En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Jøran_Ødegaard Bare et forslag - det er flere debattanter her som gjør det. Poenget mitt er motsatt; det er ganske åpenbart at liberalisme står for frihet, og i dette tilfelle frihet for enkeltme...

Poenget mitt er motsatt; det er ganske åpenbart at liberalisme står for frihet, og i dette tilfelle frihet for enkeltmennesker, imot overmakten som det offentlige er.

jeg opplever at SV i større grad enn FRP er garantisten for enkeltmenneskets frihet, men jeg aksepterer ikke at fellesskapet er overmakta

overmakta er i snarere forsikringsselskaper, banker, arbeidsgivere, hushaier for å nevne noen, da trenger vi det offentlige til å lage spilleregler som sikrer min og din frihet

1
VG-Mett [sitat…] Hva er troverdigheten til FrP? Har vi noen som helst grunn til å stole på løftene til et parti som skifter mening oftere enn normale personer skifter undertøy?

Har vi noen som helst grunn til å stole på løftene til et parti som skifter mening oftere enn normale personer skifter undertøy?

Dette er griseri. Hold slike interne opplysninger for deg selv, eller om det er HELT nødvendig å spre det bør du holde det til Backstage. Bare et godt råd fra min side..

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Nei, det er det ikke. De har IDAG lavere skatter enn det som må til for å finansiere den gamle velferdsstaten. Årsaken er at de ikke kan heve skattene fordi det tar knekke...

Gjeldskrisen i Europa kom fordi nasjonene valgte å overta gjelden til finansinstitusjoner som slet i 2008-2009. Det er hvorfor finansinstitusjonene slet som er det riktige spørsmålet. det er komplisert og omfatter mange områder, inkludert Kina og USA.

Tøv. Gjeldskrisen ville kommet uansett. Fordi statens inntekter ikke står i forhold til utgiftene. Oppkjøpet av gjeld fra finansinstitusjonene bare framskyndet den. Og finansinstitusjonene slet pga. FrP-politikk.

Og lavt skattenivå skaper altså ikke høyere verdiskapning. Det ser du når du sammenligner OECD-landenes skattenivå vs verdiskapning.

1

Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til; som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.

Fengsling av uskyldige asylsøkere, forbud mot muslimske klesplagg, fysisk stopping av romfolk og franskmenns adgang til riket, skjerping av arbeidsgiveres styringsrett for de ansattes påkledning handler selvsagt ikke om forskjellsbehandling - slik en annen debattant allerede har påpekt? Dette er bare FrP sin versjon av liberalisme?

Minnes mest om høyreekstremistisk rasisme. ...

1
VG-Mett [sitat…] Fengsling av uskyldige asylsøkere, forbud mot muslimske klesplagg, fysisk stopping av romfolk og franskmenns adgang til riket, skjerping av arbeidsgiveres styringsrett for...

Fengsling av uskyldige asylsøkere, forbud mot muslimske klesplagg, fysisk stopping av romfolk og franskmenns adgang til riket, skjerping av arbeidsgiveres styringsrett for de ansattes påkledning handler selvsagt ikke om forskjellsbehandling - slik en annen debattant allerede har påpekt? Dette er bare FrP sin versjon av liberalisme?

Nei, FrP støtter ingenting av dette.

1
trondhjem [sitat…] Burde du ikke lese ditt eget partis handlingsprogram for kommende Stortingsperiode før du uttaler deg om partiets asylpolitikk? "Asylsøknader bør behandles i løpet av maks...

Burde du ikke lese ditt eget partis handlingsprogram for kommende Stortingsperiode før du uttaler deg om partiets asylpolitikk?

"Asylsøknader bør behandles i løpet av maksimalt seks måneder, og asylsøkere skal sitte i lukkede asylmottak i påvente av ferdigbehandlet søknad og avklart identitet. [Min utheving]"

Hvor står det noe om fengsling? Er det ikke mer at så lenge dem skal opprettholde seg i landet som asylsøker så må man være på et lukket område?

Man er vel fri til å dra ut av landet når man vil?

Andre land som har hatt suksess med dette er Danmark, Finland og Australia. Helt sikkert flere også. Er dette land som fengsler uten lov og dom? Er dette land som bryter flyktningkonvensjonen? Tror ikke det nei.

1
Zen0n Hva kommer det av at når jeg problematiserer Frps bruk av ordet "frihet" så begynner diskusjonen å handle om meg som person? Hvis ikke poenget med denne tråden var å diskutere Frps...

Hva kommer det av at når jeg problematiserer Frps bruk av ordet "frihet" så begynner diskusjonen å handle om meg som person?

Ikke deg som person, men en uttalelse fra deg som indikerer nettopp kverulisme.

FX kan man utmerket godt være for en større frihet for enkeltmennesket, uten å gå inn for at skolebarne velger eller blir pålagt å gå med Naziuniform, Burka eller for den saks skyld stille opp naken på skolen.

1
trondhjem Nei. Et "lukket asylmottak" er en interneringsleir hvor folk holdes fengslet uten lov og dom. Som sagt så er det verste med dette forslaget til dere FrPere er at dere forstår ikke...

Dine svar forteller meg at heller ikke du ser hvor galt det bærer når folk kan fengsles bare på grunnlag av å ha status som asylsøker.

Det er ingen som fengsles - de er fri til å reise når de vil. De velger også selv om de vil oppsøke Norge.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] nei, det gjør vi ikke.

Noen av påstandene er da vitterlig sanne.

1) "fysisk stopping av romfolk og franskmenns adgang til riket, ". Dette har Frps egen justispolitiske talsmann selv sagt. Link til dette er allerede lagt frem.

2) forbud mot muslimske klesplagg. Med den presiseringen at Frp ønsker å gjøre dette i blant annet skolevesenet så er også denne påstanden sann. Dette har du allerede innrømmet selv i tråden.

3) Fengsling av asylsøkere. Ok, denne er på kanten, men partiet har foreslått lukkede asylmottak og det er uansett frihetsberøvelse. I praksis vil det for mange fungere som et fengsel.

1
Laster...