler til "verdens fattigste" så er det ikke så viktig hvor det kommer fra. Dvs at man bruker skattesystemet for å gi skattefradrag til personer og virksomheter for å gi penger til bistandsprosjekter.

Minstekravet må i hvertfall være at støtten hjelper de fattige.

Fylkesmannstillinger: Dette er kjent som Ap's domene når det gjelder partiutnevnelser i stor grad. En borgerlig regjering vil nok fokusere på å utnevne de personer som de finner best kvalifisert uavhengig om de er partipolitisk eller ikke.

Nei, man kan ikke bare gi stillingen til den beste søkeren. Man skal gjøre det politisk umulig for AP å gjennoppta den gamle praksisen. Si offentlig at man ikke ønsker å fortsette med den gamle praksisen med vennetjenester og sette hodejegere til å oppmuntre kvalifiserte søkere og poengtere hvor viktig det er at fylkesmannen er politisk nøytral, ingen personlige koblinger mellom fylkesmannen og politikerne han skal kontrollere og at han er faglig kompetent.

Her er niconis argumenter

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1422053/tittel/er-du-paa-lista/innlegg/22722151#post22722151

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1422053/tittel/er-du-paa-lista/innlegg/22734845#post22734845

Ellers skal FrP selvsagt også gå gjennom alle ansettelser de rødgrønne har gjort og kvitte seg med de som har fått jobben pga sin politiske tilknytning.

http://www.nettavisen.no/okonomi/article2338079.ece

1

Hva forventer du at FrP får gjennom om de kommer i regjering?

Alene: Tømming av oljefondet i løpet av 3-4 år og massiv omfordeling til de rikeste.

Sammen med høyre: Gjennomslag for tøyseforslag som privatbiler i kollektivfeltet.

2

Verste er at om bomben i Oslo hadde vert en muslimsk terroraksjon hadde nok FRP hatt en godt sjanse til å vinne valget, men i og med at vedkommende var Norsk blir det motsatt, jeg synes begge veier er like tåpelig og det viser bare hvor lite engasjert nordmenn flest er i Norsk politikk, og handler mest ut av følelser og enkelthendelser.

Jeg er ikke imot flyktnings-innvandring pga terror eller frykt, men pga all sunn fornuft og statistikk tilsier at det ikke er godt for mye, med unntak av arbeidsinnvandring men det bør jammen meg modereres også, og folk bør sjekkes grundig før vi slipper dem inn.

Det er mange kriminelle fra europeiske land også, men heldigvis har de som regel ikke planer om å bli boende her for alltid og dra kulturen sin over på oss.

Den muslimske kulturen og dems misnøye mot den vestlige kultur er hva som skaper ghettoer og skille i samfunnet, ikke det å være kritisk til innvandring.

Se bare på Danmark, nesten alle partiene ser ut til å være enig med at innvandring skal modereres kraftig, og samtidig har de veldig bra integrering, ihvertfall sammenlignet med oss.

1

Hva forventer du at FrP får gjennom om de kommer i regjering?

Lukkede asylmottak.

Fjernt forslag. Nei

Ingen asylsøkere får statsborgerskap, når det blir trygt skal de hjem.

Nei, vi trenger innvandring.

Flere krav bør stilles til asylsøkerne, de som oppfyller disse skal vi ta i mot. Her må de andre partiene komme med forslag/løsninger dersom det ikke skjer og Frp for spille på dette er de tilbkae på 20% ved neste valg.

Vi har behov for arb.innvandring, de som ikke vil skal vi stenge ytelsene for. Men samtidig skal de følges opp og backes for å sette de i arbeid. Det er ikke lett å komme fra et fremmed land til Norge, et land med høye krav så det skal vi være klar over.

Integrering er den største utfordringen vi har, så her må det satses hardt.

Sjekke mulighetene for asylmottak i utlandet.

Om de ikke får opphold i Norge kan man godt gjøre det.

Strengere regler for familiegjennforening, økt aldersgrense, økt krav til inntekt og forbud mot søskenbarnekteskap(DNA-testing)

Ja, det er et godt forslag

Begynne slutten på dagens NrK, lisensen fjernes og NrK finansieres over statsbudsjettet uten noen ekstra skatter. Over tid skal NrK fjernes helt.

