GARDSDATTRA [sitat…] Og jeg som i mitt enfold trodde folk hadde full anledning til å bo der de vil. Jeg mener også at kommunene er lovpålagt å sørge for at alle innbyggerne i en kommune får de...

Jeg mener også at kommunene er lovpålagt å sørge for at alle innbyggerne i en kommune får den hjelp og det helsestell man behøver.

Og dette fungerer tilfredstillende i samtlige kommuner i dag? Da er det jo rart at det finnes lange ventelister på sykehjemsplass i kommuner.

1
Harald_Jan [sitat…] Hvordan definerer du kvalitetskravet når folk ligger i sin egen avføring. Skal de på do, får de beskjed om å drite i bleia, da betjeningen ikke har tid til å få den pleiet...

Du vet tydeligvis ikke at alderdommens konsekvens er at de kroppslige funksjoner svekkes sånn etterhvert? Det gjør de psykiske funksjonene også.

Dette er en av årsakene til at de eldre må ha stell. Og det får de.

Jeg har aldri sett annet enn at de eldre får godt stell. At det finnes enkelttilfeller der det ikke er så bra, endrer ikke på at de aller aller fleste eldre har det godt.

1
GARDSDATTRA Ser du ikke at dersom det blir spart inn på velferdstilbud, så blir tilbudene krympet slik at de i verste fall kan forsvinne. Det betyr at det blir færre hjemmehjelpere, færre hjem...

Ser du ikke at dersom det blir spart inn på velferdstilbud, så blir tilbudene krympet slik at de i verste fall kan forsvinne.

Dette som du skriver i dette innlegget er jo bare rene spekulasjoner fra din side. Det motsatte med frigjøring av ressurser kan jo like så godt være resultatet. Ingenting i Ødegaard sitt innlegg tilsier at han ønsker det skal bli slik som det du spekulerer i.

1
GARDSDATTRA Du vet tydeligvis ikke at alderdommens konsekvens er at de kroppslige funksjoner svekkes sånn etterhvert? Det gjør de psykiske funksjonene også. Dette er en av årsakene til at de e...

Dette er en av årsakene til at de eldre må ha stell. Og det får de.

Jeg har aldri sett annet enn at de eldre får godt stell. At det finnes enkelttilfeller der det ikke er så bra, endrer ikke på at de aller aller fleste eldre har det godt.

Du følger dårlig med i mediabildet eller? Eksempler på dårlig stell av gamle er framme til stadighet.

1
Ljot Dette du skriver om her kan være mulige konsekvenser av at færre trenger hjemmehjelp. Alternativt, dersom man ikke reduserer bemanningen kan de som fortsatt bor hjemme få bedre hje...

Dette du skriver om her kan være mulige konsekvenser av at færre trenger hjemmehjelp. Alternativt, dersom man ikke reduserer bemanningen kan de som fortsatt bor hjemme få bedre hjelp. Dette kommer an på hvordan våre kjære folkevalgte til slutt prioriterer.

Jeg har absolutt ingen tro på at politikerne vil prioritere på denne måten.

Kommunale tjenester skal lønne seg, dette er like mye forretning som det er velferdstilbud. Høyresiden vil jo også at kommunene skal konkurere med private tilbydere, og den økonomiske biten blir ikke mindre viktig av det. Vet du hva folk egentlig betaler for disse tjenestene?

Og stoppeklokka, har du glemt hvordan Erna kommunalminister i Bondevik 2 innførte den? Effektivitet og innsparing het visa den gang.

Hjemmehjelperne måtte stå og ta tiden på brødskivesmøring og gulvvask, mens hjemmesykepleierne måtte bruke stoppeklokka når de skulle hjelpe og trøste folk på nattestid.

Dette har ikke blitt bedre. Mange steder så må ansatte i hjemmetjenestene også jobbe på institusjon ved siden av.

Blir det ytterligerlige innsparinger, så vil de få enda mindre tid til hjemmebesøk.

Da blir det ikke lengre spørsmål om hvem som trenger hjelp i hjemmet, men hvem som kan få, og hvor mange minutters hjelp de kan få. Og til hva. For det er nemlig ikke slik at hjemmehjelperne får utføre alt av husarbeid. Mindre og mindre har det blitt, og med Frp sitt forslag så blir det tilslutt til intet.

1
Ljot Dette du skriver om her kan være mulige konsekvenser av at færre trenger hjemmehjelp. Alternativt, dersom man ikke reduserer bemanningen kan de som fortsatt bor hjemme få bedre hje...

Men det er ingen grunn til å anta ut fra Ødegaard sitt innlegg slik du gjorde. At det skulle være en villet politikk fra FrP sin side at flere gamle skal tvinges ut av sine hjem.

Det er det all grunn til å anta, dessverre. Du får lære deg å se sammenhengene i et politisk partiprogram/ideologi.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Jeg har absolutt ingen tro på at politikerne vil prioritere på denne måten. Kommunale tjenester skal lønne seg, dette er like mye forretning som det er velferdstilbud. Høy...

Jeg har absolutt ingen tro på at politikerne vil prioritere på denne måten.

