Er dette noe en sv/ap`er ville støtte eller kjempe for?

Full sykehjemsdekning for alle som trenger det? Jeg er med på den.

1

Frp har ikke regnet ut hva det vil koste samfunnet å innføre lovfestet rett til sykehjemsplass, men kostnadene er uansett ikke interessante for Jensen.

nettopp...

Frps flåseri i slike saker er enormt.

Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

1
DenSisteBohem [sitat…] Hva med for en gangs skyld å prøve og holde deg til saken? Er du for eller mot en lovbestemt plass på sykehjem for de som trenger det?

Dette er ikke et nytt forslag fra Frp - Frp lovte det samme før valget i 2009.

Hvorfor har ikke Frp regnet på kostnadene i løpet av disse fire årene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Frk. Jensen sier hun ikke er interessert i kostnadene - det er flåseri...

1
Yeahsus Bohem, Hvordan tror frp vil finansiere denne lovfestede retten?

Frp vil nok finansiere de kostnadene frk. Jensen ikke er interessert i med skatteletter, fjerning av arveavgift, fjerning av bomringer, mer penger til politiet, massive utbygginger av motorveier, samt generell nedsettelse av avgifter, billigere bensin, billigere strøm, billigere sprit, kutt i engangsavgiften for bil etc etc

- er ikke så nøye for Frp, vi er jo verdens rikeste land...

1
anyway2 Dette er ikke et nytt forslag fra Frp - Frp lovte det samme før valget i 2009. Hvorfor har ikke Frp regnet på kostnadene i løpet av disse fire årene - kan det være fordi Frps alter...

Hvorfor har ikke Frp regnet på kostnadene i løpet av disse fire årene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Fordi som det aller meste storting og regjering jobber med er det gjennom NOU, stortingsmeldinger, høringer og arbeidet med dette som finner fram til kostnader, og lovforslag/bevilgningsforslag som benyttes for å dekke dem.

Den enkle veien er å se hvor mange plasser vi mangler i dag og gange opp snittkostnaden med dette. Jeg har sett en anslag på 3000 plasser, men det kan jo være langt mer enn det. Samhandlingsreformen påvirker også disse tallene.

Det koster ca 850 000 kr i snitt for en sykehjemsplass. Da snakker vi om ca 2,5 mrd kroner. Dette er drift hvert år av 3000 nye plasser.

Det koster ca 3 mill å bygge en sykehjemsplass. 3000 plasser koster da 9 mrd å bygge. En kan anta at de holder i 20 år. Årskostnaden blir da ca 500 mill. Vi snakker da om 3 mrd kr for full sykehjemsdekning etter behov (hvis behovet er 3000).

En må også ta med renteberegning eller tapt avkastning for å få et godt bilde av utgiftsnivået. Samtidig må en ta med inntektsnivået som blant annet er bedre omsorgsboligdekning, hjemmesykepleien og hjemmetjenesten får reduserte oppgaver, mindre utgifter til trygghetsalarm, matutkjøring etc. etc.

Vi kan også anta at det blir mindre utgifter til korttidsplasser, færre innleggelser på sykehus (som er svindyrt) og ikke minst en økt trygghet og trivsel både for den eldre selv og ikke minst for familien og de pårørende.

2
anyway2 Frp vil nok finansiere de kostnadene frk. Jensen ikke er interessert i med skatteletter, fjerning av arveavgift, fjerning av bomringer, mer penger til politiet, massive utbygginger...

Finansiering av bedre eldreomsorg skal skje over statsbudsjettet. Det vil si at det belaster den samlede utgiftssiden. For å balansere må en da enten fjerne andre utgifter eller øke inntektene.

Generelt er FRP opptatt av å ha en smalest mulig offentlig sektor, noe som skulle tilsi at vi vil redusere utgiftene for å dekke kostnadene. Det kan gjøres på flere måter, f.eks ved å redusere eller avslutte offentlig engasjement eller endre strukturen innenfor våre offentlige servicetjenester. F.eks.

Vil du vite hvordan FrPs alternative statsbudsjett ser ut finner du det på frp.no.

1
anyway2 [sitat…] nettopp... Frps flåseri i slike saker er enormt. Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

er ikke interessert i kostnadene

Mystisk at dere sosialister ikke har noe problem med å kreve inn skatter og avgifter gjennom et usselt menneskes lange og ofte vanskelige liv...

...der sliter dere ikke i det heletatt.

Men å faktisk tilby noe av det dere har lovet, og faktisk tatt betalt for, NEI det må for faen meg ingen komme å kreve...

Hva er det med dere sosialister, som gjør at dere er så sinte på enkelt individet, og individuelle behov?

En lovbestemmelse er bra, men ansvaret må samtidig overføres til Staten, slik at alle borgere uavhengig av kommune, skal kunne nyte det samme tilbudet.

Det må også bli rom for å motta automatisk kompensasjon i form av døgnmulkt utbetalt til brukeren av Staten, der de ikke har kunnet innfri sin garanti. Mulkten må være større enn døgnprisen for en eldreplass.

1
Yeahsus Kan ikke du ringe Siv Jensen og fortelle henne dette som nekter å svare på hvordan frp vil finansiere denne garantien?

Jeg vet om minst 30 til 35 milliarder som er tilgjengelig, på årlig basis.

Og det er bare i forbifarten, jeg er temmelig trygg på at om vi leter, så kan vi sikkert finne mer og i allefall dobble beløpet...

P.S.

Vi har råd til å betale korrupte diktatorer i tvilsome regimer, men ikke råd til å gi våre egne en verdig alderdom.

Jeg skjemmes.

1
Jøran_Ødegaard Finansiering av bedre eldreomsorg skal skje over statsbudsjettet. Det vil si at det belaster den samlede utgiftssiden. For å balansere må en da enten fjerne andre utgifter eller øk...

Vil du vite hvordan FrPs alternative statsbudsjett ser ut finner du det på frp.no.

Hvor mye var det Frp satte av til å lovfeste sykehjemsplasser i budsjettet for 2013? - husk også å ta med kostnadene til forvaltning av en slik lovbestemmelse...

1
Laster...