Det er litt snålt vil jeg si. Man forlanger at Norske lover skal følges også i utlandet, men vi blir forbanna når utlendinger i Norge forholder seg til sitt hjemlands lover når de er her. Kanskje bør vi holde kjeften igjen når muslimer og andre omskjærer jentungene sine?

1

Det ingen tenker på er at viss norsk lov ikkje gjeld i utlandet, då kunne ein nordmann reist til Sverige rane ein bank, og drepe. Komme seg så over grensa til Norge og ville då ikkje kunne bli straffa. For ingen land utleverer sine eigne borgarar, og sidan norsk domstol berre kan dømme for brudd på norsk lov..........

2

Hva med en norsk kvinne som reiser til Hellas, sjekker opp en gresk hingsr, betaler mat, vin og hotellrom og gir han noen euro. Som takk får hun det hun vil ha. Det rammes vel også da av denne loven vil jeg tro.

1
krisstaar Eg har høyrt at tinitus er ei vanleg sjølvmordsårsak. Og at blant eldre er det mange som tar sjølvmord av di dei ikkje har tiltro til helsevesenet. Fysisk og psykisk sjukdom, misbr...

Men når du implisitt seier at feminisme er ei årsak til sjølvmord, så vil eg gjerne vita kva du legg til grunn

Har barn. Trenger ikke si mer. Far er farlig, mor er offer, pro def. politiet virker ikke, de tar part før de har snakket med noen. Dette hadde ikke vært sånn om ikke feminismen hadde fått balletak på samfunnet, da hadde det vært likhet for loven. Pr idag er ikke norge en rettsstat. Mer Apharteid. En gruppe skal forvaltes over en annen.

1
MxO [sitat…] Nå er jo Venstre strengt tatt et sentrumsparti, jeg vil heller si det slik at hvis jeg skal stemme noe på venstresiden, så er det venstre :)

Eg er ingen tilhengar av blokkpolitisk tenking, men den politiske skalaen i Norge har tradisjonelt vortee bestemt av den økonomiske politikken med sosialpolitikk som underkategori. Venstre står for ein klår borgerleg økonomisk politikk. Men du har sjølvsagt rett i at osialpolitikken deira ligg meir mot venstre enn Høgre og Frp sin politikk på sama område!

1
Pikkazzo [sitat…] Har barn. Trenger ikke si mer. Far er farlig, mor er offer, pro def. politiet virker ikke, de tar part før de har snakket med noen. Dette hadde ikke vært sånn om ikke femi...

Har barn. Trenger ikke si mer.

Er det ein vanleg grunn til sjølvmord??

Feminisme er ein politiske ideologi med mål om å utjamne forskjellene mellom kjønna. Inkludert likheit for lova. Aparteid som teoretisk ideologi var meint å gje moglegheita til sjølvstendig utvikling for to forskjellige kulturelle grupper. Historisk var apartheid ein rasistisk politisk segresjon. Eg meiner du misbruker desse uttrykka i denne samanhenga.

1
krisstaar [sitat…] Er det ein vanleg grunn til sjølvmord?? Feminisme er ein politiske ideologi med mål om å utjamne forskjellene mellom kjønna. Inkludert likheit for lova. Aparteid som teore...

Eg meiner du misbruker desse uttrykka i denne samanhenga.

Det vet ikke du noe om. Feminisme i praksis er all makt til en part. Man er rettsløs som mann.

Du har fått med deg at jenter anmelder falskt for voldtekt, mannen blir arrestert i all offentlighet, satt på glattcelle og livet går i ruiner, så finner man ut at jenta ljugde, vel, da er jo saken grei, alle går hjem til sitt og snakker ikke mer om det, bortsett ifra naboene til mannen da. Dette er et klassist tilfelle som viser at jenter har blankofullmakt og mannen er søppel i samfunnet.

