Men når utbytte er tema i politisk debatt, så er ofte venstresiden høyt på banen å sette søkelys på de fæle rike. Det prates f.eks om utbyttefest.

Men hvis man skal prate om hvem som er opptatt av utbytte, så er det ingen, jeg gjentar, ingen av de fæle kapitalister som utpeker seg. Den aller råeste når det kommer til utbytte heter den norske stat.

Jens, Kristin og den norske stat, tappet den statlige virksomheten, statskraft, for ca 98& av selskapets overskudd.

Men Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg har ikke svart på hvordan statskraft skal utvikle virksomheten, når de sitter igjen med smuler av overskuddet.

2
The-king [sitat…] Hvorfor skulle jeg kjøpe dagen etterpå? Forøvrig blir det motsatt, for jeg vil kjøpe av selskaper som betaler ut størst utbytte, du ville kjøpe i selskaper som ikke betale...

Herre Skaper, her var det mye rart. Om et selskap betaler ut én milliard i utbytte vil det selvsagt bli vurdert én milliard lavere. Har du en pose med 100 kroner vil du betale 100 kroner eller mindre for den posen. Om eieren av posen tar ut 10 kroner og kjøper seg en tyggis, slik at det kun er 90 kroner i posen, vil du fortsatt betale 100 kroner for den?

Og hvordan skal selskapet vokse om hele overskuddet går til utbytte? Det er på ingen måte enighet om at utbytte er positivt.

2
Tordenskjold3 [sitat…] Man skal ikke se bort ifra at han prøvde å snakke ned aksjer under finanskrisen for å tjene penger. Utspillene om oljefondet og lysebakken forstår jeg derimot ikke.

Man skal ikke se bort ifra at han prøvde å snakke ned aksjer under finanskrisen for å tjene penger.

Man kan i hvert fall väre sikker på at Spetalen (unntatt når han leker politisk debattant) sjelden sier så mye som "hei" uten at han har en baktanke med det. Og Spetalens baktanke er som oftest hva Spetalen kan tjene penger på.

2
Spahob [sitat…] Han er vel like delaktig som alle andre børsinvestorer i å sørge for at Oslo Børs(og andre børser) blir nettopp de velfungerende markedsplassene de er nødt til å være.......

Eller er problemet ditt at Spetalen er flinkere enn gjennomsnittet når han spekulerer i aksjer?

Spekulerer ja, tilfører ingen verdier og skaper ingenting for selskaper med det. Som sagt en trader må ikke foveksles med en langsiktig investor som er interessert i at selskapet skal bli større og mer lønnsomt.

2
Rhabagatz Når Singapore Drilling er det beste eksempelet på at en mann med milliardverdier bidrar til samfunnet med arbeidsplasser og produksjon, ja, da sier det seg selv at dette bidraget e...

Spetalen betaler skatt, men bidrar eller lite.

Hva vet du om det ? Nå må du kutte ut !! Han betaler enorme summer i skatt,om det ikke er å bidra så vet ikke jeg. Så henter han ikke disse pengene på trær,han driter de vel heller ikke ut ? Eller har han en bukse med magiske lommer ? Han er en investor. Investorer investerer i selskaper over hele Norge,ja hele verden for den del. Uten disse investorer vil mange selskaper gå over ende,og mange millioner arbeidsplasser gå tapt. Selvfølgelig gjør de ikke dette av snillhet,de gjør det for å tjene penger. Men det gjør vi jo alle. Selv sykepleiere går ikke på jobb for å være snille.

Så ikke vær så selvgod,han bidrar sikker mere en du eller jeg noengang vil gjøre.

2
Luskelarsen [sitat…] Rikinger er like forskjellig som andre. Spetalen fremstår ofte som en ufordragelig klyse. Andre rikinger som f.k.s. Trond Mohn fresmtår helt motsatt Vi trenger rikinger. J...

Folk som skaper suksessfulle bedrifter og blir rik, skaper arbeidsplasser og store verdier til landet vårt og det skal vi alle være glade for.

Slett ikke uenig. Men det bør ikke gi fri tilgang til den offentlige debatten.

En annen sak er at Spetalen ikke har "skapt arvbeidsplasser og store verdier" i nevneverdig grad. Han har stort sett kjøpt og solgt verdipapirer handlet på Oslo børs, og i veldig liten grad tatt aktive roller i de bedriftene har har hatt midlertidige eierandeler i.

2

Hva er det med disse rikingene og den offentlige debatten? Å kunne handle aksjer gjør deg ikke til noe annet enn en rik skattebetaler.

Rikinger er like forskjellig som andre. Spetalen fremstår ofte som en ufordragelig klyse. Andre rikinger som f.k.s. Trond Mohn fresmtår helt motsatt

Vi trenger rikinger. Jo flere rikinger, jo mer skattekroner inn. Folk som skaper suksessfulle bedrifter og blir rik, skaper arbeidsplasser og store verdier til landet vårt og det skal vi alle være glade for.

2

Men, uansett, det viktige er at nivået på "debatten" har nådd et lavmål som er VGD verdig

Både Lysbakken og Spetalen bidrar vel godt til å skape en dårlig debatt i akkurat den saken....

