Fascisme er en autoritær og/eller totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra kapitalisme, sosialisme, korporativisme, nasjonalisme, militarisme og antikommunisme. Fascismen oppstod i Italia som et resultat av splittelse i Det Italienske Kommunistparti som en følge av uenighet om deltakelse i første verdenskrig og i synet på bolsjevismens tese om nødvendigheten av en verdensomspennende revolusjon. Den utviklet seg til en terroristisk bevegelse med brodd mot den leninistiske eller bolsjevikiske arbeiderbevegelsen. - Wikipedia

Vanskelig å helt forstå hva de er.

1

Det er derfor nazismen helt feilaktig blir presentert som høyreekstrem av venstresiden i et panisk forsøk å distansere seg fra fascismen.

1

Egentlig trenger vi ikke slike bekreftelser, venstresidens tilhengere avslører seg selv, bare de åpner kjeften.

1
1Tjuagutt Det er derfor nazismen helt feilaktig blir presentert som høyreekstrem av venstresiden i et panisk forsøk å distansere seg fra fascismen.

Hæ? Å, ja, så det er derfor jeg presenterer nazismen som det motsatte av min sosialisme.

Nei, det er fordi nazismen står for helt andre verdier enn sosialisme når det kommer til internasjonalisme, likestilling, menneskeverd, fred osv. Også nazismens militarisme er milevis fra sosialisme. Derfor kan nazismen også kalles høyreekstrem. Det er fordi ikke alt kan måles i økonomisk politikk. For selvsagt hadde/har nazismen sin del kollektivistisk tankegang når det gjelder økonomi. Dessverre vet vi på hvilken måte nazismen videreførte sin kollektivisme til noe annet enn sosialismens kollektivisme. Og kom nå ikke drassende med Stalin og Pol Pot - de videreførte gode tanker til dårlige. Men verken Stalin eller Hitler var sosialister.

3
Ljot [sitat…] En variant av det ekstreme og totalitære sentrum. Nazismen er en annen.

Hele høyre/venstre-aksen er mangelfull og kunstig.

Jeg bruker en modell som jeg syns gir mer oversikt (selv om den også er forenklet):

Istedenfor én akse, bruk heller to - slik at de danner et kryss. Tegn så opp en linje mellom hver ende av aksene - slik at du får et kvadrat. Hvert hjørne representerer ytterpunktene på de to aksene. La oss så si at hjørnet til venstre representerer stat. Det motsatte av stat er autonomi, så den plasserer vi i det høyre hjørnet. Det øvre hjørnet representerer sosialisme, og dens motstykke - kapitalisme - finner vi da i det nedre hjørnet.

I områdene mellom disse, vil man finne det politiske landskap mye bedre enn på en høyre/venstre-linje.

Kombinasjonen Stat + Sosialisme = Kommunisme

Kombinasjonen Sosialisme + Autonomi = Anarkisme

Kombinasjonen Autonomi + Kapitalisme = Liberalisme

Kombinasjonen Kapitalisme + Stat = Fascisme

Når det er sagt, er det allikevel et akseptert begrep å kalle fascisme for høyre-ekstremisme. Selv om det ikke gavner liberalistenes frihetstanke.

Liberalister er like lite fascister som anarkister er kommunister

2

Nazismen har ikke stått på stedet hvil i 70 år, elementer av en moderniseringsprosess har medført at partiprogrammet har vokst betydelig siden andre verdenskrig.

Hvordan skulle de ellers solgt politikken sin til massene?

Nasjonalsosialisme ble internasjonalsosialisme, dyreverd ble menneskeverd, krig ble fred, jødedrap ble jødehat, rasisme ble anti-rasisme, elskverdighet overfor egne hvite innbyggere ble forakt for egne hvite innbyggere. Mye av politikken måtte pakkes inn i flere lag med papir for å dekke over sinnelaget etter tapet for kapitalistkreftene.

Venstresidens kompisregimer ikler seg gjerne uniform i statsforvaltningen idag, i sin sivile jobb som eneherskerparti for sitt land, det er bare i europa dette ikke lenger er stuerent.

1
Decibelzebub Hele høyre/venstre-aksen er mangelfull og kunstig. Jeg bruker en modell som jeg syns gir mer oversikt (selv om den også er forenklet): Istedenfor én akse, bruk heller to - slik at...

Fascinerende innlegg. Første gangen jeg har blitt presentert for den modellen og den falt umiddelbart i smak må jeg si. Likte veldig godt hvordan sosialisme, stat, kapitalisme og autonomi er de fire styrende grunnkreftene. Veldig enig i at anarkisme og kommunisme skiller seg sterkt fra hverandre, men at begge bygger på sosialismens ideer.

Modellen vil jo også fungere godt for å illustrere de retninger som ikke passer 100 % inn i ytterpunktene. Det går an å være delvis fascistisk og delvis sosialistisk, for eksempel. Sosialdemokratiet vil jo befinne seg i spekteret sos-stat-kap (lite autonomi i sosialdemokratiet, den sterke stat står som kjent sterkt der).

Tommel opp!

