Spike11 [sitat…] Nei, hvis du først skal parafrasere det jeg skriver, er det lurt å gjøre det rett. Jeg skrev at Keynes' (og Roosevelts...) tanker om økonomisk organisering, førte til en ø...

70-tallet var en stor krise, men det er no så.

jeg tror ikke du forstår hva jeg skrev. Jeg skrev at statsgarantier for finansnæringen er en av hovedårsakene til dagens krise. Denne politikken ble innført på 90-tallet. Hvorfor i alle dager skal en gå inn å redde et hedgefond som LTCM?

Forstår du at det å fjerne risiko fører til at folk blir mer grådige?

Hvis du skal dra lengre tilbake i tid. Så skjedde den industrielle revolusjonen ikke i UK ved en tilfeldighet, den skjedde pga kapitalismen

1
focusen1 70-tallet var en stor krise, men det er no så. jeg tror ikke du forstår hva jeg skrev. Jeg skrev at statsgarantier for finansnæringen er en av hovedårsakene til dagens krise. Denne...

Nei, problemet er at finanskapitalen har fått lov til å løpe helt løpsk og dermed sikre sine fantasiverdier ikke bare i realverdiene i ulike firmaer, men i statsobligasjoner. Statene er - akkurat som firmaer i tidligere tider - ute av stand til å stå ansvarlige for en økonomi minst ti ganger større enn realøkonomien. Forskjellen er at i 1929 var det banker og bedrifter som gikk på trynet. I dag er det hele stater...

Grådigheten i kapitalismen skapes ikke av nasjonalstater. Den skapes av systemet selv. En del mener t.o.m. at det er et gode.

Edit: Krisen på 70-tallet ble skapt av et forhold utenfor den kapitalistiske verden, noe det viste seg at man ikke kunne kontrollere, men som likevel hadde ekstrem stor betydning, nemlig oljen.

1
Spike11 Har visst ikke besvart dette innlegget, og siden jeg forsøker å ta alle seriøse svar på alvor, here goes: Realismen i min idealistiske overbevisning er, som jeg også sier, høyst tv...

Jeg forstår hvor du vil hen og at dette mer enn noe annet er et tankeeksperiment, jeg mener uansett at vi faller tilbake på menneskers natur. Om vi ser på land i litt større nød enn oss, så ser vi jo kanskje hvordan verden vil bli den dagen systemet ramler sammen? Der er det den sterkestes rett som gjelder. Jeg tror ikke at noen få "kloke hoder" kan endre dette. Jeg tror Maslows behovspyramide gir et ganske godt bilde i så måte. Jeg tror ikke det er for mye for langt å si at dess lenger ned vi kommer, dess mer egoistiske blir vi.

Personlig tror jeg ikke vi vil få se noen fullstendig kollaps av systemene slik de er i dag. Det er klart at den kapitalistiske modellen vi har i det store og hele er en form for pyramidespill, der det kun er de på toppen som sitter igjen med det meste av verdiene. Jeg tror bare ikke dette vil ramle sammen. Verdiene vil gradvis forflytte seg til andre deler av verden, mens de som før var rike vil havne i en litt "fattigere" posisjon, men ikke helt ned.

Jeg tror basicly at det du beskriver er en utopi og vil forbli nettopp det, siden vi aldri vil få et homogent samfunn der alle ønsker, tenker og gjør det samme.

2
Spike11 Nei, problemet er at finanskapitalen har fått lov til å løpe helt løpsk og dermed sikre sine fantasiverdier ikke bare i realverdiene i ulike firmaer, men i statsobligasjoner. State...

Du forstår fortsatt ikke hva jeg skrev, ei heller svarer du på spørsmålet mitt.

grunnen til at finansnæringen har løpt løpsk er at en har fjernet risikoelementet som motvekt mot grådigheten.

Viste du at finansnæringen i UK var PRIVAT regulert frem til 80 tallet, det var Thatcher som innførte STATLIG regulering? Siden da har det kommet mange nye statlige reguleringstiltak

1
Nattevakt Markedskreftene har vist seg alt for egoistiske og uansvarlige til å kunne styre seg selv, så jeg mener en statlig regulert markedskapitalisme er veien å gå. Dette fordi jeg ikke s...

Hva er mer ansvarlig enn at folk selv bærer konsekvensene av sine egne handlinger, slik det vil være i et kapitalistisk samfunn?

“It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.” Hva menes med for egoistisk? Egoisme betyr å handle i sin rasjonelle egeninteresse. Hvordan kan man få for mye av dette? Hvem sin interesse skal man være opptatt av?

