Jeg tror et godt utgangspunkt for videre diskusjon er om du skisserer det politiske og ideologiske rammeverket for det partiet du ønsker å starte.

1

Så avgjort, men hovedfokus nå er å sørge for nok underskrifter(5000 stykker). Når jeg får satt igang med å skrive ned det politiske og ideologiske rammeverket for det partiet så vil det nok være enkelte som ikke kommer til å være enig med rettningen jeg tar partiet men i det minste så kan man slå seg på brystet og nikke anerkjennende og si, ja jeg bidro til mer demokrati!

Jeg skal forstår poenget ditt og dette er noe jeg skal sette i gang med, straks etter jeg har sovet og gjort neste dags innsats på jobb. Jeg klarte nemlig ikke å sove nå her i sted, ble så oppspilt over disse tankene så måtte starte ett sted selv om jeg egentlig hadde tenkt å vente til jeg er tilbake i Norge.

1

Tar for meg noen få saker som interesserer brukere av dette forumet På tide å legalisere cannabis? JA. På tide å legalisere mye og få det inn i statlige kontrollerte former. Dette gjelder de fleste former for rus. Det jeg derimot ikke vil bidra med er uendelig tilgang på statlig støtte i form av avrusningsarbeid og tilsvarende støtter som sprøyte rom og den slags. I min verden får man en sjanse og dersom man ønsker å sysle livet bort igjen i narkotiske midler så er det opp til enkeltmennesket.

Loven mot å kjøpe sex i utlandet. Her vil jeg da sørge for å legalisere all kjøp av slike tjenester og jeg vil som i svaret ovenfor sørge for at det kommer inn i kontrollerte former så man kan sørge for sikkerheten og helsen til brukerne og tilbyderne av slike tjenester.

TV2 kjenner presset. Jeg vil fjerne all form for indirekte og direkte statsstøtte til pressen. Journalister skal ikke være forvaltere av nyheter alt de skal gjære er å formidle uten personlig vinkling i den grad det lar seg gjøre.

Jeg innser at jeg har mye arbeid å gjøre men jeg skal klare å komme med generelle holdninger etterhvert og ikke bare spesifikke svar på enkelte temaer som interesserer mange her. Det er sikkert mange som lurer på hva det er med meg som gjør at jeg føler jeg er den rette til å sette i gang noe slikt. Min motivasjon er at jeg ikke finner en god politisk tilhørighet slik ting er nå og fordi jeg ønsker å utfordre meg selv. Dersom ting etterhvert kommer i gang vil jeg ikke nødvendigvis være hovedperson i ett parti på noen som helst måte da jeg innser at det er mange der ute som er mer opplyst og talefør enn meg.

2
Forsøket Så avgjort, men hovedfokus nå er å sørge for nok underskrifter(5000 stykker). Når jeg får satt igang med å skrive ned det politiske og ideologiske rammeverket for det partiet så vi...

Så avgjort, men hovedfokus nå er å sørge for nok underskrifter(5000 stykker). Når jeg får satt igang med å skrive ned det politiske og ideologiske rammeverket for det partiet så vil det nok være enkelte som ikke kommer til å være enig med rettningen jeg tar partiet men i det minste så kan man slå seg på brystet og nikke anerkjennende og si, ja jeg bidro til mer demokrati!

Merkesakene dine bør vere ting som ligger og murrer i folkedypet. Det er nok av ting som ligger der og trenger et klart og tydelig språk.

Klarer du og synliggjøre dette på en god og klar måte vil du finne klangbunn i folket, du kan være radikal men ikke ekstrem.

1

Nei jeg vil bare legalisere bruk. Det er også den eneste støtten jeg ønsker å gi. Jeg er helt klart for å gi mennesker til å enkelte friheter selv om vi lever sammen i dette samfunnet. Det er derimot stor forskjell på bruk og misbruk og det er også stort steg fra bruk til lovbrudd. Ja jeg innser det er vanskelig å starte et parti men jeg akter ikke å gi opp fordi du imot legalisering av rusmidler. Ønsker du derimot å bidra til å samle underskrifter så er du hjertelig velkommen på tross av våre politiske uenigheter. Vi jobber nå uansett sammen om den samme saken og den er som nevnt mer demokrati.