Ja

Venstre og Høyre vil også fjerne nrk-lisens.

Fjerne alle reglene som begrenser salg av alkohol i hele butikkens åpningstider.

Ja, til noe løsere regler men ikke fjerne alle.

Blir vanskelig å få gjennom noe her med Krf.

La butikkene være åpne på søndager.

Det finnes allerede, ser ikke noe problem i det.

La butikkene få selge alt vinmonopolet selger.

Nei. Krf. Svake viner kan man ha.

Stoppe klimatiltak f.eks elektrifisering av sokkelen

Nei, det vil være idiotisk og venstre vil ikke gå med på det.

Fjerne pressestøtten.

Nei. Kvalitet er viktig. Bare sladder og populistisk shit har vi nok av.

Gjenninnføre de gamle yrkesskolene.

Man har da APO. Det er fint og kunne ha både fagbrev og stud.komp.

Stoppe uhjelpen og fortsett med nødhjelpen

Nei, men man kan stimulere til mer privat innsamling og balansere det ut med det staten bidrar med.

Fjerne støtten til bøndene(må kanskje også gjøres over tid)

Nei, da kan man heller rette seg etter EU sin ordning enn å fjerne støtten.

Sjekke om vi kan få høyere skatteinntekter ved å senke bilavgiftene.

Kan testes.

Slutte å gi fylkesmannstillinger til tidligere politikere

Likgyldig

1

Lukkede asylmottak. - Sannsynligvis

Ingen asylsøkere får statsborgerskap, når det blir trygt skal de hjem. - Nei

Sjekke mulighetene for asylmottak i utlandet. - Sjekke, men ikke gjennomføre

Strengere regler for familiegjennforening, økt aldersgrense, økt krav til inntekt og forbud mot søskenbarnekteskap(DNA-testing) - Sannsynligvis

Begynne slutten på dagens NrK, lisensen fjernes og NrK finansieres over statsbudsjettet uten noen ekstra skatter. Over tid skal NrK fjernes helt. - Sannsynligvis

Fjerne alle reglene som begrenser salg av alkohol i hele butikkens åpningstider. - Helt sikkert

La butikkene være åpne på søndager. - Sannsynligvis

La butikkene få selge alt vinmonopolet selger. - Neppe

Stoppe klimatiltak f.eks elektrifisering av sokkelen - Delvis

Fjerne pressestøtten. - Neppe

Gjenninnføre de gamle yrkesskolene. - Delvis

Stoppe uhjelpen og fortsett med nødhjelpen - Nei

Fjerne støtten til bøndene(må kanskje også gjøres over tid) - Delvis

Sjekke om vi kan få høyere skatteinntekter ved å senke bilavgiftene. - Sjekke ja. Utføre usikker.

Slutte å gi fylkesmannstillinger til tidligere politikere - Neppe. (Da er det mer sannsynlig at de legger ned hele embetet)

1
The-king [sitat…] Hvorfor stemte de da mot tidenes økning av samferdselbudsjettet? Og noen år tidligere stemte de for et samferdselbudsjett som var mange mrd lavere enn det de stemte mot. H...

Hvorfor stemte de da mot tidenes økning av samferdselbudsjettet

Vet ikke.

Og "tidenes satsning" ville ikke engang dekket inn periodens etterslep. Det Ap, H & Co har kommet med av samferdsel de siste 30 årene er ikke annet enn en skandale.

Men det er blandt de punktene jeg forventer de satser hardt på når de kommer i posisjon og har myndighet.

1

Redde vårt land fra undergangen, verken mer eller mindre.

1
Liverpool-Victory

Forbud mot burka og gatebønn.

Generellt en mer steil holdning mot islam.

1

En rekke bygdetullinger som driter ut Norge med pinlige uttallelser som vekker oppmerksomhet i verdenspressen, konstante forsøk på å glatte over de samme bygdetullingenes rabiate utspill fra Høyre sin side og en rekke ekstreme forslag som blir stoppet av samarbeidspartnerne.

Det kunne vært interessant ut fra et underholdningperspektiv, men for det norske samfunns del bør ytre høyre holdes langt utenfor maktens korridorer.

1

Hva forventer du at FrP får gjennom om de kommer i regjering?

