Politikk - Norsk

Gog-magog

Regjeringen skal knuse de unge

Flott med denne solidariske regjeringen, de sørger godt for sine. Nå skal denne idiotregjeringen som sier de fronter de svakeste i samfunnet sørge for at Hus og leiligheter kunn kan kjøpes av rike 50 åringer i byene.

Så nå kan vel all ungdom som ønsker å studere heller flytte på landet og gå over på Nav. På landet blir det jo også problematisk, regjeringen har lovet å fordyre diesel slik at det også blir umulig for vanlige mennesker å bo langt unna tettsteder.

Fra før av vet vi at det har blitt flere fattige og at gapet mellom fattig og rik bare øker under denne regjeringen, nå skal de unge knuses og henvises bort fra byene om de da ikke ønsker å leie svindyrt av etablerte 50 åringer.

Jeg forstår ikke folk som ønsker en slik regjering.

3
173 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Er absolutt for flere og billigere studenthybler og/eller bedre stipendordninger.

Men all denne sutringen om at det er så dyrt i Oslo begynner jeg å bli litt lei av.. Det er for faen ingen menneskerett å bo i byen.

1
FlisbyenBK Er absolutt for flere og billigere studenthybler og/eller bedre stipendordninger. Men all denne sutringen om at det er så dyrt i Oslo begynner jeg å bli litt lei av.. Det er for fa...

Synes du ikke det er problematisk at byen skal være forbeholdt rike 50 åringer?

Kanskje ikke, men det er jo merkelig denne solidariske regjeringen driter i de unge da og baserer seg på rikinger.

Dette er overformynderi uten sidestykke. Nå blir boligmarkedet i byene kun for rike 50-åringer.

Om alle flytter på landet, raner de dem der også.

PS. Dette dreier seg ikke kunn om oslo.

1
HanzelUndGretyl

Det er UMULIG for single mennesker uten millionlønn å etablere seg i Oslo. Mulig man kan få en "celle" til 1mill, men det er også det. Det er rett og slett en skam! Det er en menneskerett å ha tak over hodet og en jobb som kan betale for dette. Skal alle flytte inn i skauen/på fjellet/på landet de som ikke har råd til disse hysteriske prisene ? Det er begrenset med jobber på de stedene. Her må regjeringen gå inn å regulere prisene.

1
HanzelUndGretyl Det er UMULIG for single mennesker uten millionlønn å etablere seg i Oslo. Mulig man kan få en "celle" til 1mill, men det er også det. Det er rett og slett en skam! Det er en menne...

Det er UMULIG for single mennesker uten millionlønn å etablere seg i Oslo. Mulig man kan få en "celle" til 1mill, men det er også det. Det er rett og slett en skam!

Da jeg som ung og nyutdannet skulle etablere meg, så tenkte jeg overhode ikke på å kjøpe. Å kjøpe seg bolig var noe du gjorde etter at du hadde fått "kommet igang" og hadde spart deg opp litt.

Du må ikke nødvendigvis eie et hvert tak du skal sove under!

1
Glee [sitat…] Da jeg som ung og nyutdannet skulle etablere meg, så tenkte jeg overhode ikke på å kjøpe. Å kjøpe seg bolig var noe du gjorde etter at du hadde fått "kommet igang" og hadd...

Du må ikke nødvendigvis eie et hvert tak du skal sove under!

Nei, men husleien i oslo overgår langt det rentekostnader.

Devs. dete r mye dyrere å leie enn å eie, det er kunn rikingene som tjer noe på det.

Mye av skylden for de høye prisene skyldes forøvrig rike foreldre som doper ned markedet.

Slik regelen er i dag, så blir de unge diskriminert. Den andelen unge som ikke har formuende foreldre blir tapere, og det er slett ikke rettferdig

1
Glee [sitat…] Da jeg som ung og nyutdannet skulle etablere meg, så tenkte jeg overhode ikke på å kjøpe. Å kjøpe seg bolig var noe du gjorde etter at du hadde fått "kommet igang" og hadd...