1
Willzyx Alltid spennende med nye partier. Hvordan har du tenkt å skille deg ut fra dagens partier? Jeg ønsker deg uansett lykke til i arbeidet. Det hadde vært greit om du hadde tatt denne...

Dessverre ble lenken din blokket av firewallen her jeg sitter nå. Jeg vil si jeg står relativt greit i sentrum med visse innslag fra begge ytterkanter. Som nevnt i en tidligere post sliter jeg med å finne min poitiske tilhørighet og det er derfor jeg ønsker å sette i gang med dette forsøket.

Hvilke innslag er det jeg snakker om fra begge ytterkanter, innstraming og forandring av innvandring. Ser man på talla så bytter man ut og erstatter de som dør hvert år med innvandrer samtidig som ca 1% nye har kommet inn her hvert år. Dette er i min verden ekstremt og krever innskrenkninger. Dette er jo en typisk høyreside sak.

En typisk venstreside sak er å beholde visse ting statlig. Dette er noe jeg ønsker å videreføre og forbedre og her snakker vi spesielt om helsevesenet.

1

Ja det vil bli et slags borgelig i den måte jeg ønsker å få ned statens innflytelse på livene våre. Riktignok skal vi i den grad det lar seg gjøre sørge for gode muligheter for alle fra starten av livet så er det opp til hver enkelt hva man gjør ut av livet man har. Utdanning og legetjenester ser jeg for meg at stort sett vil bestå som nå men ønsker å tilrettelegge mer for de få som ønsker mer utfordringer og jeg vil fjerne de som ønsker å ødelegge for læringsmulighetene. Dette vil medføre disipling tilbake i skolen. Elevene må få det ett sted da det kan virke som det mangler på den slags fra foreldre sin side. Men ja for å svare det kort.

Absolutt et slags borgerlig parti. Jeg leste en kommentar i en annen diskusjon. Vi har råd til å være sosialister sto det. Dette er jeg enig i men jeg vil forberede staten på de tider som kommer der vi ikke har råd til å være sosialister lengre og det er denne overdrevne andelen som er statlige annsatte som er en av mine største grunn til å ønske forandringer.

1
Forsøket Tar for meg noen få saker som interesserer brukere av dette forumet På tide å legalisere cannabis? JA. På tide å legalisere mye og få det inn i statlige kontrollerte former. Dette...

Hvorfor nytt parti når du i de sakene du har presentert allerede finner politiske parti som har slike saker på dagsorden?

Å støtte prostitusjon er tankeløst vrøvel. Latvia, et av de fattigste land i Europa er ikke særlig glad i å komme i rampelyset for å være et knutepunkt i Europa når det dreier seg om menneskehandel. Fattigdommen er en hovedårsak til at prostitusjon tvinger seg fram, men også kriminalitet. At det finnes et eller annet utskudd av en prostituert i Norge som måte mene at det er ærlig og redelig jobb endrer ikke på saken.

Herr Fattigdom holder fram kvinnene slik at kåtinger kan kjøpe dem for en kort stund. Veldig oppbyggende for begges humane holdninger, ikke sant?

1
dagenetter [sitat…] ja vi er mer venstreorienterte enn resten av europa...men heldigvis begynner dette å endre seg sakte men sikkert til det bedre ettersom ny tenkende generasjoner bryter fra...

Problemet til de nasjonalistiske partiforsøkene i Norge så langt er at det har vært svært lett å kunne peke på tankegods og ideer hentet fra nasjonalsosialismens menneskesyn. Og heldigvis er det slik i Norge at de som forfekter slike holdninger blir stemplet som bærere av forræderske tanker. Dette gitt vår krigshistorie med tyskerinvasjon.

Det er forøvrig ikke rett å si at vi på dette grunnlaget er mer venstreorienterte enn resten av Europa. Disse nasjonalistiske bevegelsene du ramser opp har svært lite til felles med høyresiden.

1
Ljot Problemet til de nasjonalistiske partiforsøkene i Norge så langt er at det har vært svært lett å kunne peke på tankegods og ideer hentet fra nasjonalsosialismens menneskesyn. Og he...

