Politikk - Norsk

Kvalitetsstempel

MIFF og dokumentfalsk

Dette er ikke et innlegg for/mot Israel eller for/mot Kristin Halvorsen, men et innlegg om dokumentfalsk. Leder av MIFF unnskylder seg med "satire" når han blir tatt i lovbrudd og uærlighet. I fremtiden blir det vanskelig/umulig å ta Conrad Myrland i MIFF alvorlig.

Det er også alvorlig at en fremover ikke vet når MIFF snakker sant eller lyver.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11077385

Det vises til Alimindelg borgelig Straffelov (Straffeloven) §§179 og 185.

Dokumentfalsk sees på som så alvorlig at en kan få opptil to års fengsel.

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-022.html

Skal vi bare akseptere slikt i debatten, eller skal vi forholde oss til lov og orden?

1
57 svar

Skal vi bare akseptere slikt i debatten, eller skal vi forholde oss til lov og orden?

De fleste forstod nok at dette var ett satirisk brev pga. de virkemidlene som ble brukt i brevet.

Satire er vanskelig, og MIFF burde nok ha informert bedre om at dette var ment som humoristisk satire. Rekner med de tar dette innover seg når de forfatter nye satiriske brev :)

2
Kvalitetsstempel [sitat…] Nei, dette er ikke satire. Dette er dokumentfalsk, og det vet du. Ikke la dine briller avgjøre dette. Regner med som en selvfølge at departamentet anmelder dette til polit...

Dette er dokumentfalsk

Nei, det er det ikke. Og det viser jo din linking til lovdata. For at det skal være dokumentfalsk så må det brukes i en vinningssammenheng. Altså for at det skulle være dokumentfalsk så må man bevise at de har til hensikt å bruke dokumentet for å lure noen til et eller annet som de selv eller en annen part tjener på. Det er selvsagt ikke tilfelle her.

2
GoingKronos [sitat…] Nei, det er det ikke. Og det viser jo din linking til lovdata. For at det skal være dokumentfalsk så må det brukes i en vinningssammenheng. Altså for at det skulle være do...

For at det skal være dokumentfalsk så må det brukes i en vinningssammenheng.

Så det er ikke dokumentfalsk hvis det brukes til å sverte noen...? Vinningssammenheg - bare når det gjelder penger, eller f.eks for å få flere medlemmer til en organisasjon (noe som også betyr penger).

Bare spør jeg -

I alle fall - dette er en form for "debatt" vi ikke burde godta. Det stunder mot valg - hva om jeg eller andre lagde falske partiprogram og så linket til dem her. Eller hva om jeg la fram et "hemmelig" MIFF-brev der de utrykte sitt ønske om at Israel burde gasse palestinerne - mulighetene er legio. Ulovlig kanskje-kanskje ikke. Uredelig - definitivt!

cochise-

2
GoingKronos I den her sammenheng så vil det være et department og ikke en person - altså det er ikke Kristin Halvorsen som privatperson som er brukt, men statsråden. Men du kan heller ikke inj...

I 2006 ble en mann dømt for å ha kastet en kake i hodet på Kristin Halvorsen. Da ble han dømt for å ha angrepet finansministeren, ikke privatpersonen Kristin Halvorsen.

Jeg skal ikke komme med bombastiske påstander om hva loven sier, jeg kjenner den ikke så godt. Jeg er enig i at om politikere må man kunne få si nesten hva som helst, så lenge det går på deres politiske arbeid. Man kan kritisere og skjelle dem ut så mye man bare lyster for det de gjør som politikere.

Men å publisere falske brev i deres navn, er noe annet. Det går ikke på deres arbeid som politiker, men på dem som privatpersoner.

Straffelovens § 267:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

.................

Dette brevet fra Miff går jo ikke på noe Kristin Halvorsen gjør som politiker, det er en direkte løgnaktig påstand om henne, en falsk beskyldning. Og det er noe heller ikke en politiker skal måtte tåle.

2
Homo_Erectus I 2006 ble en mann dømt for å ha kastet en kake i hodet på Kristin Halvorsen. Da ble han dømt for å ha angrepet finansministeren, ikke privatpersonen Kristin Halvorsen. Jeg skal ik...

