Politikk - Norsk

SMasterG

Unge har ikke råd til billappen

I dag kunne P4 opplyse om det ble skrevet ut over 13.500 bøter til personer som har kjørt bil uten førerkort (og da antar jeg at dette er folk som ikke har førerkort, ogikke bare har glemt det hjemme). På radioen hørte jeg at dette bare var toppen av isberget, og at det reelle tallet på nordmenn som kjøre uten førerkort var mye høyere.

http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10051090

Det ble ikke nenvt med et ord om hvorfor det er sånn!

"Alle sier Jeppe drikker, men ingen spør om hvorfor Jeppe drikker..."

På begynnelsen av 2000-tallet, i forbindelse med endringen av momsloven, ble det innført moms på tjenester. Blant annet ble det innført moms på kjøreopplæring. Over natten økte prisen på kjøreopplæring med 25% som følge av skatt. Kvaliteten ble ikke bedre - kjøreopplæringen ble bare dyrere.

Videre har kjøreopplæringen blitt utvidet. Det har kommet mer obligatorisk opplegg for øke kvaliteten. Enkelte steder i landet har det også oppstått mangel på kjørelærere (lang ventetid), som gjør at prisene presses ytterligere opp. Summen av dette har medført at prisen for førerkort har kommet opp i svimlende ca. 20-50.000 (avhengig av behov for kjøreundervisning og hvor du bor). Jeg har ikke lest hele denne artikkelen, men her hevdes det at snittprisen er ca. 30.000kr. Da jeg tok billappen kostet det ca. 10.000.

Da kostnadene for billappen fikk en betydelig økning rundt 2006-2008 hadde jeg en del diskusjonstråder som tok opp nettopp dette. Jeg kom da med en spådom at dette ville medføre et klasseskille i Norge, for det er nemlig ikke alle som har råd til å legge ut så mye penger når de er unge. Det er ikke alle som har foreldre som har så mye penger å gi til sine barn, og dersom man har mer enn et barn blir det fort betydelige summer.

Konsekvensen, skrev jeg, ville bli at mange som ikke hadde råd til førerkot enten ikke fikk ta del i den delen av arbeidsmarkdet som krever førerkort (og det vil forsterke klasseskillet) og at mange flere vil kjøre ulovlig.

Den samme logikken gjelder for byggesaksgebyrer. Dersom gebyrene blir for høye velger folk heller å gjøre det ulovlig.

Det kan hende folk blir tatt, og dersom man krasjer uten førerkort eller at det blir skader på huset uten at søknadene er i orden, kan du få problemer med myndigheter og forsikringsselskapet. Men når besparelsen ved å gjøre det ulovlig er stor skjønner man at enkelte personer lar det stå til. De har kanskje ikke annet valg?

Jeg er overbevist om at en av de viktigste årsakene til at det nå viser seg at mange kjører uten billappen er på grunn av de høye prisene. Betyr det da at vi kan forvente at myndighetene vurderer å senke prisene (enten ved å ta bort moms eller ved å ta bort en del av det obligatoriske opplegget - eller kanskje andre kreative måter som jeg ikke kommer på)?

Eller er det greit at mange tusen nordmenn kjører rundt uten trafikkopplæring, med den den risiko det medfører både for seg selv og andre.

Det beste bør ikke være det godes fiende. Det høres kanskje flott ut med en omfattende og dyr kjøreopplæring, men når resultatet er at den dyre kjøreopplæringen ikke er et alternativ for mange bør man vurdere om man har gått for langt.

Mvh SMG

2
88 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Artikkelen jeg linket til, men som jeg ikke har lest før nå (jeg brukte bare tallene i åpningsinnlegget) er faktisk ganske god og gjør en god analyse av hvilken effekt vår førerkortopplæring har sammenlignet med våre naboland, og da spesielt Sverige.

http://www.klikk.no/motor/bil/article735990.ece

Merk dere at det er ca. dobbelt så dyrt å ta førerkort i Norge sammenlignet med Sverige, men samtidig har Svenskene bedre statestikk mht. hvor mange som dør i trafikken. Det har heller ikke vært en signifikant bedring i antall ulykker for unge bilførere (18-24 år) i Norge de siste 20 årene til tross for at kravene til kjøreopplæring har blitt betydelig skjerpet.

