Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Nå er det vel startet ca et uendelig antall tråder om norsk samferdsels- og spesielt veipolitikk, så hvorfor denne tråden, spør sikkert noen? Vel, svaret har to deler. Del en er at min vinkling forhåpentligvis er litt annerledes. Del to er ren nostalgi: Mens jeg har bedrevet litt mye oppussing av leiligheten, har jeg ryddet i hytt og vær, og en av de tingene som dukket opp, var NAF Veibok anno 1989...

For å ta nostalgien først: 89-utgaven var den siste jeg leste utelukkende som passasjer og den første jeg leste som sjåfør (for å avskilte de mest vrangvillige; ikke mens jeg kjørte...). Da jeg begynte å bla i den, ble jeg slått av to ting: 1. Hvor mye som faktisk har skjedd mht veinettet og 2. Hvor lite som har skjedd. En selvmotsigelse, opplagt, men jeg skal se om jeg klarer å oppklare det jeg mener med et par-tre avsnitt...

NAF-boka fra 89 skulle egentlig kommet ut i 88, men NAF utsatte den ett år fordi "det var så mange nye veiprosjekter som ble åpnet". Var det virkelig tilfelle? Vel, noe var det. Vålerengatunnelen var stort sett ny, det samme med en del E6- og E18-motortrafikkveier i Akershus, Østfold og Vestfold. Daværende E18 Stavanger-Sandnes ble forlenget, E18 fikk mer motortrafikkvei på Sørlandet, i Bergen var Fløyfjellstunnelen ny, og både Vestlandet og Nord-Norge fikk en del nye bruer og tunneler mot slutten av 80-tallet, f.eks. fikk Ålesund fergefri link til Vigra.

Jeg kunne selvsagt listet opp mange fler, men likevel... Var dette det ekstraordinære man utsatte Veiboka ett år for? Tydeligvis. Man hadde altså ikke gjort spesielt mye i årene forut.

Men hva så? Jeg sa jo både at mye har skjedd og at nesten ingenting har skjedd på de 24 årene som har gått. Hvordan henger dette sammen? Det første handler mest om å kikke på kartet utover landet. Det ser ikke ut til at spesielt mye har skjedd på E6 nord for Trondheim, f.eks., men enhver som har kjørt der, vet at en del har skjedd (Saltfjellet, Saltdalen, Korgfjellet etc...) - selv om det er mye som står igjen. Men samtidig har virkelig ingenting skjedd på altfor mange steder: Rv 3 er den samme gamle, tross eksplosiv trafikkøkning, det samme gjelder E6 Hamar-Trondheim, E18/E39 Kristiansand-Sandnes og mange andre strekninger, ikke minst på sekundærveinettet i og rundt byene.

Hovedveinettet i byene er faktisk en litt annen historie. Både i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Drammen har mye skjedd. Vi har omtrent tre ganger så mye motorvei som i 1989, og vi kan f.eks. kjøre fergefritt Oslo-Bergen, til Sandnessjøen, Lofoten, Kristiansund osv, og det er bygget mange nye bruer og tunneler av mer eller mindre meningsfull karakter rundt omkring det ganske land.

Dette skrives ikke for å unnskylde eller anklage noen av regjeringene de siste 30 årene, men for å foreta en liten realitetsorientering. Mye har skjedd, men altfor mye mangler, spesielt mht det interregionale hovedveinettet som linker Oslo med andre landsdeler. Denne tråden tar heller ikke opp bompenger, til det har man mange andre mulige tråder. Så hva er det jeg egentlig vil komme med..? Utover virkelighetsbeskrivelse..? Lite eller ingenting..?

Joda, jeg vil si noe. En ting kommer nemlig tydelig fram, og det er at det er langt lettere for (lokal-)politikere å få gjennom store prestisjeprosjekter enn å få til en systematisk nettverksutvikling som tjener flest mulig. Det aller mest slående eksemplet i dag, er fergefri E39. I 1989 besto det som i dag er E39 av seks (eller sju, litt ettersom hvor mange fliser man vil spikke) riksveier, i dag ser man plutselig på veien som Norges viktigste samferdselsprosjekt...