Problemet til de nasjonalistiske partiforsøkene i Norge så langt er at det har vært svært lett å kunne peke på tankegods og ideer hentet fra nasjonalsosialismens menneskesyn.

totalt feil og ikke på LANGT nær det vi ser fra Sverige,tilogmed thorgrim bredesen,vår mest radikale/nazist i Norge har faktsik uttalt "integrer dere eller dra hjem"ved en anledning,øyvind heian tidl vigrider kjørte også på kun "muslim integrerings greia"når han stilte til valg,så dette er...helt misvisende

i Sverige er så og si alle nasjonalister etnonasjonalister,også de som sitter i kommunestyret hvor du også kan høre typen sier på slutten her at adoptivfolk ikke er svenske,dette er helt unikt og 100 ganger mer radikalt enn vi har sett i Norge fra noesomhelst hold hittill

tidl Nationalsocialistisk front finner du også i kommunestyret et annet sted,svenskarnasparti

så her tar du totalt feil..du må legge om helt for å forstå dette skjønner jeg,jeg tror ikke vi har hatt noen fremtredene personer som har vært etnonasjonalister i Norge i det heletatt,bortsett fra thorgrim bredesen "innerst i hjertet hans"dette peker på et enormt venstreorientert press helt inn i våre radikale nasjonalister...så det

1

Fanesakene vil i første omgang være å sørge for et velfungerende velferdssamfunn, også i framtiden. Nøyaktig hvordan dette kan løses er jeg ikke så sikker på enda da det tar langt lengre tid å utarbeide handlingsplan enn å komme med kritikk. Hovedpoenget er å løse denne utfordingen uten å øke skatter så det vil innebære redusert tilbud eller mindre lønnsutgifter. Mest mulig vil det kunne løses ved å reduserer arbeidsplasser i det offentlig da etter min erfaring tilsier at veldig mye drives ueffektivt.

Andre pillaren er å sørge for at norsk arvesølv (kraft produsentene) forblir på statlige hender og sørger for riklig med tilførsel av billig energi som virkelig er noe av det viktigste vi har i ett moderne samfunn. Hvordan dette kan løses har jeg heller ikke satt meg så mye inn i enda men det vil nok medføre utbygging enkelte plasser for å få enda mer utnytte av vannkraften. Annen mulighet er også gasskraft verk i Norge så vi tilfører kunnskap og arbeidsplasser i landet i stedet for å kjøpe energi produsert på norsk gass ved ett gasskraftverk i utlandet.

Gjentar meg selv, jeg prøver å samle mennesker som ønsker å bidra til å skaffe 5000underskrifter, jeg ønsker ikke en stor diskusjon om en håndfull politiske saker. Jeg ønsker bare dele litt av mine syn på ting så dersom det er noen likesinnede som ønsker å bidra, ta kontakt.

1
Ljot Problemet til de nasjonalistiske partiforsøkene i Norge så langt er at det har vært svært lett å kunne peke på tankegods og ideer hentet fra nasjonalsosialismens menneskesyn. Og he...

Dette gitt vår krigshistorie med tyskerinvasjon.

Det er forøvrig ikke rett å si at vi på dette grunnlaget er mer venstreorienterte enn resten av Europa. Disse nasjonalistiske bevegelsene du ramser opp har svært lite til felles med høyresiden.

da blir plutselig russland et godt eks,som mistet millioner til tyskerne som idag har verdens største andel av "nazister"50% av ns folk regnes å befinne seg i russland,noe vi alle har lest om i avisen

nei jeg vil tro at dette må skyldes at vi er langt mer venstreorienterte,desto mer,desto mer press på de annerledestenkende som gjør at ingen tør å stå frem i frykt for represalier fra alle samfunnshold

høyreside?nei hvorfor dra de inn i debatten?