Når det er sagt er dødstallene i Norge på vei ned, og var i 2011 under 200 - så noe fungerer jo. Men skyldes dette bedre kjøreopplæring, eller er det andre faktorer som spiller inn?

Det kan jo hende at samfunnet generelt har blitt mer opptatt av sikkerhet. Jeg ser bare at innen bygge-og oljesektoren har det vært den samme utviklingen de siste årene på grunn av økt fokus på HMS. Kanskje er det noe av HMS fokuset som har smittet over på bilførerene? Kanskje...

1

Jeg er overbevist om at en av de viktigste årsakene til at det nå viser seg at mange kjører uten billappen er på grunn av de høye prisene.

Det kan det være, men tipper at det er ganske sammensatt. Det kan være grupper som verken har råd eller forutsetninger og som heller ikke bryr seg så mye, f eks rusmisbrukere. Det kan også være en del folk som har sertifikat fra sine hjemland, men at prosedyren med å få norsk førerkort blir for dyr og omstendelig. Folk med bakgrunn utenom EØS (+ enkelte andre land), må i stor grad ta hele førerkortet på nytt.

1
puma1 [sitat…] Det kan det være, men tipper at det er ganske sammensatt. Det kan være grupper som verken har råd eller forutsetninger og som heller ikke bryr seg så mye, f eks rusmisbruk...

Gode poeng.

Men nå når det løftes opp som et problem at så mange kjører uten førerkort (problem) vil jeg tro at man vil gjøre noe (reaksjon), og da ser jeg for meg to alternativer (løsnign):

1. Enten må man vurdere å gjøre det lettere/billigere å ta førerkort.

2. Eller så må man fjerne de som kjører uten førerkort fra trafikkbildet. Her finens det mange muligheter. Alt fra høyere straff (avskrekkende), øke kontrollhyppighet, innføre overvåknignssystemer osv.

Dersom man faktisk ønsker en løsning mener jeg man bør legge mest fokus på nr. 1.

1

Det morsomme er jo at asylsøkere i diverse kommuner får dette gratis av kommunen.

Snakk om forskjellsbehandling, mens våre unge ikke har råd til lappen, så gir vi den gratis til asylsøkere. Effektive greier..

2

Eller er det greit at mange tusen nordmenn kjører rundt uten trafikkopplæring, med den den risiko det medfører både for seg selv og andre.

Nei, det er ikke greitt.

Men å gjøre det om til en sak som omhandler prisen på kjøreopplæringen synes jeg var noe spesiell.

Blir neste vinkling om alle biltyveriene i Norge: "Mange har ikke råd til å kjøpe bil pga de enormt høye prisene"?

1
vaffanculo [sitat…] Nei, det er ikke greitt. Men å gjøre det om til en sak som omhandler prisen på kjøreopplæringen synes jeg var noe spesiell. Blir neste vinkling om alle biltyveriene i Norg...

Men å gjøre det om til en sak som omhandler prisen på kjøreopplæringen synes jeg var noe spesiell. Blir neste vinkling om alle biltyveriene i Norge: "Mange har ikke råd til å kjøpe bil pga de enormt høye prisene"?

Dette er helt legetimt å se på de utilsiktede konsekvense av den politikken som føres. Jeg mener det er direkte uansvarlig å se bort fra dem.

Er du uenig i at den høye prisen på førerkort diskvalifiserer mange fra å ta førerkortet?

Dersom du ikke er uenig - er det ikke da sannsynlig at det de høye prisene da medfører at det finnes flere borgere som ønsker å kjøre bil, men har ikke råd/anledning tilå gjøre det lovlig?

