Yeahsus [sitat…] Du mener slik som f.eks. vaksine til barn som helt sikkert ville dødd uten hjelp fra den vestlige verden?

Nei, jeg tenker på bidrag direkte til korrupte regimer for å være tilstede for yte hjelp til andre. Det sier seg selv at svært lite kommer fram til dem som trenger det. Det man isteden gjør er å holde mislykkede regimer i live og støtte dem økonomisk.

Ta en kikk på dette også:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/03/534321.html

1
anyway2 [sitat…] nettopp... Frps flåseri i slike saker er enormt. Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Kostnadene burde ikke ha noen betydning i denne sammenhengen. Dette er noe som burde være gjennomført for lenge siden. Dette landet mangler ikke penger, kun vilje.

1
BreckRoad2 Er det noen jeg unner en lovpålagt plass dersom man ikke lenger er i stand til å klare seg selv, så er det gamle mennesker. Frp har en bra sak her.

Det er fire områder i livet som burde være lovpålagt at alle innbyggere i Norge hadde rett (og plikt) til:

Barnehage

Grunnskole

Sykdomsbekjempelse (inkl. sykehusplass)

Verdig alderdom (inkl. sykehjemsplass for de som trenger det)

Alt finansiert over statsbudsjettet, med fratrekk av de egenandeler som til enhver tid blir vedtatt, som den enkelte bruker må betale.

1
Jøran_Ødegaard Bra. De rødgrønne mener at det er kommunepolitikerne som vet "hvor skoen trykker" og vil derfor ikke lovfeste statlig finansiering av eldreomsorgen (som gir rettighet til sykehjem...

De rødgrønne mener at det er kommunepolitikerne som vet "hvor skoen trykker" og vil derfor ikke lovfeste statlig finansiering av eldreomsorgen (som gir rettighet til sykehjem ved behov).

>>> Dette høres ut som sosialisme i praksis, og det er vel de rike som skal betale mesteparten av gildet?

1

Er det noen jeg unner en lovpålagt plass dersom man ikke lenger er i stand til å klare seg selv, så er det gamle mennesker.

Frp har en bra sak her.

1

Frp har ikke regnet ut hva det vil koste samfunnet å innføre lovfestet rett til sykehjemsplass, men kostnadene er uansett ikke interessante for Jensen.

Uansett om Siv Jensen her ikke skulle være ironisk, så har andre politikere nylig brukt samme ord, i andre sammenhenger. Ordene: "Men kostnadene er uansett ikke interessante".

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

For det vil alltid finnes de som aller helst vil bo sine siste dager på et sykehjem, og det vil alltid finnes de som aller helst vil bo hjemme.

Jeg mener begges vilje bør oppfylles så langt det er råd, men uten at de pårørende skal slite vettet av seg.

Men først stå i kø flere måneder?

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

Nå slapp katta ut av sekken! Køer til sykehjemsplass er nødvendig ifølge sosialistene!

Gjelder det samme for køer til sykehus og røntgenundersøkelse? Er dette også en planlagt fra sosialistene?

Køer til sykehus og sykehjem er ønsket senario fra sosialistene!

Bedre med kø enn privat sykehus og sykehjem!

1
anyway2 [sitat…] nettopp... Frps flåseri i slike saker er enormt. Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

De fleste budsjett bør tåle kostnadene med å behandle våre eldre på en verdig måte. Da er der nok en del andre ting man kan kutte ned på.

1
GGråstein [sitat…] Dette er ikke sammenlignbart. For førskolebarn er saken klar: De kan ikke klare seg selv og trenger tilsyn. Enten av foreldre, barnepasser eller barnehage. Dermed vet vi h...

Det er en helt annen situasjon for de eldre. Mange kan klare seg selv, og ønsker å klare seg selv. Noen trenger bare litt hjelp, noen litt mer og noen trenger sykehjem. Hvis man lovfester retten til sykehjem hvor staten skal betale, hva da med hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Hvis kommunene skal betale dette selv, kommer de de til å satse på mest mulig på sykehjem (som staten betaler) og minst mulig på hjemmehjelp (som de betaler selv). Det blir en veldig dyr løsning for samfunnet og veldig lite tilfredsstillende for de gamle som kunne klart seg selv.

FrP fortsetter med sitt forslag om å statlig finansiering, men det er ingenting i veien for klarere rettighet i lovverket til å få sykehjemsplass den dagen du trenger det og ønsker det, uten at man er enig i FrP's finansieringsmodell.

Dette er viktig i en tid hvor mange kommuner forsøker seg med diverse institusjoner som blir definert som "hjemmetjenester" for å spare penger og overføre utgifter til pasienter og stat.

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

Man må ha sykehjemskø for å opprettholde en god kvalitet i de hjemmebaserte tjenester? Har du snakket med hjemmesykepleien i det siste?

