zil [sitat…] Det er ikke mulig, med mindre du ikke er samtykkekompetent, å bli lagt inn på sykehjem mot din vilje. Dvs.: alle som har sykehjemsplass har det fordi de vil det. Idag bygg...

Det er ikke mulig, med mindre du ikke er samtykkekompetent, å bli lagt inn på sykehjem mot din vilje. Dvs.: alle som har sykehjemsplass har det fordi de vil det.

Nåja, dette er en påstand du godt kan moderere ganske mye. Det er ingen som vil flytte til et sykehjem for godt før det er absolutt siste utvei.

Men det er klart, når den dagen kommer at det ikke finnes andre utveier, da vil det være godt å få plass på et sykehjem.

Det er bare det, at ingen bør bli tvunget til å flytte fra heimen sin på grunn av mangel (innsparing) på kommunens hjemmetjenester. Og det er poenget mitt i denne tråden.

1
GARDSDATTRA Hvorfor er det så ugreit å forstå hva en innsparing betyr i praksis?

Det er innsparingens årsak som er interessant her. Og det Ødegaard skisserer er at man kan få innsparinger som en positiv bieffekt av at flere av de som selv så ønsker får plass på sykehjem. For hvis de får den sykehjemsplassen de ønsker så trenger de ikke den hjelpen de i dag mottar hjemme.

Han har ikke sagt et ord om at tilbud om hjelp i hjemmet til de som ønsker og klarer å bo hjemme skal forsvinne. Det er ord du har lagt i munnen hans.

1
SIG100 Kommunene har allerede en lovbestemt plikt til å tilby innbyggerne de helse-, omsorg- og sosialtjenester de har behov for. Dette er blant annet regulert i " Lov om kommunale helse-...

Selv om det i loven ikke stilles et direkte krav om sykehjemsplass for en strekt pleietrengende, så er det eneste alternativet helsevesenet kjenner. Stortingsbehandlingen og forskrifter er også krystallklare på dette.

Dette er ikke riktig. Stadig flere kommuner forsøker seg med "heldøgnsbemannede omsorgsboliger" og setter likhetstegn mellom dette og sykehjemsdefinisjonen. Ja, mange kommuner har også omdefinert sykehjemsplassene sine til omsorgsbolig for å spare penger. Problemet er at pasienten mister økonomiske, juridiske og praktiske rettigheter i sykehjemsforskriften. Og erfaring viser at dette tilbudet står en god del tilbake fra det tilbudet du får ved sykehjemsdefinisjon.

Med dagens lovverk er det faktisk viktig at man er mer tydelig og sikrer at de pasienter som faktisk går under §3-2 punkt 6c faktisk får en sykehjemsplass.

Jeg har ikke sett det har kommet en ny veileder for tildeling av tjenester i kommunen med det nye lovverket, men det er også betydelig rom for enklere saksgang i tildeling av tjenester. Det er betydelig økt byråkrati i forhold til saksbehandling i div. tildelingskontorer.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Nåja, dette er en påstand du godt kan moderere ganske mye. Det er ingen som vil flytte til et sykehjem for godt før det er absolutt siste utvei. Men det er klart, når den...

Det er bare det, at ingen bør bli tvunget til å flytte fra heimen sin på grunn av mangel (innsparing) på kommunens hjemmetjenester. Og det er poenget mitt i denne tråden.

Jeg husker godt en litt morsom historie. Det var en godt voksen mann (noen vil kalle han gammel), som var krystallklar på at han ikke ville på sykehjem for enhver pris. Vedkommende måtte ha hjelp og tilsyn 24 timer i døgnet og hadde løst situasjonen sin med å kjøpe polske sykepleiere som bodde i huset til han og kona.

På den andre siden har du jo f.eks den ensomme som har et altfor stort hus og som får på seg bleie og må tisse i denne fordi vedkommende ikke klarer å komme seg på do.

