Politikk - Norsk

Willy_Sl

Høyre-topp vil ha profitt-skoler

«Norske skoleeiere bør kunne ta ut millioner av kroner i utbytte. Det mener Høyre-topp Michael Tetzschner som er lei skepsisen mot skoleprofitt.

- Å nekte private skoledrivere å drive så effektivt at det blir overskudd, på tross av langt dårligere økonomiske rammer enn den skattefinansierte skolen er meningsløst, sier Tetzschner.»

Slik jeg leser og forstår Tetzschner(hele artikkelen), så er det først når vi får inn økonomisk gevinst som incentiv for private aktører at vi vil få bedre skoler grunnet konkurranse mellom private og offentlige skoler.

Jeg mener det foreligger en logisk brist i et slikt resonnement. Hovedpoenget er at utsikten til avkastning vil være avgjørende for evnen til å kunne lykkes med å skape en bedre skole. Dette vil i følge Tetzschner skape en konkurranse som vil styrke den offentlige skolen, selv om det for den offentlige skolen ikke ligger noe økonomisk incentiv som han mener er så viktig for private aktører for å skape en bedre skole.

Jeg mener at resonnementet hans blir selvmotsigende, og at det i all hovedsak dreier seg om at private aktører skal kunne putte statlige tilskudd i egen lomme, framfor at det skal gå til skole og undervisning.

Hva mener forumet om saken?

3
188 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hva mener forumet om saken?

Du skriver at det ikke finnes noe økonomisk initiativ for offentlige skoler. Men det kan en jo endre på. Hvis en innfører statlig elevbetaling som går direkte til skolen eleven går på vil inntekten følge eleven også i den offentlige skolen.

1

Norske skoleeiere bør kunne ta ut millioner av kroner i utbytte. Det mener Høyre-topp Michael Tetzschner som er lei skepsisen mot skoleprofitt.

Hvem skal betale?

1

selv om det for den offentlige skolen ikke ligger noe økonomisk incentiv som han mener er så viktig for private aktører for å skape en bedre skole.

Nja, det vil nok ligge et visst økonomisk incentiv for den offentlige skolen også, siden de vil få tilført mindre offentlige midler dersom de presterer dårlig i forhold til sine private konkurrenter.

Ellers har du nok rett i at dette er klassisk høyrepolitikk, hvor næringsinteresser er førsteprioritet (og ingenting er kjekkere for næringslivet enn å få tilgang til offentlige midler).

Samtidig tror jeg nok dette vil føre til en "spissing" (eller klassedeling om man hører hjemme på venstresiden) av skoleverket, og at det antagelig vil være gunstig for samfunnet som en helhet.

Men antageligvis ikke så kjekt for de som må ta til takke med de dårligste offentlige skolene. Men det er jo forsåvidt også klassisk konkurransefremmende høyrepolitikk.

Ikke noe galt i det, men hadde følt meg mer komfortabel dersom Tetzschner hadde sagt dette med rene ord. Antagelig hadde det vært mer ærlighet fra hans fru i Civita, som er tankesmien man bør høre på dersom man vil vite hva slags samfunn Høyre EGENTLIG ønsker seg...

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Du skriver at det ikke finnes noe økonomisk initiativ for offentlige skoler. Men det kan en jo endre på. Hvis en innfører statlig elevbetaling som går direkte til skolen e...

Det jeg sier er at det ikke ligger noe incentiv om avkastning som jeg oppfatter at er så viktig i følge Tetzschner. Selv om vi da hadde en ordning slik du beskriver så vil vi jo sitte med en ordning hvor det for den offentlige skolen handler om å få penger til drift av skolen, mens det for den private aktøren handler om å generere penger til egen lomme...

1
Willy_Sl Det jeg sier er at det ikke ligger noe incentiv om avkastning som jeg oppfatter at er så viktig i følge Tetzschner. Selv om vi da hadde en ordning slik du beskriver så vil vi jo si...

Selv om vi da hadde en ordning slik du beskriver så vil vi jo sitte med en ordning hvor det for den offentlige skolen handler om å få penger til drift av skolen

"Drift av skolen" kan jo f.eks bety lønninger til lærere og rektor.

Altså et meget godt incentiv selv for en offentlig skole...

1
Willy_Sl Det jeg sier er at det ikke ligger noe incentiv om avkastning som jeg oppfatter at er så viktig i følge Tetzschner. Selv om vi da hadde en ordning slik du beskriver så vil vi jo si...

Skjønner egentlig ikke problemstillingen..

Den offentlige skolen jeg kjenner til får 42 mnok i året av kommunen som årlig tilskudd. Dette skal da dekke alle kostnader for året - lærere, admininstrasjon, materiell, SFO osv..

