En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

liftmann Nei. Etter min mening er oppløsningen og nedbemanningen av kommunale og statlige etater eneste grunnen til forfallet på infrastrukturen.Landet blir ikke driftet og vedlikeholdt av...

Etter min mening er oppløsningen og nedbemanningen av kommunale og statlige etater eneste grunnen til forfallet på infrastrukturen.Landet blir ikke driftet og vedlikeholdt av nok kompetente fagfolk. Hva vil Frp gjøre mad det.?Man kan ikke drifte et land på anbud,mens nybygginger kan legges ut på anbud for eksempel.

Klart man kan "drifte landet" på anbud. men FrP har en mer omfattende politikk enn det.

Anbud i eldreomsorgen er kun aktuelt i perioden før fri etableringsrett, rett til omsorg og fritt valg av omsorgs- og behnaldingssted etableres. Når det er på plass trengs ikke anbud.

Samferdsel krever stor og omfattende kunnskap i det statlige selskapet som skal stå for anbudsarbeidet, enten vi snakker om vei eller bane.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Nei, FrP er for velferdssamfunnet - til og med en velferdsstat.

Det er feil. Dette er hva Frp er for:

Hvem sier at velferdsstaten står for fall? Det gjør Frp!

Det sier ikke sosialdemokratiets forkjempere. De sier tvert imot at vi kan fortsette trygt og sikkert langs den kursen vi har fulgt de siste 30 år. Den kursen som år for år har styrket velferdsstaten, og alle nordmenns velferd, og den frihet god velstand gir den enkelte.

Frp har i sin ideologi og sitt prinsipprogram sagt at de vil felle velferdsstaten. De vil ha minst mulig stat, og mest mulig privat individualisme. De vil at staten skal fratas eierskap og forvaltning av nasjonens ressurser, som skal overføres til privat eierskap og forvaltning.

Dersom du synes Frp's reaksjonære ønske om å felle staten slik vi kjenner den. Så kan du jo stemme på dem. Dersom du ikke ønsker at velferdsstaten skal falle må du for all del ikke stemme Frp.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Klart man kan "drifte landet" på anbud. men FrP har en mer omfattende politikk enn det. Anbud i eldreomsorgen er kun aktuelt i perioden før fri etableringsrett, rett til o...

Klart man kan "drifte landet" på anbud. men FrP har en mer omfattende politikk enn det.

Nei,det er neppe lønnsomt.Du må forstå at hvis noe skal driftes på anbud der det kreves store investeringer i utstyr er kun langtidskontrakter lønnsomt i lengden.Minst 10 års kontrakter.Hvem ha forutsetning for å overta en jobb etter et firma som har driftet noe lenge? Jeg har flere relevante eksempler å komme med ,for drift av kritisk infrastruktur har vært min jobb i mange år. Jeg har sett forfallet bltt større og større hvert år pga for få fagfolk og manglende kompetanse. Kompetansen er viktisk ute i marken.Det er der alle feilene skal rettes.

2
liftmann [sitat…] Nei,det er neppe lønnsomt.Du må forstå at hvis noe skal driftes på anbud der det kreves store investeringer i utstyr er kun langtidskontrakter lønnsomt i lengden.Minst 10...

Nei,det er neppe lønnsomt.Du må forstå at hvis noe skal driftes på anbud der det kreves store investeringer i utstyr er kun langtidskontrakter lønnsomt i lengden.Minst 10 års kontrakter.Hvem ha forutsetning for å overta en jobb etter et firma som har driftet noe lenge?

Du må nesten vise til hva du snakker om.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Har du hørt om FrPs helsepolitikk, der staten skal betale for eldreomsorgen, blant annet? Forstår du at det er veldferdsstat?

Nei, Frp vil avvikle staten slik vi kjenner den. De er reaksjonære i forhold til sosialdemokratiet. Her er noen sitat fra Frp's prinsipprogram som viser det:

Dette betyr at folk flest bør få en større anledning til å ta vare på seg selv og sin familie, med et minimum av statlig kontroll og styring.

Makt bør overføres fra politikerne til folk flest. Dette vil vi gjøre ved å la innbyggerne beholde mer av sine egne skattepenger, og gjennom å overlate flere av det offentliges oppgaver til enkeltmennesker, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Bare slik kan man skape et samfunn som sikrer valgfrihet, respekt og muligheter for alle mennesker.

Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Vi vil bruke statlig differensiert stykkprisfinansiering av offentlig finansierte tjenester som et viktig virkemiddel for å flytte makt fra politikere og byråkrati til innbyggerne.

Bare markedsøkonomi kan sikre den spredning av makt som en demokratisk rettsstat er avhengig av.

Fremskrittspartiet bygger sin økonomiske politikk på markedsøkonomi. Forutsetningene for markedsøkonomi er et fritt og uavhengig næringsliv som har fri flyt av varer og tjenester, fri tilgang til markedene og ingen særbehandling eller konkurransehindrende avtaler.

