Jada, Spetalen, du betaler masse skatt - men skaper du verdier?

Han har jo rett !! Klasse over det sparket der. SV ere er hykleriske sosialister,dette er noe av det verste som finnes. De er eksperter å dele med andre sin lommebok. De er så veldig for "sosial rettferdighet" jeg kunne like godt sagt det med spetalen sine rene ord for penga. Det er mennesker som selv ikke evner eller gidder å skape sine egne verdier,og derfor vil de ha sosial rettferdihet som middel til å ta andre sine å gjøre dette til sitt med loven i hånd. Dette er sosialisme i praksis. Flott spetalen,jeg liker deg etterhvert. Selv om du er en japp.

1

Spetalen er en hoven blei. Kapitalister som ikke skaper noe trenger vi ikke.

1
BreckRoad2 Det må de. Der er altfor få rike i Norge til at en beskatning av kun dem vil gi inntekter av betydning. Skal det skje må alle tas. Og det gjør sosialistene.

Det er jo dette som er tilfellet. Skal det monne i statkassen må den store middelklassen taes,der er der millardene triller inn. Idag betaler man toppskatt på en industriarbeider lønn !!. Dette med at de rike skal betale mere er bare jippo. Ja de kan ta fra de verdier,men det vil ikke monne i statkassen i det hele tatt. Akkurat det samme i USA,det eneste de oppnår er at de rike finner andre smutthul å putte sine verdier i,slik at de holder staten sine fingre vekke. Vi andre som ikke har et kobbel med skatteadvokater til disposisjon slipper aldri unna,så vi får svi.

1
The-king Spetalen er en hoven blei. Kapitalister som ikke skaper noe trenger vi ikke.

Trenger vi sosiale tilfeller som ikke gjør det da ? Hva skaper en narkis,alkis eller en sterkt funksjonshemmet ? Tenk deg om før du skriver ned slikt tull. Spetalen er i sin fulle rett til å skape sin fremtid her i landet innen for gjeldende lov. Han bidrar som han sier med store mengder penger rett i statskassen. Men som du sier,vi har ikke brukt for det. Staten er noe av det rikeste som finnes i verden. Forbaska fjols.

1
Spahob Spetalen er en løs kanon på dekk, det har vel alle fått med seg. Jeg bare misliker den grunnleggende negative holdningen jeg oppfatter at Lysbakken har til alle som har klart å ska...

Enig !! Lavere skatter og avgifter gjør at vanlige mennesker kan klare seg selv i mye større grad. De kan betale ned sin gjeld og stå litt mere fri og mindre bundet. Idag er vi alle bundet av sterke lenker til jobb og huslånene våre,som for de aller fleste varer livet ut.

Det å skape noe selv er det sosialister hater aller mest,for da mister de kontrollen.

1
Rhabagatz Når Singapore Drilling er det beste eksempelet på at en mann med milliardverdier bidrar til samfunnet med arbeidsplasser og produksjon, ja, da sier det seg selv at dette bidraget e...

Spetalen betaler skatt, men bidrar eller lite.

Hva vet du om det ? Nå må du kutte ut !! Han betaler enorme summer i skatt,om det ikke er å bidra så vet ikke jeg. Så henter han ikke disse pengene på trær,han driter de vel heller ikke ut ? Eller har han en bukse med magiske lommer ? Han er en investor. Investorer investerer i selskaper over hele Norge,ja hele verden for den del. Uten disse investorer vil mange selskaper gå over ende,og mange millioner arbeidsplasser gå tapt. Selvfølgelig gjør de ikke dette av snillhet,de gjør det for å tjene penger. Men det gjør vi jo alle. Selv sykepleiere går ikke på jobb for å være snille.

Så ikke vær så selvgod,han bidrar sikker mere en du eller jeg noengang vil gjøre.

2
_Abner_ Enig !! Lavere skatter og avgifter gjør at vanlige mennesker kan klare seg selv i mye større grad. De kan betale ned sin gjeld og stå litt mere fri og mindre bundet. Idag er vi all...

Enig !! Lavere skatter og avgifter gjør at vanlige mennesker kan klare seg selv i mye større grad. De kan betale ned sin gjeld og stå litt mere fri og mindre bundet. Idag er vi alle bundet av sterke lenker til jobb og huslånene våre,som for de aller fleste varer livet ut.

Nå er ikke jeg noen forkjemper for å redusere inntektsskatten i noen særlig grad da :) Da ønsker jeg heller at man tar en kikk på formuesskatten og ikke minst arveavgiften. Jo mer inntekt man har, dess mer må man også påregne å bidra med til fellesskapet i form av skatt. Men det får bli en annen diskusjon. Akkurat i denne debatten ønsker jeg bare å rette fokuset mot Lysbakkens arroganse overfor "de rike".

