Politikk - Norsk

silas

Veibyggere vet de ikke graver dypt nok

Norske veimyndigheter visste akkurat hvor dypt de måtte grave for å slippe telehiv på nye veier til milliarder av kroner. De lot bevisst være.

Under bygging av riksvei 2 mellom Kløfta og Nybakk gravde veibyggerne seg 1,2 meter ned på det meste av strekningen. Dybden ble øket til 1,6 meter enkelte steder. Tabellen viser imidlertid at frosten går 2,3 meter ned i bakken.

- Det er på grunn av kostnader, og fordi Vegdirektoratet mener at deres erfaring tilsier at det stort sett går greit uten å grave så dypt, altså med lavere sikkerhetsmargin. De erkjenner at det da fryser gjennom, men mener at telehivproblemene ikke vil bli store, forklarer han.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4237985.ece

1
44 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

- Det er på grunn av kostnader, og fordi Vegdirektoratet mener at deres erfaring tilsier at det stort sett går greit uten å grave så dypt, altså med lavere sikkerhetsmargin. De erkjenner at det da fryser gjennom, men mener at telehivproblemene ikke vil bli store, forklarer han.

Det er slike ting som egentlig burde ha vært diskutert i diskusjoner i norsk politikk, ikke hvorvitt politikere har gyldig bilett på T-banen eller hvor de har vært med snurrebassen sin.

Bruk korrekt kan slike underdimmensjoneringer være fornuftig.

Eksempel:

Gitt at du følger disse retningslinje så vil ingen nye veier få teleproblemer, og det vil koste totalt 5 mrd for ett år. Dersom du derimot reduserer kravet litt så vil kostanden bli 4 mrd. Imidlertid så vil noen av veiene ikke tåle det, og må repareres for 0,5 mrd.

I dette tilfellet vil det faktisk lønne seg å underdimmensjonere.

Problemet er at jeg tror at det ikke regnes sånn, men at gravedybden blir brukt som en salderingspost for å klemme inn en vei på budsjettet, og så la vedlikeholdet komme på en annen post. I tillegg så vil ofte mindre feil ikke bli utbedret, så da har en "spart penger", men fått en vei som kanskje ikke er så mye bedre enn veien den erstatt.

1
Glee [sitat…] Det er slike ting som egentlig burde ha vært diskutert i diskusjoner i norsk politikk, ikke hvorvitt politikere har gyldig bilett på T-banen eller hvor de har vært med snu...

Gitt at du følger disse retningslinje så vil ingen nye veier få teleproblemer, og det vil koste totalt 5 mrd for ett år. Dersom du derimot reduserer kravet litt så vil kostanden bli 4 mrd. Imidlertid så vil noen av veiene ikke tåle det, og må repareres for 0,5 mrd. I dette tilfellet vil det faktisk lønne seg å underdimmensjonere.

Det kan være at det ligger slike beregninger, men jeg nekter å trp at det lønner seg å ikke bygge veien skikkelig med en gang.

Vi snakker jo om vedlikehold år etter år etter år.

2
Luskelarsen [sitat…] Det kan være at det ligger slike beregninger, men jeg nekter å trp at det lønner seg å ikke bygge veien skikkelig med en gang. Vi snakker jo om vedlikehold år etter år ett...

Ja, mitt scenario forutsatte at dette blir gjort kalkulert, og at det blir ryddet opp i ettertid.

Imidlertid så tror jeg ikke at det blir gjort med kalkulering at det er billigere å rydde opp i ettertid, men at det dels ikke blir gjort, dels at det går på et annet budsjett.

I tillegg så er det nesten like dyrt å bygge om en vei som å bygge ny, og det er bare unntaksvis det blir gjort.

Dette er en ekstremt dyr måte å spare på!

1

Egentlig skulle entrepenørene satt foten ned og sagt "vi vil ikke lage veier som vi vet ikke vil holde". Men siden det er de samme entrepenørene som får ekstrabetalt for å fikse veiene i etterkant holder de godt kjeft.