Jeg synes ikke at analogien din er så god fordi jeg tror ikke at biltyver er motivert av de selv ikke har råd til bil. Men dersom det er tilfellet er jo prinsippet mye av det samme, ja. (I lille Norge vil jeg uansett tro at å stjele en bil gjøres enten av narkomane eller av organiserte tyver som slakter biler eller kjører dem til andre land).

1
vaffanculo [sitat…] Nei, det er ikke greitt. Men å gjøre det om til en sak som omhandler prisen på kjøreopplæringen synes jeg var noe spesiell. Blir neste vinkling om alle biltyveriene i Norg...

Men å gjøre det om til en sak som omhandler prisen på kjøreopplæringen synes jeg var noe spesiell.

Enig i det.

Når det er sagt, er førerkortopplæringen alt for dyr i Norge. Spesielt dersom man ikke kan vise til at utvidelsene har noen statistisk positiv effekt.

1

Tviler på at det er veldig mange 18-19-åringer med rent rulleblad og uten rusproblemet som kjører rundt uten førerkort i det daglige - de fleste er klar over konsekvensene dersom man blir stoppet eller hvis man skulle bli innblandet (forårsake) en ulykke.

Av godt voksne, erfarne sjåfører som "kan kjøre bil", men som mister førerretten pga promille eller fart vil nøl mange fortsette å kjøre - fordi de er avhengige av bilen og fordi sannsynligheten for å bli stoppet er liten.

At det er dyrt for ungdom å ta førerkort har du sikkert rett i, men jeg kan ikke se at det er noe stort samfunnsproblem (mange 19-åringer bruker lett flere titalls tusen på felger og stereo, andre svir av tredve tusen på russefeireing..).

1
pct_ Det morsomme er jo at asylsøkere i diverse kommuner får dette gratis av kommunen. Snakk om forskjellsbehandling, mens våre unge ikke har råd til lappen, så gir vi den gratis til as...

Det morsomme er jo at asylsøkere i diverse kommuner får dette gratis av kommunen.

Det blir en umulighet. Asylsøkere er et statlig ansvar. Ikke et kommunalt. Men: Åmli kommunestyre i Aust-Agder vedtok i 2008 at flyktninger kunne få tilskudd til å ta sertifikat.

Vet ikke om det er foretatt utbetalinger i henhold til dette vedtaket og om nåværende kommunestyre mener det samme som i perioden 2007-2011. Senere er Åmli blitt kjent for å ha norgesrekorden i nedgang av sosialhjelpsutbetalinger. Fra 2 millioner til 200 000. Men det skal vel administrasjonen ved NAV Åmli ha æren for. Mer enn de folkevalgte.

1

Eneste stortinget kan gjøre her er å bestemme å fjerne momsen på trafikkopplæring. De kan IKKE bestemme prisene på hva de forskjellige skolene skal ta i timepris/pakkepris.

Det blir 25% billigere, men spørsmålet er jo om skolene går ned i pris eller om de 25% blir uforandret og overskuddet går bare til skolen.

1
PeterCroucdh Problemet er alle de obligatoriske timene som melker brukerne. Langkjøring,glattkjøring etc. Obligatorisk veiledningstime. Er alt nødvendig for alle:Neppe.

Skal læreren si uten å ha sett det i praksis, Du er flink på glattkjøring osv

eller skal eleven si uten at læreren vet, jeg er flink på glattkjøring.

Hvordan skal de som skal slippe det obligatoriske få det fritaket. og hvem skal bestemme hvem som slipper og ikke slipper.

1
SMasterG [sitat…] Dette er helt legetimt å se på de utilsiktede konsekvense av den politikken som føres. Jeg mener det er direkte uansvarlig å se bort fra dem. Er du uenig i at den høye pri...

Er du uenig i at den høye prisen på førerkort diskvalifiserer mange fra å ta førerkortet?

Det vet jeg ikke, da jeg ikke har noe undersøkelse som underbygger det.

