Politikk - Norsk

Amin_Nouri

13 års justismord - 2.35 millioner

Stussa veldig da jeg så denne. En mann ble dømt i 1996 for seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne. Da han ble frikjent i 2009, fikk han en erstatning på 2.35 millioner kroner, fordi han ikke har kunnet få en jobb (Hvem vil ansette en med den på CVen?). Sannsynligvis har han hatt 0 sosialt liv i denne perioden, for er det virkelig noen som har veldig lyst til å komme nært på en mann med en slik dom..

2.35 millioner over 13 år blir 180769,23 kroner i året. Det er under fattigdomsgrensa i Norge! At en mann som har blitt frarøvet 13 år av sitt liv, skal få en slik erstatning er jo ikke riktig. Det er vel også en del som ikke akkurat endrer på sitt syn av fyren, da han først har fått stempelet..

Er det riktig at erstatningssummer i dette landet for blant annet justismord skal være så lave?

1
35 svar

Lurer på hvor mange av støtteforeningen i "Norge har latterlig lavt straffenivå" som krevde livstid og kastrering for 13 år siden?

2

Er det riktig at erstatningssummer i dette landet for blant annet justismord skal være så lave?

Kravet hans var jo på 2,75, så jeg tipper han er fornøyd.

Spørsmålet mitt er hvorfor krever han ikke mere?

1

Dette var erstatning for 60 dager i fengsel og feilaktig dom.

Han kunne selvsagt få jobb et annet sted enn Karmøy selv om CV-en hans hadde et hull på 2-3 måneder.

Jeg synes ikke dette var direkte lav erstatningssum for disse 60 dagene i fengsel. Jeg regner med at det var ytterligere grunner for å tilkjenne han såpass mye penger for dette justismordet.

1
DonMadrid [sitat…] Kravet hans var jo på 2,75, så jeg tipper han er fornøyd. Spørsmålet mitt er hvorfor krever han ikke mere?

Spørsmålet mitt er hvorfor krever han ikke mere?

Fordi han ikke hadde fått mer, erstatningssummene i Norge er latterlig lave. Uten å være skråsikker har det da ikke vært betalt mer enn en 5-6 millioner i erstatningssummer i en sak? Og da snakker vi om sykehustabber der en blir skadet for resten av livet og ikke har noen mulighet for jobb..

1
BornOnThe4thOfJuly Dette var erstatning for 60 dager i fengsel og feilaktig dom. Han kunne selvsagt få jobb et annet sted enn Karmøy selv om CV-en hans hadde et hull på 2-3 måneder. Jeg synes ikke de...

Han har ikke fått noen annen jobb. Erstatningen var ikke for de 60 dagene.

"Bakgrunnen for at erstatningssaken havnet i Haugaland tingrett var uenighet om Tepstad ville vært i arbeid dersom han ikke ble dømt den gangen.

Tingretten gir ham medhold, og innfrir nesten kravet hans på 2,75 millioner kroner."

Retten har dermed funnet det slik at han ikke hadde noen mulighet til å komme i jobb i denne perioden. Og det er vel ikke så rart, når man ser på alvorlighetsgraden av forbrytelsen..

1
Amin_Nouri Han har ikke fått noen annen jobb. Erstatningen var ikke for de 60 dagene. "Bakgrunnen for at erstatningssaken havnet i Haugaland tingrett var uenighet om Tepstad ville vært i arbe...

Det er den straffen han fikk i følge din link.

Dersom han hadde arbeidsevne igjen så kunne han selvsagt få en jobb et annet sted i landet selv om han har en åpning i CV på 2-3 måneder.

Det er jo hele stridsspørsmålet omn han hadde arbeidsevne igjen. Da er det ikke CV-en i seg selv men antageligvis hvordan dette gikk inn på hans arbeidsevne.

Hvorvidt dette er riktig dom i erstatningsaken er selvsagt umulig for oss å vurdere men selve straffen må også taes med i betraktningen i forhold til hvorvidt den skulle tilsi at man ikke kan jobbe mer. Dersom dette er grunnet psykiske belastninger så vil det være et spørsmål om slike psykiske belastninger kunne ha oppstått uansett.

Alvorlighetsgraden av forbrytelsen ser man ved å se på straffeutmålingen.

