I 1970 var det ca. 3 900 000 innbyggere i Norge, på samme tid var det ca. 275 000 offentlige ansatte.

I 2010 var det ca. 4 900 000 innbyggere i Norge, på samme tid var det mellom 800 og 900 000 offentlige ansatte, i stat, kommune og interkommunale bedrifter.

Altså har det i løpet av 40 år vært en folkevekst på ca. 1 000 000 mennesker.

I samme periode har offentlig sektor øket med ca. 600 000 ansatte.

Det vil si, at 60% av befolkningstilveksten over 40 år har endt opp i offentlig sektor...

...og hvis vi legger til grunn at ca. 1/3 av befolkningen mellom 18 og 67 er i jobb, og plusser på barn og pensjonister, så har faktisk opp mot 100% endt opp i offentlig sektor.

NESTEN ALL TILVEKST AV ANSATTE I NORGE, GJENNOM 40 ÅR, HAR ALTSÅ ENDT OPP I OFFENTLIG SEKTOR.

Ja, privat sektor vokser klart mest...

:-)

...ikke engang Rainmaker eller Ulefos trur på denne løgnen.

3
Motstrøms Og hvor er tallene som viser til det jeg spør etter? Det er mitt poeng. Det du sannsyunligvis er ute etter å få fram er at alle er unyttige eller jobber som byråkrater. Om det ikke...

Nei, mitt poeng er at siden 1970 så har omtrent alle "nye" arbeidsplasser kommet innen offentlig sektor.

Noe som står i sterk kontrast til trådens tema.

Det er faktisk totalt uvesentlig hvor disse jobber, da dette viser et klart misforhold i utviklingen gjennom 40 år.

2
Lobo2misten Nei, mitt poeng er at siden 1970 så har omtrent alle "nye" arbeidsplasser kommet innen offentlig sektor. Noe som står i sterk kontrast til trådens tema. Det er faktisk totalt uvese...

Nei, mitt poeng er at siden 1970 så har omtrent alle "nye" arbeidsplasser kommet innen offentlig sektor.

Du vet forskjellen på "nesten alle" og "rundt halvparten"?

For du "glemmer" en liten faktor - sysselsettingen har økt kraftig blant kvinner i samme periode, fra et nivå på rundt 40% til rundt 70%. I 1970 var det forøvrig vel 1.6 mill sysselsatte mot vel 2.6 mill i dag

Men du har helt rett i at antall offentlig ansatte har økt kraftig. Dette skjedde spesielt i perioden fram til 1990, mens det fra 1990 til nå har ligget stabilt på rundt 30% av de sysselstatte. Norge har altså klart seg utmerket med dette nivået i snart 25 år, faktisk bedre enn nesten hvilket som helst land i Europa (eller verden).

Så kan du også notere deg at selv om 30% av de ansatte jobber i det offentlige, så er det bare 25% av timeverkene siden de har en mye høyere grad av deltidsarbeidende.

Så du bommet en faktor to på andelen av "nye" arbeidsplasser som har vært i det offentlige og du bommet tilsvarende med en faktor to på tidsrommet for når offentlig sektor økte kraftig.

Siden det er litt for seint til del to i voksenopplæringen, så får vi ta en annen gang hva som ligger bak veksten fram til 1990 - men helse, omsorg, barnehager og skole er kanskje begrep du har hørt om?

Beklager om jeg ødela en perfekt kveld med pils og svartmaling :)

2
Lobo2misten Tallene lyver ikke. Så å si alle nye Nordmenn, som har tilkommet i 40 års perioden, har faktisk endt innen Offentlig sektor. At det har vært vekst inne privat næringsliv også endre...

Tallene lyver ikke. Så å si alle nye Nordmenn, som har tilkommet i 40 års perioden, har faktisk endt innen Offentlig sektor.

Tallene lyver ikke, men det gjør du i din bruk av dem.

Siden 1970 er antallet syssselsatte økt med i overkant av en million fra 1,6 mill til vel 2,6 mill. Antall sysselsatte i offentlig forvaltning har økt fra 280 tusen til noe over 800 tusen.