2
_Abner_ [sitat…] Hva men reduserer eller ikke bryr jeg meg lite om,det er det totale skattetrykket som betyr noe i det lange løp. Hvordan en stat som har 3000 milliarder kr på bok,skal ha...

Hvordan en stat som har 3000 milliarder kr på bok,skal ha behov for mere penger inn i kassen,samtidig som enorme summer rotes vekk ved innkompetanske og svære sorte hull av byråkrati vet ikke jeg

Pengene på bok skal vare lenge, ikke minst skal de være med på å finansiere pensjonene til alle pensjonistene som kommer i årene fremmover så de er det dirkete idiotisk å bruke nå. Lurer på hvor og hva alle disse pengene som rotes bort i inkompetanse og sorte hull blir av? Er dette noe du vet og kan dokumentere? Kan du som tydligvis er en slik dyktig økonom og pengeforvalter forklare hvor alle disse pengene blir av?

1
shagalott [sitat…] Det er fullt mulig å gjøre det på den måten. Og i Telenors tilfelle de siste 5 årene har ikke din teori om at aksjekursen faller den dag utbyttet utbetales stemt. Nå er de...

Og i Telenors tilfelle de siste 5 årene har ikke din teori om at aksjekursen faller den dag utbyttet utbetales stemt.

Inspirert av min forrige post sjekket jeg tilbake til 2007, og samtlige år har Telenor-aksjen falt kraftig den dagen den noteres ex utbytte.

1
Brezjnev [sitat…] OK, du får samme tilbud som jeg ga kongen tidligere men nå mer spesifisert: Orkla handles i dag til kr 46 pr aksje, etter at styret for litt tilbake foreslo et ekstraordin...

Avtale?

Det er fullt mulig å gjøre det på den måten. Og i Telenors tilfelle de siste 5 årene har ikke din teori om at aksjekursen faller den dag utbyttet utbetales stemt.

Nå er det, bare så det er sagt utallige andre faktorer som påvirker en akskjekurs den dagen ett eventuellt utbytte betales. Men hvis man sparer på en langsiktig horisont, så lønner det seg ofte å investere i solide selskaper, som har en policy at de utbetaler utbytte. Bruker man de pengene til å kjøpe aksjer i selskapet som betaler utbytte så gir det en relativt god avkastning på pengene. Her fordrer det selgsagt at man bruker endel år på dette. Skal man invester kortsiktig, så leter mean etter andre typer akjser.

1
shagalott For å ta ett eksempel for Telenor i år: 8. februar foreslår Telenor å utbetale 3,8.- i utbytte pr aksje. Fra 7 til 8 februar stiger Telenoraksjen med 1,65 kroner. 19.mai vedtar Tel...

19.mai

Påstanden din var at kursen var så å si uforandret fra 16-20 mai. I fölge Oslo Börs så er ikke det helt korrekt.

16. mai: Kurs kr 96,00

18. mai: Kurs kr 95,30

19. mai: Kurs kr 95,90

Utbyttet utbetales til de som var aksjeeiere 19. mai, og noteres iht melding fra selskapet ex utbytte fra 20. mai, og voila:

20. mai: Kurs kr 91,05.

1
shagalott For å ta ett eksempel for Telenor i år: 8. februar foreslår Telenor å utbetale 3,8.- i utbytte pr aksje. Fra 7 til 8 februar stiger Telenoraksjen med 1,65 kroner. 19.mai vedtar Tel...

Dette skjedde ikke

OK, du får samme tilbud som jeg ga kongen tidligere men nå mer spesifisert:

Orkla handles i dag til kr 46 pr aksje, etter at styret for litt tilbake foreslo et ekstraordinärt utbytte på kr 5 pr aksje. La oss nå si at det i tiden frem til GF ikke kommer nyheter som gir utslag i kursen, slik at kursen dagen för utbetaling fortsatt er kr 46.

Jeg kjöper 100 000 aksjer til den kursen, og mottar utbytte på kr 5 pr aksje dagen etter. Jeg forplikter meg til å selge aksjene til deg for kr 44 dagen etter der igjen, når utbyttet er i boks. Har du rett vil du 5 minutter senere kunne selge de samme aksjene til kurs kr 46 og tjene 200 000. Risikofritt, så fremt aksjekursen påvirkes ikke av utbetaling av utbytte-teorien stemmer.

Dersom det i löpet av de 2 dagene kommer nyheter som er kursdrivende kan hver av oss gå fra avtalen.

Avtale?

1

For å ta ett eksempel for Telenor i år:

8. februar foreslår Telenor å utbetale 3,8.- i utbytte pr aksje. Fra 7 til 8 februar stiger Telenoraksjen med 1,65 kroner.

19.mai vedtar Telenor utbyttet på 3,8.- pr. aksje. Fra 16 til 20 mai holder Telenorkursen seg stort sett uforandret.

3. juni utbetaler Telenor aksjeutbyttet, kursen den dagen er så å si uforandret fra dagen før, mens den ifølge en teori skulle gått ned med 3,8 .- Dette skjedde ikke. Nå faller riktignok Telenorkursen med 2,1 kroner mandagen etterpå, og enda litt mere etter det. Men dette kommer samtidig med ett generellt børsfall i juni på cirka 5%. Telenor falle også i Juni, men med mindre enn Oslo Børs i sin helhet.

1
Laster...