Problemet i dag er at det er også dyrt å leie og at prisene stiger fortere enn man klarer å spare. Man er avhengig av arv/rike foreldre for å få kjøpt noe med disse kravene til egenkapital. Det er ikke folk med lite penger som presser prisene til sinnssvake nivåer, men de som allerede er inne på markedet og førstegangsetablerere som får hjelp av mamma og pappa. Enten må det bygges mer i de store byene eller så må det føres en distriktspolitikk som gjør det attraktivt å bo i mindre byer og tettsteder.

1

Flott med denne solidariske regjeringen, de sørger godt for sine. Nå skal denne idiotregjeringen som sier de fronter de svakeste i samfunnet sørge for at Hus og leiligheter kunn kan kjøpes av rike 50 åringer i byene.

Tenker du på kravet om høyere egenandel ved boligkjøp finanstilsynet ønsker å innføre så er jo ikke det regjeringens forslag. Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan så regjeringen kan ikke lastes for dette.

At boligprisene er høye og i byene hinsides all fornuft skyldes jo det frie markedet og markedsøkonomien som blant annet FRP og Høyre holder så høyt.

2

Hvem sin feil er det at boligprisene er høye? Jo, markedet.

1
Tk41 [sitat…] Tenker du på kravet om høyere egenandel ved boligkjøp finanstilsynet ønsker å innføre så er jo ikke det regjeringens forslag. Finanstilsynet er et selvstendig styringsorga...

Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan så regjeringen kan ikke lastes for dette

Finnanstilsynet (tidligere kreditt tilsynet) er underlagt finansdepartementet.

tilsynet er en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Tilsynet er underlagt finansdepartementet.

1
Gog-magog [sitat…] Finnanstilsynet (tidligere kreditt tilsynet) er underlagt finansdepartementet. tilsynet er en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra til f...

Ikke bare finansdepartementet. Fra Finanstilsynets nettside:

Om Finanstilsynet Finanstilsynet er eit sjølvstendig styringsorgan som byggjer på lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Finansdepartementet og på internasjonale standardar for finansielt tilsyn.

Gjennom tilsyn med føretak og marknader skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordna marknadsforhold og til at brukarane kan stole på at finansielle avtalar og tenester blir følgde opp etter føremålet. I tillegg til det førebyggjande arbeidet må Finanstilsynet kunne bidra til å løyse problem som kan oppstå. Finanstilsynet legg til grunn at norske verksemder skal ha konkurransevilkår som samla sett er på linje med verksemder i andre EØS-land.

Kva typar føretak har Finanstilsynet tilsyn med? Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, forsikringsselskap, pensjonskasser, verdipapirføretak, verdipapirfondsforvalting og marknadsåtferd i verdipapirmarknaden, børsar og andre regulerte marknader, oppgjerssentralar og verdipapirregister, eigedomsmeklingsføretak, inkassoføretak, rekneskapsførarar og revisorar. I tillegg har Finanstilsynet kontroll med den finaniselle rapporteringa til børnoterte føretak og med marknadsåtferd i verdipapirmarknaden.

1

Man vil selvsagt ha det slik som i USA hvor flere som aldri skulle hatt lån fikk det. Vi ser jo konsekvenser av det.

2
The-king Hvem sin feil er det at boligprisene er høye? Jo, markedet.
Instantcoffee

Det har ikke slått deg at statens sentraliseringspolitikk kan ha vært en medvirkende årsak til et press i boligmarkedet?

De unge er de vi sender i krigen for å sloss for oss. Selv ble jeg kalt inn til førstegangstjeneste før jeg hadde stemmerett. Hvor demokratisk er det?

De unge skal selvsagt betale skatt, slik at de gamle får sykehjemsplasser og pensjon. Selv er de avhengig av privat finansiert pensjonsordning.

Det er kanskje på tide at noen vekker Jens?

2
Instantcoffee Det har ikke slått deg at statens sentraliseringspolitikk kan ha vært en medvirkende årsak til et press i boligmarkedet? De unge er de vi sender i krigen for å sloss for oss. Selv...

Det har ikke slått deg at statens sentraliseringspolitikk kan ha vært en medvirkende årsak til et press i boligmarkedet?

Kan du utdype denne?

Hvis du tror at et fritt marked uten statlig innblanding stimulerer til desentralisering så tar du veldig feil.