Men er ikke det nettopp å bygge nettverket jeg maser om? På sett og vis, jo, det er bare det at det er ekstremt dyrt, 150 milliarder bare for fjordkryssingene. Selv i en fantasiverden der penger kommer fra oven, må man prioritere. Enkelte av delprosjektene er i og for seg vettuge og bør definitivt prioriteres, andre er ren galskap. Samfunnsøkonomisk hadde det vært langt mer fornuftig å prioritere Oslo-Kristiansand-Stavanger(-Haugesund-Bergen), Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og antagelig også Trondheim-Tromsø, for ikke å snakke om vei- og kollektivutbygging i byene. Men altså ikke. Megabruer over vestnorske fjorder er bare så mye kulere.

Tilbake til utgangspunktet. Mye har faktisk skjedd siden 1989, men tenkningen er og blir den samme. Noe mer penger har blitt brukt og noe har muligens blitt brukt mer fornuftig, men før vi innser at lokal- og regionalpolitiske hensyn bør vike for overordnede samfunnsbehov, kommer vi til å fortsette med mer av det samme. Kommer det til å endre seg med høstens varslede regjeringsskifte? Av en eller annen grunn er jeg skeptisk, gitt...

6
30 svar

30 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Spike11

Dette blir siste gang jeg henter opp igjen denne tråden, men ettersom jeg tok meg tid til å sjekke partienes programmer, et par små kommentarer:

Jeg tok nemlig feil mht FrPs syn på OPS. De er nemlig for det. Dog er det vel grunn til å anta at finansieringsmodellen av de tre prosjektene som allerede er gjennomført, er verre. Samtlige er bompengefinansiert, og det er liten grunn til å anta at det vil endres i neste runde. FrP har imidlertid lagt til en liten disclaimer vedrørende privatfinansierte veiprosjekter, uten at det egentlig endrer mye på saken.

Det mest interessante med å lese programmene, er likevel hvor lite forpliktende de er mht samferdsel. FrPs eneste klare valgløfte er 130 km/t på motorveier, et løfte som uansett blir skutt ned av alle de andre partiene. Kort og ustrukturert: Høyre er på sett og vis litt tydeligere, da de vil ha en egen motorveiplan, reversering av 2010-reformen som gjorde riksveier til fylkesveier, OPS-prosjekter og statlig fullfinansierte prosjekter. Venstre går for forsert utbygging av Kyststamveien, Sp vil bruke mer penger til rassikring og vedlikehold, KrF vil ha OPS og mer til distriktene, Ap vil bruke mer penger og ønsker prosjektfinansiering...

Det interessante her er at prosjektfinansiering på siden av statsbudsjettet kan bli en realitet - uavhengig av hvem som vinner valget. Det er i tilfelle en meget positiv utvikling. Resten er imidlertid verre å ha oversikt over, dog er det sannsynlig at vi får OPS-prosjekter med en Høyreledet regjering. Videre er det også meget sannsynlig at hovedveiene vil prioriteres og at vi sakte, men sikkert vil få en del anstendige hovedveier mellom landsdelene. Kanskje vil også vedlikeholdet få seg et lite løft.

Det er imidlertid verre stilt med storbyer og regionale hovedveier...

1

HyperNova

Så lenge det gamle tankegodset til Ap og Høyre får fortsette så blir det nok bare kjerreveier her i landet, der i gården tenker de jo bare på "handlingsregelen" og å redde verden for alt som er fælt.

1

Terten_4

Kommer det til å endre seg med høstens varslede regjeringsskifte? Av en eller annen grunn er jeg skeptisk, gitt...

Det kommer til å endre seg fordi de borgelige tenker anneledes. Pengene skaffes om nødvendig med lån, og veien bygges raskt.

Sosialistisk tenking: En 20 åring skal bygge hus. Hver år har han noen penger til overs, og han skaffer seg noen mursteiner hvert år. Som 67 åring står huset ferdig.

Borgelig tenking: 20 åringen låner penger, og huset står ferdig på kort tid.

1

Keva

Det kommer til å endre seg fordi de borgelige tenker anneledes.

Jassågitt?

Og av de store, nasjonalt viktige utbyggingene under tidligere borgerlige regjeringer nevner du i fleng:__________ (fyll gjerne ut)?

