Jernbane i Troms og Finnmark er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig, det er ikke befolkningsgrunnlag nok til det.

Opp til Bodø bør jernbanen utbedres og videreutvikles.

1

Hva er dine ønsker for en bedre jernbane, hvordan ser jernbanen og infrastruktren ut i år 2111 i Norge?

I 2111 er det aller meste nedlagt, forsvunnet og norge er nærmest en spøkelseby.

1

I 2111 håper jeg vi har transportmiddler som er så miljøvennlige at vi knapt trenger offentlig transport.

1
Grillspydet Jernbane i Troms og Finnmark er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig, det er ikke befolkningsgrunnlag nok til det. Opp til Bodø bør jernbanen utbedres og videreutvikles.

De kunne hatt jernbane til Tromsø, der bor det endel folk. Alle spor bør bygges for å tåle 200 km/t. Dermed vil en tur på 50 mil, f.eks. Trondheim-Oslo ta tre timer og konkurrere ut flyreiser. (Vi slipper tur til Værnes og Gardermoen og innsjekking og sikkerhetskontrollen som tar tid).

Med de drivstoffprisene vi kan vente oss etter Peak Oil, vil det også bli dyrt å fly.

1

Selv ville jeg ha utviklet linje mot vestlandet sterkere og bygd en bedre bane inn mot Møre og Romsdal enn Raumabanen, jeg ville rustet opp banen mellom Bergen og Oslo (flere spor), samt jernbanen fra Oslo til Bodø (flere spor) og forsøkt å fått den utvidet til Tromsø.

Jernbanen kunne godt gått til Narvik slik at den kan kobles sammen med den svenske og gi muligheter for transport østover. En-sporet drift selvsagt med diesel.

Oslo-bergen er vanskelig og dyrt og bygge pga fjell. Da har jeg større tro på Oslo-Trondheim som er fjellfritt om man tar en vri innom østerdalen.

Oslo-Kristiansand-Stavanger er også interessant.

1

Tenkte jeg skulle bruke denne tråden til å la folk som er for mer utbygging av jernbane få komme med sine ideer. Så hvis du ønsker at jernbanen skal videreutviklet. Hva er dine ønsker for en bedre jernbane, hvordan ser jernbanen og infrastruktren ut i år 2111 i Norge?

Jeg er meldem av NKP - Norges Kommunistiske Parti fra 1980, og utvidelse av det norske jernbanenettet nordover har vært et punkt på valgprogrammet i allle år. Men det er ingen som interesserer seg for hva vi står for i norsk politikk.

1
GGråstein De kunne hatt jernbane til Tromsø, der bor det endel folk. Alle spor bør bygges for å tåle 200 km/t. Dermed vil en tur på 50 mil, f.eks. Trondheim-Oslo ta tre timer og konkurrere u...

De kunne hatt jernbane til Tromsø, der bor det endel folk.

Men Tromsø by alene har heller ikke nok folk til at en slik utbygging lar seg forsvare samfunnsøkonomisk.

Når det er sagt så planlegger Finland å bygge jernbane helt til finnmarkskysten, så noen ser inntjeningssmuligheter med jernbane til et spredt bebodd område.

1

Det er ingen hemmelighet at i oppgangstider burde man satse på å bygge opp en god infrastruktur for å sikre fremtidens industri og transport i det ganske land

Ja, og nå står vi nok overfor mange år med nedgangstider i vesten, etter at regjeringer i mange land har latt overregulering ta overhånd offentlig utgifter vokse ut over det bærekraftige, hvorpå de så har forsøkt å dekke inn underskudd med å la utenlandsgjelden har vokst ut over hva landene kan betale, og undergrave økonomien med bobler og systematiske feilinvesteringer som en følge av tiår med stadig mer ekspansiv penge- og kredittpolitikk, slik at mange land nå står overfor nasjonal gjeldskrise og om ikke hyperinflasjon så i alle fall en enorm prisstigning framover. Men bare Norge skjøtter oljeformuen godt, så kan vi nærmest bli rentenister. Men der er det ikke all grunn til å tro at den økonomiske ekspertisen har den visdommen som skal til. For den rådende økonomiske ekspertisen er fortsatt den samme som stod for den økonomiske politikk som førte til krisen, og siden denne ekspertisen heller ikke hadde anelse om de finanskrisen som skulle komme, så er det nok noe fundamentalt galt med de konjunkturteorier man baserer sin atferd på i finansdepartementer og sentralbanker rundt om i verden.

Spørsmålet er om Norge i nedgangstider burde satse på å bygge opp en god infrastruktur for å sikre fremtidens industri og transport i det ganske land?

"Lenin is said to have declared that the best way to destroy the capitalist system was to debauch the currency. By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens. By this method they not only confiscate, but they confiscate arbitrarily; and, while the process impoverishes many, it actually enriches some. The sight of this arbitrary rearrangement of riches strikes not only at security, but at confidence in the equity of the existing distribution of wealth. Those to whom the system brings windfalls, beyond their deserts and even beyond their expectations or desires, become 'profiteers,' who are the object of the hatred of the bourgeoisie, whom the inflationism has impoverished, not less than of the proletariat. As the inflation proceeds and the real value of the currency fluctuates wildly from month to month, all permanent relations between debtors and creditors, which form the ultimate foundation of capitalism, become so utterly disordered as to be almost meaningless; and the process of wealth-getting degenerates into a gamble and a lottery. Lenin was certainly right. There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose." -- Lord Maynard Keynes

1
Grillspydet De årene jeg har bodd i Finnmark så har stortingspolitikere foran hvert eneste valg kommet oppover å lovt jernbane. Men alle vet at det aldri kommer til å skje, selv om jeg ikke tv...

Samme hvilket parti som er for det. Det viktigeste her er ikke ord/parti/ideologi, men handling. Jernbaner trenger ingen ideologi, de trenger handling som selvsagt lar seg gjøre gjennom vilje, penger, planlegging, grus, gravemaskiner, arbeidskraft, ingeniører, logistikere, jernbanearbeidere, fjellsprengere (har ikke noe bedre ord på det), stål, tog osv.

Men det må være vilje og handlekraft på stortinget for å få det gjennomført. Ikke bare et slapt ord på et partiprogram.

1

jernbane og mye annet er ikke bærekraftig i norge, dere får bare leve med det.

2111 tror jeg neppe at vi har fungerende jernbane overhode.

1
kaffesmakergodt Samme hvilket parti som er for det. Det viktigeste her er ikke ord/parti/ideologi, men handling. Jernbaner trenger ingen ideologi, de trenger handling som selvsagt lar seg gjøre gj...

Men det må være vilje og handlekraft på stortinget for å få det gjennomført. Ikke bare et slapt ord på et partiprogram.

Som sagt er det økonomi det dreier seg om. Det vil bli altfor dyrt å drifte en jernbane helt til Troms og Finnmark, det er enorme strekninger vi snakker om som skal vedlikeholdes jevnlig i Europas hardeste klima.

1
Laster...