En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

jeangabin Hadde jeg trodd at islam kunne reformeres slik som kristendommen, så hadde det ikke vært noe problem, slik jeg ser det. Men Islam er diktatorisk og viser ingen tegn til reform. Tek...

det. Men Islam er diktatorisk og viser ingen tegn til reform. Teksten tolkes like bokstavlig som før.

Noen gjør det og andre ikke. Flere muslimske land som er langt fra Sharia. Tyrkia, Kasakstan, Bosnia og Albania. Fredelige land. Du bør og lese litt om http://no.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya. Og merk denne setningen. Den tror sterkt på og handler ved Koranens lære: «Det finnes ingen tvang i religionen.» (2:257). Menigheten tar sterkt avstand fra vold og terrorisme i enhver form og av enhver årsak, og har "Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen" som sitt motto.

1
jeangabin Hadde jeg trodd at islam kunne reformeres slik som kristendommen, så hadde det ikke vært noe problem, slik jeg ser det. Men Islam er diktatorisk og viser ingen tegn til reform. Tek...

Kristendommen var mer diktatorisk før reformasjonen enn islam er i dag.

Før 1500-tallet var den katolske kirke bokstavelig talt et diktatur; de hadde en pave på toppen som var suveren i lærespørsmål. Paven og kirken tolket skriften for deg, og det var kirken som bestemte hvem som skulle komme til himmel og helvete.

Det hjalp ikke at den etter hvert ble en politisk institusjon som kastet alle moralske prinsipper på båten og sopte inn kapital i form av rikdom og eiendom.

De som gjorde motstand ble bannlyst og/eller brent på bålet for kjetteri.

1

Frp er markedsliberalisme ute av kontroll. Uten regulering og begrensning.

Markedsliberalistene ser på folk som forbrukere. Forbrukere man kan gjøre profitt på. Profitt til å fylle private pengebinger. Jo flere forbrukere, jo bedre, synes markedsliberalistene.

Derfor elsker markedsliberalister fri flyt av forbrukere over våre grenser. Forbrukere i alle varianter av innvandrere. Arbeidsinnvandrere, lykkejegere, tiggere og kriminelle.

Markedsliberalistene bryr seg ikke om problemene, for problemene er ikke deres bekymring. Problemene skyver de over på Ola og Kari, fellesskapet, og skattebetalerne.

Frp er markedsliberalisme drevet av individ egosentriske reaksjonære liberalister. Som i sitt jag etter "forbruker himmelen" gir blaffen i klima/miljø, og blaffen i Ola og Karis individuelle frihet til å gjøre som Ola og Kari vil.

1
Tioman2 Her er vi enige. (og argumenterer ikke mot stykkpris - bare på at det virket litt byråkratisk for meg - og dere har jo som mantra å redusere byråkratiet)

Redusere alt som er av byråkrati, ja. Tenk deg en privat bedrift som hadde 10 ansatte for å ta seg av økonomidelen i 1970. I dag ville de kanskje hatt 3-4 for å gjøre samme jobb pga effektivisering. I kommune, fylkeskommune og stat har det gått motsatt vei; det er flere ansatte for å ta seg av samme jobb samtidig som systemene har blir bedre og mer effektive. Vi kunne overtatt administreringen av Sverige uten vesentlig økning av kapasitet.

Årsaken er rammebevilgninger der alle beløp økes fra året før etter lønnsøkninger etc. Skal det kuttes (pga dårlig kommuneøkonomi f.eks) legger en først inn alt en mener er helt nødvendig, og deretter teller en kuttene. Dette er de eneste periodene med endringer av strukturen i offentlig forvaltning.

1

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti.

Nok en løgn fra FRP eller har dere skiftet mening i det siste?

Liberalister holder retten til å søke lykken som absolutt og ukrenkelig. Dette innebærer at enhver må ha rett til å bosette seg i det land man selv ønsker. Liberalister er således for fri innvandring.

1
Tioman2 Nei, et større kommune på vestlandet. (kan gi deg info på en måte som ikke er offentlig) I mange tilfeller er det PPT som henviser til BUP, men fastlegen kan også henvise direkte t...

I mange tilfeller er det PPT som henviser til BUP, men fastlegen kan også henvise direkte til BUP. Vi har en god del elever som har utredning fra BUP, uten at PPT har vært inne i bildet.

Her er kona helt enig med deg..

BUP i min kommune involverer PPT i de saker der fastlegen henviser direkte. Men nabokommunen er ikke opptatt av det.

1

FrP har min stemme ved neste valg ! Dog, jeg håper ikke det er slik som enkelte sier at FrP/Høyre er "rikmannspartiene", for jeg er ikke spesielt rik :( Selv om jeg klarer meg greit og er i full jobb i en jobb jeg trives i.

1

Fremskrittspartiet vil bli drevet fra skanse til skanse og blir nødt til å skifte meninger om mange ting når de ser realitetene i forhod til deres teorier,hvis de kommer til makt. Noe store forandringer vil nok de nok ikke klare å komme med.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Hvem synes du burde avgjøre hvem og hva FrP er? Hvem og hva avgjør hvem og hva du er?

Hvem sier at velferdsstaten står for fall? Det gjør Frp!

Det sier ikke sosialdemokratiets forkjempere. De sier tvert imot at vi kan fortsette trygt og sikkert langs den kursen vi har fulgt de siste 30 år. Den kursen som år for år har styrket velferdsstaten, og alle nordmenns velferd, og den frihet god velstand gir den enkelte.

Frp har i sin ideologi og sitt prinsipprogram sagt at de vil felle velferdsstaten. De vil ha minst mulig stat, og mest mulig privat individualisme. De vil at staten skal fratas eierskap og forvaltning av nasjonens ressurser, som skal overføres til privat eierskap og forvaltning.

Dersom du synes Frp's reaksjonære ønske om å felle staten slik vi kjenner den. Så kan du jo stemme på dem. Dersom du ikke ønsker at velferdsstaten skal falle må du for all del ikke stemme Frp.

1
Jøran_Ødegaard Hvorfor tror du det er slik? Tenker du at det kun finnes en god vei, og at Norge allerede har funnet den?

Nei.

Etter min mening er oppløsningen og nedbemanningen av kommunale og statlige etater eneste grunnen til forfallet på infrastrukturen.Landet blir ikke driftet og vedlikeholdt av nok kompetente fagfolk. Hva vil Frp gjøre mad det.?Man kan ikke drifte et land på anbud,mens nybygginger kan legges ut på anbud for eksempel.

Åpne grenser og fri arbeidsinnvandring skaper store problemer for hele landet og vår økonomi.Utlendingene vet å benytte seg av de sosiale rettigheter de har.Kan og vil Frp gjøre noe med det? Dess mere privatisering dess større byråkrati må til for å føre kontroll så staten.-vi- ikke blir lurt. Det eneste må være at de vil fjerne bomveiene,og det er bra for det er en dyr måte å bygge veier på for oss som kjører og betaler.

1
Laster...