Politikk - Norsk

SMasterG

Hva avgjør størrelsen på byggesaksgebyr

I dag skriver Roy Steffensen om byggesaksgebyr i sin hjemkommune. Han legger frem eksempeler på hva det koster å søke om boliger, fritidsboliger, fasadeendringer osv. Han viser til at noen nabokommuner har like høye gebyrer, men at nabokommunene generelt ligger høyere enn landsgjennomsnittet (iht. KOSTRA) og betydelig høyere enn andre kommuner av samme størrelse/sammenlignbare kommuner (i noen kommuner, for eksempel Bokn, er det gratis å søke om bygging av bolig).

Med andre ord - det virker veldig tilfeldig hva kommuner tar betalt for og hvor høye gebyrene er. Denne variasjonen tyder på at enkelte kommuner tjener på byggesøknader, mens andre kommuner "subsidierer" søknadsbehandlingen med skattepenger.

Mener dere det er riktig at kommuner skal tjene penger på at vi må søke om å få lov til å bygge/endre noe på vår egen eiendom? Det vil si - skal kommunene ha anledning til å ta mer betalt enn det kommunen faktisk har av faktiske kostnader? Skal det videre være kommunene som avgjør dette, eller skal det være statlige føringer?

En annen side med med byggesøknader er om det har gått for langt. Det har blitt betydelig strengere de siste årene. Før var det i mange tilfeller tilstrekkelig å bare sende inn en "endringsmelding" til kommunen, som var gratis, men i dag kreves det byggesøknad med tilhørende saksbehandlingstid og gebyr. Eksempel på dette er små garasjer og små boder som ikke er konflikt med naboer. Er det virkelig behov for at kommuneadministrasjonen har så stor makt og kontroll?

Mvh SMG

1
8 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Om du søker på nettet, så finner du lange rapporter som omhandler denne problemstillingen. F eks fra Telemarksforskning.

Prinsippet skal være at kommunen kan ta seg betalt inntil selvkost. Gebyrer skal ikke være en inntektskilde. Men de kan vedta å legge seg på en lavere linje.

1
puma1 Om du søker på nettet, så finner du lange rapporter som omhandler denne problemstillingen. F eks fra Telemarksforskning. Prinsippet skal være at kommunen kan ta seg betalt inntil s...

Prinsippet skal være at kommunen kan ta seg betalt inntil selvkost. Gebyrer skal ikke være en inntektskilde. Men de kan vedta å legge seg på en lavere linje.

Da tror jeg mange kommuner synder mot dette prinsippet. Dersom det er flere hundre prosent forskjell i gebyrer mellom sammenlignbare kommuner er det grunn til å tro at noen tar seg "overbetalt". Men det kan jo være, som du sier, at enkelte har lagt seg på en lavere linje finansiert over kommunebudsjettet.

1

Man blir litt klokere av å lese litt på nett...

I undersøkelsene om selvkost i kommunens byggesaksgebyrer satte utvalget opp 6 hypoteser. Hypotesene og konklusjonene er som følger:

1.De største kommunene har høyest gebyr: Hypotesen ble ikke avkreftet. Likevel er det ikke direkte sammenheng mellom kommunestørrelse og gebyrnivå; både Oslo og Trondheim har lavere gebyrnivå enn to mindre kommuner i samme gruppe. Sammenhengen mellom saksbehandlingstid og gebyrnivå understøttet også hypotesen der de større kommunene hadde lengre saksbehandlingstid og således høyere gebyrnivå.

2.Kommuner som har god økonomi har lavere gebyrer: Hypotesen ble avkreftet. Det forelå ingen klar sammenheng mellom gebyrnivå og kommunes økonomi.

3.Kommuner som har vedtatt et selvkostprinsipp har høyere gebyr: Hypotesen ble ikke avkreftet. Det er også en klar tendens til at kommuner som bevisst går ikke å legge seg på selvkost, også er i øvre gebyrsjikt.

4.Kommuner med egne gebyrsatser for generell saksbehandling har lavere byggesaksgebyr: Hypotesen ble avkreftet. Kommuner med høyest gebyr tar også tilleggsbetalt for gjennomføring av tilsyn og kontroll.

5.Kommuner med egne gebyrsatser for tiltak her lavere byggesaksgebyr: Der det er forskjeller mellom kommuner ble det ikke påvist at dette hadde betydning for gebyrnivået for byggesak.

6.Kommuner som graderer gebyrene etter kompleksitet, har lavere gebyrer: Hypotesen ble ikke avkreftet. Flertallet av kommunene i det lavere gebyrnivået har gebyrberegning etter tiltaksklasser, dvs etter kompleksitet. Likevel gir ikke dette redusert arbeidsmengde ved behandling av boenheter i et større boligkompleks observert lavere gebyr, og heller ikke rabattordninger gir observert lavere gebyrer.

Hele rapporten fra Telemarksforskning og BDO kan du lese her.

Tall Puma1 for tips om "Telemarksforskning"

1

Lignende innlegg

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
15 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
3 svar

Vanlige folk får ikke hjelp av AP og SP

SP ordfører, AP ordfører - bryr seg ikke om en hjelpeløs mor som fortvilet forsøker å skaffe hjelp fra en nådeløs kommune. AP og SP i Regjering. SP og AP med ordfører og varaordfører. Hvorfor har jeg...
Bilde

- Føler meg nesten lurt

Beathe har jobbet i flere år for å få hjelp med sønnen (20). På veien har hun pådratt seg PTSD, mistet venner og sett sønnen forfalle.


Bilde www.dagbladet.no
1
1 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Truet via telefon

Så har jeg blitt oppringt og blitt truet med at det kan skje en ulykke. Sykkelulykke. Morsomt med ytringsfrihet . Norge . Litt av et demokrati.
1
1 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
2 svar
Laster...