Men fengsling av uskyldige asylsøkere, forbud mot muslimske klesplagg, fysisk stopping av romfolk,bulgarere og franskmenns adgang til riket, skjerping av arbeidsgiveres styringsrett for de ansattes påkledning handler selvsagt ikke om forskjellsbehandling.

ingenting av dette er Frps politikk. Det som står i åpningsinnlegget er FrPs politikk.

1
Jøran_Ødegaard En tråd fra 2009 der spørsmålet er hvilket parti debattantene stemmer på. Den gang skrev du "FrP, mot bedre alternativer".

Det er en misforståelse.

Det var en tråd der debattanten lurte på hva han selv skulle stemme, og ramset opp saker som var viktig for ham: Støtte til USA, Israel og så og kraftig innstramming av innvandringspolitikken.

Jeg kunne jo lyve og si han burde stemme SV og Ap for disse sakene, men jeg foretrekker rederlighet.

1
Jøran_Ødegaard En tråd fra 2009 der spørsmålet er hvilket parti debattantene stemmer på. Den gang skrev du "FrP, mot bedre alternativer".

Det var jo en spennende historieforfalsking.

Hva med denne heller: "Trådstarter lurer på hvilket parti han bør stemme, og ramser opp hva han ønsker - mindre skatt, mindre innvandring og færre forbud"

Hvorpå Zenon svarer: "FrP (dessverre)".

Det litt triste er at Breckroad ble forklart dette flere ganger (akkurat som han ble forklart at frigjøringsdagen ikke er 9. april, men 8. mai), men likevel så vil det ikke sige inn i hjernebarken.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Europa har høye skatter og har hatt det hele tiden. Du tar med andre ord feil, som vanlig.

Europa har lavere skatter enn det de kan finansiere av velferdsgoder. Det er årsaken til gjeldskrisen. Og FrP vil jo ikke redusere disse velferdsgodene. Tvert imot, de vil øke dem.

Liberalisering av markedøkonomien med sterk økning av lånefinansert forbruk, sub-prime omsetning av boliglån og frislepp av nye verdipapirinstrumenter var årsaken til finanskrisen. Helt i tråd med FrPs ønske om liberalisering av økonomien og reduksjon av offentlige inngrep.

1
arveka Europa har lavere skatter enn det de kan finansiere av velferdsgoder. Det er årsaken til gjeldskrisen. Og FrP vil jo ikke redusere disse velferdsgodene. Tvert imot, de vil øke dem....

Europa har lavere skatter enn det de kan finansiere av velferdsgoder. Det er årsaken til gjeldskrisen.

Nei, det er det ikke. De har IDAG lavere skatter enn det som må til for å finansiere den gamle velferdsstaten. Årsaken er at de ikke kan heve skattene fordi det tar knekken på næringslivet som fra før sliter enormt.

Gjeldskrisen i Europa kom fordi nasjonene valgte å overta gjelden til finansinstitusjoner som slet i 2008-2009. Det er hvorfor finansinstitusjonene slet som er det riktige spørsmålet. det er komplisert og omfatter mange områder, inkludert Kina og USA.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Dette er bare tull.

Dette er bare tull.

Burde du ikke lese ditt eget partis handlingsprogram for kommende Stortingsperiode før du uttaler deg om partiets asylpolitikk?

"Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt seks måneder, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av ferdigbehandlet søknad og avklart identitet. [Min utheving]"

http://www.frp.no/nor/mener/Aktuelt/Prinsipp-og-handlingsprogram

Slå opp i handlingsprogrammet for 2013 - 2017 på side 39.

2

Dette er FrP:

Hva er troverdigheten til FrP? Har vi noen som helst grunn til å stole på løftene til et parti som skifter mening oftere enn normale personer skifter undertøy?

1
Laster...