At de kommer til å skylde på forrige regjering og Høyre for at deres egen politikk ikke er gjennomførbar.

1

Kutt i byråkratiet.

Fjern regelen om rullestolvennlige leiligheter.

Kutte religionsstøtten.

La hjelpepleierne og sykepleierne få jobbe heltid.

Sjekke muligheten for minstelønn.

1
CasusBelli En rekke bygdetullinger som driter ut Norge med pinlige uttallelser som vekker oppmerksomhet i verdenspressen, konstante forsøk på å glatte over de samme bygdetullingenes rabiate u...

En rekke bygdetullinger som driter ut Norge med pinlige uttallelser som vekker oppmerksomhet i verdenspressen,

Nettopp, en regjering som bryr seg mer om nordmenn og mindre om hva verden mener om oss. Kreds og jobber i FN er ikke noe å trakte etter for en som skal forsvare norges interesser.

1

Hvis det mot all formodning skulle bli en regjering med FrP etter 2013, forventer jeg at de følger opp sine løfter om kutt i skatter og avgifter på 100 milliarder over en fireårsperiode.

Her er noen av skatteløftene og hva de koster i året:

Løfte nummer 1: Fjerne hele formueskatten. Det koster omlag 14,4 milliarder kroner ekstra.

Løfte nummer 2: FrP vil fjerne arveavgiften. Det koster omlag 1,23 milliarder kroner ekstra.

Løfte nummer 3: “FrP-pris” på bensin og diesel. Det koster omlag 14,6 milliarder ekstra.

Løfte nummer 4: Fjerne eiendomsskatten i kommunene. Det koster om lag 6,5 milliarder kroner (KOSTRA-tall fra 2008).

Løfte nummer 5: Svenske alkolhol- og tobakksavgifter i Norge. Her snakker vi fort om 9,3 milliarder kroner i året hvis Siv Jensen skal gjøre alvor av svenske alkolholpriser i Norge.

Løfte nummer 6: Gjennomføre endringene i pensjonsskattesystemet uten at noen får økt skatt. Det koster om lag 6,3 milliarder kroner.

Løfte nummer 7: Fjerne kildeskatten. Det koster om lag 235 millioner

Totalt beløper dette seg til ca 52 milliarder kroner. Dette er løfter som Frp har gitt.

Også andre Frp-løfter koster store milliardsummer – spesielt avgiftskutt:

Løfte nummer 8: FrP vil fjerne alle bompenger. Det koster minst 9 milliarder kroner, men tallet er mest sannsynlig svært mye høyere. Dette er en sak som også loves av FrPs kandidater lokalt og ikke minst av Frps transportpolitiske talsmann.

Løfte nummer 9: Fjerne dokumentavgiften. Det koster om lag 5,7 milliarder

Løfte nummer 10: Fjerne el-avgiften. Det koster om lag 10,3 milliarder kroner.

Løfte nummer 11: Fjerne nybilavgiften (engangsavgiften) . Det koster om lag 19,7 milliarder kroner

I tillegg vil FrP vil fjerne NRK-lisensen. Det koster omlag 4,7 milliarder kroner. Enkelte representanter fra Frp mener derfor at dette ikke skal med i regnestykket. Det er likevel noe uklart for meg om et Frp-styrt Norge kun vil reklamefinansiere NRK (med alt det medfører) eller om NRK også skal ha andre inntekter over statsbudsjettet.

Sistnevnte er forøvrig den eneste tilbakemeldingen jeg har fått fra Frp om at mitt regnestykke er galt. Riktignok hevder mange at skattekuttene skal gjennomføres over en 4-årsperiode. (bortsett fra bompengene og NRK lisensen som Frp har lovet skal bort i 2010). Men det er ganske uinteressant. Følgene av så kraftige kutt i felleskapets inntekter blir jo de samme.

Taksameteret viser derfor at Frp totalt har lovet å gi nærmere 100 milliarder i skatte- og avgiftskutt.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
24 svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
23 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Liberale samfunn sin skyld

Det som skjer på Kongsberg og i København viser svakheten ved det noen kaller det liberale samfunn. Jeg kjenner begge land og det som slår i mot meg er den dårlige psykiatrien. Unge som ikke komme ut...
1
8 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
41 svar
Laster...