Jalla2 [sitat…] Det er forskjell på skrivefeil og total feil. Spesielt når det ikke er Storberget som rapporten ble utført på vegne av, men Strøm- Eriksen....

Jeg håper du etterhvert innser hvem som dummer seg ut. Hvis ikke, har du min fulle medlidenhet.

Det er JUSTISminster Knut Storberget og Jan Bøhler (begge avholds AP-politikere) som er bakmenn for rapporten

De vil overstyre kommunenes innstillinger også, og tvinge dem til å innføre skjenkestopp senest kl 0200.

http://www.dagbladet.no/2009/02/06/nyheter/innenriks/politikk/alkohol/4718312/

1
Laster...