Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Generalers autoritet

Av Knut H. Nylænde

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har gått kraftig ut mot en yngre general, Robert Mood, som har stått frem i mediene og gitt uttrykk for tvil om innsatsen i Afghanistan har ført til resultater som kan forsvare ressursbruken og tapte liv. General Mood er en autoritet man bør lytte til i denne sammenheng, etter min mening, med solid utdannelse og erfaring, bl.a. som sjef for vår eliteavdeling Telemark bataljon, som generalinspektør for Hæren og som delegasjonsleder for FN i Syria.

Mood har gitt uttrykk for sine tanker og vurderinger åpent og ærlig, ikke bare i kulissene slik høyere norske offiserer har for vane i saker som har politisk sensitive sider; og han er på linje med de mange - også blant soldatene selv - som med økende bekymring har sett at utviklingen i Afghanistan ikke står i forhold til innsatsen gjennom 10 år. Avdøde elitesoldat Trond Andre Bolle gjorde seg de samme tanker før han ble drept av en veibombe i Afghanistan.

Sverre Diesen er arkitekten bak den nåværende forsvarsstruktur med en overkommando som er nærmest integrert i det øverste politiske beslutningssenter, Forsvarsdepartementet. Derfor føler han vel behovet for å sette på plass en general som uttaler seg om ”politiske spørsmål”. Så feil kan altså en general ta! - er det noe vi trenger i synet på norsk Afghanistan-engasjement så er det kompetente fagmilitære med integritet, ikke politikere som er programforpliktet til å få det til å se ut som tapte ungdommers liv, hundrevis av unge mennesker med psykiske plager etter påkjenningene og ca 10 milliarder kroner ikke har vært bortkastet.

Når Sverre Diesen i sin kritikk av general Robert Mood velger rollen som den lydige general som kun forholder seg til politiske beslutninger, og ukritisk setter dem ut i livet, samt stiller seg indifferent til hva utfallet blir, fordi det må måles etter politisk målestokk, som han sier, da høres det merkelig ut i mine ører, og jeg finner ingen annen forklaring enn at han føler seg forpliktet til å forsvare den beslutningsstruktur som han selv arbeidet for å få til i Forsvaret. Men vi er da ikke tjent med militære ledere som fremstår som nikkedukker for regjeringer og statsråder, uansett politisk farge og kvalitet, så lenge det dreier seg om militærfaglige vurderinger?

Ved sitt engasjement og sin utradisjonelle åpenhet som militær leder viser Robert Mood vei og danner skole, og han blir et godt eksempel også for andre enn militære ledere, særlig hva faglig dyktighet og integritet angår.

Knut Harald Nylænde er en forretningsmann med interesse for samfunnsforhold. Han bruker internett aktivt i kommunikasjon om slike saker.

2
11 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

grolles

Jeg mener at internt bør generalene prate rett ut hva de mener og komme med avvikende synspunkter. Det er også veldig bra at pensjonerte generaler deltar i samfunnsdebatten. Men aktive generaler må unngå å delta i politisk debatt knyttet til forsvaret.

1

Rhabagatz

Derfor føler han vel behovet for å sette på plass en general som uttaler seg om ”politiske spørsmål”

Men dette er jo det klassiske byråkrat-dilemmaet. En byråkrat skal være lojal overfor politisk ledelse, men skal varsle ved ulovlighter

En general skal uten tvil kunne uttale seg om man nådde de militære målene. Men når en general uttaler seg om de sivile målsettingene, er han ikke lenger en fagperson.

Mood virker som en solid fyr, og han har uten tvil god forståelse av situasjonen i Afghanistan. Det er likevel litt på kanten at han uttaler seg slik han gjorde, selv om det er et viktig bidrag til samfunnsdebatten. Konsekvensen av uttalelsen vil eventuelt komme i form av at politisk ledelse eller forsvarsledelsen ikke "stoler" på han - faktisk med grunn. Han kan sees på som en løs kanon på dekk, og det kan prege hans videre karriere.

1

Videoseven

Når Sverre Diesen i sin kritikk av general Robert Mood velger rollen som den lydige general som kun forholder seg til politiske beslutninger, og ukritisk setter dem ut i livet, samt stiller seg indifferent til hva utfallet blir, fordi det må måles etter politisk målestokk

Jeg tror vi skal være glad for at vi har lydige og servile generaler som lystrer våre valgte ledere. Det finnes nok av land der generalene mener de vet bedre og tar saken i egne hender.

1

Stearman

Hvis de valgte ledere ikke oppfyller sine valgløfter, men styrer stikk i strid med disse, er det kanskje på plass med et militærkupp?

1

Manse

Dette blir litt det samme som prester som uttaler seg mot kristendommen, de passer liksom ikke inn. Forøvrig er det bra at Mood ventet med å bli for smart til etter han ble general. Bra er det også at Diesen ikke har hatt anledning til å utnevne seg selv til Marschalk i ettertid. da tror jeg noen hadde fått sparken.

Men back to topic: Støtter uttalelsen at TMB er en elitestyrke, mtp at de består av proffesjonelle soldater.

1

mrsa

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har gått kraftig ut mot en yngre general, Robert Mood, som har stått frem i mediene og gitt uttrykk for tvil om innsatsen i Afghanistan har ført til resultater som kan forsvare ressursbruken og tapte liv. General Mood er en autoritet man bør lytte til i denne sammenheng, etter min mening, med solid utdannelse og erfaring, bl.a. som sjef for vår eliteavdeling Telemark bataljon, som generalinspektør for Hæren og som delegasjonsleder for FN i Syria.

Er einig i det meste av innlegget ditt, men Telemark bataljen er ikkje ei elitestyrke. Det er ei avdeling med verva personell, i motsetning dei fleste avdelingane i det norske forsvaret som er bygd opp av vernepliktige.

1

Stearman

Telemark bataljen er ikkje ei elitestyrke

Hva er så, etter din mening, en elitestyrke?

1

JJularbo

FSK/HJK/MJK?

1

KnutHNy

men Telemark bataljen er ikkje ei elitestyrke

Hva som kan kalles en elitestyrke er ganske så subjektivt.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...