Det er ikke noe skille mellom folk og marked. Et marked er ikke noe mer enn mange menneskers frivillige handel og interaksjon med hverandre. Folk har mulighet til å regulere markedet. De kan selv bestemme hva de vil kjøpe og selge og hva de ikke vil kjøpe og selge. Slik kan folk regulere markedet.

1
totem Jeg forstår hvor du vil hen og at dette mer enn noe annet er et tankeeksperiment, jeg mener uansett at vi faller tilbake på menneskers natur. Om vi ser på land i litt større nød en...

Jeg tror basicly at det du beskriver er en utopi og vil forbli nettopp det, siden vi aldri vil få et homogent samfunn der alle ønsker, tenker og gjør det samme.

Du har gode poenger, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig. Skal gi deg et lengre svar senere.

1
focusen1 Du forstår fortsatt ikke hva jeg skrev, ei heller svarer du på spørsmålet mitt. grunnen til at finansnæringen har løpt løpsk er at en har fjernet risikoelementet som motvekt mot gr...

Du forstår fortsatt ikke hva jeg skrev, ei heller svarer du på spørsmålet mitt.

Jeg forstår fullt ut det jeg skriver, og spørsmålet er besvart, gitt at du forstår det jeg skriver, da...

Verdensøkonomien er naturligvis liberalisert på en helt annen måte i dag enn for 20 eller 30 år siden og enkeltstatenes mulighet til å påvirke er dermed tilsvarende mindre. For mindre stater er den nærmest ikke-eksisterende, med mindre man tar skrittet fullt ut og bryter med systemet. Tar en Argentina, altså.

1
Spike11 [sitat…] Jeg forstår fullt ut det jeg skriver, og spørsmålet er besvart, gitt at du forstår det jeg skriver, da... Verdensøkonomien er naturligvis liberalisert på en helt annen måt...

Nei, det gjør du ikke. Jeg snakker om konsekvensen av motkonjunktur politikk (ala Kaynes) som har vært det rådende innen fiscal og monetær politikk siden 90 tallet. En politikk du i åpningsinnlegget mente var suksessfull. Du har ikke klart å forklare hvorfor du mener at det å fjerne risiko ikke fører til at folk tar høyere risiko

1
focusen1 Nei, det gjør du ikke. Jeg snakker om konsekvensen av motkonjunktur politikk (ala Kaynes) som har vært det rådende innen fiscal og monetær politikk siden 90 tallet. En politikk du...

Forklart og besvart.

Spørsmålet er enkelt: Har verdensøkonomien blitt mer eller mindre liberal de siste tre tiårene? Hvis svaret ditt på spørsmålet er "mer", er dine innvendinger meningsløse. Hvis svaret ditt er "mindre", er videre debatt meningsløs.

1
Spike11 Forklart og besvart. Spørsmålet er enkelt: Har verdensøkonomien blitt mer eller mindre liberal de siste tre tiårene? Hvis svaret ditt på spørsmålet er "mer", er dine innvendinger m...

Der bommet du igjen. Kaynes er ikke mot fritt marked, kaynes er for at staten skal spille en aktiv rolle i det frie markedet ved hjelp av fiskale og monetære midler for å lage stabil langsiktig vekst.

prøvå besvar mitt spørsmål eller forstår du ikke mitt spørsmål?

1
focusen1 Der bommet du igjen. Kaynes er ikke mot fritt marked, kaynes er for at staten skal spille en aktiv rolle i det frie markedet ved hjelp av fiskale og monetære midler for å lage stab...

prøvå besvar mitt spørsmål eller forstår du ikke mitt spørsmål?

Jeg skal gi deg et velment råd før jeg gir meg: Hvis du ønsker debatt, ikke spør dine meddebattanter om de ikke evner å "forstå" hele tiden. Sånt er lite fruktbart.

Denne debattanten skjønner meget godt hva du skriver, han er også godt klar over alle de relativt selvfølgelige kommentarene dine, det er bare det at han avviser relevansen av dem i denne tråden. Lik det eller ei.

1
Spike11 [sitat…] Jeg skal gi deg et velment råd før jeg gir meg: Hvis du ønsker debatt, ikke spør dine meddebattanter om de ikke evner å "forstå" hele tiden. Sånt er lite fruktbart. Denne...

Relevansen er elementær når du sammenligner keyneismen og Thatcherismen, det handler om å forstå det grunnleggende økonomiske betingelsene. Det er forståelse av grunnleggende økonomiske prinsipper som er grunnmuren for enhver ideologi hvis den skal ha noen sjanser for å lykkes

grunnen til at jeg har gjentatt at du ikke forstår er nettopp det, du forstår ikke. Feks når du drar frem hvor bra det gikk under Clinton når jeg snakker om krisen som startet i 2008

1
Laster...