1
Glee [sitat…] Det er slike ting som egentlig burde ha vært diskutert i diskusjoner i norsk politikk, ikke hvorvitt politikere har gyldig bilett på T-banen eller hvor de har vært med snu...

Dersom du derimot reduserer kravet litt så vil kostanden bli 4 mrd. Imidlertid så vil noen av veiene ikke tåle det, og må repareres for 0,5 mrd.

Det er vel en ting, at det gambles med at det går bra, kanskje det gjør det mange steder der det tilfeldigvis ikke blir så kaldt ... men så er det påfallende mange store veier der man forventer bedre stand. Hva med E18 i nordre Vestfold, den er jo også av forholdsvis ny dato, men den ser ut til å ha holdt, hva gjelder underbygningen ihvertfall. Men enten er klimaet der mildere (selv om man som trafikant ikke opplever det sånn; det er overraskende værhardt langs den strekningen om vinteren) eller så var veien bygget god nok.

Problemet her er visst at det er for mye streben etter kortsiktig gevinst, så man kan si «se! hvor mye vei det ble for de pengene.» men så etter etpar kalde vintre, blir det veldig, veldig tyst og man beklager seg over at veien går i oppløsning.... Kan tenkes at hele veibyggings-regimet burde endres til å se på økonomien over 25 eller flere år, og ikke ta hensyn til kortsiktige besparelser eller merutlegg. Da vil en korrekt bygget vei bli rimeligst, siden den ikke behøver store ombyggingsarbeider.

Den korrekt bygde vei er passe bred (har tilstrekkelig antall kjørefelt for den trafikken som forventes, gitt attraksjon, utbygging, befolkningsøkning osv), har den nødvendige grad av egensikkerhet, og endelig at dens underbygning er solid nok til at den holder.

Dette torde være elementær-kunnskap, men det ser ut som det er blitt glemt av underveis.

Ashtead

1

Fantastisk, de rødgrønne strør gledelig penger rundt omkring til alle mulige land i verden uten å et snev av anelse om hvor det ender opp for å se bra ut på papiret, men når det kommer til Norge vil de kun høste penger i form av avgifter og bruke så lite som mulig.

Kan ikke fatte at noen stemmer på disse.

1

Spare seg til fant.

Det er vi god på!

Skulle tro Norge var inspirasjonen bak filmen Idiocracy, for vi er blitt en nasjon med idiotiske sauer, som tilber "guder" fordi de er så pene i tøyet og alltid sier det rette, selv om de aldri gjør det rette eller får til noe.

1
Wolfmann Spare seg til fant. Det er vi god på! Skulle tro Norge var inspirasjonen bak filmen Idiocracy, for vi er blitt en nasjon med idiotiske sauer, som tilber "guder" fordi de er så pene...

Spare seg til fant.

Ingen tvil om at vi driter oss ut:

Det prosjekteres og bygges ikke telefrie veier i Norge.

– Dette har med kostnader å gjøre. Det hadde blitt uforholdsmessig dyrt å bygge frostsikre veier. Samtidig må vi innse at vi har bygd med for lite overbygning på flere motorveier. Det er klart at utbedringsarbeid som følge av telehivskader også fordyrer veibyggingen, sier Gløersen til Teknisk Ukeblad.

http://www.tu.no/bygg/article287689.ece

1

Det er ikke ofte jeg tyr til slike virkemidler, men nå har jeg ikke noe annet valg enn å bare ta en god gammel *facepalm*.

1
Ashtead [sitat…] Det er vel en ting, at det gambles med at det går bra, kanskje det gjør det mange steder der det tilfeldigvis ikke blir så kaldt ... men så er det påfallende mange store v...