1
kaffesmakergodt Fascisme er en autoritær og/eller totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra kapitalisme, sosialisme, korporativisme, nasjonalisme, militarisme og antikommunisme. Fas...

Fascisme er hierarki, konsolidering av klasseforskjeller og antidemokrati.

Sosialisme er likhet og utvisking av klasseforskjeller. Ekte sosialisme er også demokrati, da dette er lik fordeling av makt.

Fascisme og sosilaisme er rake motsetninger, både økonomisk og samfunnsmessig. Hvor ideologiene sprang ut er derfor irrelevant.

Dette ser man også på hvem som trekkes mot fascisme. Det er ikke folk fra venstresida, men folk som mener høyrepartiene ikke gjør nok.

1
ThomasWT Fascinerende innlegg. Første gangen jeg har blitt presentert for den modellen og den falt umiddelbart i smak må jeg si. Likte veldig godt hvordan sosialisme, stat, kapitalisme og a...

Takk.

Husker jeg så den modellen første gang i et anarkistisk tidsskrift fra 70-tallet. Den er faktisk svært nyttig syns jeg, da den (som du sier) kan bevege seg utenfor linjene, og finne partier og politiske ideer på ethvert punkt inne i kvadratet. Eksempelvis kan vi plassere MDG og Venstre ganske likt på aksen Stat/autonomi, men på hver sin side av aksen Sosialisme/kapitalisme. Da blir det politiske bildet straks litt enklere å forstå.

Mener nå jeg da :-)

1
susilu [sitat…] Nå var Hitler nasjonalsosialist, da, forkortet "nazist". Du mener det er stor forskjell på nasjonalsosialisme og sosialisme?

Det er et klassisk nazistisk tricks å skyve vekk ansvaret for de nazistiske ugjerningene på venstresiden.

Mtp hvor vennligstilt Hitler var overfor kommunistene så er vel det en grei målestokk på hvor "sosialistisk" han var.....

Merkelig at noen velger å tro på Hitler når han erklærer seg selv som en "Sosialist", selv i dag, når Chamberlain får slakt fordi han valgte å tro på Hitler FØR han startet ww2....

1
chuncho2 Problemet ligger ofte ikke i hvor mye historie disse revisjonistene kan eller ikke, men i at de tydeligvis går rundt og tror at ingen andre her inne har lest historie.

og tror at ingen andre her inne har lest historie.

Man behøver ikke ha lest historie for å skjønne at mennesker alltid meler sin egen kake og at de skaper systemer der de selv får makt. Det stemmer at jeg ikke leser så mye historie, så kanskje du kan fortelle noe om den høyresiden som hjalp Hitler til makten.

Kanskje du kan fortelle meg hva sosialisme er også? Og på forskjellen mellom kommunisme og nasjonalsosialisme og kapitalisme. Likheten vet jeg.

1
susilu [sitat…] Man behøver ikke ha lest historie for å skjønne at mennesker alltid meler sin egen kake og at de skaper systemer der de selv får makt. Det stemmer at jeg ikke leser så mye...

Man behøver ikke ha lest historie for å skjønne at mennesker alltid meler sin egen kake og at de skaper systemer der de selv får makt.

Så det du forsøker å si her, er at den tyske høyresiden, industralistene og borgerskapet så sine interesser ivaretatt av "sosialisten" Hitler...interessant.

1

Fascismen og deres mange avskygninger hører nok hjemme på den autoritære høyresiden - deres korporative samfunnsmodell gagnet samfunnesliten og kapitalklassen fremfor arbeiderklassen. Nazismen bevegde seg litt mer mot sentrum siden de deregulerte men nasjonaliserte industrien og hadde en slags velferdsstat, om enn bare for 'ariske'.

Dersom en kaller nazistene sosialister på grunnlag av partinavnet sitt beviser det bare Hitlers poeng ved å gi partiet dette navnet. På 20-tallet var sosialismen og deres rettferdighetsprinsipp populær i Europa generelt og i Tyskland spesielt. Ved å bruke begrepet 'sosialisme' i partinavnet klarte nazistene å tiltrekke seg folk som ellers ikke ville ha hatt noe å tjene på et i utgangspunktet reaksjonært, småborgerlig parti - hovedsaklig arbeiderklassen. Det var med andre ord stort sett et triks.

Ernst Röhm og ledelsen i SA utgjorde hovedtyngden av nazistenes revolusjonære, 'sosialistiske' alibi. Disse ble som kjent raskt fjernet da nazistene først vant makten.

Når det gjelder Stalin er jeg enig med maads; det er vanskelig å kalle Stalinismen sosialistisk. Trotsky mente mot slutten av 30-tallet at Sovjetunionen var en degenerert arbeiderstat, og uansett hva annet han skulle ha gjort er det vanskelig ikke å være enig med ham der. Han påpekte at under Stalin hadde makten i Sovjetunionen blitt tatt vekk fra de revolusjonære arbeiderrådene og gitt til et nærmest kastebasert byråkrati som påsto seg å handle på vegne av arbeiderklassen, men som ikke var av arbeiderklassen. Russerne byttet stort sett ut et aristokrati med et annet, og forholdene for arbeiderklassen forble mye de samme, om ikke til tider mye verre.

3
Laster...