Politikk - Norsk

Maradona_123

Hvorfor skal Norske lover gjelde i utlandet?

Såvidt jeg vet, så begikk Hoksrud dette NORSKE lovbruddet i utlandet. Hadde han begått det i Norge, så har jeg ikke hatt noe å si på at han hadde fått boten sin. Ikke at boten var spesielt stor, iallefall ikke i forhold til ettervirkningene for han selv, men lovbruddet ble begått i Riga, altså i et annet land. Ja, sexloven skal visstnok også si at man ikke kan kjøpe sex utenfor Norge, men jeg mener dette blir feil. Kun lover i det landet som man befinner seg i skal telle, Hoksrud befant seg utenfor Norges grenser, hva han velger å gjøre der, burde være helt opp til lovene i Latvia. Bare så det er sagt, så er jeg langt i fra noen FRP-er, blant de siste jeg ville ha stemt på, men Norske lover burde gjelde i Norge.

2
50 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Instantcoffee

Norske lover burde gjelde i Norge

Du må bare innse at det norske folk er frarøvet enhver induviduell frihet, selv ved opphold i andre land. Vi må bare gjøre som de sier. Nikke, smile og være blid, slik enhver slave skal.

4
Instantcoffee Vel, en forklaring må det vel være på det også. Frihet er vel det viktigste et menneske kan ha og koblingen mellom mangel på det, depresjoner og selvmord er det kanskje mulig for n...

Frihet er vel det viktigste et menneske kan ha og koblingen mellom mangel på det, depresjoner og selvmord er det kanskje mulig for noen å se.

Yepp, frihet er den viktigeste tingen for mennesket. Synd vi driver å bytter den bort mot "sikkerhet"/politistat. Etter det er det ikke noen grunn til å puste mer.

1

men Norske lover burde gjelde i Norge.

Er det konklusjonen din? Norske lover burde gjelda i Norge? Då har eg ein gladnyheit til deg! Norske lover gjelder allereie i Norge!! :D

I tillegg er norsk straffelov gjeldande for norske statsborgarar i utlandet i visse tilfelle...

1
Instantcoffee [sitat…] Du må bare innse at det norske folk er frarøvet enhver induviduell frihet, selv ved opphold i andre land. Vi må bare gjøre som de sier. Nikke, smile og være blid, slik enh...

Du må bare innse at det norske folk er frarøvet enhver induviduell frihet, selv ved opphold i andre land. Vi må bare gjøre som de sier.

Dette er tull og tøys. Norge har rett nok av og til eit oppøst syn på forbod i lovverket, men dei eksterritoriale lovene famnar stort sett om saker som går på menneskjerett og krigsforbrott. Det inkluderar seksualforbrott og forbrott mot den personlege fridom!

Litt av poenget her er at utøvinga av din personlege fridom ikkje skal gå ut over andre sin personlege fridom.

1
HappyDudenEspen [Slettet]

Du har brukt tid og krefter på dette innlegg. Bra. Men jeg får liksom ikke tak i hva du egentlig vil fortelle meg. Er her et slags budskap? Du har laget en real lapskaus. Men trolig ligger det en mening bak.

1
Pikkazzo Yepp, slaver av feminismen. Rart det høye selvmordsrater i norge?

Eg har høyrt at tinitus er ei vanleg sjølvmordsårsak. Og at blant eldre er det mange som tar sjølvmord av di dei ikkje har tiltro til helsevesenet. Fysisk og psykisk sjukdom, misbruk, mobbing og kjærleikssorg er også vanlege årsakar. Men når du implisitt seier at feminisme er ei årsak til sjølvmord, så vil eg gjerne vita kva du legg til grunn for dette. Legg gjerne ved din definisjon av feminisme i denne samanhengen.

1

Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er umulig å håndheve.

Det mest alvorlige i dette "lovbruddet" er jo dette med "honningfellen" og agenter i tidligere østblokken.

Men når Dagbladets nettutgave har 10 artikler om saken på forsiden blir det bare media-runking av den sedvanlige politisk korrekte saueflokken.

1
HappyDudenEspen [Slettet]

Eg skjønar poenget ditt, med saka er den at land, grenser, lover og moral eksisterer i form av kollektiv medvit. Du som enkeltindivid kan sjølvsagt seia at landet Norge og dei norske lover er eit konstruert resultat av fiksjon. Men så lengje det kollektive medvitet seier at lova er reel og må følgjast, så må ein forhalda seg til det. Men ein har uansett eit par valmoglegheit.

1) Aksept: Ein kan følgja den vedtatte lova. (Eg drep ikkje.) 2) Nekting: Ein kan ignorera lova. ( Eg driter i om folk driver med hypnose) 3) Forandring: Ein kan arbeida for å endra lova. (Eg er for legalisering)

1
krisstaar [sitat…] Eit ekte anarkistisk samfunn hadde jo vore fantastisk! Men så lengje menneskjet representer så vidt forskjellige ytterpunkter, vil anarkismen framleis vera ein utopi. Enn...

Men så lengje menneskjet representer så vidt forskjellige ytterpunkter, vil anarkismen framleis vera ein utopi.

Akkurat det du her påstår er vanskelig for mange å fatte. Godt at noen er realister og opprettholder et visst saklighetsnivå. Kan jo bli en fruktbar debatt.

2
megapappa Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er...

Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er umulig å håndheve.

Eg ser pragmatismen i det at ein lov skal vera mogleg å handhevast! Men den norske straffelova har - i visse tilfelle - uansett virkekrets utover landegrensene. Og når det gjeld menneskjerett og krigsbrotverk er eg einig med lovverket!

1
megapappa Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er...

Men når Dagbladets nettutgave har 10 artikler om saken på forsiden blir det bare media-runking av den sedvanlige politisk korrekte saueflokken.

Media er ekshibisjonistisk i den forstand at dei berre runker når dei får merksemd for det.

1

Nå begynner jeg å forstå hvorfor Svenskene og Danskene har Norskevitser.

Vi er jo et ganske latterlig folkeslag må jeg si... No offence.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
23 svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
23 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Liberale samfunn sin skyld

Det som skjer på Kongsberg og i København viser svakheten ved det noen kaller det liberale samfunn. Jeg kjenner begge land og det som slår i mot meg er den dårlige psykiatrien. Unge som ikke komme ut...
1
8 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
41 svar
Laster...