En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Jøran_Ødegaard Ja, det gjør det, Zenon; FrP har ingenting imot (eller for..) jenters klesveier; Det er et privat anliggende og ikke politikk. Undertrykkelse av enkeltmennesker, derimot, er noe vi...

FrP har ingenting imot (eller for..) jenters klesveier; Det er et privat anliggende og ikke politikk.

Undertrykkelse av enkeltmennesker, derimot, er noe vi som politikere har ansvar for at ikke skjer. Det gjelder også små barn av utenlandsk opprinnelse.

Fint. Da antar jeg at man ser på denne som en avviker innenfor eget miljø.

"Heller ikke barn i skoler eller barnehager skal ha lov til å bruke plagget."

Er det ikke prinsippet om at foreldre har ansvar og rett til å oppdra sine egne barn i sin egen religion som kommer inn her?

Hvem definerer overgrep - som bruk av hijab på definert barn må være hvis ikke man skal komme i konflikt med ideologi? Definerer FrP jøders omskjæring av guttebarn etter 8 dager som overgrep eller som religiøs tradisjon? Man vet vel at per religiøs def er man ikke jøde om dette ikke er utført. Når vil FrP - ut fra dine utsagn om overgrep - fremme forbud mot dette, som jo tross alt ikke er reversibelt?

Gud forby at dere finner på noe slikt, men hvorfor skiller dere i så fall?

Men det blir vel en smule vanskelig for FrP å selge akkurat det budskapet til Israel-vennlige velgere.

1
Norsk2 Det handler da ikke om å få kle seg som man vil ? Det handler om at man i det offentlige rom skal følge visse spilleregler; inne i et klasserom har det 'alltid' vært forbudt med ho...

Heldekningen tror jeg ikke noen er for, unntatt de ekstremistiske innen innen Islam. Og ekstremisme er vi mot, uansett hvem de er og hvor de kommer fra.

Men i muslimenes tilfelle er det ikke bare heldekningen man er imot. Det er faktisk det meste ved deres kultur, religion og hvor de kommer fra (ørken, stamme, middelalder osv.). Og da blir det hetsing, stigmatisering og undertrykking. Da møter alle som mener de ikke er høyreekstremister seg selv i døra.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Den kom med grunnlag i innlegget jeg svarte på. Nå har du gjentatte ganger kverulert i denne tråden. Jeg svarer deg ikke fra nå av.

Jeg svarer deg ikke fra nå av.

Du stikker som vanlig når du blir satt til veggs - jeg synest du rett og slett er feig!

Men dine ikke-svar er også svar, ikke vanskelig å konkludere med at FrP's påstand om bulgarere og franskmenn bare var en løgn. Hadde den hatt rot i virkeligheten, så ville du kommet med et svar for lenge siden.

Merkelig at du ikke vil diskutere FrP i en tråd du selv har startet om FrP. ...

1
Jøran_Ødegaard Det vil i så fall vært undertrykkelse av de som ikke er religiøse. Personlig har jeg vanskelig for å se det som et problem, spesielt fordi halalmat og kosher er helt vanlig mat.

Det vil i så fall vært undertrykkelse av de som ikke er religiøse

Er det slik å forstå at så lenge det kan forklares som et religiøst påbud, så vil det aldri kunne være undertrykkende - kun om det er et kulturelt/sosialt påbud?

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Hvorfor det? Fordi du ikke forstår hva kvinneundertrykkelse er?

Du skrev: "FrP har ingenting imot (eller for..) jenters klesveier; Det er et privat anliggende og ikke politikk."

Personen i linken sier noe helt annet. Hvem definerer hva som er kvinneundertrykkende?

Er det slik at det man selv ikke forstår / ikke ønsker må være feil? Og her var det vel også voksne inne i bildet...

Forøvrig - du glemte noe:

Jeg venter kommentar / avklaring på jøde-forholdet? Hva er forskjellen etter din norm for undertrykking og overgrep?

Hvis ikke en forklaring gis så må det (jøde-forholdet vs det andre) tolkes som om at noe er greit og annet ikke - situasjonsbetinget / preferansebetinget.

1
return_of_drakkar Du skrev: "FrP har ingenting imot (eller for..) jenters klesveier; Det er et privat anliggende og ikke politikk." Personen i linken sier noe helt annet. Hvem definerer hva som er k...

Du skrev: "FrP har ingenting imot (eller for..) jenters klesveier; Det er et privat anliggende og ikke politikk."

Personen i linken sier noe helt annet. Hvem definerer hva som er kvinneundertrykkende?

Er det slik at det man selv ikke forstår / ikke ønsker må være feil? Og her var det vel også voksne inne i bildet...

FrP og jeg mener at Hijab, Niqab og Burka er kvinneundertrykkelse. Du kan gjerne være uenig om du vil, men det er slik vi ser på det.