Jeg har heller ingen tro på at politikerene til sist vil prioritere slik. Men poenget her var at du tilla Ødegaard og FrP meninger som er helt urimelig å tolke ut fra det han skrev.

Hva saken angår, jeg er slett ikke sikker på at den beste og mest smidige løsningen er å rettighetsfeste enda flere velferdsordninger. Vi vil nok kunne ha råd til det nå, men på sikt er jeg ikke så sikker. Derfor støtter jeg ikke dette forslaget fra FrP.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Det er det all grunn til å anta, dessverre. Du får lære deg å se sammenhengene i et politisk partiprogram/ideologi.

Du får lære deg å se sammenhengene i et politisk partiprogram/ideologi.

Jeg tror ikke det er en så enorm forskjell i kunnskapsnivå om slikt mellom oss to at jeg bør sette meg på skolebenken for å henge med i svingene når du argumenterer. Men det er nok en grunn til at jeg stemmer Høyre og du ikke. Vi er rett og slett ulike og vi prioriterer og ser ting ulikt.

1

Frp har ikke regnet ut hva det vil koste samfunnet å innføre lovfestet rett til sykehjemsplass, men kostnadene er uansett ikke interessante for Jensen.

Det er interessant at Siv Jensen vil innføre lovfestet rett til sykehjemsplass. Det er enda mer interessant å få vite hva Erna Solberg vil, for det er Høyre som bestemmer hvor skapet skal stå i 2013.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Jeg har absolutt ingen tro på at politikerne vil prioritere på denne måten. Kommunale tjenester skal lønne seg, dette er like mye forretning som det er velferdstilbud. Høy...

Jeg har absolutt ingen tro på at politikerne vil prioritere på denne måten. Kommunale tjenester skal lønne seg, dette er like mye forretning som det er velferdstilbud. Høyresiden vil jo også at kommunene skal konkurere med private tilbydere, og den økonomiske biten blir ikke mindre viktig av det. Vet du hva folk egentlig betaler for disse tjenestene? Og stoppeklokka, har du glemt hvordan Erna kommunalminister i Bondevik 2 innførte den? Effektivitet og innsparing het visa den gang. Hjemmehjelperne måtte stå og ta tiden på brødskivesmøring og gulvvask, mens hjemmesykepleierne måtte bruke stoppeklokka når de skulle hjelpe og trøste folk på nattestid.

Hva vil Erna og Høyre i 2013?

1
GARDSDATTRA [sitat…] Og jeg som i mitt enfold trodde folk hadde full anledning til å bo der de vil. Jeg mener også at kommunene er lovpålagt å sørge for at alle innbyggerne i en kommune får de...

Det er ingen som nekter deg å bo der du vil.

Jeg har også vært borti en gammel dame (jeg våger meg å bruke ordet gammel når man er over 85 år) som bodde i et gammelt hus uten innlagt vann eller strøm. Hun hadde utedo, og hadde hobby med å mate rotter - så huset var infisert av rotter i alle kriker og kroker. Det så ikke ut.

Nå er problemet med urenslige hus etc. et vanligere fenomen blandt yngre brukere faktisk, men kommunene står helt fritt til å vedta reglement for tjenestene som legger plikter på tjenestemottakere.

Altså; du kan bo der du vil, men kommunen kan lage reglement som innskrenker hvilke tjenester du kan få og hva slags plikter du som tjenestemottaker har.

Slik må det være. Eller mener du folk skal bare ta seg til rette slik de måtte ønske og likevel kreve at kommunen bruker enorme ressurser på å hjelpe dem?

1
SIG100 Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at planen i Gjløvik innebærer en økning i dementplasser og etablering av 100 døgnbemannede omsorgsplasser? Totalte døgnbemannede plasser s...

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at Frp på Gjøvik foreslår å kutte kraftig i området helse- og omsorg med rundt 15 millioner årlig for å finansiere sine kutt i eiendomskatten?

Det eneste som betyr noe, er hva hva Erna og Høyre vil. Frp sine forslag har dessverre ikke tilslutning fra Erna.

1
SIG100 [sitat…] Som tidligere nevnt - Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby...

Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby dette lå der også i den gamle kommunehelseloven, om enn ikke så i klartekst. Det er derfor ikke noe behov for å innføre noen ny paragraf - i motsetning til i barnehageloven.

Behovet er der, fordi en tildelingsenhet i en kommune er mye mye strengere når det gjelder tildeling av sykehjemsplass enn i en annen kommune.

Urettferdig kalles dette i store deler av Norge!

2
Jøran_Ødegaard Null kr. Siden valget er i september 2013 og de rødgrønne partiene ikke vil kan det ikke innføres direkte statlig finansiering av sykehjemsplasser i 2013. Hvis FrP vinner valget i...

Hvis FrP vinner valget i september 2013 kan det være mulig å innføre det i 2014, men lite trolig. Kanskje som prøveprosjekt i mindre skala. Tidligst innføring og dermed også helfinansiering vil kunne skje i 2015 om alt klaffer. Det innebærer blant annet at FrP blir store nok etter valget til å holde kontroll på Høyre som i utgangspunktet ikke vil ha dette systemet.