Er du klar over ressursbruken du skisserer dersom du mener at folk ikke har et ansvar for å flytte i en mer praktisk bolig dersom helsa svikter? Og da snakker vi faktisk om også å flytte inn i en bolig som er praktisk for de som skal hjelpe deg, også i forhold til avstander. Tror du en kommune har råd til å ha stedbundne pleiere på 1 til 1 bemanning? Og hvordan tror du det vil påvirke ressursen for de andre som ikke krever å bo "hjemme"?

1

Personlig ville jeg foretrekke en lovfestet rett til å få all den hjelp jeg trenger for å kunne bo hjemme til jeg dør.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Jaha, der slapp det ei katte ut av frp-sekken, de vil altså redusere det tilbudet som gjør at de eldre kan få bo hjemme så lenge de selv ønsker det, eller er istand til. I...

Istedet vil Frp at de eldre skal tvangsflyttes til sykehjemmet når helsa begynner å skrante og de derfor trenger mer eller mindre hjelp i det daglige. Tror Frp at de eldre vil dette?

Er du ikke lesekyndig?

Hvor står det skrevet at FrP vil tvangsflytte folk til sykehjem?

1

Jeg er prinsipielt skeptisk til ytterligere lovfesting av rettigheter av denne typen. Dette pga at når slike rettigheter er på plass, er de nesten umulig å fjerne igjen. Og dermed har man redusert politikerenes reelle handlingsrom ytterligere. Og det er skummelt, i en tid med mørke økonomiske skyer i horisonten.

Når det er sagt, er det fornøyelig å lese innleggene fra de venstreorienterte her inne. De later nemlig til å ha glemt at de rødgrønne innførte lovfestet rett til barnehageplass. Ser ikke den helt store prinsipielle forskjellen der, gitt.

1
Jøran_Ødegaard I min kommune Gjøvik føres det ikke ventelister. De som søker og ikke får blir tilbudt en annen tjeneste og dermed oppgitt som mottaker av tjeneste. For et år siden ble det stipule...

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at planen i Gjløvik innebærer en økning i dementplasser og etablering av 100 døgnbemannede omsorgsplasser? Totalte døgnbemannede plasser samlet sett vil øke med nesten 20% til 285. Man skiller altså de tyngste brukerne fra de som har mindre pleiebehov. Synes du selv at du ga en redelig framstilling av planen?

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at Frp på Gjøvik foreslår å kutte kraftig i området helse- og omsorg med rundt 15 millioner årlig for å finansiere sine kutt i eiendomskatten?

Ja - jeg er fullstendig klar over at Frp som vanlig også har kalkulerte med en rekke ikke gjennomførbare kutt i administrasjon, kultur, privatisering og ved å konkurranseutsette tjenester etter "tenk på et tall"-metoden og dermed tror at jo mer man kutter, jo flere tjenester kan man levere. Men som på landsbasis - det er forskjell på ønsketenkning og realiteter. Budsjettering basert på ønsketenkning fungerer dårlig på regnskapets dag - noe innbyggerne i Stranda har fått lære den harde veien.

Analysene for omsorgsektoren i Gjøvik viser forøvrig at man har for liten kapasitet på ledelsessiden og derfor sliter med høyt sykefravær og dårlig personaloppfølging. I tillegg krever selvfølgelig konkurranseutsetting vesentlig økt kontroll og administrasjon. Da er det jo logisk å kutte på administrasjon - ikke sant?

2
Harald_Jan [sitat…] Så du mener at de skal bæres inn på en båre, bare for å vente på å dø.

Finner du mange beboere på sykehjemmene som ikke er sterkt pleietrengende? Det er faktisk derfor folk må flytte dit, ikke bare fordi man blir gammel.

Jeg vet ikke hvorfor du skriver "bare for å vente på å dø"? Hele livet er for den saks skyld en venting på døden. Men i de aller fleste tilfellene så er et sykehjem det siste stoppestedet før kirkegården.

Da mener iallefall jeg at dette siste stoppested skal være fyllt opp med en kvalitativ god pleie og omsorg, i hyggelige omgivelser som bidrar til stimulans for de eldre.

