Kvernmo er overlege

er en overlege en byråkrat, er en lege en byråkrat, hva med en sykepleier, eller hjelpepleier, er de også byråkrater?

1
minuspol [sitat…] Her har du altså tro på at føleri er veien å gå...

Dette har lite å gjøre med føleri slik saken er fremstilt. Det virker som en profesjonsstrid der en ny leder har andre faglige preferanser og diktatorisk overstyrer en faggruppe som har utført dette inngrepet i over fem år.

Konsekvensen er pulverisering av fagmiljøet, uheldige konsekvenser for pasienter og massiv mistrivsel på arbeidsplassen. Alt dette på grunn av det som virker som en strinakket ny leder med markeringsbehov.

2

Regjeringen arbeider for at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted.

1
Kul_Djevel [sitat…] Men alle vil vel ha en ledelse som tar avgjørelser på bakgrunn av kompetanse og kunnskap, noe som det virker som om denne Hebe Kvernmo mangler.

Men alle vil vel ha en ledelse som tar avgjørelser på bakgrunn av kompetanse og kunnskap

Nei alle vil ikke det, noen vil åpenbart at det skal baseres på føleri.

Jeg aner ikke hva som ville vært riktig i denne saken, men det er ikke første gang frepperne er de som hyler høyest i lignende saker. Det er mer regelen enn untaket.

1

Du som er frepper og hater offentlige utgifter vil vel ikke ha en ledelse som tar avgjørelser basert på føleri? Det tror jeg blir veldig dyrt i lengden, for å si det mildt!

1
Laster...