1
BornOnThe4thOfJuly Det er den straffen han fikk i følge din link. Dersom han hadde arbeidsevne igjen så kunne han selvsagt få en jobb et annet sted i landet selv om han har en åpning i CV på 2-3 måne...

Vi er egentlig enige her mtp. Arbeidsevne, mulig jeg formulerte meg litt for enkelt og grunt.

Godt mulig at man kan se alvorlighetsgraden av forbrytelsen ved å se på straffeutmålingen, men nå er det faktisk en veldig stygg ting å ha over seg. I 13 år har han levd med at alle har trodd at han har misbrukt en psykisk utviklingshemmet seksuelt. Det er mye værre enn å ha en dom på samme tid og bot for å for eksempel ha slått ned et par mennesker. Ville du noen gang ha latt en som visstnok hadde voldtatt en psykisk utviklingshemmet kvinne kommet nær deg?

1
Amin_Nouri Vi er egentlig enige her mtp. Arbeidsevne, mulig jeg formulerte meg litt for enkelt og grunt. Godt mulig at man kan se alvorlighetsgraden av forbrytelsen ved å se på straffeutmålin...

En sak som ender med en dom på 60 dager ville neppe ha vekket oppsikt utover Haugalandet eller Rogaland så dersom han ikke ble totalt knekt hadde det vært andre muligheter dersom alle der hadde vært fordømmende i mange år.

Nå står det misbrukt og en dom på 60 dager klarer ikke jeg å få til å tyde på voldtekt. Så jeg hadde ikke hatt noe problemer med å jobbe med denne mannen på grunn av dette. Muligens hadde jeg hatt problemer med det fordi han var totalt knekt av dette og dermed ikke fikk gjort jobben på noen god måte.

Som sagt synes jeg det var en ganske god erstatning men her vil jo sykdomssituasjonen hans og hvordan den hang sammen med kustismordet vært avgjørende.

1
BornOnThe4thOfJuly En sak som ender med en dom på 60 dager ville neppe ha vekket oppsikt utover Haugalandet eller Rogaland så dersom han ikke ble totalt knekt hadde det vært andre muligheter dersom a...

Som sagt synes jeg det var en ganske god erstatning men her vil jo sykdomssituasjonen hans og hvordan den hang sammen med kustismordet vært avgjørende.

Nettopp, og retten har funnet det slik at han hadde vært i arbeid dersom han ikke hadde blitt dømt. Noe som vil si at dommen fratok han arbeidsevnen.

1

Er det riktig at erstatningssummer i dette landet for blant annet justismord skal være så lave?

10 000 pr dag er mer korrekt erstatning for et slikt overgrep.

Så rundt 50 000 000 kroner ville jeg gitt mannen.

1
Amin_Nouri Han har ikke fått noen annen jobb. Erstatningen var ikke for de 60 dagene. "Bakgrunnen for at erstatningssaken havnet i Haugaland tingrett var uenighet om Tepstad ville vært i arbe...

Han har ikke fått noen annen jobb. Erstatningen var ikke for de 60 dagene.

"Bakgrunnen for at erstatningssaken havnet i Haugaland tingrett var uenighet om Tepstad ville vært i arbeid dersom han ikke ble dømt den gangen.

Han har nok fått sosialhjelp i disse årene han har vært uten arbeid. Kanskje er han blitt ufør i løpet av disse årene også. Det sier vel historien ingenting om?

1
Amin_Nouri [sitat…] Nettopp, og retten har funnet det slik at han hadde vært i arbeid dersom han ikke hadde blitt dømt. Noe som vil si at dommen fratok han arbeidsevnen.

Det er en ganske tøff beslutning å si at 60 dager i fengsel har gitt han null arbeidsevne til evig tid. Men beslutningen kan selvsagt være riktig. Dog skal man ikke bli overrasket dersom den blir anket.

I regnestykket må du imidlertid ta med at han sikkert har gått på trygd alle disse årene og at tapet han skal ha dekket for tapt arbeidsinntekt er tapt arbeidsinntekt minus mottatt trygd.

1
BornOnThe4thOfJuly Det er en ganske tøff beslutning å si at 60 dager i fengsel har gitt han null arbeidsevne til evig tid. Men beslutningen kan selvsagt være riktig. Dog skal man ikke bli overrasket...

Ja, det er en tøff beslutning. Men det er en beslutning vårt rettssystem har kommet frem til. Så vi får se om den blir anket, kan bli spennende å følge med på.