Jeg kan ikke tenke meg at Frp f eks vil videreføre off finansiering av den kulturelle spaserstokken, off finansiert kunst på veggene og gamle bilder og gjenstander.

Hva tror du?

1
GARDSDATTRA Det er gjort, hva er det som gjør at du ikke skjønner hva du selv skriver?

Du gjør deg rett og slett dummere enn du er, spørsmålet er hvorfor...

Alle vet at det er mange eldre der ute som veldig gjerne vil ha en plass på sykehjem, men som ikke får det siden de ikke er skrøpelige nok.

Dersom det innføres en lovbestemt rett for de som VIL ha en slik plass på samme måte som barnehageplasser for småunger så vil selvfølgelig mange av disse benytte seg av denne retten, og på den måten frigjøres resursser andre steder i eldreomsorgen.

At du i ditt fanatiske FrP-hat og din bunnløse beundring for alt AP står for ikke engang prøver å skjønne dette er dog ikke så overraskende.

Og tvangsbruk er det hittil bare du som har funnet her...

1
SIG100 Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at planen i Gjløvik innebærer en økning i dementplasser og etablering av 100 døgnbemannede omsorgsplasser? Totalte døgnbemannede plasser s...

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at Frp på Gjøvik foreslår å kutte kraftig i området helse- og omsorg med rundt 15 millioner årlig for å finansiere sine kutt i eiendomskatten?

Jeg regner med at Jøran nå begynner å snakke om skiføre og slikt.

1
Eldon Jeg er prinsipielt skeptisk til ytterligere lovfesting av rettigheter av denne typen. Dette pga at når slike rettigheter er på plass, er de nesten umulig å fjerne igjen. Og dermed...

Når det er sagt, er det fornøyelig å lese innleggene fra de venstreorienterte her inne. De later nemlig til å ha glemt at de rødgrønne innførte lovfestet rett til barnehageplass. Ser ikke den helt store prinsipielle forskjellen der, gitt.

Som tidligere nevnt - Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby dette lå der også i den gamle kommunehelseloven, om enn ikke så i klartekst. Det er derfor ikke noe behov for å innføre noen ny paragraf - i motsetning til i barnehageloven.

2
GARDSDATTRA Finner du mange beboere på sykehjemmene som ikke er sterkt pleietrengende? Det er faktisk derfor folk må flytte dit, ikke bare fordi man blir gammel. Jeg vet ikke hvorfor du skrive...

Da mener iallefall jeg at dette siste stoppested skal være fyllt opp med en kvalitativ god pleie og omsorg, i hyggelige omgivelser som bidrar til stimulans for de eldre.

Hvordan definerer du kvalitetskravet når folk ligger i sin egen avføring. Skal de på do, får de beskjed om å drite i bleia, da betjeningen ikke har tid til å få den pleietrengende på do.

Slik er det desverre mange steder.

1
Ljot Det er innsparingens årsak som er interessant her. Og det Ødegaard skisserer er at man kan få innsparinger som en positiv bieffekt av at flere av de som selv så ønsker får plass på...

Han har ikke sagt et ord om at tilbud om hjelp i hjemmet til de som ønsker og klarer å bo hjemme skal forsvinne. Det er ord du har lagt i munnen hans.

Nå er det vel ikke så uvanlig at disse AP-fanatikerene legger ord i munnen på andre...

1

Er dette noe en sv/ap`er ville støtte eller kjempe for?

De kommer snart med det som valgflesk... de har vært imot det i alle år - men gjett at det kommer nå - ganske snart:-)

Blir som Støres siste stunt "ref:les media" Der han skal høste velgere på et grunnlag der han og hans menighet har nedstemt frp for samme forslaget før:-)

Men nå - er det plutselig frp politikk god sosialistisk politikk:-) Humre humre... Ja det er fra fienden man skal ha.... nei få det:-)

1
Ljot Det er innsparingens årsak som er interessant her. Og det Ødegaard skisserer er at man kan få innsparinger som en positiv bieffekt av at flere av de som selv så ønsker får plass på...

