En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Jøran_Ødegaard Hijab, Niqab og Burka er ikke religiøse plagg. Tvungen bruk av dette er kvinneundertrykkelse. FrP er liberalister og motstandere av kvinneundertrykkelse.

FrP er liberalister

"Liberalister" som vil innskrenke friheten til:

1) Asylsøkere som beveger seg utenfor asylmottaket

2) Jenter som ønsker å bruke hijab

3) Romfolk som ønsker å bosette seg i Norge.

Alle disse tre gruppene blir fratatt friheter de har i dag av Frp.

Før årets landsmøte kunne vi også lagt til:

4) Homofile som ville gifte seg. Men her har Frp snudd. Dog, det satt langt inne.

2
Zen0n Altså skal man stanse mennesker på grensen basert på deres etnisitet, uavhengig av om de har gjort noe kriminelt....

De som skrev pressemeldingen valgte å skrive romfolk fordi det var oppe til debatt da. De forsøkte å endre dette ved å legge til andre, men det ble bare rot. Det er ikke et poeng at det er romfolk en snakker om. Eller franskmenn. Eller bulgarere. Eller svensker.

Det som er poenget er at politiet har hjemmel til å stanse de som en av erfaring vet bryter alminnerlig ro og orden. i den aktuelle saken gjaldt det opphold og bosetting på offentlig sted i stort omfang.

Det er ingen som har lov til å campe i offentlige parker etc i strid med reglene; heller ikke rumenere. Skjer det i stort omfang kan de altså stoppes ved grensen.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Nei, det er det ikke. De har IDAG lavere skatter enn det som må til for å finansiere den gamle velferdsstaten. Årsaken er at de ikke kan heve skattene fordi det tar knekke...

Nei, det er det ikke. De har IDAG lavere skatter enn det som må til for å finansiere den gamle velferdsstaten. Årsaken er at de ikke kan heve skattene fordi det tar knekken på næringslivet som fra før sliter enormt.

Alle bør merke seg dette utsagnet.

FrPere og andre på blå side bruker å se rødt når noen hevder at borgerlig politikk truer velferdsstaten. Men her bekrefter Ødegaard som er en sentral politiker i FrP at han anser det nødvendig å slanke velferdsstaten - dvs. redusere velferdsytelsene - slik at det skal være rom for skatteletter. Ødegaard skriver rett ut at man kan ikke ha både lave skatter og det han kaller en gammel velferdsstat - det regnskapet går ikke opp det. Tidligere i år har Cristin Clemet i Civita skrevet artikler om at velferdsstaten er ikke bærekraftig og må slankes, det har og kommet enkelte røster fra Høyre som preker det samme.

Tragedien er at mange på blå side tror fast og bestemt at skatteletter gir fart i næringslivet. Fasit fra 30 - 40 år med slik politikk er i de aller fleste land blitt at staten er underfinansiert og gjeldstynget. Men det ser ikke de blå. De ser bare at velferden er blitt for dyr og tar til orde for at den må slankes.

Derfor sier jeg til folk, merk dere hva Ødegaard sier her. Her kom katta ut av sekken.

1
Zen0n [sitat…] "Liberalister" som vil innskrenke friheten til: 1) Asylsøkere som beveger seg utenfor asylmottaket 2) Jenter som ønsker å bruke hijab 3) Romfolk som ønsker å bosette seg i...

1) Helt riktig

2) Kvinner som sier de ønsker å bruke en undertrykkende plagg skulle jeg ønske vi kunne nekte. Men vi gjør det ikke.

3) Har vi da ingenting imot

4) Ekteskap er mellom mann og kvinne; følgelig vil alle som ikke er mann/kvinne ikke kunne gifte seg. FrP har som du sier snudd; vi har lagt bort dette fordi det ikke nytter å slåss imot.

1
Zen0n [sitat…] På skolen også?

Heldekkende ansiktsplagg har ikke noe i offentligheten å gjøre. Dvs. at man skjuler sin identitet og et eksempel er at hvem som helst kan ta eksamen osv. for en annen person.

Det er akkurat som om jeg skulle jobbet i en bank og brukt finlandshette. Uakseptabelt og helt imot vestlige verdier.

2
Jøran_Ødegaard De som skrev pressemeldingen valgte å skrive romfolk fordi det var oppe til debatt da. De forsøkte å endre dette ved å legge til andre, men det ble bare rot. Det er ikke et poeng a...

Det som er poenget er at politiet har hjemmel til å stanse de som en av erfaring vet bryter alminnerlig ro og orden. i den aktuelle saken gjaldt det opphold og bosetting på offentlig sted i stort omfang.

Hvem konkret er det Frp ønsker å stanse?

Og ikke bare skriv "kriminelle" nå. Jeg vil vite hvordan politiet skal sile ut hvem de mener kan bli kriminelle eller ikke.

1

Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

I dette avslører du hva Frp virkelig mener. Og det styrkes av Frp's ideologiske grunnlag som sier, sitat:

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket. Ettersom ethvert menneske er unikt, kan man ikke finne én fellesskapsløsning som passer alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket.

Dette er en reaksjonær ideologi som sier at Frp individer er bedre til å bestemme enn demokratiets valgte tjenere, politikkerne.

Dette er en reaksjonær ideologi også med hensyn til fellesskapsløsninger. Noe Frp ikke tror på. Følgelig tror ikke Frp på statens rolle for fellesskapet, slik vi kjenner den.

Frp individer skal bestemme, og ikke staten. Det er hva ideologien sier. Det nærmeste vi kommer til et eksempel på den form for demokrati har vi i Russland, hvor Putin administrerer et demokrati med sine "Putin tro" individer. Det er ikke hva vi kaller et fungerende demokrati.

Frp fremstiller sin ideologi i populistiske ord og vendinger. Men ideologien avslører deres høyreekstreme ståsted. Det gjør også partiets historie.

1

Det er fascisme etter Mussolini-modell. Man søker å ta de få kriminelle ved å fengsle alle.

FrP - rasismens, fascismens, egoismens, intoleransens og løgnens parti.

Er vi ikke løgnens far, da? Er det litt mer punsj i det.

1
arveka Det er ikke riktig. De fleste som bruker disse plaggene gjør dette helt frivillig. Men dere vil tvinge dem til ikke å bruke dem. Så det er dere som bedriver undertrykkelse.

Så når jeg ser jenter som bruker både bleie og hijab, på senteret her, så er det noe jenta vil?

Samme når jeg fikk rødt lys ved Galgeberg og to jenter henter opp hijab sin, fordi tydeligvis ikek syntes det var noe ok med hijab på skolen, men fullt frivillig hjemme?

For mange av disse innebærer hijab nekt en enkel ting, nekting av å få lov å gå ut og noen blir tvangsendt til hjemlandet.

2
Laster...