1

Synes du får rette baker for smed. Finanstilsynet er IKKE regjeringen, og det er Finanstilsynet som har kommet med dette forslaget som nå er ute på høring hos bankene. Forslaget er et forøk på å komme en evt. bolig/finanskrise som kan ramme Norge slik den har rammet i andre land. Det har ingen ting med at du eller andre skal miste mulighetene til å eie egen bolig, men at EK bør være høyere enn den er i dag (5% høyere) til beste for alle. I tilfelle krise, hvem skal betale lån og renter på bolig hvis man i værste fall mister jobben og rentene stiger til himmels? Er det da staten eller andre?

1
Zen0n [sitat…] Kan du utdype denne? Hvis du tror at et fritt marked uten statlig innblanding stimulerer til desentralisering så tar du veldig feil.
Instantcoffee

Poenget ditt er? Jeg har ikke sagt noe som helst om et fritt marked uten statlig innblanding. I Norge må vi bare forholde oss til at staten styrer det meste, også sentraliseringspolitikk.

Jeg ser selvsagt noen fordeler med at alle i næringslivet holder til på ett sted, men problemene med infrastruktur og boligmarked er vel også like åpenbare?

1
Gog-magog Synes du ikke det er problematisk at byen skal være forbeholdt rike 50 åringer? Kanskje ikke, men det er jo merkelig denne solidariske regjeringen driter i de unge da og baserer se...

Synes du ikke det er problematisk at byen skal være forbeholdt rike 50 åringer?

Så om du er under 50 og rik, så er det no-go?

Seriøst, tror du de "rike 50 åringene" startet med bolig midt i Oslo sentrum?

Det er her kommunene som ligger langs jernbanen nedover øsv-/vest-fold burde se sitt snitt. Få ut boliger til en fornuftig pris, for vi skal vel reise kollektivt uansett?

1
The-king Utbyggere.
Instantcoffee

Så det er altså "utbyggere" som har ansvaret for at det ikke bygges nok boliger? Hvem er det da? Hvem er utbyggere? Er det noen som har et spesielt samfunnsansvar bestemt ved lov. En lov som sier at de må bygge, bygge, bygge?

Høy skatt på salg av tomter med en pris over den definert standard pris ville kanskje hjulpet hvis disse pengene ble øremerket rentefrie lån. Hvis det er greit med eiendomsskatt, da er det vel ingen grunn til å ikke flå de som selger tomter?

1
The-king [sitat…] For det meste private, men og til en viss grad kommunale.
Instantcoffee

Så for det meste er det altså de privates skyld? Det er altså de private som skal ha ansvar for byplanlegging i Norge?

Du forstår vel at man ikke kan lempe skylden for boligkriser over på de private?

Er det de private som nå foreslår at egenkapitalen ved kjøp av bolig skal være høyere. Tror du de private konkluderer med at det nå blir flere unge boligkjøpere og starter en voldsom utbygging?

Det er de færreste som starter bygging av boliger de ikke tror de vil få solgt til den prisen de ønsker. Tjener de ikke penger på det sitter de på tomtene til markedet tillater et større overskudd. Det er som å ha penger i banken til høy rente.

1
Instantcoffee Poenget ditt er? Jeg har ikke sagt noe som helst om et fritt marked uten statlig innblanding. I Norge må vi bare forholde oss til at staten styrer det meste, også sentraliseringspo...

I Norge må vi bare forholde oss til at staten styrer det meste, også sentraliseringspolitikk.

Det er i beste fall en sannhet med veldig sterke modifikasjoner. Staten kan gjennom incentiver som landbruksstøtte og subsidiering prøve å demme oppf or sentraliseringen som foregår.

Likevel blir det som å kaste en bøtte med vann på et brennende hus - heldigvis kan ikke staten bestemme hvor alle skal bo, men det gir også den konsekvensen at folk trekker mot byene, på tross av at man på politisk hold prøver å gjøre grisgrendte strøk mer attraktive.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Pride-skytingen:

Hvis RESPEKT FOR ANDRE MENNESKER UANSETT LEGNING . VI kan være UENIG / ENIG SÅ MYE VI VIL MEN DE " SKEIVE " FORTJENER OGSÅ FULL RESPEKT til å leve sine liv på lik linje som vi andre som IKKE ER SKEIVE...
1
47 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
30 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
1 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
2 svar
Laster...