Bruker man mindre enn dette, så kan man sette pengene på fond til senere år - bruker man mer så må man enten bruke av oppsparte midler eller så man ta det igjen i form av reduserte tilskudd årene etter..

Den private drevne skolen ville også fått 42 millioner; bruker man mindre kan man re-investere i årene etter eller ta ut utbytte.. Bruker man for mye så man skyte inn mer penger eller spare av fremtidige tilskudd..

Ja, de private ønsker å drive effektivt og billigere siden det er forutsetningen for å kunne ta ut utbytte samtidig som man ikke kan skjære til beinet siden det vil gå ut over søkermassen og de 42 mnok blir redusert..

Offentlige skoler er under det samme kostnadskjøret - vårt trinn har blitt redusert fra 5 til 4 klasse for å spare 0,5-0,75 mnok..

1
arkles Skjønner egentlig ikke problemstillingen.. Den offentlige skolen jeg kjenner til får 42 mnok i året av kommunen som årlig tilskudd. Dette skal da dekke alle kostnader for året - læ...
Holloway_road

Skjønner egentlig ikke problemstillingen..

La skolene få penger til drift,hvem som driver de betyr faktisk veldig lite,la de private drive dette. Mange kristne privatskoler er blant de mest populære og de beste skolene som finnes. Det er lange ventelister på år for komme inn.Selv foreldre som ikke er kristne vil ha inn sine barn. Det sier det aller meste.

Problemstillingen er slik,de sosialistiske partiene er livredde private skoler som kan svikte den sosialistiske ideoligien,slik at kontrollen om hva som kan påvirke elevene glir ut av nevene deres. Derfor hater sosialister private skoler.

2
franzsigel [sitat…] Nja, det vil nok ligge et visst økonomisk incentiv for den offentlige skolen også, siden de vil få tilført mindre offentlige midler dersom de presterer dårlig i forhold ti...

Nettopp hele mitt poeng, for den offentlige skolen ligger det et incentiv som handler om «straff», mens det for den private aktøren handler om gevinst. Hvordan kan man da snakke om konkurranse?

Nå har ikke jeg motforestillinger mot private aktører, jeg sågar mener at vi er avhengig av dem for at vi skal ta hånd om de utfordringer vi står ovenfor på flere områder enn bare skolen. Men jeg er motstander av kommersialisering av offentlige tjenester, siden det etter mitt syn vil føre til at offentlige midler går til avkasting i privat lomme framfor til offentlige tjenester.

Nå tror jeg vel ikke du kan få det med mer rene ord fra en politiker enn hva Tetzschner sier i artikkelen. En erkjennelse av den karakter du beskriver vil være et politisk selvmord. For Høyre tror jeg at det er veldig viktig at det er Ernas syn i saken som blir stående som Høyres holdning, for jeg tror det er liten forståelse i folket for at skattepenger skal havne i private aktørers lomme med de utfordringer vi står ovenfor…

1

Personlig mener jeg at dersom vi skal ha private skoler, må de ha muligheten til å tjene penger på det. Det er jo en del av poenget. Man kan jo ikke gå til hvilken som helst annen bedrift å si at de får lov til å drive, men ikke tjene penger... Hadde ikke blitt mye som hadde blitt startet opp da.

1

Jeg blåser i om Barnehager tjener penger, bare barnehagen er god for barna.

Jeg blåser i om skoler tjener penger bare skolen er best mulig for vår ungdom.

Jeg blåser i om sykehus og eldresentre tjener penger, bare de tar best mulig vare på våre eldre.

2
Willy_Sl Nettopp hele mitt poeng, for den offentlige skolen ligger det et incentiv som handler om «straff», mens det for den private aktøren handler om gevinst. Hvordan kan man da snakke om...

Nettopp hele mitt poeng, for den offentlige skolen ligger det et incentiv som handler om «straff», mens det for den private aktøren handler om gevinst. Hvordan kan man da snakke om konkurranse?

Både lederen i den private skolen og den offentlige skolen ønsker å tilby en god skole til sine "kunder"..

Driver den offentlige skolen godt vil den kunne bruke mer penger; tilby mer og ha fornøyde kunder..

Det vil også den private skolen gjøre, men når det tross alt er en nedside om at man må putte inn private penger hvis det går dårlig, må det også være en oppside om at man kan tjene penger når det går bra..

Aksepterer man ikke det prinsipielle aspektet så er man per definisjon motstander av all privat/kommersiell drift..

1
Holloway_road [sitat…] La skolene få penger til drift,hvem som driver de betyr faktisk veldig lite,la de private drive dette. Mange kristne privatskoler er blant de mest populære og de beste sko...