Den utelukkende negative tiltroen til "de rike" tror jeg også er noe som er forbeholdt den ytterste venstre fløy av det politiske Norge, dvs folk a la Lysbakken.

1
Spahob Spetalen er en løs kanon på dekk, det har vel alle fått med seg. Jeg bare misliker den grunnleggende negative holdningen jeg oppfatter at Lysbakken har til alle som har klart å ska...

Jeg bare misliker den grunnleggende negative holdningen jeg oppfatter at Lysbakken har til alle som har klart å skape seg noe selv

Ingen av oss vet hva disse politiske broilerne egentlig mener. En strategi er viktig. Hvis man skal nå helt til topps. Lysbakken prøver å "bruke" Spetalen i sin politiske maktkamp.

1
Spahob [sitat…] Nå er ikke jeg noen forkjemper for å redusere inntektsskatten i noen særlig grad da :) Da ønsker jeg heller at man tar en kikk på formuesskatten og ikke minst arveavgiften...

Nå er ikke jeg noen forkjemper for å redusere inntektsskatten i noen særlig grad da :)

Hva men reduserer eller ikke bryr jeg meg lite om,det er det totale skattetrykket som betyr noe i det lange løp. Hvordan en stat som har 3000 milliarder kr på bok,skal ha behov for mere penger inn i kassen,samtidig som enorme summer rotes vekk ved innkompetanske og svære sorte hull av byråkrati vet ikke jeg. Man må være sosialist for å forstår slikt.

1
Brezjnev [sitat…] Mediemessig så skjedde det et eller annet med Spetalen under finanskrisen i 2008. Han har jo alltid värt den typiske überkapitalist, men i 2008 fikk han også sansen for ra...

Mediemessig så skjedde det et eller annet med Spetalen under finanskrisen i 2008. Han har jo alltid värt den typiske überkapitalist, men i 2008 fikk han også sansen for rampelyset. Nå går alt til helvete-mantraet hans - som omfattet alt fra norsk banknäring generelt via DnB spesielt til SPU i sin helhet - var akkurat så kontrollert hysterisk at mediene elsket det.

Man skal ikke se bort ifra at han prøvde å snakke ned aksjer under finanskrisen for å tjene penger.

Utspillene om oljefondet og lysebakken forstår jeg derimot ikke.

1
Spahob Her er forståelsen høy skjønner jeg. Du vet at det er helt frivillig å registrere seg på børsen? Og at det er et veldig effektivt i forhold til å få tilgang til kapital?

. Du vet at det er helt frivillig å registrere seg på børsen? Og at det er et veldig effektivt i forhold til å få tilgang til kapital?

Har Spetalen tilført kapital til selskaper? Som han ikke selv har tatt etterpå? Langsiktige investorer er noe helt annet enn kyniske tradere vet du.

1
The-king [sitat…] Har Spetalen tilført kapital til selskaper? Som han ikke selv har tatt etterpå? Langsiktige investorer er noe helt annet enn kyniske tradere vet du.

Har Spetalen tilført kapital til selskaper? Som han ikke selv har tatt etterpå?

Han er vel like delaktig som alle andre børsinvestorer i å sørge for at Oslo Børs(og andre børser) blir nettopp de velfungerende markedsplassene de er nødt til å være.... Eller er problemet ditt at Spetalen er flinkere enn gjennomsnittet når han spekulerer i aksjer?

1
Spahob [sitat…] Han er vel like delaktig som alle andre børsinvestorer i å sørge for at Oslo Børs(og andre børser) blir nettopp de velfungerende markedsplassene de er nødt til å være.......

Eller er problemet ditt at Spetalen er flinkere enn gjennomsnittet når han spekulerer i aksjer?

Spekulerer ja, tilfører ingen verdier og skaper ingenting for selskaper med det. Som sagt en trader må ikke foveksles med en langsiktig investor som er interessert i at selskapet skal bli større og mer lønnsomt.

2
The-king [sitat…] Spekulerer ja, tilfører ingen verdier og skaper ingenting for selskaper med det. Som sagt en trader må ikke foveksles med en langsiktig investor som er interessert i at se...

Spekulerer ja

Sånn er det. Det finnes tusenvis av spekulanter på Oslo Børs. De bidrar til at det blir en effektiv markedsplass. Om det bare var langsiktige eiere man ønsket, så hadde selskapene neppe vært på børs. De børsnoterte selskapene ønsker seg selvsagt omsetning av sine aksjer.

1
Laster...