Politikk - Norsk

Grillpatrioten

Unnskyld

Så har dagens regjering på vegne av staten endelig bedt om unnskyldning til krigsseilerne for behandlingen de har fått. Det er vel og bra, men hvorfor kommer ikke unnskyldningen til andre grupper som ble behandlet ille samtidig? Her hadde de muligheten å be bl.a partisanene og Alta Bataljon om unnskyldning samtidig men lot det altså være. Vil det si at regjeringen ikke synes de har blitt behandlet ille?

Nå synes ikke jeg at en slik unnskyldning har noen verdi fordi nesten alle er borte nå og overgrepet allerede har skjedd og blitt forbigått i stillhet av eliten på østlandet. Men når de først skulle be om unnskyldning til noen burde ingen vært utelatt. Min bestefar og hans kamerater ble ikke trodd og nærmest idiotforklart av Eitinger som skjulte seg bak at hans folk jødene hadde gjennomgått grusomheter som min bestefar ikkehadde vært i nærheten av. Han hadde jo bare bodd under åpen himmel i 2 måneder, bedrevet nærkamp med alpejegere, blitt konstant angrepet av fly, gått hjem etter kapitulasjonen fremdeles under jevnlige luftangrep, og det var i følge Eitinger og norske myndigheter normal levestandard for finnmarkinger som ikke kunne føre til etterskader. Marerittene som holdt ham våken om nettene til han døde var med andre ord løgn i følge norske myndigheter.

Unnskyldningen har ingen verdi lenger men når den først kom burde den inkludert mange flere.

2
22 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Enig med deg. Det er langt flere de helt rettmessig kunne inkludert.

Min far, og ikke mindre enn 7 av mine onkler, var krigsseilere. Den saken er et åpent sår i min familie fortsatt. Og ettersom det var så mange krigsseilere, er det slik for veldig mange familier i Norge.

Dagens regjering kunne uten problem ha tatt det fulle ansvar på vegne av alle de foregående regjeringer, som ikke har villet gjøre det. Det hadde vært dagens regjering til stor heder. Nå blir det en begrenset, og betinget heder.

1

Nå synes ikke jeg at en slik unnskyldning har noen verdi fordi nesten alle er borte nå og overgrepet allerede har skjedd og blitt forbigått i stillhet av eliten på østlandet.

jeg er ganske enig med deg her, en unnskyldning nå kommer meget sent, og mange har kjempet deres kamp for å få denne unnskyldningen. jeg misstenker regjeringen for å prøve å slå politisk mynt på denne saken, der er iallefall litt påfallende at dette kommer nå i et valgår. det er vel og bra at de får denne unnskyldningen, det er vel fortjent. de gjorde en kjempejobb for fedrelandet og en uvurdelig innsats. at ingen regjering har gjort noe med dette er en skam for norge, at de RG gjør dette nå syntes jeg blir for dumt, skulle det hatt litt tyngde hadde de gjort dette når de tok over og ikke vente til 2 mnd før valget.

1

Unnskyldningen har ingen verdi lenger men når den først kom burde den inkludert mange flere.

Spørsmålet er vel om den har særlig verdi overhode så lenge etterpå.

Jeg tror imidlertid at det er bedre å ta for seg en og en gruppe istedenfor å sause alt sammen til en stor unnskyldning dersom altså slike unnskyldninger snart 70 år etterpå har noen mening.

Det er uansett minst 50 år for sent. Og er det egentlig neste generasjons oppgave å unnskylde sin foregående generasjons dårlige oppførsel?

1
Geirijo Den unnskyldningen har stor verdi. Selv om de fleste krigsseilerne ikke lenger er med oss. Men deres familier er fortsatt her, og sårene svir fortsatt for mange av dem.

Spørsmålet er om sårene slutter å svi fordi en som er født 4 år etter krigen og ikke har hatt noe med rikspolitikken å gjøre før i 2005 (60 år etter krigens slutt), på vegne av staten og egentlig tidligere generasjoner unnskylder hva som skjedde når hun selv gikk på skole og ikke hadde noe med politikk å gjøre.

Det er selvsagt ikke negativt men feilene har likevel skjedd og de som gjorde dem har ikke sagt unnskyldning. Det var det "barna" deres som gjorde.

Jeg er redd sårene svir fortsatt etter i dag de få årene de har igjen.

1
Geirijo Det er meget ufint av deg å søke politisk skyld i denne saken. Selv ikke vi som er direkte rammet gjør det. Vi vet at dagens regjering ikke kan klandres for annet enn at unnskyldni...

Jaha, så siden det er politisk belastende så skal de ikke be om unnskyldning? De har ved å beklage på vegne av staten allerede vist at de mener at en beklagelse sømmer seg selv om det ikke er dagens politikere som er skyld i hva som unnskyldes.

1
BornOnThe4thOfJuly Spørsmålet er om sårene slutter å svi fordi en som er født 4 år etter krigen og ikke har hatt noe med rikspolitikken å gjøre før i 2005 (60 år etter krigens slutt), på vegne av sta...

Alle som ble født like etter krigen, og vokste opp med en krigsseiler som far, vet at det ikke var lett. Ikke for noen i familien.

De fleste var sterkt påvirket av hva de hadde vært gjennom. Idag snakker vi om PTSD, og vet hva det er. Dengang var det ingen som visste hva det var. Men det var knapt en krigsseiler som ikke var tungt rammet av Post Traumatisk Stess Syndrom. Og det var ingen hjelp, eller behandling for det dengang.

Krigsseileren selv, og familiene, var overlatt til seg selv med å hanskes med det. Skaden rammet ved det mødre, barn og alle i familien. Av dem lever de aller fleste fremdeles. Det er langt flere å be om unnskyldning, enn bare krigsseilerne.