Men det skal selvsagt ikke utelukkes. På samme måte som bilpriser hindrer fattige å kjøpe bil.

Eller bolig. Eller båt.

Spørsmålet er altså om enkelte kjøper seg bil som de ikke har førerkort til, fordi de ikke hadde råd til å ta førerkort.

1

Hva med å innføre gunstige låneavtaler til unge som skal ta lappen? Forbrukslån er jo særdeles ugunstig, og mange unge sliter med å skrape sammen 30 lapper, i tillegg er mange uten arbeid, og spesielt unge uten utdanning trenger lappen for å få seg jobb.

Jeg fikk lappen på videregående i 2006, betalte bare glattkjøring og oppkjøringsgebyr fra egen lomme, så det ble noe rimeligere enn hvis jeg skulle cashet alt selv. Jeg hadde sannsynligvis ikke hatt midler til å betale det selv heller på det tidspunktet, hadde trolig fått hjelp hjemmefra. Har flere kompiser som ikke har tatt lappen før de var 20-25 pga kostnadene.

1
AaronPresley Tviler på at det er veldig mange 18-19-åringer med rent rulleblad og uten rusproblemet som kjører rundt uten førerkort i det daglige - de fleste er klar over konsekvensene dersom m...

At det er dyrt for ungdom å ta førerkort har du sikkert rett i, men jeg kan ikke se at det er noe stort samfunnsproblem (mange 19-åringer bruker lett flere titalls tusen på felger og stereo, andre svir av tredve tusen på russefeireing..).

Det er neppe de samme ungdommene som ikke har råd til billappen som har dette forbruket.

1
rosh Eneste stortinget kan gjøre her er å bestemme å fjerne momsen på trafikkopplæring. De kan IKKE bestemme prisene på hva de forskjellige skolene skal ta i timepris/pakkepris. Det bli...

Eneste stortinget kan gjøre her er å bestemme å fjerne momsen på trafikkopplæring.De kan IKKE bestemme prisene på hva de forskjellige skolene skal ta i timepris/pakkepris.

De kan gjøre noen med momsen og de kan gjøre noen med kravet til hva som er obligatorisk eller ikke. Jeg husker ikke helt hva det gjalt, men det var også noe tafikkskolene måtte rapportere (som også kostet penger) som ikke var nødevndig før. Dessverre husker jeg ikke hva dette var.

1
vaffanculo [sitat…] Det vet jeg ikke, da jeg ikke har noe undersøkelse som underbygger det. Men det skal selvsagt ikke utelukkes. På samme måte som bilpriser hindrer fattige å kjøpe bil. Elle...

Men det skal selvsagt ikke utelukkes. På samme måte som bilpriser hindrer fattige å kjøpe bil. Eller bolig. Eller båt.

Dersom førerkortet er dyrt blir det enda vanskeligere å få råd til bil (og i Norge er også bil relativt dyrt).

Førerkot/bil kan ikke sammenlignes med båt, fordi førerkort/bil ofte er en veldig viktig forutsetning for å få jobb.

En jobb som kan betale for bolig... og båt...

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
12 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
20 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
5 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
3 svar

Vanlige folk får ikke hjelp av AP og SP

SP ordfører, AP ordfører - bryr seg ikke om en hjelpeløs mor som fortvilet forsøker å skaffe hjelp fra en nådeløs kommune. AP og SP i Regjering. SP og AP med ordfører og varaordfører. Hvorfor har jeg...
Bilde

- Føler meg nesten lurt

Beathe har jobbet i flere år for å få hjelp med sønnen (20). På veien har hun pådratt seg PTSD, mistet venner og sett sønnen forfalle.


Bilde www.dagbladet.no
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Truet via telefon

Så har jeg blitt oppringt og blitt truet med at det kan skje en ulykke. Sykkelulykke. Morsomt med ytringsfrihet . Norge . Litt av et demokrati.
1
2 svar
Laster...