1
return_of_drakkar Du skrev: "FrP har ingenting imot (eller for..) jenters klesveier; Det er et privat anliggende og ikke politikk." Personen i linken sier noe helt annet. Hvem definerer hva som er k...

Jeg venter kommentar / avklaring på jøde-forholdet? Hva er forskjellen etter din norm for undertrykking og overgrep?

Hvis ikke en forklaring gis så må det (jøde-forholdet vs det andre) tolkes som om at noe er greit og annet ikke - situasjonsbetinget / preferansebetinget.

Dette er gresk for meg. Antakelig har jeg ikke lest grunnlaget for det du spør om. Kan du sette meg inn i det?

1
Jøran_Ødegaard I dag er det slik at ppt i samarbeid med skolen "beskriver alle de er noe med", som du sier. Det er altså ingen merarbeid knyttet til det. Du nevner en byåkrat som vurderte noe før...

PPT beskriver ikke alle det er "noe med i skolen", en god del elever har kun utredninger fra BUP (eks ADHD, Asperger, tourette osv) som ikke virker inn på læringen, men på organsieringen rundt eleven. Noen har dobbelt og trippeldiagnoser (hvor det stadig kommer opp nye kombinasjoner, som det vanskelig kan være kriterier for)... Noen elever er skolevegrere, (og jeg kan love deg at der kommer iallfall ikke PPT inn i bildet, før de er tilbake på skolen...)

Men det kan fungere, hvis PPT har tid og anledning til å ta alle disse sakene (som ikke alltid er deres bord) og at kommunen følger deres anbefalinger

Vi hadde en slik person (og det var heller ikke hovedoppgaven hans) - men 16 skoler betyr at rektoren (sammen med spes.ped.koordinator) har gått igjennom alle sakene, skrevet ned problematikken osv - går minst 1 dagsverk eller 2 tilsammen per skole. Så skal personen i kommunen gå igjennom alt sammen og finne kategorien (1/2 dag per skole) og så skal rektorene bruke tilsvarende for å sjekke og "klage" på feil... Så at det går bort 40-50 arbeidsager totalt i kommunen på dette. (fordelt på skolene og kommuneadminstrasjon)

Jeg er litt usikker på om jeg skjønte det siste spørsmålet ditt, (og dermed blir sikkert svaret deretter). Nei, det var ikke en person som hadde dette som "eneste" oppgave, men som en del av det andre som ble gjort. Og tildelingene ble deretter (elevene ble delt inn i 4 hovedkategorier, som gav ressurser) Litt stygt sagt var det forholdet mellom byråkraten og rektoren som kunne avgjøre plasseringen hvis det var tvil.

I min kommunen fant de ut at dette var tungvindt og fordelte spes.ped midlene flat ut i kommunen (fast kronebeløp per elev*), med den tanken at fordelingen (over tid) over elever som trenger hjelp vil være noenlunde lik. Noen år har du litt færre elever, andre litt flere. Mer forutsigbart å planlegge bemannningen på skolen, mer forutsigbart i måten å bygge kompetanse etc.

* Det er selvsagt untak for elever som har så store utfordringer at de får gå på forsterka skoler...

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Nei, ikke det.

Hvorfor svarer du ikke på de innvendinger folk kommer med? Arveka viste til artikler der det kommer frem svært grove karakteristikker fra Frp-ere.

I det minste kunne du sagt deg enig i at det er mange som har grumsete holdninger i partiet, men at disse ikke representerer flertallet eller partiets offisielle standpunkter.

1
Tioman2 PPT beskriver ikke alle det er "noe med i skolen", en god del elever har kun utredninger fra BUP (eks ADHD, Asperger, tourette osv) som ikke virker inn på læringen, men på organsie...

PPT beskriver ikke alle det er "noe med i skolen", en god del elever har kun utredninger fra BUP (eks ADHD, Asperger, tourette osv) som ikke virker inn på læringen, men på organsieringen rundt eleven.

Oslo? I min kommune (Gjøvik) er PPT inne før BUP, etter hva jeg forstår i alle saker. Skal høre med kona, som jobber i PPT og komme tilbake med konkret info.

1
return_of_drakkar Altså subjektivt. Greit det. Jeg er dog ikke noen angitt grunn for synet, annet enn selve konklusjonen. Men handler ikke da den liberalisme som ellers her forfektes om at endog en...

Men handler ikke da den liberalisme som ellers her forfektes om at endog en slik variasjon i så fall er en naturlig del av en blandet populasjon?

Beklager, men jeg klarer ikke å forstå setningen. jeg antar du spør om liberalisme kontra kvinneundertrykkelse, og der er det svært viktig at en ikke viker av en tomme. For mange innvandrerkvinner står det en kamp mellom frihet og gamle patriarkiske holdninger.

1
Laster...