E18/E39 Kristiansand-Sandnes og mange andre strekninger, ikke minst på sekundærveinettet i og rundt byene.

Du har rett i mange av dine betrakninger, men her bommer du kraftig. Det viktigste er at veien over kvinesdal er "fjernet", og erstattet med bro over fedafjorden - den nye veinen sparer minst 15-20 minutter...

1
Tioman2 [sitat…] Du har rett i mange av dine betrakninger, men her bommer du kraftig. Det viktigste er at veien over kvinesdal er "fjernet", og erstattet med bro over fedafjorden - den nye...

Joda, jeg er fullstendig klar over denne snarveien, har også kjørt den, men sammenlignet med mye annet, blir det småtteri. Og dessuten må man spørre seg om hvorfor jobben ikke ble gjort litt mer ordentlig når den først ble gjort... Snakker ikke firefelts motorvei, men motortrafikkvei, fortrinnsvis midtdelt, ville absolutt vært meningsfullt

Edit: jeg burde uansett nevnt prosjektet!

1

noe var det. Vålerengatunnelen var stort sett ny, det samme med en del E6- og E18-motortrafikkveier i Akershus, Østfold og Vestfold.

Ingen motorvei åpnet i Vestfold før i 2001.

1

Her er forresten en side med en del fascinerende stoff:

http://www.riksvei.no/#start

Synes spesielt enkelte av filmklippene er illustrerende (se forskjellene mellom Sverige og Norge, f.eks.), men også bildene fra 60-tallet forteller en historie om utviklingen i norsk veibygging: det skjedde faktisk en del på 60- og 70-tallet. Dessverre gikk vi deretter inn i en lengre periode hvor nye veier var prestisjeprosjekter som særlig lokalpolitikere kunne skryte av. Konsekvensene er nevnt i åpningsinnlegget.

1

Jeg drar vanligvis ikke opp gamle tråder - iallfall ikke egne - men siden denne legger grunnlaget for det jeg gjerne vil diskutere, prøver jeg meg likevel.

Jeg skrev i trådstarten at jeg ikke har spesielt stor tro på at et (høyst sannsynlig) regjeringsskifte vil endre spesielt mye mht samferdselspolitikken. Det står jeg ved, og jeg skal prøve å forklare hvorfor, samtidig som jeg vil gå gjennom de endringer jeg faktisk tror at kommer. Jeg starter med det første:

Høyre kommer til å dominere en ny regjering, uansett hvordan den blir seende ut. De ønsker opplagt en del mer veibygging, men de er et såkalt "økonomisk ansvarlig" parti som ikke aksepterer noen dramatisk endring i bruk av oljepenger. De er imidlertid for OPS-prosjekter, ikke minst når det gjelder opplagt lønnsomme prosjekter, og de vil generelt ha et større fokus på stamveier, spesielt tungt trafikkerte sådanne.

Problemet med det er at deres støttepartier ikke er enige i disse tankene. FrP vil ha enda mer vei, men den skal statsfinansieres. OPS er ikke deres greie. Sentrum vil nok støtte OPS, men de er mindre glade i fokus på de sentrale områdene.

En viss konsensus kan man nok oppnå, og jeg er ikke i tvil om at utbygningstakten vil øke noe. Men dramatiske endringer forutsetter dramatiske grep, og de vil ikke komme med Høyre. Signalene som sendes er imidlertid viktige, og jeg ser derfor for meg en del lakmustester, både mtp enkeltprosjekter og større, mer langsiktige prioriteringer.

Det siste handler f.eks. om man er villige til å overoppfylle bevilgningsbehovene i NTP fra 2014-budsjettet. Videre er det viktig å se hvilke signaler som sendes i anledning viktige større utbyggingsprosjekter som E6 i Trøndelag og E39 i Rogaland og Vest-Agder. Vil Høyre gå lenger enn KVUene som foreligger og gå inn for firefelts motorvei Mandal-Sandnes og Trondheim-Steinkjer, f.eks.? Økning i budsjetter til vedlikehold samt utbygging av moderat til tungt trafikkerte nøkkelveier utover det som prioriteres i NTP, vil naturligvis også representere klare signaler.