Kan tenkes at hele veibyggings-regimet burde endres til å se på økonomien over 25 eller flere år, og ikke ta hensyn til kortsiktige besparelser eller merutlegg

Det er vel noe det som er selve krumtappen i det å legge ut anbud på drift og vedlikehold av et vegstykke. Da vurderer du slik at summen av bygg og drift / vedlikehold blir lavest mulig.

Som jeg skisserte lengre opp er det å bygge 100% frostsikker som regel ulønnsomt. Men du skal ikke langt nedover før det blir dyrere. Den siste prosenten er ofte veldig dyr, så 98-99% er nok der det er mest lønnsømt. Problemet er at dersom bygg og drift / vedlikehold er to separate potter så vil en hele tiden krympe nedover på denne prosenten, slik at en sparer på en pott ved å føre over besparelsen + en ikke ubetydelig ekstrakosnad over på et annet budsjett.

1
Glee [sitat…] Det er vel noe det som er selve krumtappen i det å legge ut anbud på drift og vedlikehold av et vegstykke. Da vurderer du slik at summen av bygg og drift / vedlikehold bli...

I store deler av landet har vi hatt de varmeste høst- og vintermånedene på over hundre år. Vi merker det i det daglige nå: Skiene har fått stå i fred. Barn lager ikke snømenn. Forskerne varsler om at isbjørnen er truet.

I England brukte de før i tiden kanarifugler som varslere for gruvearbeiderne. Når kanarifuglene sluttet å kvitre, var det et varsel om dårlig luft i gruvegangene og arbeiderne måtte komme seg ut.

I vår tid er det ikke gule kanarifugler som varsler at noe er galt, men gule hestehov der snøen skulle ligge. Avisen Nordland kunne i desember fortelle om en forvirret vårblomst som var funnet i en grøftekant. Dette er et varsel vi må ta på alvor. Vi frykter at noe er galt med været.

Dette er en tale fra La-la land. Dessverre har det etablert seg en konsensus om at vi går mot et mildere klima, mens fakta er at vi kommer til å få et langt kaldere klima i årene som kommer. La dem bygge veier som ikke tåler frost, så skal du se at dette kommer til å bli meget kostbart.

1

Prosjektlederen for E18 sa i radio i dag at det ikke er dybden (1,60) som er årsaken, men for dårlig drenering. Det har ført til vannansamlinger i massene.

1
silas I store deler av landet har vi hatt de varmeste høst- og vintermånedene på over hundre år. Vi merker det i det daglige nå: Skiene har fått stå i fred. Barn lager ikke snømenn. Fors...

Dette er en tale fra La-la land. Dessverre har det etablert seg en konsensus om at vi går mot et mildere klima, mens fakta er at vi kommer til å få et langt kaldere klima i årene som kommer. La dem bygge veier som ikke tåler frost, så skal du se at dette kommer til å bli meget kostbart.

Selv om det for Jorden sett under ett vil bli et mildere klima, så betyr det ikke at det nødvendigvis blir varmere i Norge.

For det første er det snakk om bare én grad. Om det er 10 eller 11 minus har ikke så mye å si, det betyr mye mer om det varer i 30 eller 1 dag.

På den andre siden så fører disse endringene til endringer i klimasystemet, slik vi har sett de siste vintrene hvor klald være kommer fra Sibir og plasserer Norge i fryseboksen.

I tillegg fører økt nedbør til at bakken mettes mer med vann, noe som er selve motoren i telen.

1
fargerik Prosjektlederen for E18 sa i radio i dag at det ikke er dybden (1,60) som er årsaken, men for dårlig drenering. Det har ført til vannansamlinger i massene.

Da er vi inne på NVE kritikken med at veiutbygginger ikke tar hensyn til topp og bunn i nedbørsmengder, noe som fører til at veier i topp år, kall det gjerne 100 års flom, vaskes bort.