1
Pikkazzo [sitat…] Det vet ikke du noe om. Feminisme i praksis er all makt til en part. Man er rettsløs som mann. Du har fått med deg at jenter anmelder falskt for voldtekt, mannen blir arre...

bortsett ifra naboene til mannen da. Dette er et klassist tilfelle som viser at jenter har blankofullmakt og mannen er søppel i samfunnet.

Kva har dette med likskap for lova og politiet å gjera? Det du viser til her er sladder og utfrysning. Det er ikkje behandla i lovverket, og eg tviler på at det utgjer ein vesentleg del av årsaksgjevinga i sjølvmordsstatistikken.

Á propos sjølvmordsstatistikk: For dei spesielt interesserte.

1
krisstaar [sitat…] Dette er tull og tøys. Norge har rett nok av og til eit oppøst syn på forbod i lovverket, men dei eksterritoriale lovene famnar stort sett om saker som går på menneskjeret...
Instantcoffee

saker som går på menneskjerett og krigsforbrott. Det inkluderar seksualforbrott og forbrott mot den personlege fridom

Så Norges definisjon av "seksualforbrott" er overordnet og bedre enn andre lands definisjon av det samme.

Hvis Nederland tillater slik virksomhet, lar sexarbeidere få samme rettigheter som hvilken som helst annen arbeidstaker, inklusive det å betale skatt, da er det fordi alle i Nederland tar feil og nordmenn har rett?

1
Instantcoffee [sitat…] Så Norges definisjon av "seksualforbrott" er overordnet og bedre enn andre lands definisjon av det samme. Hvis Nederland tillater slik virksomhet, lar sexarbeidere få samm...

Så Norges definisjon av "seksualforbrott" er overordnet og bedre enn andre lands definisjon av det samme.

Du seier dette - ikkje eg. Eg viser berre til kva som står i lovverket.

Sexkjøpslova er eg sjølv ikkje samd i, men det vert for banalt å påstå at "det norske folk er frarøvet enhver individuell frihet". Det er kun eit fåtall lover som gjeld eksterritorialt.

1
krisstaar [sitat…] Du seier dette - ikkje eg. Eg viser berre til kva som står i lovverket. Sexkjøpslova er eg sjølv ikkje samd i, men det vert for banalt å påstå at "det norske folk er frarø...
Instantcoffee

Ikke enhver induviduell frihet, men spørmålet går på rimelighet. Er det rimelig at den norske stat frarøver en norsk borger noen form for frihet, gjennom å nekte noen hva som helst, som er tillatt i landet de oppholder seg i?

Nå føler jeg meg ikke spesielt rammet av sexkjøpsloven. Hadde jeg hatt slike behov ville det uansett ikke hatt noen betydning, men det går på det prinsippielle i forhold til den inndragelse av frihet som ligger i dette.

Hvis du f.eks. ønsket å åpne en bankkonto i Brasil, ville du sammen med svensker og dansker være de eneste av alle lands borgere, i hele verden, være nødt til å innhente et dokument fra den norske ambassade for å få en slik konto. Dette er selvsagt for at staten skal kunne kontrollere deg, alltid.

Den norske stat har et eiendomsforhold til norske borgere. De mener å ha en suveren rett til å bestemme hva vi til enhver tid skal ha lov til å foreta oss. Vi er per definisjon slaver av staten.

1

Helt enig. Det må jo være lovene i det landet men oppholder seg i som gjelder.

1
Instantcoffee Ikke enhver induviduell frihet, men spørmålet går på rimelighet. Er det rimelig at den norske stat frarøver en norsk borger noen form for frihet, gjennom å nekte noen hva som helst...

Vi er per definisjon slaver av staten.

Det kjem heilt an på kva definisjon du brukar.

-Norske borgarar er ikkje kjøpt og gjort til ufrie arbeidarar. -Norske borgarar som folk er ikkje straffanger. -Somme norske borgarar slit og arbeidar hardt, men dette ein triviell bruk av ordet slave. -Har norske borgarar eit sterkt band til staten? Ja, men dette er pga det naturlege forholdet mellom folk og stat, då Norge er eit demokrati.