Se for deg alle pleiere som jobber i helse og omsorg i en kommune. Dette er arbeidsressursen vi har til å hjelpe de som trenger hjelp i kommunen. Tror du kvaliteten på tjenestene blir bedre eller dårligere dersom mange pleiere må bruke lang tid på å kjøre bil mellom hver pasient? Og; for de som faktisk kjører rundt i bil; tror du kvaliteten på det disse kan yte blir bedre eller dårligere om de har brukere som er sterkt pleietrengende og som opptar store deler av deres tid og dermed går ut over tiden til andre brukere?

Det finnes ikke forskjell mellom sykehjem og "omsorgsbolig med heldøgnsbemanning", annet enn de rettigheter man mister gjennom lovverket. Du må flytte uavhengig om ditt nye hjem heter "omsorgsbolig" eller "sykehjem".

Det dukker stadig opp nye bofelleskaper, også i privat regi, som er glimrende alternativer for de som vil planlegge livet sitt for alderdommen. Alt i et plan, romslige og praktiske løsninger for hjelpemidler, mulighet for å kjøpe kaffe og måltider på stedet, og ikke minst mulighet til å treffe andre mennesker. Jeg vet ikke om du aner hvor mange eldre som sitter ensomme rundt omkring i store hus eller leiligheter..

Slike tiltak, som også er et privat ansvar, gjør deg istand til å "bo hjemme lengst mulig" - men samtidig må man huske på at langtidsplass på sykehjem også er hjemmet til vedkommende som bor der.

1
DenSisteBohem Tja, SV, SP og AP hadde da penger nok til å lovbestemme retten til barnehageplass. De eldre på sykehjem betaler mye høyere egenandeler enn barnefamiliene gjør. Opp med egenandelen...

Tja, SV, SP og AP hadde da penger nok til å lovbestemme retten til barnehageplass.

Dette er ikke sammenlignbart. For førskolebarn er saken klar: De kan ikke klare seg selv og trenger tilsyn. Enten av foreldre, barnepasser eller barnehage. Dermed vet vi hvor stort barnehagebehovet er, det er bare å telle antall barn og regne med at nesten alle ønsker barnehageplass.

Det er en helt annen situasjon for de eldre. Mange kan klare seg selv, og ønsker å klare seg selv. Noen trenger bare litt hjelp, noen litt mer og noen trenger sykehjem. Hvis man lovfester retten til sykehjem hvor staten skal betale, hva da med hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Hvis kommunene skal betale dette selv, kommer de de til å satse på mest mulig på sykehjem (som staten betaler) og minst mulig på hjemmehjelp (som de betaler selv). Det blir en veldig dyr løsning for samfunnet og veldig lite tilfredsstillende for de gamle som kunne klart seg selv.

1
Sponvika Nei , det Ljot skriver er et faktum, det er bare å lese innleggene dine. At du fortsatt står fjellstøtt på ditt personpåhopp og stråmenn forteller bare mer om deg, usmakelig kaller...

Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hverandre.

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

For det vil alltid finnes de som aller helst vil bo sine siste dager på et sykehjem, og det vil alltid finnes de som aller helst vil bo hjemme.

Jeg mener begges vilje bør oppfylles så langt det er råd, men uten at de pårørende skal slite vettet av seg.

1
Jøran_Ødegaard Null kr. Siden valget er i september 2013 og de rødgrønne partiene ikke vil kan det ikke innføres direkte statlig finansiering av sykehjemsplasser i 2013. Hvis FrP vinner valget i...

Hvis FrP vinner valget i september 2013 kan det være mulig å innføre det i 2014, men lite trolig. Kanskje som prøveprosjekt i mindre skala. Tidligst innføring og dermed også helfinansiering vil kunne skje i 2015 om alt klaffer. Det innebærer blant annet at FrP blir store nok etter valget til å holde kontroll på Høyre som i utgangspunktet ikke vil ha dette systemet.

Helt rett. Det er Erna og Høyre som vil bestemme dette i 2013 fordi de nå er dobbelt så store som Frp ifølge meningsmålingene.

Erna har satt foten ned for lovfestet rett til en sykehjemsplass.

1
SIG100 [sitat…] Som tidligere nevnt - Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby...

Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby dette lå der også i den gamle kommunehelseloven, om enn ikke så i klartekst. Det er derfor ikke noe behov for å innføre noen ny paragraf - i motsetning til i barnehageloven.

Behovet er der, fordi en tildelingsenhet i en kommune er mye mye strengere når det gjelder tildeling av sykehjemsplass enn i en annen kommune.

Urettferdig kalles dette i store deler av Norge!

2
SIG100 Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at planen i Gjløvik innebærer en økning i dementplasser og etablering av 100 døgnbemannede omsorgsplasser? Totalte døgnbemannede plasser s...

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at Frp på Gjøvik foreslår å kutte kraftig i området helse- og omsorg med rundt 15 millioner årlig for å finansiere sine kutt i eiendomskatten?

Det eneste som betyr noe, er hva hva Erna og Høyre vil. Frp sine forslag har dessverre ikke tilslutning fra Erna.

1
Laster...