Zen0n [sitat…] "Liberalister" som vil innskrenke friheten til: 1) Asylsøkere som beveger seg utenfor asylmottaket 2) Jenter som ønsker å bruke hijab 3) Romfolk som ønsker å bosette seg i...

1, Det er vel riktig, såfremt dem vil oppholde seg i Norge. Dette er noe veldige mange andre land driver med, som Danmark/Finland/Australia/Sør-Korea for å nevne noen eksempler.

Vil tro at det i første omgang vil gjelde folk som ikke oppgir identiteten sin. Slik at vi kan slippe mange titusener med asylinnvandrere vi ikke vet hvem er i gatene våre. Vi har jo flere ganger fått besøk av diverse mordere og lignende fra Irak og andre fine steder.

2, Dette er jo en tosidig sak, som du prøver å glemme? Feks Frankrike har jo forbud mot dette, selv om de er veldig multikulturelle. Men grunnen blir jo selvsagt at det er et problem med unge jenter som må gå med disse plaggene. Det er ikke bra.

3, Romfolk som ønsker å bosette seg i Norge? Såfremt dem ikke skal arbeide eller være turister har dem vel ikke lovlig oppholdstillatelse og burde ikke være her uansett?

De som jobber eller er turister har da Frp ingenting imot. Herregud.

4, Skal vi diskutere gammel forbisatt politikk så er det mye AP kan skamme seg over også. For ikke nevne Bondepartiet og Høyre også.. Tror vi hopper over det jeg.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Det er helt korrekt; det er et sitat;)

Da bør også konteksten være med:

I dette avslører du hva Frp virkelig mener. Og det styrkes av Frp's ideologiske grunnlag som sier, sitat:

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket. Ettersom ethvert menneske er unikt, kan man ikke finne én fellesskapsløsning som passer alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket.

Dette er en reaksjonær ideologi som sier at Frp individer er bedre til å bestemme enn demokratiets valgte tjenere, politikkerne.

Dette er en reaksjonær ideologi også med hensyn til fellesskapsløsninger. Noe Frp ikke tror på. Følgelig tror ikke Frp på statens rolle for fellesskapet, slik vi kjenner den.

Frp individer skal bestemme, og ikke staten. Det er hva ideologien sier. Det nærmeste vi kommer til et eksempel på den form for demokrati har vi i Russland, hvor Putin administrerer et demokrati med sine "Putin tro" individer. Det er ikke hva vi kaller et fungerende demokrati.

Frp fremstiller sin ideologi i populistiske ord og vendinger. Men ideologien avslører deres høyreekstreme ståsted. Det gjør også partiets historie.

1
UVox [sitat…] Nå må du gi deg, det er brudd på menneskerettigheter å ikke la enhver som ramler over grensen få bevege seg 100% fritt.

For min del må Frp mene akkurat hva de vil.

Men mange av standpunktene partiet har er ikke forenlig med å være et selverklært liberalistisk parti som kjemper imot offentlige inngrep.

På flere felt går Frp i motsatt retning og vil innskrenke friheter ved hjelp av statlig tvang.

Det er hovedpoenget mitt i tråden.

1

Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Vi vil bruke statlig differensiert stykkprisfinansiering av offentlig finansierte tjenester som et viktig virkemiddel for å flytte makt fra politikere og byråkrati til innbyggerne. Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige.

Her viser du hvor selvmotsigende og populistisk Frp's program er.

Frp vil begrense statens makt. Fellesskapsløsningene skal vike for Frp individets rettigheter og handlefrihet.

Det offentlige skal ikke ha oppgaver som private kan gjøre. Det innebærer slutt på offentlige skoler, offentlig helsevesen osv. I utvidet versjon antar jeg det vil omfatte slutt på statslig styrt rettsvesen og ordensmakt. Dvs. Frp individ totalitært styre. Et Frp individ diktatur.

Og til slutt kommer populismen. Hvor de tilsynelatende tar avstand fra "all of the above". Men den som leser nøye ser at det gjør de ikke.

1
Zen0n For min del må Frp mene akkurat hva de vil. Men mange av standpunktene partiet har er ikke forenlig med å være et selverklært liberalistisk parti som kjemper imot offentlige inngre...

Men mange av standpunktene partiet har er ikke forenlig med å være et selverklært liberalistisk parti som kjemper imot offentlige inngrep.

Dét er jeg veldig enig med deg i; FrP som liberalistisk parti er ikke veldig imponerende - til de er de, som du har påpekt, lite konsekvente i sin påståtte liberalisme.

1
Zen0n For min del må Frp mene akkurat hva de vil. Men mange av standpunktene partiet har er ikke forenlig med å være et selverklært liberalistisk parti som kjemper imot offentlige inngre...

Men mange av standpunktene partiet har er ikke forenlig med å være et selverklært liberalistisk parti som kjemper imot offentlige inngrep.

På flere felt går Frp i motsatt retning og vil innskrenke friheter ved hjelp av statlig tvang.

Det er hovedpoenget mitt i tråden.

Selv om man er liberalistisk så er man vel ikke nødvendigvis et liberalt parti? Det er jo veldig store forskjeller på man definerer som liberal og liberalistisk gjerne.

Men det er jo ingen tvil om at Frp legger realpolitikk foran liberalisme - Frp er på ingen måter et liberalt parti som DLF.

Men totalt sett er jo Frp mer liberalistiske enn AP/SV. AP, og spesielt SV er jo for statlig inngripen i det aller aller meste. Under at i "fellesskapet løser vi det best" - hvor staten er "fellesskapet" selvsagt.

I en ideell verden skulle jeg helst hatt et genuint liberalt parti - men det tror jeg ikke samfunnet er klart for enda. Om det noen gang blir.

1
notforfun FrP er et pragmatisk liberalt parti. Sunn fornuft-partiet. Dvs liberalt på papiret, men ikke i praksis. Møter seg selv i døra svært ofte.

Det er hverken pragmatisk eller liberalt i den forstand vi bruker de begrepene. Frp er reaksjonært i forhold til fellesskap, stat og alle andre enn Frp individer.

Det blir som Putins administrerte demokrati i Russland. Ikke et fungerende demokrati, slik vi ser på demokratiet. Men et demokrati styrt av Putin individer.

1

Dette er litt tull å si.

Det er endel bra muslimer i Norge, vi kan ikek skille på religoner og nasjonaliteter.

Vi må skille på de som har papirer og ikke papirer, de som har papirer bør få søke asyl og få den behandlinget som en god rettstat vi er, de som ikek har papirer bør vi sende tilbake til siste land de kom ifra.

Gamlesjefen min var muslim fastet og alt, men han kunne feste klin edru like godt som en full nordmann.

1
Laster...