En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Vi vil bruke statlig differensiert stykkprisfinansiering av offentlig finansierte tjenester som et viktig virkemiddel for å flytte makt fra politikere og byråkrati til innbyggerne.

Stykkprisfinansiering er å gi makt til byråkrater, samt å utvide behovet for byråkrater...

1
Rainmaker [sitat…] Stykkprisfinansiering er å gi makt til byråkrater, samt å utvide behovet for byråkrater...

Sikker? Hvis staten betaler 100 000 kroner for ett skoleår for en elev i 4.trinn kan et enkelt regneark lage alle tenkelige variasjoner, inkludert økning og senkning av betaling i forskjellige årstrinn eller om elever har spesielle behov. Det trengs svært få byråkrater for å betjene dette.

Bare som et eksempel.

1
Jøran_Ødegaard Bare et forslag - det er flere debattanter her som gjør det. Poenget mitt er motsatt; det er ganske åpenbart at liberalisme står for frihet, og i dette tilfelle frihet for enkeltme...

Poenget mitt er motsatt; det er ganske åpenbart at liberalisme står for frihet, og i dette tilfelle frihet for enkeltmennesker, imot overmakten som det offentlige er.

Gjelder det også for muslimske jenter som vil kle seg som de vil?

2

Zenon spør om ikke denne tråden handler om hva FrP er

Nå stemte Zenon frp sist da, så jeg tror han godt vet hva frp står for.

1

Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige.

Sier FrP i det ene øyeblikket, for i det neste øyeblikk å ivre for bruk av internerinsgleire til å fengsle (uten lov og dom) ethvert individ som søker asyl i Norge til at vedkommendes asylsøknad er avgjort.

Og det verste er at ethvert individ jeg har tatt opp dette med fra partiets rekker forstår ikke engang at å internere folk uten lov og dom er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter og rettssamfunnet som man normalt bare forventer å se fra autoritære eller totalitære regimer.

Dette gjelder jo asylsøkere hvor mange ikke har identitetspapirer svarer FrPerne på den kritikken. Dette er jo fremmedkulturelle må vite.

3
Zen0n [sitat…] På skolen også?

Jeg forstår at du er fiksert. Skolen er et læringssted (enten den er privat eller offentlig). Hva elevene har på seg er ikke et politisk tema til vanlig; det er bygningen og skolens innhold som er politikk.

Det betyr selvsagt ikke at foreldrene er fri til å undertrykke sine barn, heller ikke i skoletiden.

1
Jøran_Ødegaard Jeg forstår at du er fiksert. Skolen er et læringssted (enten den er privat eller offentlig). Hva elevene har på seg er ikke et politisk tema til vanlig; det er bygningen og skolen...

Og da kom vil til punktet der Frp ble anti-liberalistiske, etter din egen definisjon av ordet. Du skrev selv et par innlegg over at det var (direkte sitert) "frihet for enkeltmenneske. imot overmakten som det offentlige er".

Faktum er at Frp her selv står for statlig overmakt, og det er ingen andre partier som deler partiets synspunkt her.

1
trondhjem [sitat…] Sier FrP i det ene øyeblikket, for i det neste øyeblikk å ivre for bruk av internerinsgleire til å fengsle (uten lov og dom) ethvert individ som søker asyl i Norge til at...

Sier FrP i det ene øyeblikket, for i det neste øyeblikk å ivre for bruk av internerinsgleire til å fengsle (uten lov og dom) ethvert individ som søker asyl i Norge til at vedkommendes asylsøknad er avgjort.

Dette er bare tull.

1

Du ble bedt om å forklare et av ordene du brukte, men feig som du er så våger du ikke å prøve engang. Hvorfor starta du denne tråden, når du ikke våger å delta i debatten?

1
Jøran_Ødegaard Mener du at det offentlige skal være så "liberalistiske" at de ikke skal bry seg med undertrykkelse av befolkningen, støtter du en anarkisme som er svært langt fra liberalisme.

Mener du at det offentlige skal være så "liberalistiske" at de ikke skal bry seg med undertrykkelse av befolkningen

Du kommer uansett ikke bort i fra at Frp her blir dobbeltmoralister.

De står for statlig inngrepen når det selv passer dem.

1

Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Oppskriften på en ny finans- og gjeldskrise. Et Europa i krise, mange av landene er fremdeles i resesjon. Nettopp pga en slik politikk FrP står for. Evner ikke partiet å ta til seg lærdom?

1
Laster...