Man liker jo å avfeie slikt som bullshit i vår moderne tid - men mennesker er mennesker, og når det gjelder det å få eller beholde makt så er det sikkert en og annen personlighet som tyr til skittent spill.

Dog likevel skeptisk til konspirasjonsteorier.

1
KongBob [sitat…] AP har ingen eierinterresser i A-pressen... A-pressen eies i dag av LO og forskjellige LO-forbund (48,6 %), Telenor Media & Content Services (48,2 %) og stiftelsen Fritt O...

Venta på den der frå AP-gjengen. LO er sjølvsagt fullstendig uinteressert i å hjelpa AP med å halda på makta, også etter 2013...? Friit Ord er med i eigarstrukturen som eit slags alibi. 3,2% kjem ein ikkje langt med. Telenor er statseigd, så vidt eg veit. A-pressa er eit framhald av Arbeidarpartipressa som heldt på å gå dukken før AP-gjengen sette i gang med omfattande statsstøttetiltak som først og fremst skulle gjelda nummer to-aviser (dagsaviser og abonnementsaviser) i større byar. Tilfeldigvis var nummer to-aviser slik definerte AP-aviser. Statstøtta redda Telemark Arbeiderblad og Bergens Arbeiderblad blant fleire. No har dei sjølvsagt skifta namn, men er like mykje AP-blekker for det. Det norske folk kan nok lata seg lura gong på gong, men ikkje heile tida...

1
KongBob LO har heller ikke akjsemajoriteten i selskapet... Og jeg har aldri sett at LO som eier har blandet seg opp i noe av det redaksjonære i noen av mediene eid av A-pressen...

Men du må jo kunne se at det er en veldig uheldig kobling? At AP som landets største parti - sitter med LO som sin DESIDERT største støttespiller - som igjen sitter med MESTEPARTEN av media i Norge?

Uansett om dem faktisk blander seg inn eller ikke - så er dette en VELDIG UHELDIG situasjon. Problemet ligger ikke nødvendigvis i at dem har gjort noe - men at dem KAN gjøre det.

Så hvorfor skal dem gjøre det da? Når dem helt sikkert ser hvordan dette ser ut selv?

1
valoto Venta på den der frå AP-gjengen. LO er sjølvsagt fullstendig uinteressert i å hjelpa AP med å halda på makta, også etter 2013...? Friit Ord er med i eigarstrukturen som eit slags a...

Telenor er statseigd, så vidt eg veit.

Vil det si at du kritiserer de borgelig etter valget i 2013 hvis de danner ny regjering... At Telenor har så stor eierandel i A-pressen og sikkert bruker den aktivt for å fremme de borgelige partiers interresser...

1
pct_ Dette har da ingenting med konspirasjonsteorier å gjøre, prøver ikke å påstå at dette er noe som skjer, eller nødvendigvis blir planlagt for. Men det er fortsatt veldig uheldig å h...

Men det er fortsatt veldig uheldig å ha en såpass stor kobling mellom hovedeieren i A-Pressen og landets største parti.

En av hovedeierne...

Og vi har lang tradisjon i Norge med parti-aviser, uten at det gjorde demokratiet vårt noe dårligere av den grunn...

1
Nr-1 [sitat…] At LO ikke har noe reel makt alene.

Du vet at 48% eierandeler i et aksjefirma gir deg veldig stor kontroll over firmaet? Selvfølgelig har de veldig mye makt alene.

Poenget er fortsatt at det er uheldig at dem har så mye makt innen media samtidig som de er AP sin aller største støttespiller.(noe som er galskap i seg selv ettersom det er vel en 35-40% av LO medlemmer som ikke støtter AP)

1
Laster...