Du har gjentatte ganger hevdet at dette betyr at så og si alle nordmenn som har tilkommet har endt i offentlig sektor - og ser totalt bort fra at sysselsetiingen blant kvinner er nær doblet i perioden slik at antall sysselsatte har økt nesten like mye som befolkningsveksten.

Hvordan får du noe over 500 tusen til å bli så og si alle av en million? Har du så store problemer med å lese - eller så stort behov for å fortegne fakta?

Forøvrig, som nevnt før, andel ansatte i offentlig sektor har vært stabilt rundt 30% de siste tyve år etter at det doblet seg de foregående tjue (En utvikling du forøvrig finner også i andre sammenliknbare land - i likhet med at tertiærnæringene har vokst kraftig). Andel årsverk i offentlig sektor er noe lavere (rundt 25%), siden deltid er mer vanlig der.

2

Tja, vi lever jo i et sosialdemokratisk land, så prosentene vil kanskje bevege seg litt opp og ned etterhvert som tiden går. Men jeg er enig i at noen overdriver.

1

I virkelighetens verden er 70% av alle landets arbeidstakere ansatt i privat sektor.

Privat sektor har de siste ti årene hatt en voldsom lønnsvekst, noe som er drivende i så måte at landets konkurranseevne svekkes. Dette har svekket landets konkurranseevne, og er grunnen til at eksportindustrien sliter.

Privat sektor er ledende i å svekke landets konkurranseevne i forhold til utenlandske konkurrenter.

1
fargerik I virkelighetens verden er 70% av alle landets arbeidstakere ansatt i privat sektor. Privat sektor har de siste ti årene hatt en voldsom lønnsvekst, noe som er drivende i så måte a...

Privat sektor er ledende i å svekke landets konkurranseevne i forhold til utenlandske konkurrenter.

Nå kan jeg sikkert lære meg mer om økonomi, men skyldes dette inntjeningen i oljesektoren?

Altså jeg har hørt det før, grunnen til at f.eks. papirfabriken union ble lagt ned, er at den hadde før høyt kostnadsnivå på lønninger, som igjen skyldes oljesektoren. Kan noen forklare dete for meg?

1
ArnoldFan [sitat…] Nå kan jeg sikkert lære meg mer om økonomi, men skyldes dette inntjeningen i oljesektoren? Altså jeg har hørt det før, grunnen til at f.eks. papirfabriken union ble lagt n...

Jeg er heller ikke økonom, men det låter plausibelt at landets høye lønnsnivå er med på å svekke konkurranseevnen til eksportrettet industri.

Og privat sektor er drivende, privat sektor har høyere lønn enn offentlig sektor. I tillegg konkurrerer jo ikke offentlig sektor med utlandet.

Selvfølgelig skal vi være klar over at offentlig sektor har bedre pensjonsordninger, og at det kompenserer noe for at lønna er lavere enn i privat sektor.

1

Men Norge rakner jo.... Dette kan vel ikke stemme?

1

Man leser stadig, ikke minst her på VGD, påstander om at all vekst i Norge skjer i det offentlige

Noe slikt har jeg aldri lest eller sett, hverken på vgd eller i aviser.

1
Isidorito Det er bra ikke SV bestemmer.

Det er bra ikke SV bestemmer

Det er vel bra at Frp ikke bestemmer, tenker du vel, siden Sv faktisk er i regjeringen.

men du mener vel at hvis Per Willy og co hadde bestemt så hadde de skapt 600000 nye arbeidsplasser? (men da måtte vi virkelig hatt en masseinvandring her i landet....)

1
fargerik I virkelighetens verden er 70% av alle landets arbeidstakere ansatt i privat sektor. Privat sektor har de siste ti årene hatt en voldsom lønnsvekst, noe som er drivende i så måte a...

Privat sektor har de siste ti årene hatt en voldsom lønnsvekst, noe som er drivende i så måte at landets konkurranseevne svekkes. Dette har svekket landets konkurranseevne, og er grunnen til at eksportindustrien sliter.

Tja, det er vel oljesektoren som er med paa aa drive opp lonningene.

Samtidig har avgifter og skatter steget voldsomt i samme tidsrom.

1
Laster...