Problemstillingen er slik,de sosialistiske partiene er livredde private skoler som kan svikte den sosialistiske ideoligien,slik at kontrollen om hva som kan påvirke elevene glir ut av nevene deres. Derfor hater sosialister private skoler.

Tror ikke sosialister er så veldig redde for å miste muligheten til å påvirke elvene.

Det sosialister er redde for er at private skoler betyr økt klasseskille.

Om det ikke bekymrer deg, så bør du definitivt gå inn for flere private skoler.

Men dersom du ikke ønsker et samfunn med større klasseskiller, så er antagelig skoleverket det beste våpenet for å begrense dette.

Om man kikker til England (kanskje Europas mest klassedelte land) så er det liten tvil om at privatskoler har vært en ulykke for de som ikke har foreldre som har råd eller interesse av å sende barna sine på privatskole....

1

Hva mener forumet om saken?

Jeg er for private skoler, men disse bør drives som en stiftelse. Alle overskudd bør pløyes tilbake i driften igjen. Det er overhodet ingen grunn til at det skal tjenes store penger på skoler.

1
Willy_Sl Nettopp hele mitt poeng, for den offentlige skolen ligger det et incentiv som handler om «straff», mens det for den private aktøren handler om gevinst. Hvordan kan man da snakke om...

Nå har ikke jeg motforestillinger mot private aktører, jeg sågar mener at vi er avhengig av dem for at vi skal ta hånd om de utfordringer vi står ovenfor på flere områder enn bare skolen. Men jeg er motstander av kommersialisering av offentlige tjenester, siden det etter mitt syn vil føre til at offentlige midler går til avkasting i privat lomme framfor til offentlige tjenester.

Da må du egentlig bestemme deg..

Private aktører baserer seg stort på kommersialisering av tjenester.. (man kan ha noe livssyns-greier og nabolag-opplegg osv, men det vil aldri monne til å bli et reellt alternativ/tilskudd til det offentlige..)

1
Willy_Sl Nettopp hele mitt poeng, for den offentlige skolen ligger det et incentiv som handler om «straff», mens det for den private aktøren handler om gevinst. Hvordan kan man da snakke om...

Men jeg er motstander av kommersialisering av offentlige tjenester, siden det etter mitt syn vil føre til at offentlige midler går til avkasting i privat lomme framfor til offentlige tjenester.

Akkurat det skjer jo hver eneste dag.

For å sette det litt på spissen, så tror jeg ikke vi bør etablere statlige blyantfabrikker, slik at offentlig sektor skal slippe å bruke offentlige midler til å kjøpe skrivesaker.

Så jeg er ikke bekymret over at private skoler skal fylle lommene til private investorer med offentlige midler. Som en annen allerede har påpekt så vil det være dårlig butikk for privatskolene dersom de tar ut såpass mye profitt at det går ut over kvaliteten på skolene.

Derimot er det større grunn til å være bekymret for klasseskillet som vil oppstå når store deler av befolkningen vil måtte ta til takke med andre- og tredjerangs skoler...

1
arkles Skjønner egentlig ikke problemstillingen.. Den offentlige skolen jeg kjenner til får 42 mnok i året av kommunen som årlig tilskudd. Dette skal da dekke alle kostnader for året - læ...

Skjønner egentlig ikke problemstillingen..

Det handler om konkurranse mellom offentlig skole og private skoler, hvor incentivene for den offentlige er «ris bak speilet», mens det for den offentlige skolen handler om gevinst/avkastning. Ser du ingen motforestillinger i det sett i forhold til konkurranse?

Til det du skriver, hvis det var så enkelt at private aktører opererte ut fra samme interesser som det offentlige så hadde du absolutt hatt ett poeng. Men jeg mener du ikke tar innover deg det faktum at grunnlaget for at en privat aktør går inn i et virksomhetsområde så er det med mål om å tjene penger utover det å reinvestere i selskapet. Målet er personlig å tjene mest mulig penger på virksomheten de driver, dette fører til at det er helt andre forutsetninger for driften enn hva det offentlige har som er pliktpålagte tjenester de skal yte.

1

Jeg mener at resonnementet hans blir selvmotsigende, og at det i all hovedsak dreier seg om at private aktører skal kunne putte statlige tilskudd i egen lomme, framfor at det skal gå til skole og undervisning.

Hva mener forumet om saken?

Interessant debatt..

Hva syns du om at tilbudene til elevene i den offentlige skolen blir bestemt av hvor mye foreldrene sponser i direkte/indirekte tilskudd ?