Likevel, for meg er den aller viktigste lakmustesten Mosseveitunnelen. Alle, inkludert de som beregner ting hos TØI, er enige om at det er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Norge, om ikke det aller mest lønnsomme. Problemet er at selv en lightutgave med to kollektivfelt er nedprioritert i Oslopakke 3 og at man har vært uvillig til å øke kapasiteten inn mot Oslo...

Det er naturligvis fullt mulig - og det har blitt foreslått flere ganger før - å sette i gang statlig eller OPS-finansiert utbygging på siden av Oslopakken, og gjør man det, signaliserer man overtydelig at en ny virkelighet er på gang. Men da velger man i praksis å overstyre lokalt demokrati, noe jeg har vondt for å se. Jeg er likevel meget spent, da dette er et felt der mange har ekstreme forventninger til en ny regjering...

1
Spike11 Jeg drar vanligvis ikke opp gamle tråder - iallfall ikke egne - men siden denne legger grunnlaget for det jeg gjerne vil diskutere, prøver jeg meg likevel. Jeg skrev i trådstarten...

Likevel, for meg er den aller viktigste lakmustesten Mosseveitunnelen. Alle, inkludert de som beregner ting hos TØI, er enige om at det er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Norge, om ikke det aller mest lønnsomme. Problemet er at selv en lightutgave med to kollektivfelt er nedprioritert i Oslopakke 3 og at man har vært uvillig til å øke kapasiteten inn mot Oslo...

Veibygging er egentlig altfor viktig til at politikere burde fått håndtert det.

4

Joda, jeg vil si noe. En ting kommer nemlig tydelig fram, og det er at det er langt lettere for (lokal-)politikere å få gjennom store prestisjeprosjekter enn å få til en systematisk nettverksutvikling som tjener flest mulig. Det aller mest slående eksemplet i dag, er fergefri E39. I 1989 besto det som i dag er E39 av seks (eller sju, litt ettersom hvor mange fliser man vil spikke) riksveier, i dag ser man plutselig på veien som Norges viktigste samferdselsprosjekt... Men er ikke det nettopp å bygge nettverket jeg maser om? På sett og vis, jo, det er bare det at det er ekstremt dyrt, 150 milliarder bare for fjordkryssingene. Selv i en fantasiverden der penger kommer fra oven, må man prioritere. Enkelte av delprosjektene er i og for seg vettuge og bør definitivt prioriteres, andre er ren galskap. Samfunnsøkonomisk hadde det vært langt mer fornuftig å prioritere Oslo-Kristiansand-Stavanger(-Haugesund-Bergen), Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og antagelig også Trondheim-Tromsø, for ikke å snakke om vei- og kollektivutbygging i byene. Men altså ikke. Megabruer over vestnorske fjorder er bare så mye kulere.

Må si at dette var et sjeldent edruelig innlegg ang. samferdsel på VGD!

Helt uten politiske slagord og floskler.

Er til en viss grad enig med betraktningene dine om E39 og fjordkryssinger. Men det jeg savner i samferdselssektoren er vyer og tanker om fremtiden. Da er det forfriskende med store tanker om enkelte viktige veier som for E39.

Det som først og fremst er viktig med den veien er å oppgradere den til en vei med gul midtstripe hele veien og ikke minst få gjort ferdig veien sørover fra Bergen.

Så får kanskje fjordkryssingene vente litt.

1
eltorg [sitat…] Må si at dette var et sjeldent edruelig innlegg ang. samferdsel på VGD! Helt uten politiske slagord og floskler. Er til en viss grad enig med betraktningene dine om E39 og...

Er til en viss grad enig med betraktningene dine om E39 og fjordkryssinger. Men det jeg savner i samferdselssektoren er vyer og tanker om fremtiden. Da er det forfriskende med store tanker om enkelte viktige veier som for E39. Det som først og fremst er viktig med den veien er å oppgradere den til en vei med gul midtstripe hele veien og ikke minst få gjort ferdig veien sørover fra Bergen. Så får kanskje fjordkryssingene vente litt.

