Zen0n [sitat…] "Liberalister" som vil innskrenke friheten til: 1) Asylsøkere som beveger seg utenfor asylmottaket 2) Jenter som ønsker å bruke hijab 3) Romfolk som ønsker å bosette seg i...

1) Helt riktig

2) Kvinner som sier de ønsker å bruke en undertrykkende plagg skulle jeg ønske vi kunne nekte. Men vi gjør det ikke.

3) Har vi da ingenting imot

4) Ekteskap er mellom mann og kvinne; følgelig vil alle som ikke er mann/kvinne ikke kunne gifte seg. FrP har som du sier snudd; vi har lagt bort dette fordi det ikke nytter å slåss imot.

1
Jøran_Ødegaard De som skrev pressemeldingen valgte å skrive romfolk fordi det var oppe til debatt da. De forsøkte å endre dette ved å legge til andre, men det ble bare rot. Det er ikke et poeng a...

Det som er poenget er at politiet har hjemmel til å stanse de som en av erfaring vet bryter alminnerlig ro og orden. i den aktuelle saken gjaldt det opphold og bosetting på offentlig sted i stort omfang.

Hvem konkret er det Frp ønsker å stanse?

Og ikke bare skriv "kriminelle" nå. Jeg vil vite hvordan politiet skal sile ut hvem de mener kan bli kriminelle eller ikke.

1

Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

I dette avslører du hva Frp virkelig mener. Og det styrkes av Frp's ideologiske grunnlag som sier, sitat:

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket. Ettersom ethvert menneske er unikt, kan man ikke finne én fellesskapsløsning som passer alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket.

Dette er en reaksjonær ideologi som sier at Frp individer er bedre til å bestemme enn demokratiets valgte tjenere, politikkerne.

Dette er en reaksjonær ideologi også med hensyn til fellesskapsløsninger. Noe Frp ikke tror på. Følgelig tror ikke Frp på statens rolle for fellesskapet, slik vi kjenner den.

Frp individer skal bestemme, og ikke staten. Det er hva ideologien sier. Det nærmeste vi kommer til et eksempel på den form for demokrati har vi i Russland, hvor Putin administrerer et demokrati med sine "Putin tro" individer. Det er ikke hva vi kaller et fungerende demokrati.

Frp fremstiller sin ideologi i populistiske ord og vendinger. Men ideologien avslører deres høyreekstreme ståsted. Det gjør også partiets historie.

1

Det er fascisme etter Mussolini-modell. Man søker å ta de få kriminelle ved å fengsle alle.

FrP - rasismens, fascismens, egoismens, intoleransens og løgnens parti.

Er vi ikke løgnens far, da? Er det litt mer punsj i det.

1
Zen0n [sitat…] "Liberalister" som vil innskrenke friheten til: 1) Asylsøkere som beveger seg utenfor asylmottaket 2) Jenter som ønsker å bruke hijab 3) Romfolk som ønsker å bosette seg i...

1, Det er vel riktig, såfremt dem vil oppholde seg i Norge. Dette er noe veldige mange andre land driver med, som Danmark/Finland/Australia/Sør-Korea for å nevne noen eksempler.

Vil tro at det i første omgang vil gjelde folk som ikke oppgir identiteten sin. Slik at vi kan slippe mange titusener med asylinnvandrere vi ikke vet hvem er i gatene våre. Vi har jo flere ganger fått besøk av diverse mordere og lignende fra Irak og andre fine steder.

2, Dette er jo en tosidig sak, som du prøver å glemme? Feks Frankrike har jo forbud mot dette, selv om de er veldig multikulturelle. Men grunnen blir jo selvsagt at det er et problem med unge jenter som må gå med disse plaggene. Det er ikke bra.

3, Romfolk som ønsker å bosette seg i Norge? Såfremt dem ikke skal arbeide eller være turister har dem vel ikke lovlig oppholdstillatelse og burde ikke være her uansett?

De som jobber eller er turister har da Frp ingenting imot. Herregud.

4, Skal vi diskutere gammel forbisatt politikk så er det mye AP kan skamme seg over også. For ikke nevne Bondepartiet og Høyre også.. Tror vi hopper over det jeg.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Det er helt korrekt; det er et sitat;)

Da bør også konteksten være med:

I dette avslører du hva Frp virkelig mener. Og det styrkes av Frp's ideologiske grunnlag som sier, sitat:

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket. Ettersom ethvert menneske er unikt, kan man ikke finne én fellesskapsløsning som passer alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket.

Dette er en reaksjonær ideologi som sier at Frp individer er bedre til å bestemme enn demokratiets valgte tjenere, politikkerne.

Dette er en reaksjonær ideologi også med hensyn til fellesskapsløsninger. Noe Frp ikke tror på. Følgelig tror ikke Frp på statens rolle for fellesskapet, slik vi kjenner den.

Frp individer skal bestemme, og ikke staten. Det er hva ideologien sier. Det nærmeste vi kommer til et eksempel på den form for demokrati har vi i Russland, hvor Putin administrerer et demokrati med sine "Putin tro" individer. Det er ikke hva vi kaller et fungerende demokrati.

Frp fremstiller sin ideologi i populistiske ord og vendinger. Men ideologien avslører deres høyreekstreme ståsted. Det gjør også partiets historie.

1
Laster...