At klasser på samme trinn får ulikt tilbud etter hvor ressurs-sterke og pågående foreldrene er i form av å fylle opp "klassekasser" til fri bruk for lærerne ?

1
Willy_Sl [sitat…] Det handler om konkurranse mellom offentlig skole og private skoler, hvor incentivene for den offentlige er «ris bak speilet», mens det for den offentlige skolen handler o...

Til det du skriver, hvis det var så enkelt at private aktører opererte ut fra samme interesser som det offentlige så hadde du absolutt hatt ett poeng. Men jeg mener du ikke tar innover deg det faktum at grunnlaget for at en privat aktør går inn i et virksomhetsområde så er det med mål om å tjene penger utover det å reinvestere i selskapet. Målet er personlig å tjene mest mulig penger på virksomheten de driver, dette fører til at det er helt andre forutsetninger for driften enn hva det offentlige har som er pliktpålagte tjenester de skal yte.

En privat tilbyder må dekke et evt tap av egen lomme.. Da må det åpnes for at det kan tas ut penger i gode år..

Hvis du ikke aksepterer det så er du prinsipiell motstander av at det skal være private tilbydere..

Man har mange eksempler av private tilbydere som bryter lovverket; kryss-fakturerer hverandre i en intrikat selskapsstruktur; misbruker tilskuddsordning osv - men det har ikke noe med denne diskusjonen å gjøre..

1
totem Personlig mener jeg at dersom vi skal ha private skoler, må de ha muligheten til å tjene penger på det. Det er jo en del av poenget. Man kan jo ikke gå til hvilken som helst annen...

Jeg mener det blir feil å gå til "hvilke som helst bedrift" for å finne svar på denne problematikken. Det er jo ikke slik at "hvilke som helst bedrift" har fått penger av det offentlige for å drive sin virksomhet eller?

Det handler om bruk av offentlige midler, og det prinsippielle spørsmålet blir jo om det er riktig og fornuftig å legge opp til en ordning der deler av våre skattepenger skal gå i private lommer, framfor at pengene går til offetnlige tjenester...

1
Willy_Sl Jeg mener det blir feil å gå til "hvilke som helst bedrift" for å finne svar på denne problematikken. Det er jo ikke slik at "hvilke som helst bedrift" har fått penger av det offen...

Det handler om bruk av offentlige midler, og det prinsippielle spørsmålet blir jo om det er riktig og fornuftig å legge opp til en ordning der deler av våre skattepenger skal gå i private lommer, framfor at pengene går til offetnlige tjenester...

At det er tilnærmet full barnehage-dekning i norge kommer som et resultat at man la til rette for en privat utbygging i et raskt tempo.

Samtidig så har enkelte av de private aktørene tjent veldig gode penger..

Det sistnevnte syns jeg er en hel grei pris å betale for å løse et stort samfunnsproblem.

Slik jeg forstår deg, så mener du at det er en for høy pris å betale og at vi heller fikk leve med lav barnehagedekning og de samfunnsmessige konsekvensene det medførte ?

1
franzsigel [sitat…] Tror ikke sosialister er så veldig redde for å miste muligheten til å påvirke elvene. Det sosialister er redde for er at private skoler betyr økt klasseskille. Om det ikke...
Holloway_road

Tror ikke sosialister er så veldig redde for å miste muligheten til å påvirke elvene.

Det sosialister er redde for er at private skoler betyr økt klasseskille.

økt klasseskille ? Det er jo idag dette sitter klasseskille så det holder !! Jeg kjenner til private kristne skoler som er så populære at det er årevis med ventelister for å komme inn,disse koster penger fordi disse skolene ikke er fullfinansiert av staten slik de offentlige er,hvem har da råd til dette ? Jo den øvre middelklassen og de rike som ser at disse gode skolene er egnet for deres barn,selv om de ikke er kristne.

Hva setter da klasseskillet ? Jo lommeboken. Så du er totalt på bærtur. Hadde private og offentlige skoler stillt helt lik der pengene følger elevene så hadde alle kunne velge utifra skolene de ønsker for sine barn. Da hadde det blitt konkuranse skoler imellom,og mange skoler måtte ha skjærpet seg kraftig.

Fordi en skole er privart gjelder akkurat samme regler for den som for de offentlige når det gjelder læreplaner. Dette skal jo fortsette som før uansett.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Pride-skytingen:

Hvis RESPEKT FOR ANDRE MENNESKER UANSETT LEGNING . VI kan være UENIG / ENIG SÅ MYE VI VIL MEN DE " SKEIVE " FORTJENER OGSÅ FULL RESPEKT til å leve sine liv på lik linje som vi andre som IKKE ER SKEIVE...
1
47 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
30 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
1 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
2 svar
Laster...