1

Det er vel og bra, men hvorfor kommer ikke unnskyldningen til andre grupper som ble behandlet ille samtidig? Her hadde de muligheten å be bl.a partisanene og Alta Bataljon om unnskyldning samtidig men lot det altså være.

Når det gjelder partisanene, så ga Kong Harald ganske sterke ord ved bautaen i Kiberg i 1992.

"Fylkesmann, Ordfører, Kjære alle sammen,

Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som tildels har vært tiet ihjel.

De nære bånd gjennom tidene mellom Finnmark og Nord-Russland er ukjent for mange. Riktignok ble de nærmeste forbindelsene kuttet over av den russiske revolusjonen og det som i dag oppfattes som en historisk parentes med kommunistisk styre. Familiebånd og minner om et godt naboskap lar seg likevel ikke viske ut med politiske vedtak.

Sosiale forhold og brytningene i vårt største parti på tyvetallet kom også klart til uttrykk i denne delen av landet i valg av internasjonale forbilder.

Det som vi i dag teoretisk nok kan kalle historiens ironi, har vært en tung daglig bør for mange familier i Finnmark i etterkrigstiden. Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk, men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.

Jeg er glad for det som i de siste tiår er gjort for å bringe Finnmarks nære historie frem i lyset. Likevel gjenstår det mye arbeid med å bringe den inn i skoleverket slik at landets unge skal bli seg den bevisst.

Når vi i dag kan se med nye øyne på vår nabo i øst, la oss også bruke ressurser på å forstå vår egen nære historie på nytt. Jeg synes det er et godt utgangspunkt i ærbødighet å legge ned en krans på partisanbautaen i Kiberg."

Behandlingen av krigseilerne er en skamplett - mye kom av kommunistfrykten som oppsto etter den andre verdenskrig - NSF (Norsk Sjømannsforbund) hadde mange kommunister og sympatisører i sin midte - og etter Kråkerøy-talen var de fritt vilt.

cochise-

1
Geirijo Det er da understreket at den også gjelder hva som omtales som "berørte parter".

Etter mitt syn så har unnskyldningen ingen eller svært liten verdi fordi så veldig få som fortjente den aldri fikk oppleve den. I min familie var 2 krigsseilere, en av dem omkom under krigen mens den andre aldri fikk noen unnskyldning før han døde. Jeg tror neppe noen i nærmeste familie føler unnskyldningen også er rettet mot dem, jeg for min del føler ikke annet enn skuffelse over måten de ble behandlet på og at de aldri fikk oppreising. Personlig føler jeg overhodet ikke behov for å motta en unnskyldning, jeg er så heldig at jeg slapp å oppleve krigen. Unnskyldningen bør rettes til de det gjelder, og når den kommer så sent er verdien i beste fall svært liten.

1
Slettet-DT9T0G

Unnskyldningen har ingen verdi lenger men når den først kom burde den inkludert mange flere.

Den groveste uretten har AP etter min mening gjort mot krigsseilerne og hele historien om Nortraship. Ett svik som man ber om unnskyldning for etter 68 år. PØH. Feiginger kaller jeg sånt.

1
Slettet-DT9T0G [sitat…] Den groveste uretten har AP etter min mening gjort mot krigsseilerne og hele historien om Nortraship. Ett svik som man ber om unnskyldning for etter 68 år. PØH. Feiginger...

De borgerlige har hatt mange muligheter til å rette opp uretten uten å ha grepet de. Det blir for enkelt å skylde på AP. Det er snarere makteliten i Oslo som bør dele skylda for dårlig behandling av krigsseilerne, partisanene og flere. Det har vært tverrpolitisk enighet om dette desverre.

1
Geirijo De borgerlige har sin del av skylda. Men man kan ikke fornekte at Ap satt med makten da krigsseilerne kom hjem. Og den makten hadde de i lang tid, dengang krigsseilerne, og deres f...

AP satt med makta og etter det har det vært utallige muligheter til å ordne opp i uretten. Ingen valgte å gjøre men valgte i stedet å følge den samme linja. Hele makteliten i Oslo sammen med bl.a Oslo-media sitter med like stor del av skylda slik jeg ser det.

1
Grillpatrioten De borgerlige har hatt mange muligheter til å rette opp uretten uten å ha grepet de. Det blir for enkelt å skylde på AP. Det er snarere makteliten i Oslo som bør dele skylda for då...
Slettet-DT9T0G

Til å ha hatt to krigsseilere i familien så viser du en skremmende arroganse overfor de som seilte i utenriksfart den gang. Les deg opp om krigsseilere, deres lønninger, Nortraship og APs grådighet. Slutt å skylde på alle andre. I etterkrigstiden har AP vært i regjering 2/3 av tiden.

1
Grillpatrioten AP satt med makta og etter det har det vært utallige muligheter til å ordne opp i uretten. Ingen valgte å gjøre men valgte i stedet å følge den samme linja. Hele makteliten i Oslo...

Hele makteliten i Oslo sammen med bl.a Oslo-media sitter med like stor del av skylda slik jeg ser det.

Siden Oslo ikke en gang er i nærheten av å ha flertall på Stortinget så synes jeg du bør fordele ansvaret utover hele landet.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
57 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ukraina vinner!

I følge propaganda så vinner Ukraina. Russerne skyter mot kjernekraftverk som de kontrollerer. Så sier også EU i sin kommentar. Livet har blitt litt farligere. Da er det godt media tier mer om Ukrain...
2
8 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Anledning gjør tyv

Over 10 % stigning på mat og drikke. Tydelig at bønder har sittet og bekomme seg rikdommer. Nå er det bare å glede seg til følgene. Når 38000 bønder er viktigst.
1
2 svar
Laster...