Men dette ble avvist av de andre partiene. Hvorfor?

Fordi det ville blitt endeløse diskusjoner om definisjoner, hva som skal tas med etc. Avhengig av "behov" kunne man lagt frem regnskap som viste hva som helst. Det er jo ikke bare å summmere offentlige stønader til asylsøkerne og så er man ferdig...

1

Hadde innvandrerregnskapet vært positivt så ville det jo bli publisert igjen og igjen. Vi får ikke se det fordi det er negativt.

4

normale folk tåler nok å høre sanninga om et innvandringsregnskap, men det er de unormale som styrer her i landet, så da så.

2
Slettet-N-F-SQ Dette må selvsagt utføres akademisk. De må sette opp regnskapet som ethvert annet regnskap, og ha med ganske mange detaljer. Som t.d. demografiske forskjeller i hva innvandrerne ko...

Når disse innvandrerne er en del av dette samfunnet du skal vurdere om de bidrar eller ikke til hvordan ser du da for deg at det regnestykket skal settes opp?

Dersom staten gir 100' pr innvandrer betyr det jo at samfunnet "taper" 100' ved at staten betaler ut, mens samfunnet "vinner" 100' ved at innvandreren (som er en del av samfunnet) får pengene inn.

1
The-king Å få mere byråkrati og flere offentlige arbeidsplasser som FrP visstnok skal være mot.

Tullprat. Det hadde sannsynligvis vært veldig kurant å få frem et innvandringsregnskap, hvis man f.eks hadde redefinert statistikken vedr. innvandring. Men der det ikke bare er naturlig men faktisk forventet å ha en kostnad og inntektsanalyse over alle mulige områder, så er det altså rasistisk og "stigmatiserende" når det kommer til innvandring.

Men når en rekke fagmiljøer har formidlet at de kan ikke ta utgangspunkt i SSB's tallmateriale for de bommer konsekvent, så avslører det dessverre at SSB er særdeles politisert.

Og det er jo skammelig at SSB er blitt særdeles politisert, for det gir f.eks Oslo kommune enorme merutgifter siden de ikke vet om de kan stole på SSB's tallmateriale når det kommer til å foreta investeringer for den fremtidige befolkningsveksten i hovedstaden

1
Bitbiter Tullprat. Det hadde sannsynligvis vært veldig kurant å få frem et innvandringsregnskap, hvis man f.eks hadde redefinert statistikken vedr. innvandring. Men der det ikke bare er nat...

Du starter frisk med at dette er kurant for så å fortelle i resten av innlegget hvorfor det er vanskelig.

Er det kurant eller er det vanskelig? Vil denne redefineringen (av et eller annet) din være noe som vil bli gjengs godtatt eller bare av den lille klikken du har rundt deg?

1

Tåler vi ikke å få vite sannheten i dette landet?

Artig at dette smeller fra debattanter som ikke engang er i stand til å forstå hva et nasjonalregnskap er for no'rart.

1
Slettet-N-F-SQ Dette må selvsagt utføres akademisk. De må sette opp regnskapet som ethvert annet regnskap, og ha med ganske mange detaljer. Som t.d. demografiske forskjeller i hva innvandrerne ko...

Igjen. Det er ikke rett frem å lage disse definisjonene.

Hvor lenge er man innvandrer? Er andre, tredje, fjerde generasjon fortsatt innvandrer? Teller amerikanere, polakker eller svensker? Skal man sikke mellom arbeidsinnvandrere, asylsøkere og humanitære flyktninger (som de fleste jo anerkjenner at man ikke vil tjene på økonomisk)? Skal man regne inn multiplikatorvirkninger av den økonomiske aktiviteten innvandrere utløser etc. Hvilke utgifter skal tas med etc.

Jeg er for kunnskap jeg, så jeg skulle likt å se noen forsøke på sett og vis - men jeg tror ikke man ville vært hverken mer eller mindre enig etterpå - fordi det ville blitt en diskusjon om at premisser og forutsetninger påvirekt resultatet - man har fått det resultatet man ønsket, vil man si - og så vil man lage sin egen anaylse med "riktig resultat".

Og så er man like langt.

3
eltorg [sitat…] Grunnen var vel at innvandrer-regnskapet gikk i pluss for Os kommune.

Et innvandrerregnskap kan nok la seg gjøre å lage. Spørsmålene er avgrensningen av omfanget.

Gikk det bra kunne en fortsatt og laget regnskap over nordlendinger, sørlendinger osv. En kunne deretter se på byer kontra andre byer osv.

Spørsmålet er hva motivet for å lage dette regnskapet og andre regnskap er?

Om vi plutselig fjernet de innvandrere som bidrar til verdiskapning, så ville det umiddelbart gå ut over resten av samfunnets verdiskapning. De som er i jobb underholder jo også den delen av familien som ikke jobber, bl.a barn og eldre.

2
Bitbiter Tullprat. Det hadde sannsynligvis vært veldig kurant å få frem et innvandringsregnskap, hvis man f.eks hadde redefinert statistikken vedr. innvandring. Men der det ikke bare er nat...

Tullprat. Det hadde sannsynligvis vært veldig kurant å få frem et innvandringsregnskap, hvis man f.eks hadde redefinert statistikken vedr. innvandring.

Vås.

Vet du hva et samfunnsregnskap i det heletatt er?

Som October poengterer vil det hele strande allerede når en skal etablere definisjoner.

At Freppere tror dette er enkel og grei skuring forteller det meste om hvor grunne freppere er.

1
october [sitat…] Fordi det ville blitt endeløse diskusjoner om definisjoner, hva som skal tas med etc. Avhengig av "behov" kunne man lagt frem regnskap som viste hva som helst. Det er jo i...

Det finnes en oversikt over hva dårlig integrering koster Danmark selv om den er datert tilbake til 2006.

"Om man klarte å bringe innvandrerne og deres etterkommere opp på samme sysselsettingsnivå som den gjennomsnittlige danske, ville det gi et positivt bidrag til det danske samfunn på mellom 30 og 50 milliarder kroner i året, alt etter forutsetningene som ligger til grunn for beregningene. "

1

Det er vel ingen grunn til å tro at ikke-vestlig innvandring bidrar positivt. Selv om de hadde vært identisk med gjennomsnittsnordmannen hadde de vel bidratt negativt pga flere å dele oljeformuen med.

I UsA har de laget mange slike undersøkelser, og det ser ut som om det går omtrent i null. Og det i et land hvor somalierne faktisk jobber hardt.

1

Innvandrerregnskap?? Noe difust kanskje..

Hvem skal med der? Svensker, tyskere, polakker.. Hvor mange generasjoner tilbake?

2
carlsen Det finnes en oversikt over hva dårlig integrering koster Danmark selv om den er datert tilbake til 2006. "Om man klarte å bringe innvandrerne og deres etterkommere opp på samme sy...

Og tror du den er udiskutabel? Den ble naturligvis kritisert heftig da den var aktuell i sin tid - som alle slike analyser ville blitt. Storesletten i den artikkelen bruker tall for sysselsetting blant førstegenerasjonsinnvandrere for å begrunne at de bidrar negativt til norsk økonomi - men hva viss barna deres bidrar positivt? Hva blir den samlede effekten da? Og er målestokken norsk sysselsetting - som er skyhøyt over hva som er vanlig sør i Europa for eksempel? Man kan ha endeløse debatter om dette.

Det ville vært interessant, er min personlige mening - men det ville ikka skapt noen "fasit" og man får ikke "avklart" noe, fordi metodene og analysene vil vise forskjellig resultat avhengig av hva man tar med og hvilken intenasjon man har.

1
Laster...