Uansett hva som bygges, noe gamlingene hadde stor kunnskap om i gamle dager, vann et må ledes. Dagens ingeniører, tror vistnok alt går i programerte faser, noe som grenser til det kunnskapsløse idioti, som er til fare for allmuen

1
fargerik Prosjektlederen for E18 sa i radio i dag at det ikke er dybden (1,60) som er årsaken, men for dårlig drenering. Det har ført til vannansamlinger i massene.

Ja dette vet jo du alt om!

I tidligere innlegg hvor du lovpriser myndighetene har du belært oss om bygging og fundamentering av vei, bla når jeg påpekte at flere nye veiprosjekter får teleskader første vinter.

Eller som en SP politiker i Østfold sa: "vi må være forsiktige så vi ikke overinvesterer i vei"!

Vi styres tydeligvis av molboer uten ansvar for hjernedøde beslutninger.

3
Ashtead [sitat…] Det er vel en ting, at det gambles med at det går bra, kanskje det gjør det mange steder der det tilfeldigvis ikke blir så kaldt ... men så er det påfallende mange store v...

Hva med E18 i nordre Vestfold, den er jo også av forholdsvis ny dato, men den ser ut til å ha holdt, hva gjelder underbygningen ihvertfall.

Der ble det lagt et +2 meter høyt steinlag oppå jordene de skulle bygges på. Så lot man dette ligge i ca 1,5 år slik at det sank ned i terrenget. Deretter ble pukk/grus/singel lagt før asfalten kom. Den er som et strykebrett å kjøre på.

1

Pisse i buksa for å holde varmen er noe som jeg tenkte på da jeg leste denne artikkelen.

1
silas Jeg tror presset går i følgende retning: Finansdepartementet (pengesekken voktes av AP) -> Samferdselsdepartementet (har lite å si) -> Direktoratet

Det som ville være interessant å finne ut- for ikke å si absolutt påkrevet- er: Hvem har ansvaret?

Det foreligger et vedlegg (tabellverk) som sier klart hvilken fundamentering som er faglig nødvendig. En eller annen har valgt å forbigå denne "fagligheten"

Er dette veidirektør? eller er det samferdselsdepartementet?

Hvis det siste- bør fagstatsråd gå, alternativt veidirektøren.

Statsmennesker som velger å påføre sine egne skattebetalere hundrevis av millioner i ekstra vedlikeholds kostnader bør ikke ha tillit.

1

- Det er på grunn av kostnader, og fordi Vegdirektoratet mener at deres erfaring tilsier at det stort sett går greit uten å grave så dypt, altså med lavere sikkerhetsmargin. De erkjenner at det da fryser gjennom, men mener at telehivproblemene ikke vil bli store, forklarer han.

Pga. kostader? Det blir jo mye dyrere når de stadig må reparere veiene siden pga. av det dårlige grunnarbeidet. Det vitner om at de ansvarlige er særdeles dårlige i matematikk.

1
Glee [sitat…] Det er slike ting som egentlig burde ha vært diskutert i diskusjoner i norsk politikk, ikke hvorvitt politikere har gyldig bilett på T-banen eller hvor de har vært med snu...

Gitt at du følger disse retningslinje så vil ingen nye veier få teleproblemer, og det vil koste totalt 5 mrd for ett år. Dersom du derimot reduserer kravet litt så vil kostanden bli 4 mrd. Imidlertid så vil noen av veiene ikke tåle det, og må repareres for 0,5 mrd.

I dette tilfellet vil det faktisk lønne seg å underdimmensjonere.

Men naar grunnarbeidet ikke er dypt nok, saa maa det vel reperasjoner til hvert aar det blir daarlige forhold og veiene blir odelagt.

Saa i lengden blir det fryktelig mye dyrere enn aa gjore arbeidet godt nok med en gang

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
23 svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
23 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Liberale samfunn sin skyld

Det som skjer på Kongsberg og i København viser svakheten ved det noen kaller det liberale samfunn. Jeg kjenner begge land og det som slår i mot meg er den dårlige psykiatrien. Unge som ikke komme ut...
1
8 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
41 svar
Laster...