1

Terten_4

viktige utbyggingene under tidligere borgerlige regjeringer

Motorvei Grimstad - Kristiansand. Raskt og billig. Dessverre ble utviklingen deretter stoppet av 8 år med vannstyre, men snart stiger en ny sol over landet.

1

eltorg

Sosialistisk tenking: En 20 åring skal bygge hus. Hver år har han noen penger til overs, og han skaffer seg noen mursteiner hvert år. Som 67 åring står huset ferdig.

Så det er INGEN sosialister som bygger hus i Norge?

1

Romario89

Borgelig tenking: 20 åringen låner penger, og huset står ferdig på kort tid

men 20-åringen kan dessverre ikke betale avdrag/renter på det store lånet lenger som 27-åring. Han slås konkurs, og huset blir tvangssolgt.

1

eltorg

Joda, jeg vil si noe. En ting kommer nemlig tydelig fram, og det er at det er langt lettere for (lokal-)politikere å få gjennom store prestisjeprosjekter enn å få til en systematisk nettverksutvikling som tjener flest mulig. Det aller mest slående eksemplet i dag, er fergefri E39. I 1989 besto det som i dag er E39 av seks (eller sju, litt ettersom hvor mange fliser man vil spikke) riksveier, i dag ser man plutselig på veien som Norges viktigste samferdselsprosjekt... Men er ikke det nettopp å bygge nettverket jeg maser om? På sett og vis, jo, det er bare det at det er ekstremt dyrt, 150 milliarder bare for fjordkryssingene. Selv i en fantasiverden der penger kommer fra oven, må man prioritere. Enkelte av delprosjektene er i og for seg vettuge og bør definitivt prioriteres, andre er ren galskap. Samfunnsøkonomisk hadde det vært langt mer fornuftig å prioritere Oslo-Kristiansand-Stavanger(-Haugesund-Bergen), Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og antagelig også Trondheim-Tromsø, for ikke å snakke om vei- og kollektivutbygging i byene. Men altså ikke. Megabruer over vestnorske fjorder er bare så mye kulere.

Må si at dette var et sjeldent edruelig innlegg ang. samferdsel på VGD!

Helt uten politiske slagord og floskler.

Er til en viss grad enig med betraktningene dine om E39 og fjordkryssinger. Men det jeg savner i samferdselssektoren er vyer og tanker om fremtiden. Da er det forfriskende med store tanker om enkelte viktige veier som for E39.

Det som først og fremst er viktig med den veien er å oppgradere den til en vei med gul midtstripe hele veien og ikke minst få gjort ferdig veien sørover fra Bergen.

Så får kanskje fjordkryssingene vente litt.

1

Spike11

Er til en viss grad enig med betraktningene dine om E39 og fjordkryssinger. Men det jeg savner i samferdselssektoren er vyer og tanker om fremtiden. Da er det forfriskende med store tanker om enkelte viktige veier som for E39. Det som først og fremst er viktig med den veien er å oppgradere den til en vei med gul midtstripe hele veien og ikke minst få gjort ferdig veien sørover fra Bergen. Så får kanskje fjordkryssingene vente litt.

Vyer er viktige, men jeg foretrekker at man prioriterer det som er viktigst for samfunnet først. Det er vettugt å bruke penger på en fergefri link mellom Stavanger og Bergen, det er definitivt vettugt å bygge ut E39 til anstendig stamvei, men fjordkryssinger til titalls milliarder der årsdøgntrafikken ikke overstiger 2000..? Det finnes mange viktigere og verdigere prosjekter.

2

Spike11

Her er forresten en side med en del fascinerende stoff:

http://www.riksvei.no/#start

Synes spesielt enkelte av filmklippene er illustrerende (se forskjellene mellom Sverige og Norge, f.eks.), men også bildene fra 60-tallet forteller en historie om utviklingen i norsk veibygging: det skjedde faktisk en del på 60- og 70-tallet. Dessverre gikk vi deretter inn i en lengre periode hvor nye veier var prestisjeprosjekter som særlig lokalpolitikere kunne skryte av. Konsekvensene er nevnt i åpningsinnlegget.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...