Jeg skal ikke komme med bombastiske påstander om hva loven sier,

<a name="328"></a>§ 328. Med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder straffes den som

  1. uhjemlet offentlig bærer eller lar noen i sin tjeneste bære den for en offentlig tjenestemann foreskrevne drakt eller andre kjennetegn på et offentlig tjenesteforhold, eller drakt eller kjennetegn, som lett kan forveksles med disse, eller 2. offentlig eller i rettsstridig øyemed utgir sig for å inneha noen offentlig tjeneste eller medvirker hertil, eller 3. foretar noen handling, som alene kan foretas i henhold til en offentlig tjenestestilling, som han ikke innehar, eller 4. uheimlet bruker norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe våpen, merke eller segl som lett kan forveksles med slike. På samme måte straffes den som uheimlet bruker offentlig eller i rettsstridig øyemed:

    a) en anerkjent eller i innland eller utland alminnelig brukt betegnelse på en internasjonal organisasjon eller merke eller segl som nyttes av en internasjonal organisasjon, dersom Norge er medlem av vedkommende organisasjon eller ved mellomfolkelig overenskomst har forpliktet seg til å verne mot bruk som nevnt, b) kjennetegn eller betegnelse som ved mellomfolkelig overenskomst som Norge er bundet av, er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårete og syke eller vern av kulturverdier i krig, c) betegnelse, merke, segl eller kjennetegn som lett kan forveksles med noe som nevnt under bokstav a-b. Den som ellers uhjemlet offentlig bærer eller lar noen i sin tjeneste bære noe for innehavere av særlige stillinger av øvrigheten bestemt eller godkjent kjennetegn eller noe dermed så likt, at forveksling lett oppstår, straffes med bøter. Det samme gjelder den, som uhjemlet offentlig eller i rettsstridig øyemed tillegger seg eller bærer noen norsk eller utenlandsk titel eller ærestegn.

2

Miff.no gå inn der, logg på selve saken og les det i sin sammenheng. Da ser man dette i den sammenhengen og konteksten det er satt inn i.

Det er jo SV i et nøtteskall MIFF her beskriver. Om noen skriver ut den siden, og bruker det isolert i en svindel ville det nok rammes av dokumentforfalskning lovgivning. Men slik det her er brukt må man ha ekstremt lite humor,være mer hårsår en en Manu supporter, og ha en kronisk premenstruell periode for å klare å hisse seg opp over dette :))

2
Rhabagatz [sitat…] Har jeg noen steder gitt uttrykk for noen som helst oppfatning? Men, naa som vi er inne paa det, kan jeg rette oppmerksomheten mot dette punktet: "uheimlet bruker norsk el...

"uheimlet bruker norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe våpen, merke eller segl som lett kan forveksles med slike."

Ja men de har ikke "brukt" våpenet. De har lagt et bilde på en nettside med politisk satire mot en kjerring som fortjener å bli satt søkelys på.En maktperson som hykler. Hadde de skrevet ut noe slikt,sendt det ut for å lure noen kunne nok begrepet "brukt" kommet til anvendelse. Nå er jeg ikke noe advokat :), heller ikke jurist. Så får vi se da hva som skjer.

2

Kristin Halvorsen må jo ikke bruke Google lengre nå ! Samtidig kan hun ikke bruke pc heller,for de aller fleste prosessorer i disse maskinene er utviklet og produsert i Israel. Eller er det bare Jaffa appelsiner hun skal boikotte ?

2

Skulle noen barn lide av

cystisk fibriose. så må vedkommende da dø tidlig,for medisinene er oppfunnet og lages i Israel.

2
SNIPERN [sitat…] De fleste forstod nok at dette var ett satirisk brev pga. de virkemidlene som ble brukt i brevet. Satire er vanskelig, og MIFF burde nok ha informert bedre om at dette var...

De fleste forstod nok at dette var ett satirisk brev pga. de virkemidlene som ble brukt i brevet.

Nei, dette er ikke satire. Dette er dokumentfalsk, og det vet du. Ikke la dine briller avgjøre dette.

Regner med som en selvfølge at departamentet anmelder dette til politiet. En straffbar handling er en straffbar handling, og må gi konsekvenser.

Noe så elementært som dokumentfalsk burde du vel forstå?

Rakk du egentlig å se på straffelovens bestemmelser om dokumentfalsk før du svarte?

1

Jeg er enig i at dette var lite klokt av MIFF. Men Satire eller ikke, det er interessant å bemerke seg at Israel-hatere som KH bare vil boikotte Midtøstens eneste semi-frie land når det passer dem.