Vyer er viktige, men jeg foretrekker at man prioriterer det som er viktigst for samfunnet først. Det er vettugt å bruke penger på en fergefri link mellom Stavanger og Bergen, det er definitivt vettugt å bygge ut E39 til anstendig stamvei, men fjordkryssinger til titalls milliarder der årsdøgntrafikken ikke overstiger 2000..? Det finnes mange viktigere og verdigere prosjekter.

2

Kommer det til å endre seg med høstens varslede regjeringsskifte? Av en eller annen grunn er jeg skeptisk, gitt...

Det kommer til å endre seg fordi de borgelige tenker anneledes. Pengene skaffes om nødvendig med lån, og veien bygges raskt.

Sosialistisk tenking: En 20 åring skal bygge hus. Hver år har han noen penger til overs, og han skaffer seg noen mursteiner hvert år. Som 67 åring står huset ferdig.

Borgelig tenking: 20 åringen låner penger, og huset står ferdig på kort tid.

1
Terten_4 [sitat…] Det kommer til å endre seg fordi de borgelige tenker anneledes. Pengene skaffes om nødvendig med lån, og veien bygges raskt. Sosialistisk tenking: En 20 åring skal bygge h...

Jeg er redd dine tanker om hva som er "borgerlig" og "sosialistisk" tenkning vil få seg en liten trøkk de nærmeste årene. De burde egentlig ha fått det for lenge siden, faktisk, da det har vært nokså tydelig tverrpolitisk enighet om (manglende) prioriteringer av samferdsel siden 60-tallet.

Faktisk var det den borgerlige regjeringsovertakelsen i 1965 som begravde de store visjonene om utbygging av et nasjonalt norsk hoved- og motorveinett. Ambisjonene døde så, og siden da har vi sett klattvis utbygging av hovedveiene samt prestisjeprosjekter i distriktene for å sikre gjenvalg av politikere. Uavhengig av regjeringsfarge.

1

Så lenge det gamle tankegodset til Ap og Høyre får fortsette så blir det nok bare kjerreveier her i landet, der i gården tenker de jo bare på "handlingsregelen" og å redde verden for alt som er fælt.

1
Terten_4 [sitat…] Motorvei Grimstad - Kristiansand. Raskt og billig. Dessverre ble utviklingen deretter stoppet av 8 år med vannstyre, men snart stiger en ny sol over landet.

Dessverre ble utviklingen deretter stoppet av 8 år med vannstyre, men snart stiger en ny sol over landet.

Av Norges drøyt 400 km motorvei, er ca 150 km åpnet de siste åtte årene. Ytterligere ca 50 km er under bygging, og opp mot 100 km har kommet så langt i planarbeidet at bygging snart blir en realitet. Kommentar?

For all del, de rødgrønne kunne opplagt gjort mer, og progresjonen er ikke imponerende i et internasjonalt perspektiv. Likevel har ingen norsk regjering fullført, igangsatt og planlagt mer motorvei enn nettopp denne.

1
Terten_4 [sitat…] Ja, det har jo sosialiste klart. Årlige mikrobevilgninger over samferdselsdep. som utgjør en brøkdel av hva bilistene har betalt inn i bilavgifter. Landeveisrøveri med død...

Hvis du ønsker å debattere med meg i en forsøksvis seriøs tråd, ville det vært en fordel om du tok for deg det jeg sier. Slagord om hvem som har gjort hva kan du ta med deg til andre tråder og andre debattanter. Jeg har, for ordens skyld, ikke skrevet ett eneste ord om hvordan "sosialistene" har finansiert noe som helst.

Det jeg imidlertid har gjort, er å be om en kommentar til noen faktaoplysninger som strider mot det du hevder. Men du er fortsatt ikke interessert i å ta den debatten?

1
Terten_4 [sitat…] Motorvei Grimstad - Kristiansand. Raskt og billig. Dessverre ble utviklingen deretter stoppet av 8 år med vannstyre, men snart stiger en ny sol over landet.

Motorvei Grimstad - Kristiansand.

Kristiansand - Grimstad på 5 - 6 mil var alt du klarte å komme opp med, ja...

Du har jo virkelig vist oss at blå regjeringer har foretatt store, nasjonalt viktige og overbyggende utbygginger - eller innså du kanskje at TS har et poeng?

1
Laster...