Konsekvensen av det Frp sier er at staten som eier og forvalter av nasjonens ressurser til fellesskapets og nasjonens beste skal overføres til private individer. Når Frp's samtidig vektlegger en egosentrisk individfokusert liberalisme, lovprises individets grådighet.

Hvordan tror du det går med velferdsstaten dersom grådige individer eier og forvalter alle nasjonens ressurser?

Det finnes ingen tvil om hva Frp vil. Partiet er reaksjonært i forhold til det vi kjenner som en demokratisk stat som forvalter og eier av nasjonens ressurser til beste for alle borgere i landet.

Det fine med Frp's prinsipprogram er at det er så lett å avsløre konsekvensene. Og alt det urealistiske og selvmotsigende som ligger i den populistiske språkbruken. Selv en fjortis som tar seg litt tid til å reflektere over dette vil forstå konsekvensene.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Jeg spurte ikke om det, men du er kanskje ikke opptatt av debatt? PS: Flott sitater fra programmet;) Tommel OPP:)

PS: Flott sitater fra programmet;) Tommel OPP:)

Frp og du tror åpenbart at folk er dumme. At de ikke kan lese mellom linjene, og se hva som egentlig står i Frp's prinsipprogram.

Det er individ egosentrisk nærsynt arroganse. Frp er egentlig en helt latterlig konstruksjon av populisme og selvmotsigelser.

1
Jøran_Ødegaard Svaret på spørsmålet ditt står i åpningsinnlegget. Vi er mer enn liberalister. Trenger jeg å sitere på nytt?

Med andre ord dere er liberalister i noen få enkeltsaker da? For gjennomgående driver dere ikke liberalistisk politikk slik liberalisme er definert. Syns det er feilinformasjon ovenfor velgerne og da prøve å fremstå som et liberalistisk parti, men dere må jo selvsagt kalle dere hva dere vil selv om dere bruker feile definisjoner.

1
Geirijo Nei, Frp vil avvikle staten slik vi kjenner den. De er reaksjonære i forhold til sosialdemokratiet. Her er noen sitat fra Frp's prinsipprogram som viser det: Dette betyr at folk fl...

Dette betyr at folk flest bør få en større anledning til å ta vare på seg selv og sin familie, med et minimum av statlig kontroll og styring.

Dette burde være en selvfølge. Statens eneste oppgave er å legge ting til rette for folket. Staten i dag er som en verkebyll som bare vokser og vokser.

2
Jøran_Ødegaard [sitat…] Åpningsinnlegget er begynnelsen av Frps prinsipp-program. Er det ikke nok til å forstå at liberalismen er omfattende i FrP?

Jeg ser du skriver det og er klar over at det er tatt fra dere prinsipp-program, men det er likevel feil å definere FRP som et liberalistisk parti ut i fra hva liberalisme faktisk er. Men igjen, liberalisme er jo ingen beskyttet tittel så både FRP partiet Rødt for å ta ytterpunktene kan jo for den del også kalle seg for liberalister selv om det blir like feil.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Åpningsinnlegget er begynnelsen av Frps prinsipp-program. Er det ikke nok til å forstå at liberalismen er omfattende i FrP?

Det er en altomfattende individ egosentrisk liberalisme. Av en type som ikke ligner på noe av det vi vanligvis oppfatter som liberalisme.

Frps liberalisme er Putins type liberalisme. Den som tjener Putin og hans "Putin liberalister". Det er en elitestyrt totalitær liberalisme, hvor folkestyre og demokrati er en morsom vits, en intern form for humor i Putins indre krets.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Hvordan? En hjelper jo individet.

Ja og nei. Dersom hun ikke vil bruke hijab kan et lovforbud hjelpe. Dersom hun derimot vil det, så blir hun den som diskrimineres via et lovforbud mot offentlig bruk.

Så det blir et valg. Hvor mange prosent av kvinnene skal det være som ikke ønsker å bruke det før et offentlighetsforbud er legitimt? Og hvordan finner man ut andelen?

Jeg kjenner en eks. FrP'er som mener at FrP er alt annet enn individtenkende, altså individets rett (som vi sier). Og kanskje enda flere slike... MEN - det betyr jo ikke at de har rett. Forstår du min sammenlikning -hvor jeg vil hen - i skautsaken?

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Så hvordan i all verden kan da svaret bli nei...?

mange timer siden...mistet tråden litt... Min oppsummering blir:

Hva som er kvinneundertrykking finnes det ingen objektiv mal for mener jeg.

Mener at dersom man fordi man er kvinne nektes

* egen religion * egen klesdrakt * ta utdanning * delta i arbeidsliv * være husmor om man vil * ha egne venner * etc. av normaliteter som vi sikkert er mye enige om...

så er selvsagt det kvinneundertrykkende.

Men - den overhengende faren er alltid at man betrakter noen som undertrykt fordi disse tar andre valg enn det man selv ser på som normalt og forventet.

"Kollektive straffer" er ikke min stil, men ser at dette ikke er lett på noen måte.

(nå har vel mine 2 svar her vevd seg inn i hverandre og går mye på det samme...).

1
Laster...