Instantcoffee

Norske lover burde gjelde i Norge

Du må bare innse at det norske folk er frarøvet enhver induviduell frihet, selv ved opphold i andre land. Vi må bare gjøre som de sier. Nikke, smile og være blid, slik enhver slave skal.

4
Instantcoffee Vel, en forklaring må det vel være på det også. Frihet er vel det viktigste et menneske kan ha og koblingen mellom mangel på det, depresjoner og selvmord er det kanskje mulig for n...

Frihet er vel det viktigste et menneske kan ha og koblingen mellom mangel på det, depresjoner og selvmord er det kanskje mulig for noen å se.

Yepp, frihet er den viktigeste tingen for mennesket. Synd vi driver å bytter den bort mot "sikkerhet"/politistat. Etter det er det ikke noen grunn til å puste mer.

1

men Norske lover burde gjelde i Norge.

Er det konklusjonen din? Norske lover burde gjelda i Norge? Då har eg ein gladnyheit til deg! Norske lover gjelder allereie i Norge!! :D

I tillegg er norsk straffelov gjeldande for norske statsborgarar i utlandet i visse tilfelle...

1
Instantcoffee [sitat…] Du må bare innse at det norske folk er frarøvet enhver induviduell frihet, selv ved opphold i andre land. Vi må bare gjøre som de sier. Nikke, smile og være blid, slik enh...

Du må bare innse at det norske folk er frarøvet enhver induviduell frihet, selv ved opphold i andre land. Vi må bare gjøre som de sier.

Dette er tull og tøys. Norge har rett nok av og til eit oppøst syn på forbod i lovverket, men dei eksterritoriale lovene famnar stort sett om saker som går på menneskjerett og krigsforbrott. Det inkluderar seksualforbrott og forbrott mot den personlege fridom!

Litt av poenget her er at utøvinga av din personlege fridom ikkje skal gå ut over andre sin personlege fridom.

1
HappyDudenEspen [Slettet]

Du har brukt tid og krefter på dette innlegg. Bra. Men jeg får liksom ikke tak i hva du egentlig vil fortelle meg. Er her et slags budskap? Du har laget en real lapskaus. Men trolig ligger det en mening bak.

1
Pikkazzo Yepp, slaver av feminismen. Rart det høye selvmordsrater i norge?

Eg har høyrt at tinitus er ei vanleg sjølvmordsårsak. Og at blant eldre er det mange som tar sjølvmord av di dei ikkje har tiltro til helsevesenet. Fysisk og psykisk sjukdom, misbruk, mobbing og kjærleikssorg er også vanlege årsakar. Men når du implisitt seier at feminisme er ei årsak til sjølvmord, så vil eg gjerne vita kva du legg til grunn for dette. Legg gjerne ved din definisjon av feminisme i denne samanhengen.

1

Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er umulig å håndheve.

Det mest alvorlige i dette "lovbruddet" er jo dette med "honningfellen" og agenter i tidligere østblokken.

Men når Dagbladets nettutgave har 10 artikler om saken på forsiden blir det bare media-runking av den sedvanlige politisk korrekte saueflokken.

1
HappyDudenEspen [Slettet]

Eg skjønar poenget ditt, med saka er den at land, grenser, lover og moral eksisterer i form av kollektiv medvit. Du som enkeltindivid kan sjølvsagt seia at landet Norge og dei norske lover er eit konstruert resultat av fiksjon. Men så lengje det kollektive medvitet seier at lova er reel og må følgjast, så må ein forhalda seg til det. Men ein har uansett eit par valmoglegheit.

1) Aksept: Ein kan følgja den vedtatte lova. (Eg drep ikkje.) 2) Nekting: Ein kan ignorera lova. ( Eg driter i om folk driver med hypnose) 3) Forandring: Ein kan arbeida for å endra lova. (Eg er for legalisering)

1
krisstaar [sitat…] Eit ekte anarkistisk samfunn hadde jo vore fantastisk! Men så lengje menneskjet representer så vidt forskjellige ytterpunkter, vil anarkismen framleis vera ein utopi. Enn...

Men så lengje menneskjet representer så vidt forskjellige ytterpunkter, vil anarkismen framleis vera ein utopi.

Akkurat det du her påstår er vanskelig for mange å fatte. Godt at noen er realister og opprettholder et visst saklighetsnivå. Kan jo bli en fruktbar debatt.

2
megapappa Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er...

Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er umulig å håndheve.

Eg ser pragmatismen i det at ein lov skal vera mogleg å handhevast! Men den norske straffelova har - i visse tilfelle - uansett virkekrets utover landegrensene. Og når det gjeld menneskjerett og krigsbrotverk er eg einig med lovverket!

1
megapappa Jeg mener også norske lover ikke kan gjelde i utlandet, med mindre personen er en ofisiell representant for Norge, og det er jo tilfellet her. Generelt bør man ikke ha lover som er...

Men når Dagbladets nettutgave har 10 artikler om saken på forsiden blir det bare media-runking av den sedvanlige politisk korrekte saueflokken.

Media er ekshibisjonistisk i den forstand at dei berre runker når dei får merksemd for det.

1

Nå begynner jeg å forstå hvorfor Svenskene og Danskene har Norskevitser.

Vi er jo et ganske latterlig folkeslag må jeg si... No offence.

1
Laster...