russell_martin [sitat…] Liberalisme ? Betyr det at dere ser positivt på andre kulturer kommer til kongeriket?

Joda, de er liberale og aksepterer opplysningstidens liberalisme. Det er noen hundre år siden den liberalismen kom til. Men det synes ikke Frp å bry seg om.

De er reservert til samtidens multikulturelle liberalisme. Da holder ikke en gang norske verdier. De skal helst være fundamentert på konservative vestlige kristne verdier.

1
Zen0n Akkurat om de har politikk mot naziuniform og burka vet jeg ikke. Men poenget mitt er at Frp går enda lenger fordi de vil forby et klesplagg de andre partiene vil tillate. Det til...

Jeg går ut ifra at du mener det samme "klesplagget" som Nasser forbød da han grunnla det moderne Egypt. Det samme forbudet som Ataturk innførte da han la grunnlag for det moderne Tyrkia en generasjon før.

Har du reflektert på hvorfor de forbød et "klesplagg" i disse to muslimskreligiøse landene?i

Nå går vel både Adam Smith (Liberalismens far), Stuart Mills (Sosial-liberalismens far og Ayn Rand (Objektivismens mor) under fellesbetegnelsen Liberalister, selv om de står langt fra hverandre i praktiseringen av liberalisme.

FRP har vel veksler fra alle tre + endel egendefinerte meninger.

2
Jøran_Ødegaard Jo, jeg svarte på det; Hvis politiet mener det er grunnlag for det har de hjemmel for det.

"Politiet kan med hjemmel i Politilovens paragraf 7 stanse grupper med organiserte romfolk, bulgarere eller franskmenn på landegrensen fordi man av erfaring vet at disse menneskene bryter den alminnelige ro og orden og samtidig er det bevist at mange bedriver kriminalitet», står det på partiets hjemmeside" http://www.dagbladet.no/2013/05/03/nyheter/politikk/innenriks/frp/fremskrittspartiet/26976935/

Hvor finner FrP slik informasjon om bulgarere og franskmenn?

1
Geirijo [sitat…] Ja, det viser Frp's selvmotsigelser, og hvordan de møter seg selv i døra med den individ liberale friheten, men samtidig skal nekte noen i å kle seg som de vil. Samt beste...

Det handler da ikke om å få kle seg som man vil ? Det handler om at man i det offentlige rom skal følge visse spilleregler; inne i et klasserom har det 'alltid' vært forbudt med hodeplagg i Norge (Ikke storme inn i stua før du har fått av deg lua). Hvorfor skal dette endres fordi noen med en annen kultur ønsker å bo i Norge ?

Videre skal man i det offentlige rom ikke tildekke seg slik at man ikke blir identifiserbar; Det er ikke lov å gå med heldekkende hodeplagg.... Dette gjør ingenting med den personlige friheten folk har til å mene hva de vil, og gjøre omtrent hva de vil (enhvers frihet stanser der en annens begynner) i sine private hjem. Er noen leietakere må de selvsagt rette seg etter eierens anvisninger om hvordan husværet skal behandles (f.eks ikke røyke inne).

1
Tioman2 [sitat…] Dette har flere kommuner prøvd - blant annet min egen. Resultat var at det gikk vekk ganske mange dagsverk (først måtte rektoren beskrive "alle" elevene det var noe med, s...

I dag er det slik at ppt i samarbeid med skolen "beskriver alle de er noe med", som du sier. Det er altså ingen merarbeid knyttet til det.

Du nevner en byåkrat som vurderte noe før utbetaling; Hva mener du denne byråkraten vurderte? Det er ingen grunn til noen form for vurdering for utbetaling av penger så lenge kriteriene for utbetaling er klarlagt på forhånd.

Min kommune har altså utbetalinger på denne måten, men ikke i penger; de utbetaler i lærerårsverk. Dette styres av en person for 16 skoler, og dette er overhode ikke personens hovedoppgave. Det finnes ingen grunn til at trengs ekstra byråkrater i systemet. Men fint om du kjenner til hvorfor din kommune mente det trengtes.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Dette handler ikke om FrP; det handler om politiloven og hvilke hjemler politiet har. Dette er tredje gang jeg svarer på dette. Det skjer neppe igjen.

Dette handler ikke om FrP; det handler om politiloven og hvilke hjemler politiet har.

Det kom en konkret påstand fra FrP - og så vet dere ikke hvor dere evt har belegg for en så grov påstand?

Nei, du har ennå ikke svart på dette. Du har kun prøvd å ro deg bort fra spørsmålet, så også denne gangen.

Dette må jeg kanskje lage en egen tråd om, siden du ikke er i stand til å svare på det - kanskje noen andre kan?

1
Laster...