1

burde innføres at politikere har erfaring ifra det virkerlige liv la oss si 10-14 år, før de kan inntre på stortinget/politikken. Vil vel øke fornuftige avgjørelser etc

1
dagenetter [sitat…] totalt feil og ikke på LANGT nær det vi ser fra Sverige,tilogmed thorgrim bredesen,vår mest radikale/nazist i Norge har faktsik uttalt "integrer dere eller dra hjem"ved en...

ikke på LANGT nær det vi ser fra Sverige,tilogmed thorgrim bredesen,vår mest radikale/nazist i Norge har faktsik uttalt "integrer dere eller dra hjem"ved en anledning i Sverige er så og si alle nasjonalister etnonasjonalister,også de som sitter i kommunestyret hvor du også kan høre typen sier på slutten her at adoptivfolk ikke er svenske,dette er helt unik og 100 ganger mer radikalt enn vi har sett i Norge fra noesomhelst hold hittill tidl Nationalsocialistisk front finner du også i kommunestyret et annet sted,svenskarnasparti så her tar du totalt feil..du må legge om helt for å forstå dette skjønner jeg

Tror ikke jeg tar feil i min observasjon om at nordmenn flest er mer negativt til alt som kan smake av nasjonalsosialisme enn for eksempel svensker og engelskmenn. Nasjonalsosialismen og den ekstreme nasjonalismen er forræderens ideologi for nordmenn flest. Derav den lave oppslutningen for partier som lefler med slikt tankegods selv om de skulle være mer "moderate" enn sine svenske motsatser.

Men nå avsporer vi tråden. Ønsker du å diskutere behovet for et nasjonalistisk parti burde du kanskje starte en ny tråd slik at starter av denne tråden ikke får sitt prosjekt ødelagt?

1

Lykke til med å starte det nye partiet. For noen år siden var det noen ildsjeler som gav seg i gang å bygge opp et parti her i vest, og de stilte opp til forrige kommunevalg. Di fikk en del medlemmer, hadde et godt partiprogram og svært mange fant sakene og ståstedet i partiprogrammet interessant under kommunevalget da partiets styre og en del medlemmer sto på stand på Torgalmenningen sammen med de andre etablerte partiene.

Men... det er en utfordring å drifte et parti. Det krever mange (!!!) personer som er dedikerte til politikken, som har tid og ressurser til å jobbe aktivt med dette samt pengesterke ildsjeler som er villig til å bruke litt penger på partiet. Det koster mye penger å bygge opp et parti, og det var en av utfordringene som gjorde seg gjeldende under valget.

Det koster penger å trykke opp underskriftslister, partiprogram, t-shirts for å vise hvem dere er når dere stiller til valgprosessen, penger for å leie bod når dere skal stå på stand etc etc etc.

Tid: Det tar myyyyyye tid, og 1-2 ildsjel holder ikke. Det kreves mange flere som ønsker å skrive leserbrev, delta i debatter, stå på stand, gå ut og putte partiprogram i postkasser, kurse i debatteknikk/taleteknikk, møter, korrekturlesing + + + +

Så jeg ønsker deg lykke til! Partiet som startet så bra i vest for noen år siden er sovende nå og stilte ikke til stortingsvalget grunnet for få personer som hadde mulighet til å bruke all fritid tid til politikken grunnet jobb og familie som de måtte prioritere.

2
Ljot [sitat…] Tror ikke jeg tar feil i min observasjon om at nordmenn flest er mer negativt til alt som kan smake av nasjonalsosialisme enn for eksempel svensker og engelskmenn. Nasjona...

Tror ikke jeg tar feil i min observasjon om at nordmenn flest er mer negativt til alt som kan smake av nasjonalsosialisme enn for eksempel svensker og engelskmenn.

nei det er jo det jeg også sier...registrerer at du vrir deg ut av din opprinnelige observasjon av årsaken til dette...med god grunn,greit nok det

1

Kan ikke se annet enn at jeg er konsistent her. Jeg sier kun at de fleste nordmenn ser på nasjonalsosialistisk og nasjonalistisk tankegods som svikersk. Og det med bakgrunn i at representanter for disse tankene stod i landet som en forhatt okkupasjonsmakt i 1940-45.

Det er som jeg sa i forrige innlegg og har sagt hele veien: Nasjonalsosialismen og den ekstreme nasjonalismen er forræderens ideologi for nordmenn flest.

Så lenge brorparten av nordmenn er bevisst sin nære historie vil slike tanker aldri få gjennomslagskraft. Heldigvis.

1
Laster...