Grillspydet Nei, men de er samfunnsøkonomisk forsvarlige. En jernbane til f.eks Finnmark ville ikke latt seg forsvare økonomisk, der er det rett og slett altfor lite passasjergrunnlag.

Kansje ikke opp til Finnmark, men til Tromsø over videre til Russland, Finland og Sverige kan det bli svært lønnsomt med godstransport når isen på Nordpolen smelter og flere skip vil bruke de nye rutene og dermed kunne bruke Tromsø som stoppested og lastested for videre transport nedover til Europa og for eksport til Russland.

1

I 2111 er jeg stygt redd kollektivtransporten i norge ser slik ut

1
Laster...