Ja, han har nok fått sosialhjelp, men jeg reagerer mer på det at denne dommen har ødelagt 13 år av en persons liv. Det er ikke vanskelig å få livet ødelagt når man har en slik dom hengende over seg.

1
Amin_Nouri Ja, det er en tøff beslutning. Men det er en beslutning vårt rettssystem har kommet frem til. Så vi får se om den blir anket, kan bli spennende å følge med på. Ja, han har nok fått...

Nå har vel justismordet ødelagt for denne personen for resten av hans liv så det blir sikkert mange flere enn 13 år dette kommer til å prege han.

Jeg tviler på at han kom seg over på plussiden bare fordi han ble frikjent i 2009.

1
pfrog567 [sitat…] Han har nok fått sosialhjelp i disse årene han har vært uten arbeid. Kanskje er han blitt ufør i løpet av disse årene også. Det sier vel historien ingenting om?

Som jeg sa over, så har han nok fått sosialhjelp, ja. Jeg mener fortsatt at beløpet er latterlig lavt, all den tid det gikk 13 år mellom dommen og frikjennelsen. Det er 13 år hvor det har vært allment akseptert at han har seksuelt misbrukt en kvinne, som han aldri får tilbake. Skjønner også lite av at denne saken kun fikk en liten rute i Aftenposten. Men, med tanke på at det ikke er en veldig høy eller lav sum når man ser på vanlige utbetalinger er det vel ikke en større sak.. Selv om jeg er uenig i det.

1
Slettet-U75CDW

2.35 millioner over 13 år blir 180769,23 kroner i året. Det er under fattigdomsgrensa i Norge!

Og så? Fattigdomsgrensa har da ingen ting med dette å gjøre! Retten regnet med at han ville hatt 180 000 kr høgere inntekt pr. år om han hadde vært i arbeid. Han har selvfølgelig hatt inntekter i denne perioden, men de var lavere enn om han hadde arbeidet.

1
Amin_Nouri Nettopp. Når det først skal settes en pris på et liv som har blitt ødelagt av rettssystemet, burde denne prisen være høy.

...problemet er at sosialistene her inne på VGD faktisk aksepterer at enkelte blir uskyldig dømt, for det viktigste for disse, er at noen blir dømt, uansett hva...

Og er det nor Norge har for meget av, så er det sosialister.

...så dette er kun "colleteral damage" for dem, og uansett så er det jo for "the better good"...

...og erstatning skal jo absolutt ikke komme på tale, da mannen burde være gla for at han bor i et demokrati som Norge uansett.

1
Lobo2misten Han skal jo selvsagt også ha for tort og svie... Hele mannens liv er blitt ødelagt, og det er i prinsippet ikke mulig å sette pris på dette. Staten har gjort et overgrep, og det bu...
Slettet-U75CDW

Han skal jo selvsagt også ha for tort og svie..

Det er en helt annen sak. Han har fått for tapt inntekt, og han fikk et mindre beløp for de 60 dagene i fengsel. Han burde vel også fått tilbakebetalt den oppreisinga han ble dømt til å betale til den "misbrukte". Retten var raus, når den regnet med at han ville ha vært i arbeid uten den rettssaka. Det er høyst uvisst. Mange i den aldersgruppa og med den bakgrunnen går arbeidsløse. Nei, han har fått nok. 13 års betalt ferie, og så over 2 millioner utbetalt, Jeg kjenner mange som gjerne skulle byttet med ham.

1
Slettet-U75CDW [sitat…] Det er en helt annen sak. Han har fått for tapt inntekt, og han fikk et mindre beløp for de 60 dagene i fengsel. Han burde vel også fått tilbakebetalt den oppreisinga han...

Retten var raus, når den regnet med at han ville ha vært i arbeid uten den rettssaka. Det er høyst uvisst. Mange i den aldersgruppa og med den bakgrunnen går arbeidsløse. Nei, han har fått nok. 13 års betalt ferie, og så over 2 millioner utbetalt, Jeg kjenner mange som gjerne skulle byttet med ham.

Du glemmer det faktum at han gikk 13 år med stempelet voldtektsmann. Mange kommer heller ikke til å glemme at han ble dømt, og kommer til å holde det mot han. Livet hans, sosialt sett, er ødelagt. For alltid. Du kjenner mange som har lyst på et par millioner i bytte mot et ødelagt liv?

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
40 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...