Ser du ikke at dersom det blir spart inn på velferdstilbud, så blir tilbudene krympet slik at de i verste fall kan forsvinne.

Det betyr at det blir færre hjemmehjelpere, færre hjemmesykepleiere, færre matombringinger.

I praksis vil dette bety at f eks matombringingen kan opphøre, da mindre etterspørsel kan føre til for liten lønnsomhet av kjøkkendrift m.m.

Det samme med de øvrige hjemmetjenester, de må fylle et visst volum for å kunne driftes. Ingen kommuner kan lønne hjemmehjelper og hjemmesykepleiere som ikke har nok brukere, slik at de må bruke mye av arbeidstida sittende passive på kontoret istedet for ute i felten.

Så resultatet av en slik innsparing vil bli at mange vil bli tvunget til å flytte hjemmefra og til et sykehjem lenge før de ellers hadde behøvd - fordi hjemmetjenestene har blitt redusert så altfor mye.

Man kan nemlig ikke bare skru av og på en tjeneste etter behov.

Jeg vet jeg setter dette på spissen, men vi har tross alt både store og små kommuner i dette landet, og dette vil kanskje ramme de små kommunene hardest.

Skal også minne om at sykehjemmene helst ligger i kommunesentrene, og det kan være langt dit for mange.

1
zil [sitat…] Jeg husker godt en litt morsom historie. Det var en godt voksen mann (noen vil kalle han gammel), som var krystallklar på at han ikke ville på sykehjem for enhver pris. Ve...

Er du klar over ressursbruken du skisserer dersom du mener at folk ikke har et ansvar for å flytte i en mer praktisk bolig dersom helsa svikter? Og da snakker vi faktisk om også å flytte inn i en bolig som er praktisk for de som skal hjelpe deg, også i forhold til avstander. Tror du en kommune har råd til å ha stedbundne pleiere på 1 til 1 bemanning? Og hvordan tror du det vil påvirke ressursen for de andre som ikke krever å bo "hjemme"?

Og jeg som i mitt enfold trodde folk hadde full anledning til å bo der de vil.

Jeg mener også at kommunene er lovpålagt å sørge for at alle innbyggerne i en kommune får den hjelp og det helsestell man behøver.

Tross alt har alle betalt inn både inntektskatt, huseierne betaler kommunale avgifter og i mange tilfelle eiendomskatt.

Klart folk skal ha noe igjen for dette.

Men om du mener det finnes en lov som sier at folk er pliktig å flytte når de trenger hjelp, da tror jeg du får finne den fram og linke til den.Jeg har iallefall aldri hørt om noen som har blitt tvangsflyttet, eller nektet hjelp fordi de bor avsides.

Det skulle ellers bare mangle.

1
GARDSDATTRA Ser du ikke at dersom det blir spart inn på velferdstilbud, så blir tilbudene krympet slik at de i verste fall kan forsvinne. Det betyr at det blir færre hjemmehjelpere, færre hjem...

Dette du skriver om her kan være mulige konsekvenser av at færre trenger hjemmehjelp. Alternativt, dersom man ikke reduserer bemanningen kan de som fortsatt bor hjemme få bedre hjelp. Dette kommer an på hvordan våre kjære folkevalgte til slutt prioriterer.

Men det er ingen grunn til å anta ut fra Ødegaard sitt innlegg slik du gjorde. At det skulle være en villet politikk fra FrP sin side at flere gamle skal tvinges ut av sine hjem.

1
SIG100 [sitat…] Som tidligere nevnt - Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby...

Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby dette lå der også i den gamle kommunehelseloven, om enn ikke så i klartekst. Det er derfor ikke noe behov for å innføre noen ny paragraf - i motsetning til i barnehageloven.

Men desverre så fungerer det ikke slik at dette følges opp på en skikkelig måte i alle kommuner. I min hjemkommune så er det ganske så lang ventetid på å få en sykehjemsplass. Synes du det er en verdig måte å behandle syke og gamle på? Hva som sees på som et adkvat omsorgstilbud tolkes nok vidt forskjellig fra kommune til kommune.

1
Laster...