I eit demokrati representerer staten folket. I så måte har folket eigerskap til staten. Ikkje omvendt.

*Instantcoffe:* Ikke enhver induviduell frihet, men spørmålet går på rimelighet. Er det rimelig at den norske stat frarøver en norsk borger noen form for frihet, gjennom å nekte noen hva som helst, som er tillatt i landet de oppholder seg i?Krisstaar:** I visse saker, ja. Sjå Straffelova §12, fjerde ledd. Fleire eksempel der eg meiner dette er rimeleg. Sexkjøpslova er eit unntak.

Instantcoffe: Nå føler jeg meg ikke spesielt rammet av sexkjøpsloven. Hadde jeg hatt slike behov ville det uansett ikke hatt noen betydning, men det går på det prinsippielle i forhold til den inndragelse av frihet som ligger i dette. Hvis du f.eks. ønsket å åpne en bankkonto i Brasil, ville du sammen med svensker og dansker være de eneste av alle lands borgere, i hele verden, være nødt til å innhente et dokument fra den norske ambassade for å få en slik konto. Dette er selvsagt for at staten skal kunne kontrollere deg, alltid.

Krisstaar: Dette er for å bekjempa kvitvasking, unndraging av skatt og annan økonomisk kriminalitet. Eit eksempel på rimeleg inngrep.

1

Dette er en totalt tullete lov. Selvfølgelig bør loven i det landet du befinner deg gjelde.

1
Instantcoffee [sitat…] Ufri vil jeg tro er det motsatte av fri. Hvis vi ikke er fri til å gjøre det som er tillatt for andre, er det vanskelig å se det slik at vi ikke er ufri.

Hvis vi ikke er fri til å gjøre det som er tillatt for andre, er det vanskelig å se det slik at vi ikke er ufri.

Som sagt det er noe som ligger ved vårt norske statsborgerskap. Vi som norske statsborgere har rettigheter og plikter ved vårt medlemskap i fellesskapet Norge. At enkelte lover også gjelder om man "rømmer" til et annet land endrer ikke på at norske borgere er frie.

Kjønnslemlesting er vel et eksempel der norsk lov også gjelder for norske borgere i utlandet. Det er et viktig vern for barn at foreldre kan bli straffet for kjønnslemlesting selv om de drar til et land der dette er tillat og påfører barna slik lidelse.

1

Jeg har en kamerat som er lettere funksjonshemmet, og som følge av denne loven helt å holdent er fratatt muligheten for et sexliv.

Å høre diskusjonen rundt sexkjøp, blir derfor for meg bare provoserende.

At en har lover i norge er en ting, men at loven følger ut av landet er direkte provoserende.

Kan man si fra seg statsborgerskapet og dermed slippe å forholde seg til loven?

1

Hva med de som bor i norge og ikke er norske statsborgere.

Gjelder loven disse?

1
Sandaas [sitat…] Som sagt det er noe som ligger ved vårt norske statsborgerskap. Vi som norske statsborgere har rettigheter og plikter ved vårt medlemskap i fellesskapet Norge. At enkelte...
Instantcoffee

Kjønnslemlesting er vel et eksempel der norsk lov også gjelder for norske borgere i utlandet. Det er et viktig vern for barn at foreldre kan bli straffet for kjønnslemlesting selv om de drar til et land der dette er tillat og påfører barna slik lidelse.

Her tror jeg du sporer av litt ettersom jeg tviler sterkt på om kjønnslemlestelse er lovlig i noe land, selv om de har praksis for det. Dette er ikke en frihet som begrenses spesielt for norske statsborgere. De flest land har tilsvarende, så det kan ikke sammenlignes med f.eks. sexkjøpsloven.

Kjøp og salg av sex er lovlig i mange land, men ulovlig for nordmenn, uansett hvor de måtte oppholde seg.

1
Jus-student Ja.....
Instantcoffee

Ja

Mener du at f.eks. norske lover gjelder for utlendinger midlertidig bosatt i Norge, når de er på besøk i hjemlandet?

1
Laster...