Det er også interessant å bemerke seg at venstresiden - som er kroniske i sine feilslåtte fremstillinger av Israel som en Apartheid-stat og det som verre er - blir så utrolig sinte når de selv for en gangs skyld får gale beskyldninger slengt mot seg.

1
Libertinius Jeg er enig i at dette var lite klokt av MIFF. Men Satire eller ikke, det er interessant å bemerke seg at Israel-hatere som KH bare vil boikotte Midtøstens eneste semi-frie land nå...

Satire eller ikke, det er interessant å bemerke seg at Israel-hatere som KH bare vil boikotte Midtøstens eneste semi-frie land når det passer dem.

Har du problemer med å lese? Dette dreier seg om dokumentfalsk utført av lederen for MIFF - ikke en debatt om Kristin Halvorsen og Israel

Hva mener du om straffelovens bestemmelser hva dokumentfalsk angår?

1
SNIPERN [sitat…] De fleste forstod nok at dette var ett satirisk brev pga. de virkemidlene som ble brukt i brevet. Satire er vanskelig, og MIFF burde nok ha informert bedre om at dette var...

Ja - satire er vanskelig - noe vi som har forsøkt og forsøker oss på her på VGD vet.

Men dette var langt over streken, det er forfattet på noe som ser ut som et autentisk brev med brevhode, adresser, telefonummer og hele smala.

Hvorvidt det rammes av lover om dokumentfalsk vet jeg ikke - men det kommer nok veldig nær.

Om ikke annet bør det får konsekvenser for eventuell statstøtte MIFF mottar som organisasjon.

cochise-

1

På en måte er jeg litt lettet over at det endelig blir bekreftet at MIFF holder på med satire. Det har vært flere av oss som har vært i tvil i lenger tid nå...

1
Homo_Erectus Kristin Halvorsen er ikke et departement, hun er en person og man kan selvsagt injuriere personer.

I den her sammenheng så vil det være et department og ikke en person - altså det er ikke Kristin Halvorsen som privatperson som er brukt, men statsråden.

Men du kan heller ikke injuriere en toppolitiker - du kan si hva som helst om Halvorsen eller hvilken som helst annen politiker (så lenge det ikke bryter andre lover, f.eks du kan ikke komme med trusler).

1

Oppslutningen til K H og SV er så minimal at dette griper K H tak i med begge hendene og utnytter det til siste trevl...

ENDELIG en sak hvor hun kan få fremmet litt jødehat og samtidig få oppmerksomhet som OFFER....

Noe sånt ville aldri de snille, fredselskende Palestinervennene til Kristin funnet på.....

1
SNIPERN [sitat…] De fleste forstod nok at dette var ett satirisk brev pga. de virkemidlene som ble brukt i brevet. Satire er vanskelig, og MIFF burde nok ha informert bedre om at dette var...

Enig.

Men jeg velger å se litt lenger på det; I seg selv syntes jeg dette var uskydlig satire av MIFF, men vi lever i en tid der informasjon og rykter kan spre seg overalt uten filtrering. Bare vent til den første legger brevet (uten henvisning til MIFF) ut på Facebook. I løpet av et par dager så snakker vi kanskje om mange tusen "shares". Hvor mange er det da som forstår satiren? På den måten kan slike stunt fort spre usannheter til svakere sjeler som ikke skjønner humoren.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
19 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ikke ytringsfrihet i Norge

I og med at Hulsker må møte i retten for ting han har sagt i fylla så kan vi konstatere at Norge ikke har ytringsfrihet. Norge er en totalitær stat hvor takhøyden for hva som kan sies har blitt for la...
2
5 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Iran-demonstrasjonene.

Er dette uten interesse her på sidene? Men kan noen forklare hvordan det skal tolkes at man i Søndagsrevyen 2. okt. (på NRK) kan se minst et par kvinner som står i første rekke iført nettopp dette ho...
1
12 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Motbydelig journalistikk

Nå går media mer og mer over til å vise likposer hver kveld så må man spørre hvem de tror de forteller historien sin til. Både NRK og TV2 ødelegger unge mennesker med dette. Ingen nordmenn skal ut i...
2
5 svar
Politikk - Norsk vif_support Siste svar

Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen

NRK - Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen
Bilde

Borgerlig flertall selv med Venstre og KrF under sperregrensen

En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen.


Bilde www.nrk.no
1
4 svar
Laster...