Helt rett. Det er Erna og Høyre som vil bestemme dette i 2013 fordi de nå er dobbelt så store som Frp ifølge meningsmålingene.

Erna har satt foten ned for lovfestet rett til en sykehjemsplass.

1
Sponvika Nei , det Ljot skriver er et faktum, det er bare å lese innleggene dine. At du fortsatt står fjellstøtt på ditt personpåhopp og stråmenn forteller bare mer om deg, usmakelig kaller...

Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hverandre.

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

For det vil alltid finnes de som aller helst vil bo sine siste dager på et sykehjem, og det vil alltid finnes de som aller helst vil bo hjemme.

Jeg mener begges vilje bør oppfylles så langt det er råd, men uten at de pårørende skal slite vettet av seg.

1
DenSisteBohem Tja, SV, SP og AP hadde da penger nok til å lovbestemme retten til barnehageplass. De eldre på sykehjem betaler mye høyere egenandeler enn barnefamiliene gjør. Opp med egenandelen...

Tja, SV, SP og AP hadde da penger nok til å lovbestemme retten til barnehageplass.

Dette er ikke sammenlignbart. For førskolebarn er saken klar: De kan ikke klare seg selv og trenger tilsyn. Enten av foreldre, barnepasser eller barnehage. Dermed vet vi hvor stort barnehagebehovet er, det er bare å telle antall barn og regne med at nesten alle ønsker barnehageplass.

Det er en helt annen situasjon for de eldre. Mange kan klare seg selv, og ønsker å klare seg selv. Noen trenger bare litt hjelp, noen litt mer og noen trenger sykehjem. Hvis man lovfester retten til sykehjem hvor staten skal betale, hva da med hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Hvis kommunene skal betale dette selv, kommer de de til å satse på mest mulig på sykehjem (som staten betaler) og minst mulig på hjemmehjelp (som de betaler selv). Det blir en veldig dyr løsning for samfunnet og veldig lite tilfredsstillende for de gamle som kunne klart seg selv.

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

Man må ha sykehjemskø for å opprettholde en god kvalitet i de hjemmebaserte tjenester? Har du snakket med hjemmesykepleien i det siste?

Se for deg alle pleiere som jobber i helse og omsorg i en kommune. Dette er arbeidsressursen vi har til å hjelpe de som trenger hjelp i kommunen. Tror du kvaliteten på tjenestene blir bedre eller dårligere dersom mange pleiere må bruke lang tid på å kjøre bil mellom hver pasient? Og; for de som faktisk kjører rundt i bil; tror du kvaliteten på det disse kan yte blir bedre eller dårligere om de har brukere som er sterkt pleietrengende og som opptar store deler av deres tid og dermed går ut over tiden til andre brukere?

Det finnes ikke forskjell mellom sykehjem og "omsorgsbolig med heldøgnsbemanning", annet enn de rettigheter man mister gjennom lovverket. Du må flytte uavhengig om ditt nye hjem heter "omsorgsbolig" eller "sykehjem".

Det dukker stadig opp nye bofelleskaper, også i privat regi, som er glimrende alternativer for de som vil planlegge livet sitt for alderdommen. Alt i et plan, romslige og praktiske løsninger for hjelpemidler, mulighet for å kjøpe kaffe og måltider på stedet, og ikke minst mulighet til å treffe andre mennesker. Jeg vet ikke om du aner hvor mange eldre som sitter ensomme rundt omkring i store hus eller leiligheter..

Slike tiltak, som også er et privat ansvar, gjør deg istand til å "bo hjemme lengst mulig" - men samtidig må man huske på at langtidsplass på sykehjem også er hjemmet til vedkommende som bor der.

1
GGråstein [sitat…] Dette er ikke sammenlignbart. For førskolebarn er saken klar: De kan ikke klare seg selv og trenger tilsyn. Enten av foreldre, barnepasser eller barnehage. Dermed vet vi h...

Det er en helt annen situasjon for de eldre. Mange kan klare seg selv, og ønsker å klare seg selv. Noen trenger bare litt hjelp, noen litt mer og noen trenger sykehjem. Hvis man lovfester retten til sykehjem hvor staten skal betale, hva da med hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Hvis kommunene skal betale dette selv, kommer de de til å satse på mest mulig på sykehjem (som staten betaler) og minst mulig på hjemmehjelp (som de betaler selv). Det blir en veldig dyr løsning for samfunnet og veldig lite tilfredsstillende for de gamle som kunne klart seg selv.

FrP fortsetter med sitt forslag om å statlig finansiering, men det er ingenting i veien for klarere rettighet i lovverket til å få sykehjemsplass den dagen du trenger det og ønsker det, uten at man er enig i FrP's finansieringsmodell.

Dette er viktig i en tid hvor mange kommuner forsøker seg med diverse institusjoner som blir definert som "hjemmetjenester" for å spare penger og overføre utgifter til pasienter og stat.

1
anyway2 [sitat…] nettopp... Frps flåseri i slike saker er enormt. Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

De fleste budsjett bør tåle kostnadene med å behandle våre eldre på en verdig måte. Da er der nok en del andre ting man kan kutte ned på.

1
Laster...